Europium

Europium (Eu)

chemický prvek s atomovým číslem 63
Atomové číslo63
Atomová hmotnost151.964
Nukleonové číslo153
Skupina
Perioda6
Blokf
proton63 p+
neutron90 n0
elektron63 e-
Animated Bohrův model atomu of Eu (Europium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
185 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
168 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
117 pm
Crystal Radius
131 pm
Van der Waalsův poloměr
235 pm
hustota
5,24 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Europium020406080100120140160180200220240pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
5,670385 eV/particle
Ionizační energie of Eu (Europium)
měrné skupenské teplo varu
176 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
177,4 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 25, 8, 2
Bohrův model atomu: Eu (Europium)
Valenční elektron2
Lewis structure: Eu (Europium)
elektronová konfigurace[Xe] 4f7 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f7 6s2
Enhanced Bohrův model atomu of Eu (Europium)
Orbital Diagram of Eu (Europium)
Oxidační číslo0, 2, 3
elektronegativita
Electrophilicity Index
1,1104548254099753 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
1 802,15 K
Teplota tání
1 095,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhled
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
13,9 W/(m K)
teplotní roztažnost
0,000035 1/K
Molární tepelná kapacita
27,66 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,182 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
1,1 MS/m
rezistivita
0,0000009 m Ω
supravodivost
1,8 K
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,000000276 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000041942 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0014473
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
90,5 K
struktura
Krystalografická soustavaKubická prostorově centrovaná (BCC)
lattice constant
4,61 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
8,3 GPa
modul pružnosti ve smyku
7,9 GPa
modul pružnosti v tahu
18 GPa
Poissonova konstanta
0,15
rychlost zvuku
klasifikace
KategorieLanthanoidy, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number17
Mendeleev Number25
Pettifor Number18
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
184 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
4 570
Neutron Mass Absorption
0,6
kvantové číslo8S7/2
space group229 (Im_3m)

Izotopy europia

Stabilní izotopy1
Nestabilní izotopy40
Natural Isotopes2
Isotopic Composition15352.19%15352.19%15147.81%15147.81%

130Eu

Nukleonové číslo130
neutronové číslo67
relativní atomová hmotnost
129,964022 ± 0,000578 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1 ± 0,4 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu2004
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

131Eu

Nukleonové číslo131
neutronové číslo68
relativní atomová hmotnost
130,957634 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
17,8 ± 1,9 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1998
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

132Eu

Nukleonové číslo132
neutronové číslo69
relativní atomová hmotnost
131,954696 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)0%

133Eu

Nukleonové číslo133
neutronové číslo70
relativní atomová hmotnost
132,94929 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

134Eu

Nukleonové číslo134
neutronové číslo71
relativní atomová hmotnost
133,946537 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
500 ± 200 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu1989
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

135Eu

Nukleonové číslo135
neutronové číslo72
relativní atomová hmotnost
134,94187 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,5 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1989
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

136Eu

Nukleonové číslo136
neutronové číslo73
relativní atomová hmotnost
135,93962 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,3 ± 0,3 s
spin6
nuclear quadrupole moment
datum objevu1987
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.09%

137Eu

Nukleonové číslo137
neutronové číslo74
relativní atomová hmotnost
136,935430719 ± 0,0000047 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,4 ± 0,5 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1982
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Eu

Nukleonové číslo138
neutronové číslo75
relativní atomová hmotnost
137,933709 ± 0,00003 Da
g-factor
0,88333333333333 ± 0,11666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1982
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

139Eu

Nukleonové číslo139
neutronové číslo76
relativní atomová hmotnost
138,929792307 ± 0,000014117 Da
g-factor
1,1090909090909 ± 0,14545454545455
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
17,9 ± 0,6 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1975
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Eu

Nukleonové číslo140
neutronové číslo77
relativní atomová hmotnost
139,928087633 ± 0,000055328 Da
g-factor
1,362 ± 0,013
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,51 ± 0,02 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1982
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)95.1%
ϵ (electron capture)4.9%

