Erbium

Erbium (Er)

chemický prvok s protónovým číslom 68
Protónové číslo68
Atómová hmotnosť167.259
Nukleónové číslo166
Skupina
Perióda6
Orbitálf
protón68 p+
Neutrón98 n0
elektrón68 e-
Animated Bohrov model atómu of Er (Erbium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
175 pm
Mólový objem
Covalent Radius
165 pm
Metallic Radius
iónový polomer
89 pm
Crystal Radius
103 pm
Van der Waalsov polomer
229 pm
density
9,07 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Erbium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Er (Erbium)
Merné skupenské teplo varu
317 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
316,4 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 30, 8, 2
Bohrov model atómu: Er (Erbium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Er (Erbium)
electron configuration[Xe] 4f12 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f12 6s2
Enhanced Bohrov model atómu of Er (Erbium)
Orbital Diagram of Er (Erbium)
Oxidačné číslo0, 2, 3
Elektronegativita
1.24
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
3 141,15 K
Teplota topenia
1 802,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobasilvery white
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
0,0000122 1/K
Molárna tepelná kapacita
28,12 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,168 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
1,2 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000086 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,00000377 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000630566 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0341788
magnetic ordering
Curieho teplota
32 K
Néel temperature
82 K
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý šesťuholníkový (HEX)
lattice constant
3,56 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
44 GPa
shear modulus
28 GPa
Youngov modul
70 GPa
Poissonova konštanta
0,24
rýchlosť zvuku
2 830 m/s
classification
KategóriaLantanoidy, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number22
Mendeleev Number35
Pettifor Number23
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
150 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
165
Neutron Mass Absorption
0,036
Kvantové číslo3H6
Priestorová grupa194 (P63/mmc)

Isotopes of Erbium

Stabilné izotopy3
Nestabilné izotopy36
Natural Isotopes6
Isotopic Composition16633.50%16633.50%16826.98%16826.98%16722.87%16722.87%17014.91%17014.91%1641.60%1641.60%1620.14%1620.14%

142Er

Nukleónové číslo142
neutrónové číslo74
Relatívna atómová hmotnosť
141,970016 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

143Er

Nukleónové číslo143
neutrónové číslo75
Relatívna atómová hmotnosť
142,966548 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2005
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

144Er

Nukleónové číslo144
neutrónové číslo76
Relatívna atómová hmotnosť
143,9607 ± 0,00021 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2003
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

145Er

Nukleónové číslo145
neutrónové číslo77
Relatívna atómová hmotnosť
144,957874 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
900 ± 200 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1989
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

146Er

Nukleónové číslo146
neutrónové číslo78
Relatívna atómová hmotnosť
145,952418357 ± 0,000007197 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,7 ± 0,6 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1993
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

147Er

Nukleónové číslo147
neutrónové číslo79
Relatívna atómová hmotnosť
146,949964456 ± 0,000041 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,2 ± 1,2 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1992
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

148Er

Nukleónové číslo148
neutrónové číslo80
Relatívna atómová hmotnosť
147,944735026 ± 0,000011 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,6 ± 0,2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.15%

149Er

Nukleónové číslo149
neutrónové číslo81
Relatívna atómová hmotnosť
148,942306 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4 ± 2 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1984
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7%

150Er

Nukleónové číslo150
neutrónové číslo82
Relatívna atómová hmotnosť
149,937915524 ± 0,000018458 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
18,5 ± 0,7 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Er

Nukleónové číslo151
neutrónové číslo83
Relatívna atómová hmotnosť
150,937448567 ± 0,000017681 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
23,5 ± 2 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

152Er

Nukleónové číslo152
neutrónové číslo84
Relatívna atómová hmotnosť
151,935050347 ± 0,000009478 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,3 ± 0,1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1963
parity+

decay modeintensity
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%

153Er

Nukleónové číslo153
neutrónové číslo85
Relatívna atómová hmotnosť
152,93508635 ± 0,000009967 Da
g-factor
-0,26628571428571 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
37,1 ± 0,2 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,42 ± 0,02
dátum objavu1963
parity-

decay modeintensity
α (α emission)53%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)47%

154Er

Nukleónové číslo154
neutrónové číslo86
Relatívna atómová hmotnosť
153,932790799 ± 0,000005325 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,73 ± 0,09 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1963
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.47%

155Er

Nukleónové číslo155
neutrónové číslo87
Relatívna atómová hmotnosť
154,93321571 ± 0,00000652 Da
g-factor
-0,19028571428571 ± 0,0014285714285714
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,3 ± 0,3 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,27 ± 0,02
dátum objavu1969
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.978%
α (α emission)0.022%

156Er

Nukleónové číslo156
neutrónové číslo88
Relatívna atómová hmotnosť
155,931065926 ± 0,00002644 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
19,5 ± 1 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.2%

157Er

Nukleónové číslo157
neutrónové číslo89
Relatívna atómová hmotnosť
156,931922652 ± 0,000028454 Da
g-factor
-0,274 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
18,65 ± 0,1 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,92 ± 0,01
dátum objavu1966
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

158Er

Nukleónové číslo158
neutrónové číslo90
Relatívna atómová hmotnosť
157,929893474 ± 0,000027074 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,29 ± 0,06 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1961
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

