Europyum

Europyum (Eu)

chemical element with atomic number of 63
Atom numarası63
Atom ağırlığı151.964
Kütle numarası153
Grup
Periyot6
Blokf
proton63 p+
nötron90 n0
elektron63 e-
Animated Bohr modeli of Eu (Europyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
185 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
168 pm
Metallic Radius
ionic radius
117 pm
Crystal Radius
131 pm
Van der Waals radius
235 pm
yoğunluk
5,24 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Europyum0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
5,670385 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of Eu (Europyum)
Buharlaşma ısısı
176 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
177,4 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 25, 8, 2
Bohr modeli: Eu (Europyum)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: Eu (Europyum)
electron configuration[Xe] 4f7 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f7 6s2
Enhanced Bohr modeli of Eu (Europyum)
Orbital Diagram of Eu (Europyum)
Yükseltgenme seviyesi0, 2, 3
Elektronegatiflik
Electrophilicity Index
1,1104548254099753 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
1.802,15 K
Ergime noktası
1.095,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Gümüşi
appearance
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
13,9 W/(m K)
Genleşme
0,000035 1/K
molar ısı kapasitesi
27,66 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,182 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
1,1 MS/m
Özdirenç
0,0000009 m Ω
Süperiletken
1,8 K
mıknatıslık
typeparamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
0,000000276 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
0,000000041942 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
0,0014473
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
90,5 K
yapı
Kristal yapısıHacim merkezli kübik (BCC)
Kafes sabiti
4,61 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
8,3 GPa
shear modulus
7,9 GPa
Young katsayısı
18 GPa
Poisson's ratio
0,15
Ses hızı
sınıflandırma
KategoriLantanit, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number17
Mendeleev Number25
Pettifor Number18
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt sınıflandırmasılitophile

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
184 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
4.570
Neutron Mass Absorption
0,6
Kuantum sayısı8S7/2
Uzay grubu229 (Im_3m)

Europyum izotopları

Kararlı izotoplar1
Kararsız izotoplar40
Natural Isotopes2
Isotopic Composition15352.19%15352.19%15147.81%15147.81%

130Eu

Kütle numarası130
nötron numarası67
Bağıl atom kütlesi
129,964022 ± 0,000578 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1 ± 0,4 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2004
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

131Eu

Kütle numarası131
nötron numarası68
Bağıl atom kütlesi
130,957634 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
17,8 ± 1,9 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1998
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
p (proton emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

132Eu

Kütle numarası132
nötron numarası69
Bağıl atom kütlesi
131,954696 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)0%

133Eu

Kütle numarası133
nötron numarası70
Bağıl atom kütlesi
132,94929 ± 0,00032 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

134Eu

Kütle numarası134
nötron numarası71
Bağıl atom kütlesi
133,946537 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
500 ± 200 ms
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1989
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

135Eu

Kütle numarası135
nötron numarası72
Bağıl atom kütlesi
134,94187 ± 0,00021 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,5 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1989
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

136Eu

Kütle numarası136
nötron numarası73
Bağıl atom kütlesi
135,93962 ± 0,00021 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,3 ± 0,3 s
spin6
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1987
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.09%

137Eu

Kütle numarası137
nötron numarası74
Bağıl atom kütlesi
136,935430719 ± 0,0000047 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
8,4 ± 0,5 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1982
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Eu

Kütle numarası138
nötron numarası75
Bağıl atom kütlesi
137,933709 ± 0,00003 Da
g-factor
0,88333333333333 ± 0,11666666666667
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1982
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

139Eu

Kütle numarası139
nötron numarası76
Bağıl atom kütlesi
138,929792307 ± 0,000014117 Da
g-factor
1,1090909090909 ± 0,14545454545455
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
17,9 ± 0,6 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1975
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Eu

Kütle numarası140
nötron numarası77
Bağıl atom kütlesi
139,928087633 ± 0,000055328 Da
g-factor
1,362 ± 0,013
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,51 ± 0,02 s
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1982
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)95.1%
ϵ (electron capture)4.9%