141Eu

Nukleonové číslo141
neutronové číslo78
relativní atomová hmotnost
140,924931734 ± 0,000013568 Da
g-factor
1,3944 ± 0,0032
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
40,7 ± 0,7 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,85 ± 0,04
datum objevu1977
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Eu

Nukleonové číslo142
neutronové číslo79
relativní atomová hmotnost
141,923446719 ± 0,000032268 Da
g-factor
1,532 ± 0,019
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,36 ± 0,1 s
spin1
nuclear quadrupole moment
0,12 ± 0,05
datum objevu1966
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)89.9%
ϵ (electron capture)10.1%

143Eu

Nukleonové číslo143
neutronové číslo80
relativní atomová hmotnost
142,920298678 ± 0,000011793 Da
g-factor
1,4656 ± 0,0032
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,59 ± 0,02 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,51 ± 0,03
datum objevu1965
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

144Eu

Nukleonové číslo144
neutronové číslo81
relativní atomová hmotnost
143,918819481 ± 0,00001158 Da
g-factor
1,888 ± 0,013
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10,2 ± 0,1 s
spin1
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,03
datum objevu1965
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

145Eu

Nukleonové číslo145
neutronové číslo82
relativní atomová hmotnost
144,916272659 ± 0,000003285 Da
g-factor
1,5932 ± 0,0028
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,93 ± 0,04 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,29 ± 0,02
datum objevu1951
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Eu

Nukleonové číslo146
neutronové číslo83
relativní atomová hmotnost
145,917210852 ± 0,000006451 Da
g-factor
0,3555 ± 0,00275
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,61 ± 0,03 d
spin4
nuclear quadrupole moment
-0,18 ± 0,06
datum objevu1957
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

147Eu

Nukleonové číslo147
neutronové číslo84
relativní atomová hmotnost
146,91675244 ± 0,000002758 Da
g-factor
1,486 ± 0,0032
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
24,1 ± 0,6 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,55 ± 0,03
datum objevu1951
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0022%

148Eu

Nukleonové číslo148
neutronové číslo85
relativní atomová hmotnost
147,918091288 ± 0,000010693 Da
g-factor
0,4668 ± 0,002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
54,5 ± 0,5 d
spin5
nuclear quadrupole moment
0,35 ± 0,06
datum objevu1951
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)9.4%

149Eu

Nukleonové číslo149
neutronové číslo86
relativní atomová hmotnost
148,917936875 ± 0,00000419 Da
g-factor
1,4224 ± 0,0024
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
93,1 ± 0,4 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,75 ± 0,02
datum objevu1959
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

150Eu

Nukleonové číslo150
neutronové číslo87
relativní atomová hmotnost
149,919707092 ± 0,000006688 Da
g-factor
0,5404 ± 0,0022
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
36,9 ± 0,9 y
spin5
nuclear quadrupole moment
1,13 ± 0,05
datum objevu1950
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Eu

Nukleonové číslo151
neutronové číslo88
relativní atomová hmotnost
150,919856606 ± 0,000001251 Da
g-factor
1,3854 ± 0,001
natural abundance
47,81 ± 0,06
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,6 ± 1,2 Ey
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,903 ± 0,01
datum objevu1933
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

152Eu

Nukleonové číslo152
neutronové číslo89
relativní atomová hmotnost
151,92175098 ± 0,000001252 Da
g-factor
-0,64513333333333 ± 0,00056666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
13,517 ± 0,006 y
spin3
nuclear quadrupole moment
2,72 ± 0,03
datum objevu1938
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)72.08%
β (β decay)27.92%

153Eu

Nukleonové číslo153
neutronové číslo90
relativní atomová hmotnost
152,921236789 ± 0,000001257 Da
g-factor
0,61176 ± 0,00044
natural abundance
52,19 ± 0,06
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,41 ± 0,02
datum objevu1933
Narušení P-symetrie+

