אירופיום

אירופיום (Eu)

יסוד כימי בעל המספר האטומי 63
מספר אטומי63
מסה אטומי151.964
מספר מסה153
קבוצה
מחזור6
חסוםf
פרוטון63 p+
נייטרון90 n0
אלקטרון63 e-
Animated מודל האטום של בוהר of Eu (אירופיום)

תכונה פיזיקלית

רדיוס אטומי
185 pm
נפח מולרי
רדיוס קוולנטי
168 pm
Metallic Radius
רדיוס יוני
117 pm
Crystal Radius
131 pm
רדיוס ואן דר ואלס
235 pm
צפיפות
5.24 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: אירופיום0153045607590105120135150165180195210225240pmרדיוס אטומירדיוס קוולנטיMetallic Radiusרדיוס ואן דר ואלס

תכונה כימית

אנרגיה
proton affinity
זיקה אלקטרונית
אנרגיה ליינון
5.670385 eV/particle
אנרגיה ליינון of Eu (אירופיום)
אנתלפיית אידוי
176 kJ/mol
enthalpy of fusion
אנתלפיית התהוות סטנדרטית
177.4 kJ/mol
אלקטרון
קליפת אלקטרונים2, 8, 18, 25, 8, 2
מודל האטום של בוהר: Eu (אירופיום)
אלקטרון ערכיות2
מבנה לואיס: Eu (אירופיום)
מבנה אלקטרונים[Xe] 4f7 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f7 6s2
Enhanced מודל האטום של בוהר of Eu (אירופיום)
Orbital Diagram of Eu (אירופיום)
דרגת חמצון0, 2, 3
אלקטרושליליות
Electrophilicity Index
1.1104548254099753 eV/particle
fundamental state of matter
פאזת החומרמוצק
gaseous state of matter
נקודת רתיחה
1,802.15 K
נקודת התכה
1,095.15 K
critical pressure
critical temperature
נקודה משולשת
appearance
צבע
כסף
appearance
מקדם שבירה
תכונה של חומר
מוליכות חום
13.9 W/(m K)
התפשטות תרמית
0.000035 1/K
קיבול חום מולרי
27.66 J/(mol K)
קיבול חום סגולי
יחס קיבולי החום
electrical properties
typeConductor
מוליכות חשמלית סגולית
1.1 MS/m
התנגדות חשמלית סגולית
0.0000009 m Ω
מוליכות-על
1.8 K
מגנטיות
typeparamagnetic
סוספטיביליות מגנטית (Mass)
0.000000276 m³/Kg
סוספטיביליות מגנטית (Molar)
0.000000041942 m³/mol
סוספטיביליות מגנטית (Volume)
0.0014473
סדר מגנטי
טמפרטורת קירי
Néel temperature
90.5 K
מבנה
מבנה גבישיממורכז גוף קובי (BCC)
פרמטר סריג
4.61 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
תכונה מכנית של חומר
קשיות
מודול הנפח
8.3 GPa
מודול הגזירה
7.9 GPa
מודול יאנג
18 GPa
מקדם פואסון
0.15
מהירות הקול
מיון
קטגוריהלנתנידים, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number17
Mendeleev Number25
Pettifor Number18
Geochemical Classrare earth & related
סיווג גולדשמידטlitophile

other

Gas Basicity
פולריזביליות
184 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
חתך פעולה
4,570
Neutron Mass Absorption
0.6
מספר קוונטי8S7/2
חבורת סימטריות מרחבית229 (Im_3m)

Isotopes of Europium

איזוטופים יציבים1
איזוטופים לא יציבים40
Natural Isotopes2
Isotopic Composition15352.19%15352.19%15147.81%15147.81%

130Eu

מספר מסה130
מספר הנייטרונים67
משקל אטומי
129.964022 ± 0.000578 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
1 ± 0.4 ms
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2004
זוגיות+

decay modeעוצמה
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

131Eu

מספר מסה131
מספר הנייטרונים68
משקל אטומי
130.957634 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
17.8 ± 1.9 ms
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1998
זוגיות+

decay modeעוצמה
p (proton emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

132Eu

מספר מסה132
מספר הנייטרונים69
משקל אטומי
131.954696 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)0%

133Eu

מספר מסה133
מספר הנייטרונים70
משקל אטומי
132.94929 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

134Eu

מספר מסה134
מספר הנייטרונים71
משקל אטומי
133.946537 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
500 ± 200 ms
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1989
זוגיות

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

135Eu

מספר מסה135
מספר הנייטרונים72
משקל אטומי
134.94187 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
1.5 ± 0.2 s
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1989
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

136Eu

מספר מסה136
מספר הנייטרונים73
משקל אטומי
135.93962 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
3.3 ± 0.3 s
ספין6
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1987
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.09%

137Eu

מספר מסה137
מספר הנייטרונים74
משקל אטומי
136.935430719 ± 0.0000047 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
8.4 ± 0.5 s
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1982
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Eu

