אירופיום

אירופיום (Eu)

יסוד כימי בעל המספר האטומי 63
מספר אטומי63
מסה אטומי151.964
מספר מסה153
קבוצה
מחזור6
חסוםf
פרוטונים63 p+
ניוטרונים90 n0
Electrons63 e-
Animated מודל האטום של בוהר of Eu (אירופיום)

מאפיינים

תכונה פיזיקלית
רדיוס אטומי
185 pm
נפח מולרי
רדיוס קוולנטי
168 pm
Metallic Radius
רדיוס יוני
117 pm
Crystal Radius
131 pm
רדיוס ואן דר ואלס
235 pm
צפיפות
5.24 g/cm³
אנרגיה
proton affinity
זיקה אלקטרונית
אנרגיה ליינון
5.670385 eV/particle
אנרגיה ליינון of Eu (אירופיום)
אנתלפיית אידוי
176 kJ/mol
enthalpy of fusion
אנתלפיית התהוות סטנדרטית
177.4 kJ/mol
Electrons
קליפת אלקטרונים2, 8, 18, 25, 8, 2
מודל האטום של בוהר: Eu (אירופיום)
אלקטרון ערכיות2
מבנה לואיס: Eu (אירופיום)
קונפיגורציה אלקטרונית[Xe] 4f7 6s2
Enhanced מודל האטום של בוהר of Eu (אירופיום)
Orbital Diagram of Eu (אירופיום)
דרגת חמצון0, 2, 3
אלקטרושליליות
Electrophilicity
1.1104548254099753 eV/particle
Phases
פאזת החומרמוצק
Gas Phase
נקודת רתיחה
1,802.15 K
נקודת התכה
1,095.15 K
critical pressure
critical temperature
נקודה משולשת
Visual
צבע
כסף
appearance
מקדם שבירה
תכונה של חומר
מוליכות חום
13.9 W/(m K)
התפשטות תרמית
0.000035 1/K
קיבול חום מולרי
27.66 J/(mol K)
קיבול חום סגולי
יחס קיבולי החום
electrical properties
typeConductor
מוליכות חשמלית סגולית
1.1 MS/m
התנגדות חשמלית סגולית
0.0000009 m Ω
מוליכות-על
1.8 K
מגנטיות
typeparamagnetic
סוספטיביליות מגנטית (Mass)
0.000000276 m³/Kg
סוספטיביליות מגנטית (Molar)
0.000000041942 m³/mol
סוספטיביליות מגנטית (Volume)
0.0014473
סדר מגנטי
טמפרטורת קירי
Néel temperature
90.5 K
Structure
מבנה גבישיממורכז גוף קובי (BCC)
פרמטר סריג
4.61 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
תכונה מכנית של חומר
קשיות
מודול הנפח
8.3 GPa
מודול הגזירה
7.9 GPa
מודול יאנג
18 GPa
מקדם פואסון
0.15
מהירות הקול
מיון
קטגוריהלנתנידים, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number17
Mendeleev Number25
Pettifor Number18
Geochemical Classrare earth & related
סיווג גולדשמידטlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
184 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
חתך פעולה
4,570
Neutron Mass Absorption
0.6
מספר קוונטי8S7/2
חבורת סימטריות מרחבית229 (Im_3m)

Isotopes of Europium

איזוטופים יציבים2
איזוטופים לא יציבים39
Radioactive Isotopes39

130Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
129.964022 ± 0.000578 Da
מספר מסה130
g-factor
מחצית חיים
1 ± 0.4 ms
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2004
זוגיות+

130Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

131Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
130.957634 ± 0.000429 Da
מספר מסה131
g-factor
מחצית חיים
17.8 ± 1.9 ms
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1998
זוגיות+

131Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
p (proton emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

132Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
131.954696 ± 0.000429 Da
מספר מסה132
g-factor
מחצית חיים
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה
זוגיות+

132Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
p (proton emission)0%

133Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
132.94929 ± 0.00032 Da
מספר מסה133
g-factor
מחצית חיים
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה
זוגיות+

133Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

134Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
133.946537 ± 0.000322 Da
מספר מסה134
g-factor
מחצית חיים
500 ± 200 ms
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1989
זוגיות

134Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

135Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
134.94187 ± 0.00021 Da
מספר מסה135
g-factor
מחצית חיים
1.5 ± 0.2 s
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1989
זוגיות+

135Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

136Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
135.93962 ± 0.00021 Da
מספר מסה136
g-factor
מחצית חיים
3.3 ± 0.3 s
ספין6
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1987
זוגיות+

136Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.09%

137Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
136.935430719 ± 0.0000047 Da
מספר מסה137
g-factor
מחצית חיים
8.4 ± 0.5 s
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1982
זוגיות+

137Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
137.933709 ± 0.00003 Da
מספר מסה138
g-factor
0.88333333333333 ± 0.11666666666667
מחצית חיים
ספין2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1982
זוגיות-

138Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

139Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
138.929792307 ± 0.000014117 Da
מספר מסה139
g-factor
1.1090909090909 ± 0.14545454545455
מחצית חיים
17.9 ± 0.6 s
ספין11/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1975
זוגיות

139Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
139.928087633 ± 0.000055328 Da
מספר מסה140
g-factor
1.362 ± 0.013
מחצית חיים
1.51 ± 0.02 s
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1982
זוגיות+

140Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)95.1%
ϵ (electron capture)4.9%

141Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
140.924931734 ± 0.000013568 Da
מספר מסה141
g-factor
1.3944 ± 0.0032
מחצית חיים
40.7 ± 0.7 s
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
0.85 ± 0.04
תאריך גילוי או המצאה1977
זוגיות+

141Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
141.923446719 ± 0.000032268 Da
מספר מסה142
g-factor
1.532 ± 0.019
מחצית חיים
2.36 ± 0.1 s
ספין1
nuclear quadrupole moment
0.12 ± 0.05
תאריך גילוי או המצאה1966
זוגיות+

142Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)89.9%
ϵ (electron capture)10.1%

143Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
142.920298678 ± 0.000011793 Da
מספר מסה143
g-factor
1.4656 ± 0.0032
מחצית חיים
2.59 ± 0.02 m
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
0.51 ± 0.03
תאריך גילוי או המצאה1965
זוגיות+

143Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

144Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
143.918819481 ± 0.00001158 Da
מספר מסה144
g-factor
1.888 ± 0.013
מחצית חיים
10.2 ± 0.1 s
ספין1
nuclear quadrupole moment
0.1 ± 0.03
תאריך גילוי או המצאה1965
זוגיות+

144Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

145Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
144.916272659 ± 0.000003285 Da
מספר מסה145
g-factor
1.5932 ± 0.0028
מחצית חיים
5.93 ± 0.04 d
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
0.29 ± 0.02
תאריך גילוי או המצאה1951
זוגיות+

145Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
145.917210852 ± 0.000006451 Da
מספר מסה146
g-factor
0.3555 ± 0.00275
מחצית חיים
4.61 ± 0.03 d
ספין4
nuclear quadrupole moment
‎-0.18 ± 0.06
תאריך גילוי או המצאה1957
זוגיות-

146Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

147Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
146.91675244 ± 0.000002758 Da
מספר מסה147
g-factor
1.486 ± 0.0032
מחצית חיים
24.1 ± 0.6 d
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
0.55 ± 0.03
תאריך גילוי או המצאה1951
זוגיות+

147Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0022%

148Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
147.918091288 ± 0.000010693 Da
מספר מסה148
g-factor
0.4668 ± 0.002
מחצית חיים
54.5 ± 0.5 d
ספין5
nuclear quadrupole moment
0.35 ± 0.06
תאריך גילוי או המצאה1951
זוגיות-

148Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)9.4%

149Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
148.917936875 ± 0.00000419 Da
מספר מסה149
g-factor
1.4224 ± 0.0024
מחצית חיים
93.1 ± 0.4 d
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
0.75 ± 0.02
תאריך גילוי או המצאה1959
זוגיות+

149Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
ϵ (electron capture)100%

150Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
149.919707092 ± 0.000006688 Da
מספר מסה150
g-factor
0.5404 ± 0.0022
מחצית חיים
36.9 ± 0.9 y
ספין5
nuclear quadrupole moment
1.13 ± 0.05
תאריך גילוי או המצאה1950
זוגיות-

150Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
47.81 ± 0.06
משקל אטומי
150.919856606 ± 0.000001251 Da
מספר מסה151
g-factor
1.3854 ± 0.001
מחצית חיים
4.6 ± 1.2 Ey
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
0.903 ± 0.01
תאריך גילוי או המצאה1933
זוגיות+

151Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
α (α emission)100%

152Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
151.92175098 ± 0.000001252 Da
מספר מסה152
g-factor
‎-0.64513333333333 ± 0.00056666666666667
מחצית חיים
13.517 ± 0.006 y
ספין3
nuclear quadrupole moment
2.72 ± 0.03
תאריך גילוי או המצאה1938
זוגיות-

152Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)72.08%
β (β decay)27.92%

153Eu

natural abundance
52.19 ± 0.06
משקל אטומי
152.921236789 ± 0.000001257 Da
מספר מסה153
g-factor
0.61176 ± 0.00044
מחצית חיים
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
2.41 ± 0.02
תאריך גילוי או המצאה1933
זוגיות+

154Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
153.922985699 ± 0.000001275 Da
מספר מסה154
g-factor
‎-0.66666666666667 ± 0.002
מחצית חיים
8.592 ± 0.003 y
ספין3
nuclear quadrupole moment
2.85 ± 0.1
תאריך גילוי או המצאה1947
זוגיות-

154Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)99.982%
ϵ (electron capture)0.018%

155Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
154.922899847 ± 0.000001343 Da
מספר מסה155
g-factor
0.6064 ± 0.0008
מחצית חיים
4.742 ± 0.008 y
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
2.5 ± 0.3
תאריך גילוי או המצאה1947
זוגיות+

155Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

156Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
155.924762976 ± 0.000003791 Da
מספר מסה156
g-factor
0
מחצית חיים
15.19 ± 0.08 d
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1947
זוגיות+

156Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

157Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
156.925432556 ± 0.000004545 Da
מספר מסה157
g-factor
0.6 ± 0.008
מחצית חיים
15.18 ± 0.03 h
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
2.6 ± 0.3
תאריך גילוי או המצאה1951
זוגיות+

157Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

158Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
157.927782192 ± 0.000002181 Da
מספר מסה158
g-factor
1.44 ± 0.02
מחצית חיים
45.9 ± 0.2 m
ספין1
nuclear quadrupole moment
0.66 ± 0.14
תאריך גילוי או המצאה1951
זוגיות-

158Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

159Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
158.929099512 ± 0.000004637 Da
מספר מסה159
g-factor
0.552 ± 0.008
מחצית חיים
18.1 ± 0.1 m
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
2.7 ± 0.3
תאריך גילוי או המצאה1961
זוגיות+

159Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

160Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
159.931836982 ± 0.00000097 Da
מספר מסה160
g-factor
מחצית חיים
42.6 ± 0.5 s
ספין5
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1973
זוגיות-

160Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

161Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
160.933663991 ± 0.000011164 Da
מספר מסה161
g-factor
מחצית חיים
26.2 ± 2.3 s
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1986
זוגיות+

161Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

162Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
161.936958329 ± 0.00000141 Da
מספר מסה162
g-factor
מחצית חיים
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1987
זוגיות+

162Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

163Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
162.93926551 ± 0.00000097 Da
מספר מסה163
g-factor
מחצית חיים
7.7 ± 0.4 s
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2007
זוגיות+

163Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

164Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
163.942852943 ± 0.000002219 Da
מספר מסה164
g-factor
מחצית חיים
4.16 ± 0.19 s
ספין3
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2007
זוגיות-

164Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

165Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
164.94554007 ± 0.000005596 Da
מספר מסה165
g-factor
מחצית חיים
2.53 ± 0.25 s
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2007
זוגיות+

165Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

166Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
165.949813 ± 0.000107 Da
מספר מסה166
g-factor
0
מחצית חיים
1.24 ± 0.12 s
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה2007
זוגיות-

166Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

167Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
166.953011 ± 0.000429 Da
מספר מסה167
g-factor
מחצית חיים
1.33 ± 0.51 s
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2012
זוגיות+

167Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

168Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
167.957863 ± 0.000429 Da
מספר מסה168
g-factor
מחצית חיים
200 ± 100 ms
ספין6
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2012
זוגיות-

168Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

169Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
168.961717 ± 0.000537 Da
מספר מסה169
g-factor
מחצית חיים
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2018
זוגיות+

169Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)%

170Eu

natural abundance
משקל אטומי
169.96687 ± 0.000537 Da
מספר מסה170
g-factor
מחצית חיים
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה
זוגיות

170Eu Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Eu-Block

היסטוריה

מגלה או ממציאEugène Demarçay
מקום גילויFrance
תאריך גילוי או המצאה1901
אטימולוגיהNamed for the continent of Europe.
הגייהyoo-RO-pi-em (אנגלית)

Sources

שכיחות
Abundance in Earth's crust
Abundance in Oceans
0.00000013 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.0000059 %
Abundance in Sun
0.00000005 %
Abundance in Universe
0.00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2391
2p4.282
2s16.5292
3d13.7472
3p19.716
3s20.1318
4d34.0592
4f38.68
4p31.1252
4s30.132
5p46.445
5s44.41
6s54.8784