141Eu

Kütle numarası141
nötron numarası78
Bağıl atom kütlesi
140,924931734 ± 0,000013568 Da
g-factor
1,3944 ± 0,0032
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
40,7 ± 0,7 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,85 ± 0,04
keşif veya buluş tarihi1977
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Eu

Kütle numarası142
nötron numarası79
Bağıl atom kütlesi
141,923446719 ± 0,000032268 Da
g-factor
1,532 ± 0,019
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,36 ± 0,1 s
spin1
nuclear quadrupole moment
0,12 ± 0,05
keşif veya buluş tarihi1966
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)89.9%
ϵ (electron capture)10.1%

143Eu

Kütle numarası143
nötron numarası80
Bağıl atom kütlesi
142,920298678 ± 0,000011793 Da
g-factor
1,4656 ± 0,0032
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,59 ± 0,02 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,51 ± 0,03
keşif veya buluş tarihi1965
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

144Eu

Kütle numarası144
nötron numarası81
Bağıl atom kütlesi
143,918819481 ± 0,00001158 Da
g-factor
1,888 ± 0,013
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
10,2 ± 0,1 s
spin1
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,03
keşif veya buluş tarihi1965
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

145Eu

Kütle numarası145
nötron numarası82
Bağıl atom kütlesi
144,916272659 ± 0,000003285 Da
g-factor
1,5932 ± 0,0028
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,93 ± 0,04 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,29 ± 0,02
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Eu

Kütle numarası146
nötron numarası83
Bağıl atom kütlesi
145,917210852 ± 0,000006451 Da
g-factor
0,3555 ± 0,00275
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,61 ± 0,03 d
spin4
nuclear quadrupole moment
-0,18 ± 0,06
keşif veya buluş tarihi1957
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

147Eu

Kütle numarası147
nötron numarası84
Bağıl atom kütlesi
146,91675244 ± 0,000002758 Da
g-factor
1,486 ± 0,0032
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
24,1 ± 0,6 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,55 ± 0,03
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0022%

148Eu

Kütle numarası148
nötron numarası85
Bağıl atom kütlesi
147,918091288 ± 0,000010693 Da
g-factor
0,4668 ± 0,002
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
54,5 ± 0,5 d
spin5
nuclear quadrupole moment
0,35 ± 0,06
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)9.4%

149Eu

Kütle numarası149
nötron numarası86
Bağıl atom kütlesi
148,917936875 ± 0,00000419 Da
g-factor
1,4224 ± 0,0024
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
93,1 ± 0,4 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,75 ± 0,02
keşif veya buluş tarihi1959
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

150Eu

Kütle numarası150
nötron numarası87
Bağıl atom kütlesi
149,919707092 ± 0,000006688 Da
g-factor
0,5404 ± 0,0022
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
36,9 ± 0,9 y
spin5
nuclear quadrupole moment
1,13 ± 0,05
keşif veya buluş tarihi1950
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Eu

Kütle numarası151
nötron numarası88
Bağıl atom kütlesi
150,919856606 ± 0,000001251 Da
g-factor
1,3854 ± 0,001
doğadaki bolluk
47,81 ± 0,06
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,6 ± 1,2 Ey
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,903 ± 0,01
keşif veya buluş tarihi1933
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

152Eu

Kütle numarası152
nötron numarası89
Bağıl atom kütlesi
151,92175098 ± 0,000001252 Da
g-factor
-0,64513333333333 ± 0,00056666666666667
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
13,517 ± 0,006 y
spin3
nuclear quadrupole moment
2,72 ± 0,03
keşif veya buluş tarihi1938
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)72.08%
β (β decay)27.92%

153Eu

Kütle numarası153
nötron numarası90
Bağıl atom kütlesi
152,921236789 ± 0,000001257 Da
g-factor
0,61176 ± 0,00044
doğadaki bolluk
52,19 ± 0,06
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,41 ± 0,02
keşif veya buluş tarihi1933
Dönüşümçarpanı+