מספר מסה138
מספר הנייטרונים75
משקל אטומי
137.933709 ± 0.00003 Da
g-factor
0.88333333333333 ± 0.11666666666667
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1982
זוגיות-

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

139Eu

מספר מסה139
מספר הנייטרונים76
משקל אטומי
138.929792307 ± 0.000014117 Da
g-factor
1.1090909090909 ± 0.14545454545455
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
17.9 ± 0.6 s
ספין11/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1975
זוגיות

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Eu

מספר מסה140
מספר הנייטרונים77
משקל אטומי
139.928087633 ± 0.000055328 Da
g-factor
1.362 ± 0.013
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
1.51 ± 0.02 s
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1982
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)95.1%
ϵ (electron capture)4.9%

141Eu

מספר מסה141
מספר הנייטרונים78
משקל אטומי
140.924931734 ± 0.000013568 Da
g-factor
1.3944 ± 0.0032
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
40.7 ± 0.7 s
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
0.85 ± 0.04
תאריך גילוי או המצאה1977
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Eu

מספר מסה142
מספר הנייטרונים79
משקל אטומי
141.923446719 ± 0.000032268 Da
g-factor
1.532 ± 0.019
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
2.36 ± 0.1 s
ספין1
nuclear quadrupole moment
0.12 ± 0.05
תאריך גילוי או המצאה1966
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)89.9%
ϵ (electron capture)10.1%

143Eu

מספר מסה143
מספר הנייטרונים80
משקל אטומי
142.920298678 ± 0.000011793 Da
g-factor
1.4656 ± 0.0032
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
2.59 ± 0.02 m
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
0.51 ± 0.03
תאריך גילוי או המצאה1965
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

144Eu

מספר מסה144
מספר הנייטרונים81
משקל אטומי
143.918819481 ± 0.00001158 Da
g-factor
1.888 ± 0.013
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
10.2 ± 0.1 s
ספין1
nuclear quadrupole moment
0.1 ± 0.03
תאריך גילוי או המצאה1965
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

145Eu

מספר מסה145
מספר הנייטרונים82
משקל אטומי
144.916272659 ± 0.000003285 Da
g-factor
1.5932 ± 0.0028
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
5.93 ± 0.04 d
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
0.29 ± 0.02
תאריך גילוי או המצאה1951
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Eu

מספר מסה146
מספר הנייטרונים83
משקל אטומי
145.917210852 ± 0.000006451 Da
g-factor
0.3555 ± 0.00275
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
4.61 ± 0.03 d
ספין4
nuclear quadrupole moment
‎-0.18 ± 0.06
תאריך גילוי או המצאה1957
זוגיות-

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

147Eu

מספר מסה147
מספר הנייטרונים84
משקל אטומי
146.91675244 ± 0.000002758 Da
g-factor
1.486 ± 0.0032
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
24.1 ± 0.6 d
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
0.55 ± 0.03
תאריך גילוי או המצאה1951
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0022%

148Eu

מספר מסה148
מספר הנייטרונים85
משקל אטומי
147.918091288 ± 0.000010693 Da
g-factor
0.4668 ± 0.002
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
54.5 ± 0.5 d
ספין5
nuclear quadrupole moment
0.35 ± 0.06
תאריך גילוי או המצאה1951
זוגיות-

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)9.4%

149Eu

מספר מסה149
מספר הנייטרונים86
משקל אטומי
148.917936875 ± 0.00000419 Da
g-factor
1.4224 ± 0.0024
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
93.1 ± 0.4 d
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
0.75 ± 0.02
תאריך גילוי או המצאה1959
זוגיות+

decay modeעוצמה
ϵ (electron capture)100%

150Eu

מספר מסה150
מספר הנייטרונים87
משקל אטומי
149.919707092 ± 0.000006688 Da
g-factor
0.5404 ± 0.0022
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
36.9 ± 0.9 y
ספין5
nuclear quadrupole moment
1.13 ± 0.05
תאריך גילוי או המצאה1950
זוגיות-

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Eu

מספר מסה151
מספר הנייטרונים88
משקל אטומי
150.919856606 ± 0.000001251 Da
g-factor
1.3854 ± 0.001
natural abundance
47.81 ± 0.06
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
4.6 ± 1.2 Ey
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
0.903 ± 0.01
תאריך גילוי או המצאה1933
זוגיות+

decay modeעוצמה
α (α emission)100%

152Eu

מספר מסה152
מספר הנייטרונים89
משקל אטומי
151.92175098 ± 0.000001252 Da
g-factor
‎-0.64513333333333 ± 0.00056666666666667
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
13.517 ± 0.006 y
ספין3
nuclear quadrupole moment
2.72 ± 0.03
תאריך גילוי או המצאה1938
זוגיות-

