Еуропијум

Еуропијум (Eu)

chemical element with atomic number of 63
Атомски број63
Атомска маса151.964
Масени број153
Група
Периода6
Блокf
протон63 p+
неутрон90 n0
електрон63 e-
Animated Боров модел атома of Eu (Еуропијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
185 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
168 pm
Metallic Radius
ionic radius
117 pm
Crystal Radius
131 pm
Ван дер Валсов радијус
235 pm
густина
5,24 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Еуропијум0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
5,670385 eV/particle
енергија јонизације of Eu (Еуропијум)
Топлота испаравања
176 kJ/mol
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
177,4 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 25, 8, 2
Боров модел атома: Eu (Еуропијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Eu (Еуропијум)
електронска конфигурација[Xe] 4f7 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f7 6s2
Enhanced Боров модел атома of Eu (Еуропијум)
Orbital Diagram of Eu (Еуропијум)
оксидациони број0, 2, 3
електронегативност
Electrophilicity Index
1,1104548254099753 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
1.802,15 K
Температура топљења
1.095,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearance
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
13,9 W/(m K)
Termička dilatacija
0,000035 1/K
molar heat capacity
27,66 J/(mol K)
Специфична топлота
0,182 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
1,1 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,0000009 m Ω
Суперпроводност
1,8 K
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,000000276 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,000000041942 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,0014473
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
90,5 K
структура
Кристална структураПросторноцентрична Кубична (BCC)
lattice constant
4,61 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
8,3 GPa
shear modulus
7,9 GPa
Јангов модул
18 GPa
Пуасонов однос
0,15
брзина звука
класификација
КатегоријаЛантаноиди, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number17
Mendeleev Number25
Pettifor Number18
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
polarizability
184 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
4.570
Neutron Mass Absorption
0,6
квантни број8S7/2
кристалографска група229 (Im_3m)

Isotopes of Europium

Стабилни изотопи1
Нестабилни изотопи40
Natural Isotopes2
Isotopic Composition15352.19%15352.19%15147.81%15147.81%

130Eu

Масени број130
неутронски број67
атомска тежина
129,964022 ± 0,000578 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1 ± 0,4 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића2004
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

131Eu

Масени број131
неутронски број68
атомска тежина
130,957634 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
17,8 ± 1,9 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1998
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

132Eu

Масени број132
неутронски број69
атомска тежина
131,954696 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)0%

133Eu

Масени број133
неутронски број70
атомска тежина
132,94929 ± 0,00032 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

134Eu

Масени број134
неутронски број71
атомска тежина
133,946537 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
500 ± 200 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића1989
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

135Eu

Масени број135
неутронски број72
атомска тежина
134,94187 ± 0,00021 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,5 ± 0,2 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1989
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

136Eu

Масени број136
неутронски број73
атомска тежина
135,93962 ± 0,00021 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,3 ± 0,3 s
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића1987
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.09%

137Eu

Масени број137
неутронски број74
атомска тежина
136,935430719 ± 0,0000047 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,4 ± 0,5 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1982
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Eu

Масени број138
неутронски број75
атомска тежина
137,933709 ± 0,00003 Da
g-factor
0,88333333333333 ± 0,11666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1982
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

139Eu

Масени број139
неутронски број76
атомска тежина
138,929792307 ± 0,000014117 Da
g-factor
1,1090909090909 ± 0,14545454545455
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
17,9 ± 0,6 s
Спин11/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1975
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Eu

Масени број140
неутронски број77
атомска тежина
139,928087633 ± 0,000055328 Da
g-factor
1,362 ± 0,013
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,51 ± 0,02 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1982
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)95.1%
ϵ (electron capture)4.9%

141Eu

Масени број141
неутронски број78
атомска тежина
140,924931734 ± 0,000013568 Da
g-factor
1,3944 ± 0,0032
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
40,7 ± 0,7 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,85 ± 0,04
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Eu

Масени број142
неутронски број79
атомска тежина
141,923446719 ± 0,000032268 Da
g-factor
1,532 ± 0,019
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,36 ± 0,1 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,12 ± 0,05
датум открића1966
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)89.9%
ϵ (electron capture)10.1%

143Eu

Масени број143
неутронски број80
атомска тежина
142,920298678 ± 0,000011793 Da
g-factor
1,4656 ± 0,0032
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,59 ± 0,02 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,51 ± 0,03
датум открића1965
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

144Eu

Масени број144
неутронски број81
атомска тежина
143,918819481 ± 0,00001158 Da
g-factor
1,888 ± 0,013
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,2 ± 0,1 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,03
датум открића1965
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

145Eu

Масени број145
неутронски број82
атомска тежина
144,916272659 ± 0,000003285 Da
g-factor
1,5932 ± 0,0028
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,93 ± 0,04 d
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,29 ± 0,02
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Eu

Масени број146
неутронски број83
атомска тежина
145,917210852 ± 0,000006451 Da
g-factor
0,3555 ± 0,00275
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,61 ± 0,03 d
Спин4
nuclear quadrupole moment
-0,18 ± 0,06
датум открића1957
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

