Erb

Erb (Er)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa68
Masa atomowa167.259
liczba masowa166
Grupa
Okres6
Blokf
Protony68 p+
Neutrony98 n0
Elektrony68 e-
Animated Model atomu Bohra of Er (Erb)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
175 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
165 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
89 pm
Crystal Radius
103 pm
promień van der Waalsa
229 pm
gęstość
9,07 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Er (Erb)
ciepło parowania
317 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
316,4 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 30, 8, 2
Model atomu Bohra: Er (Erb)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Er (Erb)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f12 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Er (Erb)
Orbital Diagram of Er (Erb)
stopień utlenienia0, 2, 3
elektroujemność
1.24
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
3 141,15 K
Temperatura topnienia
1 802,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000122 1/K
molar heat capacity
28,12 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,168 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
1,2 MS/m
rezystywność
0,00000086 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,00000377 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000630566 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0341788
magnetic ordering
temperatura Curie
32 K
temperatura Néela
82 K
Structure
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
3,56 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
44 GPa
moduł Kirchhoffa
28 GPa
moduł Younga
70 GPa
współczynnik Poissona
0,24
prędkość dźwięku
2 830 m/s
klasyfikowanie
KategoriaLantanowce, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number22
Mendeleev Number35
Pettifor Number23
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
150 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
165
Neutron Mass Absorption
0,036
liczby kwantowe3H6
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Erbium

Stabilne izotopy6
Niestabilne izotopy33
Radioactive Isotopes33

142Er

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
141,970016 ± 0,000537 Da
liczba masowa142
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

142Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

143Er

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
142,966548 ± 0,000429 Da
liczba masowa143
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2005
parzystość-

143Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

144Er

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
143,9607 ± 0,00021 Da
liczba masowa144
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2003
parzystość+

144Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

145Er

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
144,957874 ± 0,000215 Da
liczba masowa145
g-factor
czas połowicznego rozpadu
900 ± 200 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1989
parzystość+

145Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

146Er

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
145,952418357 ± 0,000007197 Da
liczba masowa146
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,7 ± 0,6 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1993
parzystość+

146Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

147Er

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
146,949964456 ± 0,000041 Da
liczba masowa147
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,2 ± 1,2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1992
parzystość+

147Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

148Er

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
147,944735026 ± 0,000011 Da
liczba masowa148
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
4,6 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1982
parzystość+

148Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.15%

149Er

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
148,942306 ± 0,00003 Da
liczba masowa149
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4 ± 2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1984
parzystość+

149Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7%

150Er

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
149,937915524 ± 0,000018458 Da
liczba masowa150
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
18,5 ± 0,7 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1982
parzystość+

150Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Er

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
150,937448567 ± 0,000017681 Da
liczba masowa151
g-factor
czas połowicznego rozpadu
23,5 ± 2 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

151Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

152Er

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
151,935050347 ± 0,000009478 Da
liczba masowa152
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
10,3 ± 0,1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1963
parzystość+

152Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%

153Er

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
152,93508635 ± 0,000009967 Da
liczba masowa153
g-factor
-0,26628571428571 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
37,1 ± 0,2 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,42 ± 0,02
data odkrycia1963
parzystość-

153Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)53%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)47%

154Er

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
153,932790799 ± 0,000005325 Da
liczba masowa154
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
3,73 ± 0,09 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1963
parzystość+

154Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.47%

155Er

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
154,93321571 ± 0,00000652 Da
liczba masowa155
g-factor
-0,19028571428571 ± 0,0014285714285714
czas połowicznego rozpadu
5,3 ± 0,3 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,27 ± 0,02
data odkrycia1969
parzystość-

155Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.978%
α (α emission)0.022%

156Er

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
155,931065926 ± 0,00002644 Da
liczba masowa156
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
19,5 ± 1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

156Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.2%

157Er

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
156,931922652 ± 0,000028454 Da
liczba masowa157
g-factor
-0,274 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
18,65 ± 0,1 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,92 ± 0,01
data odkrycia1966
parzystość-

157Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

158Er

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
157,929893474 ± 0,000027074 Da
liczba masowa158
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,29 ± 0,06 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1961
parzystość+

158Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

159Er

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
158,93069079 ± 0,00000391 Da
liczba masowa159
g-factor
-0,202 ± 0,0013333333333333
czas połowicznego rozpadu
36 ± 1 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,17 ± 0,01
data odkrycia1962
parzystość-

159Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Er

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
159,929077193 ± 0,000026029 Da
liczba masowa160
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
28,58 ± 0,09 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

160Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

161Er

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
160,93000353 ± 0,000009419 Da
liczba masowa161
g-factor
-0,24266666666667 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
3,21 ± 0,03 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,363 ± 0,008
data odkrycia1954
parzystość-

161Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Er

abundancja naturalna
0,139 ± 0,005
względna masa atomowa
161,928787299 ± 0,000000811 Da
liczba masowa162
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1938
parzystość+

162Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
+ (double β+ decay)%

163Er

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
162,930039908 ± 0,000004967 Da
liczba masowa163
g-factor
0,2224 ± 0,0016
czas połowicznego rozpadu
75 ± 0,4 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,56 ± 0,02
data odkrycia1953
parzystość-

163Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Er

abundancja naturalna
1,601 ± 0,003
względna masa atomowa
163,929207739 ± 0,000000755 Da
liczba masowa164
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1938
parzystość+

164Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
+ (double β+ decay)%

165Er

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
164,930733482 ± 0,000000985 Da
liczba masowa165
g-factor
0,2564 ± 0,0016
czas połowicznego rozpadu
10,36 ± 0,04 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,71 ± 0,03
data odkrycia1950
parzystość-

165Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

166Er

abundancja naturalna
33,503 ± 0,036
względna masa atomowa
165,930301067 ± 0,000000358 Da
liczba masowa166
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

167Er

abundancja naturalna
22,869 ± 0,009
względna masa atomowa
166,932056192 ± 0,000000306 Da
liczba masowa167
g-factor
-0,16065714285714 ± 0,00011428571428571
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,57 ± 0,03
data odkrycia1934
parzystość+

168Er

abundancja naturalna
26,978 ± 0,018
względna masa atomowa
167,932378282 ± 0,00000028 Da
liczba masowa168
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

169Er

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
168,934598444 ± 0,000000326 Da
liczba masowa169
g-factor
0,9656 ± 0,0008
czas połowicznego rozpadu
9,392 ± 0,018 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1956
parzystość-

169Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

170Er

abundancja naturalna
14,91 ± 0,036
względna masa atomowa
169,935471933 ± 0,000001488 Da
liczba masowa170
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

170Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)%
α (α emission)%

171Er

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
170,938037372 ± 0,000001511 Da
liczba masowa171
g-factor
0,2628 ± 0,004
czas połowicznego rozpadu
7,516 ± 0,002 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,86 ± 0,09
data odkrycia1938
parzystość-

171Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

172Er

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
171,939363461 ± 0,000004253 Da
liczba masowa172
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
49,3 ± 0,5 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1956
parzystość+

172Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

173Er

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
172,9424 ± 0,00021 Da
liczba masowa173
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,434 ± 0,017 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość-

173Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

174Er

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
173,94423 ± 0,00032 Da
liczba masowa174
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
3,2 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1989
parzystość+

174Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

175Er

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
174,94777 ± 0,00043 Da
liczba masowa175
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,2 ± 0,3 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość+

175Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

176Er

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
175,94994 ± 0,00043 Da
liczba masowa176
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość+

176Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%

177Er

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
176,95399 ± 0,00054 Da
liczba masowa177
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość-

177Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%

178Er

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
177,956779 ± 0,00064 Da
liczba masowa178
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość+

178Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%

179Er

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
178,961267 ± 0,000537 Da
liczba masowa179
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość-

179Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

180Er

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
179,96438 ± 0,000537 Da
liczba masowa180
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2018
parzystość+

180Er Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Erbium

historia

odkrywca lub wynalazcaCarl Mosander
miejsce odkryciaSweden
data odkrycia1843
etymologiaNamed after the Swedish town, Ytterby.
wymowaUR-bi-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
3,5 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00000087 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,000018 %
Abundance in Sun
0,0000001 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3263
2p4.346
2s17.7984
3d13.6397
3p20.3891
3s20.9231
4d35.7288
4f40.0216
4p32.8908
4s31.768
5p50.528
5s48.282
6s59.5238