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)72.08%
β (β decay)27.92%

153Eu

מספר מסה153
מספר הנייטרונים90
משקל אטומי
152.921236789 ± 0.000001257 Da
g-factor
0.61176 ± 0.00044
natural abundance
52.19 ± 0.06
רדיואקטיביותאיזוטופ יציב
מחצית חייםNot Radioactive ☢️
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
2.41 ± 0.02
תאריך גילוי או המצאה1933
זוגיות+

154Eu

מספר מסה154
מספר הנייטרונים91
משקל אטומי
153.922985699 ± 0.000001275 Da
g-factor
‎-0.66666666666667 ± 0.002
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
8.592 ± 0.003 y
ספין3
nuclear quadrupole moment
2.85 ± 0.1
תאריך גילוי או המצאה1947
זוגיות-

decay modeעוצמה
β (β decay)99.982%
ϵ (electron capture)0.018%

155Eu

מספר מסה155
מספר הנייטרונים92
משקל אטומי
154.922899847 ± 0.000001343 Da
g-factor
0.6064 ± 0.0008
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
4.742 ± 0.008 y
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
2.5 ± 0.3
תאריך גילוי או המצאה1947
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%

156Eu

מספר מסה156
מספר הנייטרונים93
משקל אטומי
155.924762976 ± 0.000003791 Da
g-factor
0
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
15.19 ± 0.08 d
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1947
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%

157Eu

מספר מסה157
מספר הנייטרונים94
משקל אטומי
156.925432556 ± 0.000004545 Da
g-factor
0.6 ± 0.008
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
15.18 ± 0.03 h
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
2.6 ± 0.3
תאריך גילוי או המצאה1951
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%

158Eu

מספר מסה158
מספר הנייטרונים95
משקל אטומי
157.927782192 ± 0.000002181 Da
g-factor
1.44 ± 0.02
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
45.9 ± 0.2 m
ספין1
nuclear quadrupole moment
0.66 ± 0.14
תאריך גילוי או המצאה1951
זוגיות-

decay modeעוצמה
β (β decay)100%

159Eu

מספר מסה159
מספר הנייטרונים96
משקל אטומי
158.929099512 ± 0.000004637 Da
g-factor
0.552 ± 0.008
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
18.1 ± 0.1 m
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
2.7 ± 0.3
תאריך גילוי או המצאה1961
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%

160Eu

מספר מסה160
מספר הנייטרונים97
משקל אטומי
159.931836982 ± 0.00000097 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
42.6 ± 0.5 s
ספין5
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1973
זוגיות-

decay modeעוצמה
β (β decay)100%

161Eu

מספר מסה161
מספר הנייטרונים98
משקל אטומי
160.933663991 ± 0.000011164 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
26.2 ± 2.3 s
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1986
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%

162Eu

מספר מסה162
מספר הנייטרונים99
משקל אטומי
161.936958329 ± 0.00000141 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1987
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%

163Eu

מספר מסה163
מספר הנייטרונים100
משקל אטומי
162.93926551 ± 0.00000097 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
7.7 ± 0.4 s
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2007
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%

164Eu

מספר מסה164
מספר הנייטרונים101
משקל אטומי
163.942852943 ± 0.000002219 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
4.16 ± 0.19 s
ספין3
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2007
זוגיות-

decay modeעוצמה
β (β decay)100%

165Eu

מספר מסה165
מספר הנייטרונים102
משקל אטומי
164.94554007 ± 0.000005596 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
2.53 ± 0.25 s
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2007
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

166Eu

מספר מסה166
מספר הנייטרונים103
משקל אטומי
165.949813 ± 0.000107 Da
g-factor
0
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
1.24 ± 0.12 s
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה2007
זוגיות-

decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

167Eu

מספר מסה167
מספר הנייטרונים104
משקל אטומי
166.953011 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
1.33 ± 0.51 s
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2012
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

168Eu

מספר מסה168
מספר הנייטרונים105
משקל אטומי
167.957863 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
200 ± 100 ms
ספין6
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2012
זוגיות-

decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

169Eu

מספר מסה169
מספר הנייטרונים106
משקל אטומי
168.961717 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2018
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)

170Eu

מספר מסה170
מספר הנייטרונים107
משקל אטומי
169.96687 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה
זוגיות

decay modeעוצמה
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Eu-Block

היסטוריה

מגלה או ממציאEugène Demarçay
מקום גילויFrance
תאריך גילוי או המצאה1901
אטימולוגיהNamed for the continent of Europe.
הגייהyoo-RO-pi-em (אנגלית)

מקור

שכיחות
Abundance in Earth's crust
natural abundance (אוקיינוס)
0.00000013 mg/L
natural abundance (גוף האדם)
natural abundance (מטאורואיד)
0.0000059 %
natural abundance (השמש)
0.00000005 %
Abundance in Universe
0.00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2391
2p4.282
2s16.5292
3d13.7472
3p19.716
3s20.1318
4d34.0592
4f38.68
4p31.1252
4s30.132
5p46.445
5s44.41
6s54.8784