154Eu

Kütle numarası154
nötron numarası91
Bağıl atom kütlesi
153,922985699 ± 0,000001275 Da
g-factor
-0,66666666666667 ± 0,002
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
8,592 ± 0,003 y
spin3
nuclear quadrupole moment
2,85 ± 0,1
keşif veya buluş tarihi1947
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)99.982%
ϵ (electron capture)0.018%

155Eu

Kütle numarası155
nötron numarası92
Bağıl atom kütlesi
154,922899847 ± 0,000001343 Da
g-factor
0,6064 ± 0,0008
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,742 ± 0,008 y
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,5 ± 0,3
keşif veya buluş tarihi1947
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

156Eu

Kütle numarası156
nötron numarası93
Bağıl atom kütlesi
155,924762976 ± 0,000003791 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
15,19 ± 0,08 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1947
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

157Eu

Kütle numarası157
nötron numarası94
Bağıl atom kütlesi
156,925432556 ± 0,000004545 Da
g-factor
0,6 ± 0,008
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
15,18 ± 0,03 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,6 ± 0,3
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

158Eu

Kütle numarası158
nötron numarası95
Bağıl atom kütlesi
157,927782192 ± 0,000002181 Da
g-factor
1,44 ± 0,02
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
45,9 ± 0,2 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,66 ± 0,14
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

159Eu

Kütle numarası159
nötron numarası96
Bağıl atom kütlesi
158,929099512 ± 0,000004637 Da
g-factor
0,552 ± 0,008
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
18,1 ± 0,1 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,7 ± 0,3
keşif veya buluş tarihi1961
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

160Eu

Kütle numarası160
nötron numarası97
Bağıl atom kütlesi
159,931836982 ± 0,00000097 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
42,6 ± 0,5 s
spin5
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1973
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

161Eu

Kütle numarası161
nötron numarası98
Bağıl atom kütlesi
160,933663991 ± 0,000011164 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
26,2 ± 2,3 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1986
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

162Eu

Kütle numarası162
nötron numarası99
Bağıl atom kütlesi
161,936958329 ± 0,00000141 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1987
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

163Eu

Kütle numarası163
nötron numarası100
Bağıl atom kütlesi
162,93926551 ± 0,00000097 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
7,7 ± 0,4 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2007
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

164Eu

Kütle numarası164
nötron numarası101
Bağıl atom kütlesi
163,942852943 ± 0,000002219 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,16 ± 0,19 s
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2007
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

165Eu

Kütle numarası165
nötron numarası102
Bağıl atom kütlesi
164,94554007 ± 0,000005596 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,53 ± 0,25 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2007
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

166Eu

Kütle numarası166
nötron numarası103
Bağıl atom kütlesi
165,949813 ± 0,000107 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,24 ± 0,12 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2007
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

167Eu

Kütle numarası167
nötron numarası104
Bağıl atom kütlesi
166,953011 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,33 ± 0,51 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2012
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

168Eu

Kütle numarası168
nötron numarası105
Bağıl atom kütlesi
167,957863 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
200 ± 100 ms
spin6
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2012
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

169Eu

Kütle numarası169
nötron numarası106
Bağıl atom kütlesi
168,961717 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2018
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)

170Eu

Kütle numarası170
nötron numarası107
Bağıl atom kütlesi
169,96687 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Eu-Block

tarih

kâşifi ya da mucidiEugène Demarçay
keşif yeriFrance
keşif veya buluş tarihi1901
köken bilimiNamed for the continent of Europe.
telaffuzuyoo-RO-pi-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
doğadaki bolluk (okyanus)
0,00000013 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,0000059 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,00000005 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2391
2p4.282
2s16.5292
3d13.7472
3p19.716
3s20.1318
4d34.0592
4f38.68
4p31.1252
4s30.132
5p46.445
5s44.41
6s54.8784