Erb

Erb (Er)

68. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa68
Masa atomowa167.259
liczba masowa166
Grupa
Okres6
Blokf
proton68 p+
neutron98 n0
elektron68 e-
Animated Model atomu Bohra of Er (Erb)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
175 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
165 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
89 pm
Crystal Radius
103 pm
promień van der Waalsa
229 pm
gęstość
9,07 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Erb0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Er (Erb)
ciepło parowania
317 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
316,4 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 30, 8, 2
Model atomu Bohra: Er (Erb)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Er (Erb)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f12 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f12 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Er (Erb)
Orbital Diagram of Er (Erb)
stopień utlenienia0, 2, 3
elektroujemność
1.24
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
3 141,15 K
Temperatura topnienia
1 802,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000122 1/K
molar heat capacity
28,12 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,168 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
1,2 MS/m
rezystywność
0,00000086 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,00000377 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000630566 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0341788
magnetic ordering
temperatura Curie
32 K
temperatura Néela
82 K
struktura
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
3,56 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
44 GPa
moduł Kirchhoffa
28 GPa
moduł Younga
70 GPa
współczynnik Poissona
0,24
prędkość dźwięku
2 830 m/s
klasyfikowanie
KategoriaLantanowce, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number22
Mendeleev Number35
Pettifor Number23
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
150 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
165
Neutron Mass Absorption
0,036
liczby kwantowe3H6
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Erbium

Stabilne izotopy3
Niestabilne izotopy36
Natural Isotopes6
Isotopic Composition16633.50%16633.50%16826.98%16826.98%16722.87%16722.87%17014.91%17014.91%1641.60%1641.60%1620.14%1620.14%

142Er

liczba masowa142
liczba neutronów74
względna masa atomowa
141,970016 ± 0,000537 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

143Er

liczba masowa143
liczba neutronów75
względna masa atomowa
142,966548 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2005
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

144Er

liczba masowa144
liczba neutronów76
względna masa atomowa
143,9607 ± 0,00021 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2003
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

145Er

liczba masowa145
liczba neutronów77
względna masa atomowa
144,957874 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
900 ± 200 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1989
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

146Er

liczba masowa146
liczba neutronów78
względna masa atomowa
145,952418357 ± 0,000007197 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,7 ± 0,6 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1993
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

147Er

liczba masowa147
liczba neutronów79
względna masa atomowa
146,949964456 ± 0,000041 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,2 ± 1,2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1992
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

148Er

liczba masowa148
liczba neutronów80
względna masa atomowa
147,944735026 ± 0,000011 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,6 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1982
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.15%

149Er

liczba masowa149
liczba neutronów81
względna masa atomowa
148,942306 ± 0,00003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4 ± 2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1984
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7%

150Er

liczba masowa150
liczba neutronów82
względna masa atomowa
149,937915524 ± 0,000018458 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
18,5 ± 0,7 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1982
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Er

liczba masowa151
liczba neutronów83
względna masa atomowa
150,937448567 ± 0,000017681 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
23,5 ± 2 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

152Er

liczba masowa152
liczba neutronów84
względna masa atomowa
151,935050347 ± 0,000009478 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,3 ± 0,1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1963
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%

153Er

liczba masowa153
liczba neutronów85
względna masa atomowa
152,93508635 ± 0,000009967 Da
g-factor
-0,26628571428571 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
37,1 ± 0,2 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,42 ± 0,02
data odkrycia1963
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)53%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)47%

154Er

liczba masowa154
liczba neutronów86
względna masa atomowa
153,932790799 ± 0,000005325 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,73 ± 0,09 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1963
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.47%

155Er

liczba masowa155
liczba neutronów87
względna masa atomowa
154,93321571 ± 0,00000652 Da
g-factor
-0,19028571428571 ± 0,0014285714285714
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,3 ± 0,3 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,27 ± 0,02
data odkrycia1969
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.978%
α (α emission)0.022%

156Er

liczba masowa156
liczba neutronów88
względna masa atomowa
155,931065926 ± 0,00002644 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
19,5 ± 1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.2%

157Er

liczba masowa157
liczba neutronów89
względna masa atomowa
156,931922652 ± 0,000028454 Da
g-factor
-0,274 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
18,65 ± 0,1 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,92 ± 0,01
data odkrycia1966
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

158Er

liczba masowa158
liczba neutronów90
względna masa atomowa
157,929893474 ± 0,000027074 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,29 ± 0,06 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1961
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

