Ербијум

Ербијум (Er)

chemical element with atomic number 68
Атомски број68
Атомска маса167.259
Масени број166
Група
Периода6
Блокf
протон68 p+
неутрон98 n0
електрон68 e-
Animated Боров модел атома of Er (Ербијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
175 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
165 pm
Metallic Radius
ionic radius
89 pm
Crystal Radius
103 pm
Ван дер Валсов радијус
229 pm
густина
9,07 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Ербијум0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
енергија јонизације of Er (Ербијум)
Топлота испаравања
317 kJ/mol
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
316,4 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 30, 8, 2
Боров модел атома: Er (Ербијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Er (Ербијум)
електронска конфигурација[Xe] 4f12 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f12 6s2
Enhanced Боров модел атома of Er (Ербијум)
Orbital Diagram of Er (Ербијум)
оксидациони број0, 2, 3
електронегативност
1.24
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
3.141,15 K
Температура топљења
1.802,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery white
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
0,0000122 1/K
molar heat capacity
28,12 J/(mol K)
Специфична топлота
0,168 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
1,2 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000086 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,00000377 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,000000630566 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,0341788
magnetic ordering
Curie temperature
32 K
Néel temperature
82 K
структура
Кристална структураЈедноставни Хескагонал (HEX)
lattice constant
3,56 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
44 GPa
shear modulus
28 GPa
Јангов модул
70 GPa
Пуасонов однос
0,24
брзина звука
2.830 m/s
класификација
КатегоријаЛантаноиди, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number22
Mendeleev Number35
Pettifor Number23
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
polarizability
150 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
165
Neutron Mass Absorption
0,036
квантни број3H6
кристалографска група194 (P63/mmc)

Isotopes of Erbium

Стабилни изотопи3
Нестабилни изотопи36
Natural Isotopes6
Isotopic Composition16633.50%16633.50%16826.98%16826.98%16722.87%16722.87%17014.91%17014.91%1641.60%1641.60%1620.14%1620.14%

142Er

Масени број142
неутронски број74
атомска тежина
141,970016 ± 0,000537 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

143Er

Масени број143
неутронски број75
атомска тежина
142,966548 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2005
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

144Er

Масени број144
неутронски број76
атомска тежина
143,9607 ± 0,00021 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2003
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

145Er

Масени број145
неутронски број77
атомска тежина
144,957874 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
900 ± 200 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1989
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

146Er

Масени број146
неутронски број78
атомска тежина
145,952418357 ± 0,000007197 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,7 ± 0,6 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1993
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

147Er

Масени број147
неутронски број79
атомска тежина
146,949964456 ± 0,000041 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,2 ± 1,2 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1992
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

148Er

Масени број148
неутронски број80
атомска тежина
147,944735026 ± 0,000011 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,6 ± 0,2 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1982
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.15%

149Er

Масени број149
неутронски број81
атомска тежина
148,942306 ± 0,00003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4 ± 2 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1984
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7%

150Er

Масени број150
неутронски број82
атомска тежина
149,937915524 ± 0,000018458 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
18,5 ± 0,7 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1982
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Er

Масени број151
неутронски број83
атомска тежина
150,937448567 ± 0,000017681 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
23,5 ± 2 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1970
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

152Er

Масени број152
неутронски број84
атомска тежина
151,935050347 ± 0,000009478 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,3 ± 0,1 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1963
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%

153Er

Масени број153
неутронски број85
атомска тежина
152,93508635 ± 0,000009967 Da
g-factor
-0,26628571428571 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
37,1 ± 0,2 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
-0,42 ± 0,02
датум открића1963
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)53%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)47%

154Er

Масени број154
неутронски број86
атомска тежина
153,932790799 ± 0,000005325 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,73 ± 0,09 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1963
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.47%

155Er

Масени број155
неутронски број87
атомска тежина
154,93321571 ± 0,00000652 Da
g-factor
-0,19028571428571 ± 0,0014285714285714
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,3 ± 0,3 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
-0,27 ± 0,02
датум открића1969
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.978%
α (α emission)0.022%

156Er

Масени број156
неутронски број88
атомска тежина
155,931065926 ± 0,00002644 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
19,5 ± 1 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.2%

157Er

Масени број157
неутронски број89
атомска тежина
156,931922652 ± 0,000028454 Da
g-factor
-0,274 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
18,65 ± 0,1 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,92 ± 0,01
датум открића1966
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

158Er

Масени број158
неутронски број90
атомска тежина
157,929893474 ± 0,000027074 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,29 ± 0,06 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1961
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

