เออร์เบียม

เออร์เบียม (Er)

chemical element with atomic number 68
เลขอะตอม68
มวลอะตอม167.259
เลขมวล166
หมู่
คาบ6
บล็อกf
โปรตอน68 p+
นิวตรอน98 n0
อิเล็กตรอน68 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Er (เออร์เบียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
175 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
165 pm
Metallic Radius
ionic radius
89 pm
Crystal Radius
103 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
229 pm
ความหนาแน่น
9.07 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: เออร์เบียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Er (เออร์เบียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
317 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
316.4 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 30, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Er (เออร์เบียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Er (เออร์เบียม)
electron configuration[Xe] 4f12 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f12 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Er (เออร์เบียม)
Orbital Diagram of Er (เออร์เบียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.24
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
3,141.15 K
จุดหลอมเหลว
1,802.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000122 1/K
molar heat capacity
28.12 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.168 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
1.2 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000086 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.00000377 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000630566 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0341788
magnetic ordering
Curie temperature
32 K
Néel temperature
82 K
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
3.56 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
44 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
28 GPa
Young's modulus
70 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.24
อัตราเร็วของเสียง
2,830 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทแลนทาไนด, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number22
Mendeleev Number35
Pettifor Number23
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
150 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
165
Neutron Mass Absorption
0.036
quantum number3H6
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Erbium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร3
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร36
Natural Isotopes6
Isotopic Composition16633.50%16633.50%16826.98%16826.98%16722.87%16722.87%17014.91%17014.91%1641.60%1641.60%1620.14%1620.14%

142Er

เลขมวล142
เลขนิวตรอน74
น้ำหนักอะตอม
141.970016 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

143Er

เลขมวล143
เลขนิวตรอน75
น้ำหนักอะตอม
142.966548 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2005
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

144Er

เลขมวล144
เลขนิวตรอน76
น้ำหนักอะตอม
143.9607 ± 0.00021 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2003
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

145Er

เลขมวล145
เลขนิวตรอน77
น้ำหนักอะตอม
144.957874 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
900 ± 200 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

146Er

เลขมวล146
เลขนิวตรอน78
น้ำหนักอะตอม
145.952418357 ± 0.000007197 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.7 ± 0.6 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1993
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

147Er

เลขมวล147
เลขนิวตรอน79
น้ำหนักอะตอม
146.949964456 ± 0.000041 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.2 ± 1.2 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

148Er

เลขมวล148
เลขนิวตรอน80
น้ำหนักอะตอม
147.944735026 ± 0.000011 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.6 ± 0.2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.15%

149Er

เลขมวล149
เลขนิวตรอน81
น้ำหนักอะตอม
148.942306 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4 ± 2 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1984
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7%

150Er

เลขมวล150
เลขนิวตรอน82
น้ำหนักอะตอม
149.937915524 ± 0.000018458 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
18.5 ± 0.7 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Er

เลขมวล151
เลขนิวตรอน83
น้ำหนักอะตอม
150.937448567 ± 0.000017681 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
23.5 ± 2 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

152Er

เลขมวล152
เลขนิวตรอน84
น้ำหนักอะตอม
151.935050347 ± 0.000009478 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.3 ± 0.1 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity+

decay modeintensity
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)10%

153Er

เลขมวล153
เลขนิวตรอน85
น้ำหนักอะตอม
152.93508635 ± 0.000009967 Da
g-factor
-0.26628571428571 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
37.1 ± 0.2 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.42 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity-

decay modeintensity
α (α emission)53%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)47%

154Er

เลขมวล154
เลขนิวตรอน86
น้ำหนักอะตอม
153.932790799 ± 0.000005325 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.73 ± 0.09 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.47%

155Er

เลขมวล155
เลขนิวตรอน87
น้ำหนักอะตอม
154.93321571 ± 0.00000652 Da
g-factor
-0.19028571428571 ± 0.0014285714285714
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.3 ± 0.3 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.27 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.978%
α (α emission)0.022%

156Er

เลขมวล156
เลขนิวตรอน88
น้ำหนักอะตอม
155.931065926 ± 0.00002644 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
19.5 ± 1 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1.2%

157Er

เลขมวล157
เลขนิวตรอน89
น้ำหนักอะตอม
156.931922652 ± 0.000028454 Da
g-factor
-0.274 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
18.65 ± 0.1 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.92 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

158Er

เลขมวล158
เลขนิวตรอน90
น้ำหนักอะตอม
157.929893474 ± 0.000027074 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.29 ± 0.06 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

