ยูโรเพียม

ยูโรเพียม (Eu)

chemical element with atomic number of 63
เลขอะตอม63
มวลอะตอม151.964
เลขมวล153
หมู่
คาบ6
บล็อกf
โปรตอน63 p+
นิวตรอน90 n0
Electrons63 e-
Eu-Block.jpg Animated แบบจำลองของบอร์ of Eu (ยูโรเพียม) Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Eu (ยูโรเพียม) แบบจำลองของบอร์: Eu (ยูโรเพียม) Orbital Diagram of Eu (ยูโรเพียม)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
185 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
168 pm
Metallic Radius
ionic radius
117 pm
Crystal Radius
131 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
235 pm
ความหนาแน่น
5.24 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
5.670385 eV/particle
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
176 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
177.4 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 25, 8, 2
เวเลนซ์อิเล็กตรอน3
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 4f7 6s2
สถานะออกซิเดชัน0, 2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity
1.1104548254099753 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
1,802.15 K
จุดหลอมเหลว
1,095.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
13.9 W/(m K)
thermal expansion
0.000035 1/K
molar heat capacity
27.66 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.182 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
1.1 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000009 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
1.8 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.000000276 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000041942 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0014473
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
90.5 K
Structure
โครงสร้างผลึกศูนย์กลางของลูกบาศก์ (BCC)
lattice constant
4.61 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
8.3 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
7.9 GPa
Young's modulus
18 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.15
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแลนทาไนด, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number17
Mendeleev Number25
Pettifor Number18
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
184 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
4,570
Neutron Mass Absorption
0.6
quantum number8S7/2
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Europium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร39
Radioactive Isotopes39

130Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
129.964022 ± 0.000578 Da
เลขมวล130
g-factor
ครึ่งชีวิต
1 ± 0.4 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity+

130Eu Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

131Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
130.957634 ± 0.000429 Da
เลขมวล131
g-factor
ครึ่งชีวิต
17.8 ± 1.9 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity+

131Eu Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

132Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
131.954696 ± 0.000429 Da
เลขมวล132
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

132Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
p (proton emission)0%

133Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
132.94929 ± 0.00032 Da
เลขมวล133
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

133Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

134Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
133.946537 ± 0.000322 Da
เลขมวล134
g-factor
ครึ่งชีวิต
500 ± 200 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity

134Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

135Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
134.94187 ± 0.00021 Da
เลขมวล135
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.5 ± 0.2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

135Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

136Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
135.93962 ± 0.00021 Da
เลขมวล136
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.3 ± 0.3 s
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

136Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.09%

137Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
136.935430719 ± 0.0000047 Da
เลขมวล137
g-factor
ครึ่งชีวิต
8.4 ± 0.5 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

137Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
137.933709 ± 0.00003 Da
เลขมวล138
g-factor
0.88333333333333 ± 0.11666666666667
ครึ่งชีวิต
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity-

138Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

139Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
138.929792307 ± 0.000014117 Da
เลขมวล139
g-factor
1.1090909090909 ± 0.14545454545455
ครึ่งชีวิต
17.9 ± 0.6 s
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity

139Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
139.928087633 ± 0.000055328 Da
เลขมวล140
g-factor
1.362 ± 0.013
ครึ่งชีวิต
1.51 ± 0.02 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

140Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)95.1%
ϵ (electron capture)4.9%

141Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
140.924931734 ± 0.000013568 Da
เลขมวล141
g-factor
1.3944 ± 0.0032
ครึ่งชีวิต
40.7 ± 0.7 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.85 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

141Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
141.923446719 ± 0.000032268 Da
เลขมวล142
g-factor
1.532 ± 0.019
ครึ่งชีวิต
2.36 ± 0.1 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.12 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity+

142Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)89.9%
ϵ (electron capture)10.1%

143Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
142.920298678 ± 0.000011793 Da
เลขมวล143
g-factor
1.4656 ± 0.0032
ครึ่งชีวิต
2.59 ± 0.02 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.51 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity+

143Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

144Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
143.918819481 ± 0.00001158 Da
เลขมวล144
g-factor
1.888 ± 0.013
ครึ่งชีวิต
10.2 ± 0.1 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.1 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity+

144Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

145Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
144.916272659 ± 0.000003285 Da
เลขมวล145
g-factor
1.5932 ± 0.0028
ครึ่งชีวิต
5.93 ± 0.04 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.29 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

145Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
145.917210852 ± 0.000006451 Da
เลขมวล146
g-factor
0.3555 ± 0.00275
ครึ่งชีวิต
4.61 ± 0.03 d
สปิน4
nuclear quadrupole moment
-0.18 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity-

146Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

147Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
146.91675244 ± 0.000002758 Da
เลขมวล147
g-factor
1.486 ± 0.0032
ครึ่งชีวิต
24.1 ± 0.6 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.55 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

147Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0022%

148Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
147.918091288 ± 0.000010693 Da
เลขมวล148
g-factor
0.4668 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
54.5 ± 0.5 d
สปิน5
nuclear quadrupole moment
0.35 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

148Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)9.4%

149Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
148.917936875 ± 0.00000419 Da
เลขมวล149
g-factor
1.4224 ± 0.0024
ครึ่งชีวิต
93.1 ± 0.4 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.75 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity+

149Eu Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

150Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
149.919707092 ± 0.000006688 Da
เลขมวล150
g-factor
0.5404 ± 0.0022
ครึ่งชีวิต
36.9 ± 0.9 y
สปิน5
nuclear quadrupole moment
1.13 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

150Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
47.81 ± 0.06
น้ำหนักอะตอม
150.919856606 ± 0.000001251 Da
เลขมวล151
g-factor
1.3854 ± 0.001
ครึ่งชีวิต
4.6 ± 1.2 Ey
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.903 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity+

151Eu Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

152Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
151.92175098 ± 0.000001252 Da
เลขมวล152
g-factor
-0.64513333333333 ± 0.00056666666666667
ครึ่งชีวิต
13.517 ± 0.006 y
สปิน3
nuclear quadrupole moment
2.72 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity-

152Eu Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)72.08%
β (β decay)27.92%

153Eu

natural abundance
52.19 ± 0.06
น้ำหนักอะตอม
152.921236789 ± 0.000001257 Da
เลขมวล153
g-factor
0.61176 ± 0.00044
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
2.41 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity+

154Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
153.922985699 ± 0.000001275 Da
เลขมวล154
g-factor
-0.66666666666667 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
8.592 ± 0.003 y
สปิน3
nuclear quadrupole moment
2.85 ± 0.1
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity-

154Eu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)99.982%
ϵ (electron capture)0.018%

155Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
154.922899847 ± 0.000001343 Da
เลขมวล155
g-factor
0.6064 ± 0.0008
ครึ่งชีวิต
4.742 ± 0.008 y
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
2.5 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

155Eu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

156Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
155.924762976 ± 0.000003791 Da
เลขมวล156
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
15.19 ± 0.08 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

156Eu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

157Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
156.925432556 ± 0.000004545 Da
เลขมวล157
g-factor
0.6 ± 0.008
ครึ่งชีวิต
15.18 ± 0.03 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
2.6 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

157Eu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

158Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
157.927782192 ± 0.000002181 Da
เลขมวล158
g-factor
1.44 ± 0.02
ครึ่งชีวิต
45.9 ± 0.2 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.66 ± 0.14
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

158Eu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

159Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
158.929099512 ± 0.000004637 Da
เลขมวล159
g-factor
0.552 ± 0.008
ครึ่งชีวิต
18.1 ± 0.1 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
2.7 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

159Eu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

160Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
159.931836982 ± 0.00000097 Da
เลขมวล160
g-factor
ครึ่งชีวิต
42.6 ± 0.5 s
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity-

160Eu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

161Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
160.933663991 ± 0.000011164 Da
เลขมวล161
g-factor
ครึ่งชีวิต
26.2 ± 2.3 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

161Eu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

162Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
161.936958329 ± 0.00000141 Da
เลขมวล162
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

162Eu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

163Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
162.93926551 ± 0.00000097 Da
เลขมวล163
g-factor
ครึ่งชีวิต
7.7 ± 0.4 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2007
parity+

163Eu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

164Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
163.942852943 ± 0.000002219 Da
เลขมวล164
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.16 ± 0.19 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2007
parity-

164Eu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

165Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
164.94554007 ± 0.000005596 Da
เลขมวล165
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.53 ± 0.25 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2007
parity+

165Eu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

166Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
165.949813 ± 0.000107 Da
เลขมวล166
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.24 ± 0.12 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2007
parity-

166Eu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

167Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
166.953011 ± 0.000429 Da
เลขมวล167
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.33 ± 0.51 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

167Eu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

168Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
167.957863 ± 0.000429 Da
เลขมวล168
g-factor
ครึ่งชีวิต
200 ± 100 ms
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

168Eu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

169Eu

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
168.961717 ± 0.000537 Da
เลขมวล169
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

169Eu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

170Eu

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
169.96687 ± 0.000537 Da
เลขมวล170
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

170Eu Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Eugène Demarçay
สถานที่ค้นพบFrance
ถูกค้นพบเมื่อ1901
ศัพทมูลวิทยาNamed for the continent of Europe.
pronunciationyoo-RO-pi-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
0.00000013 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.0000059 %
Abundance in Sun
0.00000005 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2391
2p4.282
2s16.5292
3d13.7472
3p19.716
3s20.1318
4d34.0592
4f38.68
4p31.1252
4s30.132
5p46.445
5s44.41
6s54.8784