159Er

Масени број159
неутронски број91
атомска тежина
158,93069079 ± 0,00000391 Da
g-factor
-0,202 ± 0,0013333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
36 ± 1 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
1,17 ± 0,01
датум открића1962
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Er

Масени број160
неутронски број92
атомска тежина
159,929077193 ± 0,000026029 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
28,58 ± 0,09 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

161Er

Масени број161
неутронски број93
атомска тежина
160,93000353 ± 0,000009419 Da
g-factor
-0,24266666666667 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,21 ± 0,03 h
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
1,363 ± 0,008
датум открића1954
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Er

Масени број162
неутронски број94
атомска тежина
161,928787299 ± 0,000000811 Da
g-factor
0
присутност у природи
0,139 ± 0,005
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1938
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)
+ (double β+ decay)

163Er

Масени број163
неутронски број95
атомска тежина
162,930039908 ± 0,000004967 Da
g-factor
0,2224 ± 0,0016
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
75 ± 0,4 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
2,56 ± 0,02
датум открића1953
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Er

Масени број164
неутронски број96
атомска тежина
163,929207739 ± 0,000000755 Da
g-factor
0
присутност у природи
1,601 ± 0,003
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1938
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)
+ (double β+ decay)

165Er

Масени број165
неутронски број97
атомска тежина
164,930733482 ± 0,000000985 Da
g-factor
0,2564 ± 0,0016
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,36 ± 0,04 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
2,71 ± 0,03
датум открића1950
parity-

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

166Er

Масени број166
неутронски број98
атомска тежина
165,930301067 ± 0,000000358 Da
g-factor
0
присутност у природи
33,503 ± 0,036
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1934
parity+

167Er

Масени број167
неутронски број99
атомска тежина
166,932056192 ± 0,000000306 Da
g-factor
-0,16065714285714 ± 0,00011428571428571
присутност у природи
22,869 ± 0,009
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
3,57 ± 0,03
датум открића1934
parity+

168Er

Масени број168
неутронски број100
атомска тежина
167,932378282 ± 0,00000028 Da
g-factor
0
присутност у природи
26,978 ± 0,018
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1934
parity+

169Er

Масени број169
неутронски број101
атомска тежина
168,934598444 ± 0,000000326 Da
g-factor
0,9656 ± 0,0008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,392 ± 0,018 d
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1956
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

170Er

Масени број170
неутронски број102
атомска тежина
169,935471933 ± 0,000001488 Da
g-factor
0
присутност у природи
14,91 ± 0,036
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1934
parity+

начин распадаинтензитет
(double β decay)
α (α emission)

171Er

Масени број171
неутронски број103
атомска тежина
170,938037372 ± 0,000001511 Da
g-factor
0,2628 ± 0,004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,516 ± 0,002 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
2,86 ± 0,09
датум открића1938
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

172Er

Масени број172
неутронски број104
атомска тежина
171,939363461 ± 0,000004253 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
49,3 ± 0,5 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1956
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

173Er

Масени број173
неутронски број105
атомска тежина
172,9424 ± 0,00021 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,434 ± 0,017 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1972
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

174Er

Масени број174
неутронски број106
атомска тежина
173,94423 ± 0,00032 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,2 ± 0,2 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1989
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

175Er

Масени број175
неутронски број107
атомска тежина
174,94777 ± 0,00043 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,2 ± 0,3 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1996
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

176Er

Масени број176
неутронски број108
атомска тежина
175,94994 ± 0,00043 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2012
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)

177Er

Масени број177
неутронски број109
атомска тежина
176,95399 ± 0,00054 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2012
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)

178Er

Масени број178
неутронски број110
атомска тежина
177,956779 ± 0,00064 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2012
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)

179Er

Масени број179
неутронски број111
атомска тежина
178,961267 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2018
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

180Er

Масени број180
неутронски број112
атомска тежина
179,96438 ± 0,000537 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2018
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Erbium

историја

откриоCarl Mosander
место открићаSweden
датум открића1843
етимологијаNamed after the Swedish town, Ytterby.
изговорUR-bi-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
3,5 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,00000087 mg/L
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
0,000018 %
присутност у природи (Сунце)
0,0000001 %
Заступљеност у Космосу
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3263
2p4.346
2s17.7984
3d13.6397
3p20.3891
3s20.9231
4d35.7288
4f40.0216
4p32.8908
4s31.768
5p50.528
5s48.282
6s59.5238