159Er

เลขมวล159
เลขนิวตรอน91
น้ำหนักอะตอม
158.93069079 ± 0.00000391 Da
g-factor
-0.202 ± 0.0013333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
36 ± 1 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.17 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1962
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Er

เลขมวล160
เลขนิวตรอน92
น้ำหนักอะตอม
159.929077193 ± 0.000026029 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
28.58 ± 0.09 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

161Er

เลขมวล161
เลขนิวตรอน93
น้ำหนักอะตอม
160.93000353 ± 0.000009419 Da
g-factor
-0.24266666666667 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.21 ± 0.03 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.363 ± 0.008
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

162Er

เลขมวล162
เลขนิวตรอน94
น้ำหนักอะตอม
161.928787299 ± 0.000000811 Da
g-factor
0
natural abundance
0.139 ± 0.005
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
+ (double β+ decay)

163Er

เลขมวล163
เลขนิวตรอน95
น้ำหนักอะตอม
162.930039908 ± 0.000004967 Da
g-factor
0.2224 ± 0.0016
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
75 ± 0.4 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
2.56 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

164Er

เลขมวล164
เลขนิวตรอน96
น้ำหนักอะตอม
163.929207739 ± 0.000000755 Da
g-factor
0
natural abundance
1.601 ± 0.003
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
+ (double β+ decay)

165Er

เลขมวล165
เลขนิวตรอน97
น้ำหนักอะตอม
164.930733482 ± 0.000000985 Da
g-factor
0.2564 ± 0.0016
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.36 ± 0.04 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
2.71 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

166Er

เลขมวล166
เลขนิวตรอน98
น้ำหนักอะตอม
165.930301067 ± 0.000000358 Da
g-factor
0
natural abundance
33.503 ± 0.036
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

167Er

เลขมวล167
เลขนิวตรอน99
น้ำหนักอะตอม
166.932056192 ± 0.000000306 Da
g-factor
-0.16065714285714 ± 0.00011428571428571
natural abundance
22.869 ± 0.009
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.57 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

168Er

เลขมวล168
เลขนิวตรอน100
น้ำหนักอะตอม
167.932378282 ± 0.00000028 Da
g-factor
0
natural abundance
26.978 ± 0.018
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

169Er

เลขมวล169
เลขนิวตรอน101
น้ำหนักอะตอม
168.934598444 ± 0.000000326 Da
g-factor
0.9656 ± 0.0008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.392 ± 0.018 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

170Er

เลขมวล170
เลขนิวตรอน102
น้ำหนักอะตอม
169.935471933 ± 0.000001488 Da
g-factor
0
natural abundance
14.91 ± 0.036
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

decay modeintensity
(double β decay)
α (α emission)

171Er

เลขมวล171
เลขนิวตรอน103
น้ำหนักอะตอม
170.938037372 ± 0.000001511 Da
g-factor
0.2628 ± 0.004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.516 ± 0.002 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
2.86 ± 0.09
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

172Er

เลขมวล172
เลขนิวตรอน104
น้ำหนักอะตอม
171.939363461 ± 0.000004253 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
49.3 ± 0.5 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

173Er

เลขมวล173
เลขนิวตรอน105
น้ำหนักอะตอม
172.9424 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.434 ± 0.017 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

174Er

เลขมวล174
เลขนิวตรอน106
น้ำหนักอะตอม
173.94423 ± 0.00032 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.2 ± 0.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

175Er

เลขมวล175
เลขนิวตรอน107
น้ำหนักอะตอม
174.94777 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.2 ± 0.3 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

176Er

เลขมวล176
เลขนิวตรอน108
น้ำหนักอะตอม
175.94994 ± 0.00043 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

177Er

เลขมวล177
เลขนิวตรอน109
น้ำหนักอะตอม
176.95399 ± 0.00054 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)

178Er

เลขมวล178
เลขนิวตรอน110
น้ำหนักอะตอม
177.956779 ± 0.00064 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

179Er

เลขมวล179
เลขนิวตรอน111
น้ำหนักอะตอม
178.961267 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

180Er

เลขมวล180
เลขนิวตรอน112
น้ำหนักอะตอม
179.96438 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Erbium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Carl Mosander
สถานที่ค้นพบSweden
ถูกค้นพบเมื่อ1843
ศัพทมูลวิทยาNamed after the Swedish town, Ytterby.
pronunciationUR-bi-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
3.5 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.00000087 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.000018 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.0000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3263
2p4.346
2s17.7984
3d13.6397
3p20.3891
3s20.9231
4d35.7288
4f40.0216
4p32.8908
4s31.768
5p50.528
5s48.282
6s59.5238