159Er

liczba masowa159
liczba neutronów91
względna masa atomowa
158,93069079 ± 0,00000391 Da
g-factor
-0,202 ± 0,0013333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
36 ± 1 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,17 ± 0,01
data odkrycia1962
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Er

liczba masowa160
liczba neutronów92
względna masa atomowa
159,929077193 ± 0,000026029 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
28,58 ± 0,09 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

161Er

liczba masowa161
liczba neutronów93
względna masa atomowa
160,93000353 ± 0,000009419 Da
g-factor
-0,24266666666667 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,21 ± 0,03 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,363 ± 0,008
data odkrycia1954
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Er

liczba masowa162
liczba neutronów94
względna masa atomowa
161,928787299 ± 0,000000811 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,139 ± 0,005
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1938
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
+ (double β+ decay)

163Er

liczba masowa163
liczba neutronów95
względna masa atomowa
162,930039908 ± 0,000004967 Da
g-factor
0,2224 ± 0,0016
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
75 ± 0,4 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,56 ± 0,02
data odkrycia1953
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Er

liczba masowa164
liczba neutronów96
względna masa atomowa
163,929207739 ± 0,000000755 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
1,601 ± 0,003
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1938
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
+ (double β+ decay)

165Er

liczba masowa165
liczba neutronów97
względna masa atomowa
164,930733482 ± 0,000000985 Da
g-factor
0,2564 ± 0,0016
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,36 ± 0,04 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,71 ± 0,03
data odkrycia1950
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

166Er

liczba masowa166
liczba neutronów98
względna masa atomowa
165,930301067 ± 0,000000358 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
33,503 ± 0,036
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

167Er

liczba masowa167
liczba neutronów99
względna masa atomowa
166,932056192 ± 0,000000306 Da
g-factor
-0,16065714285714 ± 0,00011428571428571
abundancja naturalna
22,869 ± 0,009
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,57 ± 0,03
data odkrycia1934
parzystość+

168Er

liczba masowa168
liczba neutronów100
względna masa atomowa
167,932378282 ± 0,00000028 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
26,978 ± 0,018
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

169Er

liczba masowa169
liczba neutronów101
względna masa atomowa
168,934598444 ± 0,000000326 Da
g-factor
0,9656 ± 0,0008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,392 ± 0,018 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1956
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

170Er

liczba masowa170
liczba neutronów102
względna masa atomowa
169,935471933 ± 0,000001488 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
14,91 ± 0,036
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)
α (α emission)

171Er

liczba masowa171
liczba neutronów103
względna masa atomowa
170,938037372 ± 0,000001511 Da
g-factor
0,2628 ± 0,004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,516 ± 0,002 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,86 ± 0,09
data odkrycia1938
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

172Er

liczba masowa172
liczba neutronów104
względna masa atomowa
171,939363461 ± 0,000004253 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
49,3 ± 0,5 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1956
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

173Er

liczba masowa173
liczba neutronów105
względna masa atomowa
172,9424 ± 0,00021 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,434 ± 0,017 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

174Er

liczba masowa174
liczba neutronów106
względna masa atomowa
173,94423 ± 0,00032 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,2 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1989
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

175Er

liczba masowa175
liczba neutronów107
względna masa atomowa
174,94777 ± 0,00043 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,2 ± 0,3 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

176Er

liczba masowa176
liczba neutronów108
względna masa atomowa
175,94994 ± 0,00043 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

177Er

liczba masowa177
liczba neutronów109
względna masa atomowa
176,95399 ± 0,00054 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

178Er

liczba masowa178
liczba neutronów110
względna masa atomowa
177,956779 ± 0,00064 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

179Er

liczba masowa179
liczba neutronów111
względna masa atomowa
178,961267 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

180Er

liczba masowa180
liczba neutronów112
względna masa atomowa
179,96438 ± 0,000537 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2018
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Erbium

historia

odkrywca lub wynalazcaCarl Mosander
miejsce odkryciaSweden
data odkrycia1843
etymologiaNamed after the Swedish town, Ytterby.
wymowaUR-bi-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
3,5 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,00000087 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,000018 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,0000001 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3263
2p4.346
2s17.7984
3d13.6397
3p20.3891
3s20.9231
4d35.7288
4f40.0216
4p32.8908
4s31.768
5p50.528
5s48.282
6s59.5238