Эрбий

Эрбий (Er)

chemical element with atomic number 68
Atomic Number68
Atomic Weight167.259
Массалық Сан166
Group
Period6
Blockf
Protons68 p+
Neutrons98 n0
Electrons68 e-
Animated Бор постулаттары of Er (Эрбий)

Properties

Атом радиусы
175 pm
molar volume
Коваленттік радиус
165 pm
Metallic Radius
ionic radius
89 pm
Crystal Radius
103 pm
Van der Waals radius
229 pm
density
9,07 g/cm³
энергия
proton affinity
Электронға туыстық
ionization energy
ionization energy of Er (Эрбий)
Булану жылуы
317 kJ/mol
балқыту жылулығы
Реакцияның жылулық эффектісі
316,4 kJ/mol
Electrons
Химиялық элементтердің периодтық жүйесін атом құрылысы тұрғысынан сипаттау2, 8, 18, 30, 8, 2
Бор постулаттары: Er (Эрбий)
valence electron2
Lewis structure: Er (Эрбий)
electron configuration[Xe] 4f12 6s2
Enhanced Бор постулаттары of Er (Эрбий)
Orbital Diagram of Er (Эрбий)
Тотығу дәрежесі0, 2, 3
Электртерістілік
1.24
Electrophilicity
Phases
phase of matterSolid
Gas Phase
Boiling Point
3 141,15 K
Melting Point
1 802,15 K
critical pressure
critical temperature
Үштік нүкте
Visual
Түс
Silver
appearancesilvery white
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
Көлемдік ұлғаюдың термиялық коэффициенті
0,0000122 1/K
molar heat capacity
28,12 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,168 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
1,2 MS/m
electrical resistivity
0,00000086 m Ω
Асқын өткізгіштік
Магнетизм
typeparamagnetic
Магниттік қабылдағыштық (Mass)
0,00000377 m³/Kg
Магниттік қабылдағыштық (Molar)
0,000000630566 m³/mol
Магниттік қабылдағыштық (Volume)
0,0341788
magnetic ordering
Кюри температурасы
32 K
Неель нүктесі
82 K
Structure
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3,56 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Қаттылық
bulk modulus
44 GPa
shear modulus
28 GPa
Юнг модулі
70 GPa
Пуассон коэффициенті
0,24
Дыбыс Жылдамдығы
2 830 m/s
classification
CategoryLanthanides, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number22
Mendeleev Number35
Pettifor Number23
Geochemical Classrare earth & related
Элементтердің геохимикалық жіктелуіlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
150 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
165
Neutron Mass Absorption
0,036
quantum number3H6
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Erbium

Stable Isotopes6
Unstable Isotopes33
Radioactive Isotopes33

142Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
141,970016 ± 0,000537 Da
Массалық Сан142
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention
parity+

142Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
p (proton emission)%

143Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
142,966548 ± 0,000429 Da
Массалық Сан143
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention2005
parity-

143Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

144Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
143,9607 ± 0,00021 Da
Массалық Сан144
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention2003
parity+

144Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

145Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
144,957874 ± 0,000215 Da
Массалық Сан145
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
900 ± 200 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1989
parity+

145Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

146Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
145,952418357 ± 0,000007197 Da
Массалық Сан146
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
1,7 ± 0,6 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1993
parity+

146Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

147Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
146,949964456 ± 0,000041 Da
Массалық Сан147
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
3,2 ± 1,2 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1992
parity+

147Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

148Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
147,944735026 ± 0,000011 Da
Массалық Сан148
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
4,6 ± 0,2 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1982
parity+

148Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.15%

149Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
148,942306 ± 0,00003 Da
Массалық Сан149
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
4 ± 2 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1984
parity+

149Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7%

150Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
149,937915524 ± 0,000018458 Da
Массалық Сан150
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
18,5 ± 0,7 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1982
parity+

150Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
150,937448567 ± 0,000017681 Da
Массалық Сан151
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
23,5 ± 2 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1970
parity-

151Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

152Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
151,935050347 ± 0,000009478 Da
Массалық Сан152
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
10,3 ± 0,1 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1963
parity+

152Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%

153Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
152,93508635 ± 0,000009967 Da
Массалық Сан153
g-factor
-0,26628571428571 ± 0,002
Жартылай ыдырау мерзімі
37,1 ± 0,2 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
-0,42 ± 0,02
time of discovery or invention1963
parity-

153Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)53%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)47%

154Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
153,932790799 ± 0,000005325 Da
Массалық Сан154
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
3,73 ± 0,09 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1963
parity+

154Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.47%

155Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
154,93321571 ± 0,00000652 Da
Массалық Сан155
g-factor
-0,19028571428571 ± 0,0014285714285714
Жартылай ыдырау мерзімі
5,3 ± 0,3 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
-0,27 ± 0,02
time of discovery or invention1969
parity-

155Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.978%
α (α emission)0.022%

156Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
155,931065926 ± 0,00002644 Da
Массалық Сан156
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
19,5 ± 1 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1967
parity+

156Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.2%

157Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
156,931922652 ± 0,000028454 Da
Массалық Сан157
g-factor
-0,274 ± 0,002
Жартылай ыдырау мерзімі
18,65 ± 0,1 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,92 ± 0,01
time of discovery or invention1966
parity-

157Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

158Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
157,929893474 ± 0,000027074 Da
Массалық Сан158
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
2,29 ± 0,06 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1961
parity+

158Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
ϵ (electron capture)100%

159Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
158,93069079 ± 0,00000391 Da
Массалық Сан159
g-factor
-0,202 ± 0,0013333333333333
Жартылай ыдырау мерзімі
36 ± 1 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
1,17 ± 0,01
time of discovery or invention1962
parity-

159Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
159,929077193 ± 0,000026029 Da
Массалық Сан160
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
28,58 ± 0,09 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1954
parity+

160Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
ϵ (electron capture)100%

161Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
160,93000353 ± 0,000009419 Da
Массалық Сан161
g-factor
-0,24266666666667 ± 0,002
Жартылай ыдырау мерзімі
3,21 ± 0,03 h
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
1,363 ± 0,008
time of discovery or invention1954
parity-

161Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Er

natural abundance
0,139 ± 0,005
relative atomic mass
161,928787299 ± 0,000000811 Da
Массалық Сан162
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1938
parity+

162Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)%
+ (double β+ decay)%

163Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
162,930039908 ± 0,000004967 Da
Массалық Сан163
g-factor
0,2224 ± 0,0016
Жартылай ыдырау мерзімі
75 ± 0,4 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
2,56 ± 0,02
time of discovery or invention1953
parity-

163Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Er

natural abundance
1,601 ± 0,003
relative atomic mass
163,929207739 ± 0,000000755 Da
Массалық Сан164
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1938
parity+

164Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)%
+ (double β+ decay)%

165Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
164,930733482 ± 0,000000985 Da
Массалық Сан165
g-factor
0,2564 ± 0,0016
Жартылай ыдырау мерзімі
10,36 ± 0,04 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
2,71 ± 0,03
time of discovery or invention1950
parity-

165Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
ϵ (electron capture)100%

166Er

natural abundance
33,503 ± 0,036
relative atomic mass
165,930301067 ± 0,000000358 Da
Массалық Сан166
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1934
parity+

167Er

natural abundance
22,869 ± 0,009
relative atomic mass
166,932056192 ± 0,000000306 Da
Массалық Сан167
g-factor
-0,16065714285714 ± 0,00011428571428571
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
3,57 ± 0,03
time of discovery or invention1934
parity+

168Er

natural abundance
26,978 ± 0,018
relative atomic mass
167,932378282 ± 0,00000028 Da
Массалық Сан168
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1934
parity+

169Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
168,934598444 ± 0,000000326 Da
Массалық Сан169
g-factor
0,9656 ± 0,0008
Жартылай ыдырау мерзімі
9,392 ± 0,018 d
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1956
parity-

169Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

170Er

natural abundance
14,91 ± 0,036
relative atomic mass
169,935471933 ± 0,000001488 Da
Массалық Сан170
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1934
parity+

170Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
(double β decay)%
α (α emission)%

171Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
170,938037372 ± 0,000001511 Da
Массалық Сан171
g-factor
0,2628 ± 0,004
Жартылай ыдырау мерзімі
7,516 ± 0,002 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
2,86 ± 0,09
time of discovery or invention1938
parity-

171Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

172Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
171,939363461 ± 0,000004253 Da
Массалық Сан172
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
49,3 ± 0,5 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1956
parity+

172Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

173Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
172,9424 ± 0,00021 Da
Массалық Сан173
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
1,434 ± 0,017 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1972
parity-

173Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

174Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
173,94423 ± 0,00032 Da
Массалық Сан174
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
3,2 ± 0,2 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1989
parity+

174Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

175Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
174,94777 ± 0,00043 Da
Массалық Сан175
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
1,2 ± 0,3 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1996
parity+

175Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

176Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
175,94994 ± 0,00043 Da
Массалық Сан176
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention2012
parity+

176Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)%

177Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
176,95399 ± 0,00054 Da
Массалық Сан177
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention2012
parity-

177Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)%

178Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
177,956779 ± 0,00064 Da
Массалық Сан178
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention2012
parity+

178Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)%

179Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
178,961267 ± 0,000537 Da
Массалық Сан179
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention2018
parity-

179Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

180Er

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
179,96438 ± 0,000537 Da
Массалық Сан180
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention2018
parity+

180Er Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Erbium.jpg

тарих

discoverer or inventorCarl Mosander
location of discoverySweden
time of discovery or invention1843
ЭтимологияNamed after the Swedish town, Ytterby.
pronunciationUR-bi-em (ағылшын тілі)

Sources

Abundance
Abundance in Earth's crust
3,5 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00000087 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,000018 %
Abundance in Sun
0,0000001 %
Abundance in Universe
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3263
2p4.346
2s17.7984
3d13.6397
3p20.3891
3s20.9231
4d35.7288
4f40.0216
4p32.8908
4s31.768
5p50.528
5s48.282
6s59.5238