159Er

Nukleónové číslo159
neutrónové číslo91
Relatívna atómová hmotnosť
158,93069079 ± 0,00000391 Da
g-factor
-0,202 ± 0,0013333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
36 ± 1 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,17 ± 0,01
dátum objavu1962
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Er

Nukleónové číslo160
neutrónové číslo92
Relatívna atómová hmotnosť
159,929077193 ± 0,000026029 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
28,58 ± 0,09 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

161Er

Nukleónové číslo161
neutrónové číslo93
Relatívna atómová hmotnosť
160,93000353 ± 0,000009419 Da
g-factor
-0,24266666666667 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,21 ± 0,03 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,363 ± 0,008
dátum objavu1954
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Er

Nukleónové číslo162
neutrónové číslo94
Relatívna atómová hmotnosť
161,928787299 ± 0,000000811 Da
g-factor
0
natural abundance
0,139 ± 0,005
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1938
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
+ (double β+ decay)

163Er

Nukleónové číslo163
neutrónové číslo95
Relatívna atómová hmotnosť
162,930039908 ± 0,000004967 Da
g-factor
0,2224 ± 0,0016
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
75 ± 0,4 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,56 ± 0,02
dátum objavu1953
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Er

Nukleónové číslo164
neutrónové číslo96
Relatívna atómová hmotnosť
163,929207739 ± 0,000000755 Da
g-factor
0
natural abundance
1,601 ± 0,003
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1938
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
+ (double β+ decay)

165Er

Nukleónové číslo165
neutrónové číslo97
Relatívna atómová hmotnosť
164,930733482 ± 0,000000985 Da
g-factor
0,2564 ± 0,0016
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,36 ± 0,04 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,71 ± 0,03
dátum objavu1950
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

166Er

Nukleónové číslo166
neutrónové číslo98
Relatívna atómová hmotnosť
165,930301067 ± 0,000000358 Da
g-factor
0
natural abundance
33,503 ± 0,036
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1934
parity+

167Er

Nukleónové číslo167
neutrónové číslo99
Relatívna atómová hmotnosť
166,932056192 ± 0,000000306 Da
g-factor
-0,16065714285714 ± 0,00011428571428571
natural abundance
22,869 ± 0,009
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,57 ± 0,03
dátum objavu1934
parity+

168Er

Nukleónové číslo168
neutrónové číslo100
Relatívna atómová hmotnosť
167,932378282 ± 0,00000028 Da
g-factor
0
natural abundance
26,978 ± 0,018
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1934
parity+

169Er

Nukleónové číslo169
neutrónové číslo101
Relatívna atómová hmotnosť
168,934598444 ± 0,000000326 Da
g-factor
0,9656 ± 0,0008
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,392 ± 0,018 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1956
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

170Er

Nukleónové číslo170
neutrónové číslo102
Relatívna atómová hmotnosť
169,935471933 ± 0,000001488 Da
g-factor
0
natural abundance
14,91 ± 0,036
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1934
parity+

decay modeintensity
(double β decay)
α (α emission)

171Er

Nukleónové číslo171
neutrónové číslo103
Relatívna atómová hmotnosť
170,938037372 ± 0,000001511 Da
g-factor
0,2628 ± 0,004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,516 ± 0,002 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,86 ± 0,09
dátum objavu1938
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

172Er

Nukleónové číslo172
neutrónové číslo104
Relatívna atómová hmotnosť
171,939363461 ± 0,000004253 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
49,3 ± 0,5 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1956
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

173Er

Nukleónové číslo173
neutrónové číslo105
Relatívna atómová hmotnosť
172,9424 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,434 ± 0,017 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1972
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

174Er

Nukleónové číslo174
neutrónové číslo106
Relatívna atómová hmotnosť
173,94423 ± 0,00032 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,2 ± 0,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

175Er

Nukleónové číslo175
neutrónové číslo107
Relatívna atómová hmotnosť
174,94777 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,2 ± 0,3 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1996
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

176Er

Nukleónové číslo176
neutrónové číslo108
Relatívna atómová hmotnosť
175,94994 ± 0,00043 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

177Er

Nukleónové číslo177
neutrónové číslo109
Relatívna atómová hmotnosť
176,95399 ± 0,00054 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)

178Er

Nukleónové číslo178
neutrónové číslo110
Relatívna atómová hmotnosť
177,956779 ± 0,00064 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

179Er

Nukleónové číslo179
neutrónové číslo111
Relatívna atómová hmotnosť
178,961267 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

180Er

Nukleónové číslo180
neutrónové číslo112
Relatívna atómová hmotnosť
179,96438 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Erbium

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaCarl Mosander
miesto nálezuSweden
dátum objavu1843
etymológiaNamed after the Swedish town, Ytterby.
pronunciationUR-bi-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
3,5 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,00000087 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,000018 %
natural abundance (Slnko)
0,0000001 %
Množstvo vo vesmíre
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3263
2p4.346
2s17.7984
3d13.6397
3p20.3891
3s20.9231
4d35.7288
4f40.0216
4p32.8908
4s31.768
5p50.528
5s48.282
6s59.5238