alias

 • Er

การแปล

 • ฝรั่งเศสerbium
 • อิตาลีerbio
 • อังกฤษerbium
 • เยอรมันErbium
 • อัมฮาราኢርቢየም
 • อาหรับإربيوم
 • อาเซอร์ไบจานErbium
 • เบลารุสэрбій
 • บัลแกเรียербий
 • บังกลาআরবিয়াম
 • บอสเนียerbij
 • คาตาลันerbi
 • คอร์ซิกาErbiu
 • เช็กerbium
 • ชูวัชЭрби
 • เวลส์Erbiwm
 • เดนมาร์กerbium
 • กรีกέρβιο
 • เอสเปรันโตerbio
 • สเปนerbio
 • เอสโตเนียErbium
 • บาสก์erbio
 • เปอร์เซียاربیم
 • ฟินแลนด์erbium
 • ฟรูลีErbi
 • ไอริชeirbiam
 • กาลิเซียErbio
 • มานซ์Erbium
 • จีนแคะerbium
 • ฮิบรูארביום
 • ฮินดีअर्बियम
 • ฮินดีฟิจิErbium
 • โครเอเชียErbij
 • ฮังการีerbium
 • อาร์เมเนียէրբիում
 • อินเตอร์ลิงกัวerbium
 • อินโดนีเซียerbium
 • อีโดerbio
 • ญี่ปุ่นエルビウム
 • โลชบันjinmrberbi
 • ชวาErbium
 • จอร์เจียერბიუმი
 • เกาหลี어븀
 • โกมิЭрбий
 • ละตินerbium
 • ลักเซมเบิร์กErbium
 • ลิกูเรียÆrbio
 • ลิทัวเนียErbis
 • ลัตเวียerbijs
 • มาลายาลัมഎർബിയം
 • มราฐีअर्बियम
 • มารีตะวันตกЭрбий
 • มาเลย์Erbium
 • พม่าအာဘီယမ်
 • ดัตช์erbium
 • นอร์เวย์นีนอสก์erbium
 • อ็อกซิตันÈrbi
 • โปแลนด์erb
 • พีดมอนต์Erbio
 • ลาฮ์นดาاربیم
 • โปรตุเกสérbio
 • เคชวาErbyu
 • โรมาเนียerbiu
 • รัสเซียэрбий
 • ซาคาЭрбиум
 • ซิซิลีerbiu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียErbijum
 • สโลวักerbium
 • สโลวีเนียErbij
 • แอลเบเนียErbiumi
 • เซอร์เบียербијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Erbium
 • สวีเดนerbium
 • ทมิฬஎர்பியம்
 • ตุรกีErbiyum
 • อุยกูร์ئېربىي
 • ยูเครนербій
 • อูรดูعیربیئم
 • เวปส์Erbii
 • เวียดนามerbi
 • วาเรย์Erbyo
 • คัลมืยค์Эрбиүм
 • โยรูบาErbium
 • จีน
 • นอร์เวย์บุคมอลerbium
 • เบรตันErbiom
 • เซบูErbyo
 • มาซิโดเนียербиум
 • เคิร์ดตอนกลางئێربیۆم
 • คาซัคЭрбий
 • โอดิยาଏର୍ବିଅମ
 • คุชราตઅર્બિયમ
 • ตาตาร์Эрбий
 • กวางตุ้ง
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Эрб
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • อาโรมาเนียErbiu
 • อุซเบกErbiy
 • เนปาลअर्बियम
 • คีร์กีซЭрбий
 • เนวาร์अर्बियम
 • สันสกฤตअर्बियम
 • เตลูกูఇర్బియం
 • มอลตาerbju
 • โปรตุเกส (บราซิล)érbio
 • บาลีअर्बियम
 • กันนาดาಎರ್ಬಿಯಮ್
 • cdoErbium
 • จีนมินหนานErbium
 • ลิมเบิร์กErbium
 • โภชปุรีअर्बियम
 • อัสตูเรียสErbiu
 • ทาจิกэрбий
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาerbio
 • ตากาล็อกErbiyo
 • เกลิกสกอตErbium
 • จีนคลาสสิก
 • แอฟริกานส์Erbium
 • kbpƐrbɩyɔm
 • oloErbii
 • ฟริเซียนเหนือErbium
 • มองโกเลียэрби
 • จีนอู๋
 • ซาร์เดญาÈrbiu
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)erbium
 • อาหรับโมร็อกโกإيربيوم
 • บัชคีร์Эрбий
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์اربيوم
 • พัชโตاېربيوم
 • คอร์นิชErbiom
 • มณีปุระꯑꯦꯔꯕꯤꯌꯝ
 • บาหลีÉrbium
 • ปัญจาบਅਬਰੀਅਮ