147Eu

Масени број147
неутронски број84
атомска тежина
146,91675244 ± 0,000002758 Da
g-factor
1,486 ± 0,0032
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
24,1 ± 0,6 d
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,55 ± 0,03
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0022%

148Eu

Масени број148
неутронски број85
атомска тежина
147,918091288 ± 0,000010693 Da
g-factor
0,4668 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
54,5 ± 0,5 d
Спин5
nuclear quadrupole moment
0,35 ± 0,06
датум открића1951
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)9.4%

149Eu

Масени број149
неутронски број86
атомска тежина
148,917936875 ± 0,00000419 Da
g-factor
1,4224 ± 0,0024
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
93,1 ± 0,4 d
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,75 ± 0,02
датум открића1959
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

150Eu

Масени број150
неутронски број87
атомска тежина
149,919707092 ± 0,000006688 Da
g-factor
0,5404 ± 0,0022
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
36,9 ± 0,9 y
Спин5
nuclear quadrupole moment
1,13 ± 0,05
датум открића1950
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Eu

Масени број151
неутронски број88
атомска тежина
150,919856606 ± 0,000001251 Da
g-factor
1,3854 ± 0,001
присутност у природи
47,81 ± 0,06
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,6 ± 1,2 Ey
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,903 ± 0,01
датум открића1933
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

152Eu

Масени број152
неутронски број89
атомска тежина
151,92175098 ± 0,000001252 Da
g-factor
-0,64513333333333 ± 0,00056666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
13,517 ± 0,006 y
Спин3
nuclear quadrupole moment
2,72 ± 0,03
датум открића1938
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)72.08%
β (β decay)27.92%

153Eu

Масени број153
неутронски број90
атомска тежина
152,921236789 ± 0,000001257 Da
g-factor
0,61176 ± 0,00044
присутност у природи
52,19 ± 0,06
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
2,41 ± 0,02
датум открића1933
parity+

154Eu

Масени број154
неутронски број91
атомска тежина
153,922985699 ± 0,000001275 Da
g-factor
-0,66666666666667 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,592 ± 0,003 y
Спин3
nuclear quadrupole moment
2,85 ± 0,1
датум открића1947
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)99.982%
ϵ (electron capture)0.018%

155Eu

Масени број155
неутронски број92
атомска тежина
154,922899847 ± 0,000001343 Da
g-factor
0,6064 ± 0,0008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,742 ± 0,008 y
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
2,5 ± 0,3
датум открића1947
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

156Eu

Масени број156
неутронски број93
атомска тежина
155,924762976 ± 0,000003791 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
15,19 ± 0,08 d
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1947
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

157Eu

Масени број157
неутронски број94
атомска тежина
156,925432556 ± 0,000004545 Da
g-factor
0,6 ± 0,008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
15,18 ± 0,03 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
2,6 ± 0,3
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

158Eu

Масени број158
неутронски број95
атомска тежина
157,927782192 ± 0,000002181 Da
g-factor
1,44 ± 0,02
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
45,9 ± 0,2 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,66 ± 0,14
датум открића1951
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

159Eu

Масени број159
неутронски број96
атомска тежина
158,929099512 ± 0,000004637 Da
g-factor
0,552 ± 0,008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
18,1 ± 0,1 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
2,7 ± 0,3
датум открића1961
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

160Eu

Масени број160
неутронски број97
атомска тежина
159,931836982 ± 0,00000097 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
42,6 ± 0,5 s
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића1973
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

161Eu

Масени број161
неутронски број98
атомска тежина
160,933663991 ± 0,000011164 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
26,2 ± 2,3 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1986
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

162Eu

Масени број162
неутронски број99
атомска тежина
161,936958329 ± 0,00000141 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1987
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

163Eu

Масени број163
неутронски број100
атомска тежина
162,93926551 ± 0,00000097 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,7 ± 0,4 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2007
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

164Eu

Масени број164
неутронски број101
атомска тежина
163,942852943 ± 0,000002219 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,16 ± 0,19 s
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића2007
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

165Eu

Масени број165
неутронски број102
атомска тежина
164,94554007 ± 0,000005596 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,53 ± 0,25 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2007
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

166Eu

Масени број166
неутронски број103
атомска тежина
165,949813 ± 0,000107 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,24 ± 0,12 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2007
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

167Eu

Масени број167
неутронски број104
атомска тежина
166,953011 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,33 ± 0,51 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2012
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

168Eu

Масени број168
неутронски број105
атомска тежина
167,957863 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
200 ± 100 ms
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића2012
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

169Eu

Масени број169
неутронски број106
атомска тежина
168,961717 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2018
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)

170Eu

Масени број170
неутронски број107
атомска тежина
169,96687 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Eu-Block

историја

откриоEugène Demarçay
место открићаFrance
датум открића1901
етимологијаNamed for the continent of Europe.
изговорyoo-RO-pi-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
0,00000013 mg/L
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
0,0000059 %
присутност у природи (Сунце)
0,00000005 %
Заступљеност у Космосу
0,00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2391
2p4.282
2s16.5292
3d13.7472
3p19.716
3s20.1318
4d34.0592
4f38.68
4p31.1252
4s30.132
5p46.445
5s44.41
6s54.8784