Fluor

Fluor (F)

chemický prvek s protonovým číslem 9
Atomové číslo9
Atomová hmotnost18.998403163
Nukleonové číslo19
Skupina17
Perioda2
Blokp
proton9 p+
neutron10 n0
elektron9 e-
Animated Bohrův model atomu of F (Fluor)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
50 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
64 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
128,5 pm
Crystal Radius
114,5 pm
Van der Waalsův poloměr
147 pm
hustota
0,001553 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Fluor0102030405060708090100110120130140150pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
340,1 kJ/mol
Elektronová afinita
3,4011897 eV/particle
Ionizační energie
17,42282 eV/particle
Ionizační energie of F (Fluor)
měrné skupenské teplo varu
6,54 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
0,51 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
79,335 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 7
Bohrův model atomu: F (Fluor)
Valenční elektron7
Lewis structure: F (Fluor)
elektronová konfigurace[He] 2s2 2p5
1s2 2s2 2p5
Enhanced Bohrův model atomu of F (Fluor)
Orbital Diagram of F (Fluor)
Oxidační číslo-1, 0
elektronegativita
3.98
Electrophilicity Index
3,865807423136221 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPlyn
plynné skupenství hmotyDiatomic
Teplota varu
85,04 K
Teplota tání
53,48 K
critical pressure
5,1724 MPa
critical temperature
144,41 K
trojný bod
53,48 K
90 kPa
vzhled
barva
Bezbarvý
vzhled
Index lomu
1,000195
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
0,028 W/(m K)
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
31,304 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,824 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta7/5
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
magnetismus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaMonoklinická prostorově centrovaná (MCL)
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategorieHalogeny, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number102
Mendeleev Number106
Pettifor Number102
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
315,1 kJ/mol
Polarizovatelnost
3,74 ± 0,08 a₀
C6 Dispersion Coefficient
9,52 a₀
allotropeDifluorine
Účinný průřez
0,0096
Neutron Mass Absorption
0,00002
kvantové číslo2P3/2
space group15 (C12/c1)

Izotopy fluoru

Stabilní izotopy1
Nestabilní izotopy18
Natural Isotopes1

13F

Nukleonové číslo13
neutronové číslo4
relativní atomová hmotnost
13,045121 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

14F

Nukleonové číslo14
neutronové číslo5
relativní atomová hmotnost
14,034315196 ± 0,000044142 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
500 ± 60 ys
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

15F

Nukleonové číslo15
neutronové číslo6
relativní atomová hmotnost
15,017785139 ± 0,000015029 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,1 ± 0,3 zs
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1978
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)100%

16F

Nukleonové číslo16
neutronové číslo7
relativní atomová hmotnost
16,011460278 ± 0,000005758 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
21 ± 5 zs
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1964
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)100%

17F

Nukleonové číslo17
neutronové číslo8
relativní atomová hmotnost
17,002095237 ± 0,000000266 Da
g-factor
1,88852 ± 0,00012
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
64,37 ± 0,027 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,076 ± 0,004
datum objevu1934
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

18F

Nukleonové číslo18
neutronové číslo9
relativní atomová hmotnost
18,000937324 ± 0,000000497 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
109,734 ± 0,008 m
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1937
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

19F

Nukleonové číslo19
neutronové číslo10
relativní atomová hmotnost
18,99840316207 ± 0,00000000088 Da
g-factor
5,256642 ± 0,000008
natural abundance
100
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1920
Narušení P-symetrie+

20F

Nukleonové číslo20
neutronové číslo11
relativní atomová hmotnost
19,999981252 ± 0,000000031 Da
g-factor
1,046675 ± 0,000045
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
11,0062 ± 0,008 s
spin2
nuclear quadrupole moment
0,056 ± 0,004
datum objevu1935
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

21F

Nukleonové číslo21
neutronové číslo12
relativní atomová hmotnost
20,999948893 ± 0,000001932 Da
g-factor
1,56776 ± 0,00048
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,158 ± 0,02 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,011 ± 0,002
datum objevu1955
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

22F

Nukleonové číslo22
neutronové číslo13
relativní atomová hmotnost
22,002998812 ± 0,00001331 Da
g-factor
0,6736 ± 0,0001
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,23 ± 0,04 s
spin4
nuclear quadrupole moment
0,003 ± 0,002
datum objevu1965
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%

23F

Nukleonové číslo23
neutronové číslo14
relativní atomová hmotnost
23,003526875 ± 0,00003577 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,23 ± 0,14 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1970
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%

24F

Nukleonové číslo24
neutronové číslo15
relativní atomová hmotnost
24,00809937 ± 0,000104853 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
384 ± 16 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1970
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.9%

25F

Nukleonové číslo25
neutronové číslo16
relativní atomová hmotnost
25,012167727 ± 0,000103535 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
80 ± 9 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1970
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23.1%
2n (2-neutron emission)

26F

Nukleonové číslo26
neutronové číslo17
relativní atomová hmotnost
26,020048065 ± 0,000114898 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,2 ± 0,9 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1979
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.5%
2n (2-neutron emission)

27F

Nukleonové číslo27
neutronové číslo18
relativní atomová hmotnost
27,026981897 ± 0,000129037 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5 ± 0,2 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1981
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)77%
2n (2-neutron emission)

28F

Nukleonové číslo28
neutronové číslo19
relativní atomová hmotnost
28,035860448 ± 0,000129198 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
46 zs
spin4
nuclear quadrupole moment
datum objevu2012
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
n (neutron emission)100%

29F

Nukleonové číslo29
neutronové číslo20
relativní atomová hmotnost
29,043103 ± 0,000564 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,5 ± 0,3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1989
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)

30F

Nukleonové číslo30
neutronové číslo21
relativní atomová hmotnost
30,052561 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
n (neutron emission)

31F

Nukleonové číslo31
neutronové číslo22
relativní atomová hmotnost
31,061023 ± 0,000574 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1999
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Liquid fluorine tighter crop

dějiny

objevitel nebo vynálezceHenri Moissan
místo objevu/vynálezuFrance
datum objevu1886
etymologieLatin: fluere (flow).
výslovnostFLU-eh-reen (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
585 mg/kg
natural abundance (oceán)
1,3 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
0,0037 %
natural abundance (meteoroid)
0,0087 %
natural abundance (Slunce)
0,00005 %
Hojnost ve vesmíru
0,00004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3499
2p3.9
2s3.8724