154Eu

Nukleonové číslo154
neutronové číslo91
relativní atomová hmotnost
153,922985699 ± 0,000001275 Da
g-factor
-0,66666666666667 ± 0,002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,592 ± 0,003 y
spin3
nuclear quadrupole moment
2,85 ± 0,1
datum objevu1947
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)99.982%
ϵ (electron capture)0.018%

155Eu

Nukleonové číslo155
neutronové číslo92
relativní atomová hmotnost
154,922899847 ± 0,000001343 Da
g-factor
0,6064 ± 0,0008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,742 ± 0,008 y
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,5 ± 0,3
datum objevu1947
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

156Eu

Nukleonové číslo156
neutronové číslo93
relativní atomová hmotnost
155,924762976 ± 0,000003791 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
15,19 ± 0,08 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1947
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

157Eu

Nukleonové číslo157
neutronové číslo94
relativní atomová hmotnost
156,925432556 ± 0,000004545 Da
g-factor
0,6 ± 0,008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
15,18 ± 0,03 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,6 ± 0,3
datum objevu1951
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

158Eu

Nukleonové číslo158
neutronové číslo95
relativní atomová hmotnost
157,927782192 ± 0,000002181 Da
g-factor
1,44 ± 0,02
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
45,9 ± 0,2 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,66 ± 0,14
datum objevu1951
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

159Eu

Nukleonové číslo159
neutronové číslo96
relativní atomová hmotnost
158,929099512 ± 0,000004637 Da
g-factor
0,552 ± 0,008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
18,1 ± 0,1 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,7 ± 0,3
datum objevu1961
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

160Eu

Nukleonové číslo160
neutronové číslo97
relativní atomová hmotnost
159,931836982 ± 0,00000097 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
42,6 ± 0,5 s
spin5
nuclear quadrupole moment
datum objevu1973
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

161Eu

Nukleonové číslo161
neutronové číslo98
relativní atomová hmotnost
160,933663991 ± 0,000011164 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
26,2 ± 2,3 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1986
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

162Eu

Nukleonové číslo162
neutronové číslo99
relativní atomová hmotnost
161,936958329 ± 0,00000141 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1987
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

163Eu

Nukleonové číslo163
neutronové číslo100
relativní atomová hmotnost
162,93926551 ± 0,00000097 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,7 ± 0,4 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2007
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

164Eu

Nukleonové číslo164
neutronové číslo101
relativní atomová hmotnost
163,942852943 ± 0,000002219 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,16 ± 0,19 s
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu2007
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

165Eu

Nukleonové číslo165
neutronové číslo102
relativní atomová hmotnost
164,94554007 ± 0,000005596 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,53 ± 0,25 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2007
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

166Eu

Nukleonové číslo166
neutronové číslo103
relativní atomová hmotnost
165,949813 ± 0,000107 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,24 ± 0,12 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2007
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

167Eu

Nukleonové číslo167
neutronové číslo104
relativní atomová hmotnost
166,953011 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,33 ± 0,51 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2012
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

168Eu

Nukleonové číslo168
neutronové číslo105
relativní atomová hmotnost
167,957863 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
200 ± 100 ms
spin6
nuclear quadrupole moment
datum objevu2012
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

169Eu

Nukleonové číslo169
neutronové číslo106
relativní atomová hmotnost
168,961717 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2018
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)

170Eu

Nukleonové číslo170
neutronové číslo107
relativní atomová hmotnost
169,96687 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Eu-Block

dějiny

objevitel nebo vynálezceEugène Demarçay
místo objevu/vynálezuFrance
datum objevu1901
etymologieNamed for the continent of Europe.
výslovnostyoo-RO-pi-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
0,00000013 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
natural abundance (meteoroid)
0,0000059 %
natural abundance (Slunce)
0,00000005 %
Hojnost ve vesmíru
0,00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2391
2p4.282
2s16.5292
3d13.7472
3p19.716
3s20.1318
4d34.0592
4f38.68
4p31.1252
4s30.132
5p46.445
5s44.41
6s54.8784