Φθοριο

Φθοριο (F)

χημικό στοιχείο με σύμβολο F και ατομικό αριθμό 9
Ατομικός Αριθμός9
Ατομικό βάρος18.998403163
Μαζικός αριθμός19
Ομάδα17
Περίοδος2
Τομέαςp
πρωτόνιο9 p+
νετρόνιο10 n0
ηλεκτρόνιο9 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of F (Φθοριο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
50 pm
molar volume
covalent radius
64 pm
Metallic Radius
ionic radius
128,5 pm
Crystal Radius
114,5 pm
Van der Waals radius
147 pm
πυκνότητα
0,001553 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Φθοριο0102030405060708090100110120130140150pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
340,1 kJ/mol
electron affinity
3,4011897 eV/particle
ενέργεια ιονισμού
17,42282 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of F (Φθοριο)
ενθαλπία εξάτμισης
6,54 kJ/mol
enthalpy of fusion
0,51 kJ/mol
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
79,335 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 7
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: F (Φθοριο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο7
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: F (Φθοριο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[He] 2s2 2p5
1s2 2s2 2p5
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of F (Φθοριο)
Orbital Diagram of F (Φθοριο)
Αριθμός οξείδωσης-1, 0
Ηλεκτραρνητικότητα
3.98
Electrophilicity Index
3,865807423136221 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΑέρια
gaseous state of matterDiatomic
Σημείο βρασμού
85,04 K
Σημείο τήξης
53,48 K
critical pressure
5,1724 MPa
critical temperature
144,41 K
triple point
53,48 K
90 kPa
Εμφάνιση
χρώμα
Colorless
Εμφάνιση
δείκτης διάθλασης
1,000195
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
0,028 W/(m K)
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
31,304 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,824 J/(g⋅K)
heat capacity ratio7/5
electrical properties
type
ηλεκτρική αγωγιμότητα
Αντιστασιμότητα
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
type
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαBase Centered Monoclinic (MCL)
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
classification
ΚατηγορίαΑλογόνα, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number102
Mendeleev Number106
Pettifor Number102
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
315,1 kJ/mol
polarizability
3,74 ± 0,08 a₀
C6 Dispersion Coefficient
9,52 a₀
allotropeDifluorine
Neutron cross section
0,0096
Neutron Mass Absorption
0,00002
Κβαντικός αριθμός2P3/2
space group15 (C12/c1)

Isotopes of Fluorine

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes18
Natural Isotopes1

13F

Μαζικός αριθμός13
αριθμός νετρονίων4
σχετική ατομική μάζα
13,045121 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
p (proton emission)

14F

Μαζικός αριθμός14
αριθμός νετρονίων5
σχετική ατομική μάζα
14,034315196 ± 0,000044142 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
500 ± 60 ys
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity-

decay modeΈνταση
p (proton emission)

15F

Μαζικός αριθμός15
αριθμός νετρονίων6
σχετική ατομική μάζα
15,017785139 ± 0,000015029 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,1 ± 0,3 zs
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1978
parity+

decay modeΈνταση
p (proton emission)100%

16F

Μαζικός αριθμός16
αριθμός νετρονίων7
σχετική ατομική μάζα
16,011460278 ± 0,000005758 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
21 ± 5 zs
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1964
parity-

decay modeΈνταση
p (proton emission)100%

17F

Μαζικός αριθμός17
αριθμός νετρονίων8
σχετική ατομική μάζα
17,002095237 ± 0,000000266 Da
g-factor
1,88852 ± 0,00012
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
64,37 ± 0,027 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,076 ± 0,004
ημερομηνία ανακάλυψης1934
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

18F

Μαζικός αριθμός18
αριθμός νετρονίων9
σχετική ατομική μάζα
18,000937324 ± 0,000000497 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
109,734 ± 0,008 m
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1937
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

19F

Μαζικός αριθμός19
αριθμός νετρονίων10
σχετική ατομική μάζα
18,99840316207 ± 0,00000000088 Da
g-factor
5,256642 ± 0,000008
natural abundance
100
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1920
parity+

20F

Μαζικός αριθμός20
αριθμός νετρονίων11
σχετική ατομική μάζα
19,999981252 ± 0,000000031 Da
g-factor
1,046675 ± 0,000045
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
11,0062 ± 0,008 s
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
0,056 ± 0,004
ημερομηνία ανακάλυψης1935
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

21F

Μαζικός αριθμός21
αριθμός νετρονίων12
σχετική ατομική μάζα
20,999948893 ± 0,000001932 Da
g-factor
1,56776 ± 0,00048
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,158 ± 0,02 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,011 ± 0,002
ημερομηνία ανακάλυψης1955
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

22F

Μαζικός αριθμός22
αριθμός νετρονίων13
σχετική ατομική μάζα
22,002998812 ± 0,00001331 Da
g-factor
0,6736 ± 0,0001
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,23 ± 0,04 s
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
0,003 ± 0,002
ημερομηνία ανακάλυψης1965
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%

23F

Μαζικός αριθμός23
αριθμός νετρονίων14
σχετική ατομική μάζα
23,003526875 ± 0,00003577 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,23 ± 0,14 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%

24F

Μαζικός αριθμός24
αριθμός νετρονίων15
σχετική ατομική μάζα
24,00809937 ± 0,000104853 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
384 ± 16 ms
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.9%

25F

Μαζικός αριθμός25
αριθμός νετρονίων16
σχετική ατομική μάζα
25,012167727 ± 0,000103535 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
80 ± 9 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23.1%
2n (2-neutron emission)

26F

Μαζικός αριθμός26
αριθμός νετρονίων17
σχετική ατομική μάζα
26,020048065 ± 0,000114898 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
8,2 ± 0,9 ms
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1979
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.5%
2n (2-neutron emission)

27F

Μαζικός αριθμός27
αριθμός νετρονίων18
σχετική ατομική μάζα
27,026981897 ± 0,000129037 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5 ± 0,2 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1981
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)77%
2n (2-neutron emission)

28F

Μαζικός αριθμός28
αριθμός νετρονίων19
σχετική ατομική μάζα
28,035860448 ± 0,000129198 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
46 zs
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2012
parity-

decay modeΈνταση
n (neutron emission)100%

29F

Μαζικός αριθμός29
αριθμός νετρονίων20
σχετική ατομική μάζα
29,043103 ± 0,000564 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,5 ± 0,3 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1989
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)

30F

Μαζικός αριθμός30
αριθμός νετρονίων21
σχετική ατομική μάζα
30,052561 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
n (neutron emission)

31F

Μαζικός αριθμός31
αριθμός νετρονίων22
σχετική ατομική μάζα
31,061023 ± 0,000574 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1999
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Liquid fluorine tighter crop

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόHenri Moissan
μέρος ανακάλυψηςFrance
ημερομηνία ανακάλυψης1886
ΕτυμολογίαLatin: fluere (flow).
pronunciationFLU-eh-reen (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
585 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
1,3 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0,0037 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0,0087 %
natural abundance (Ήλιος)
0,00005 %
Abundance in Universe
0,00004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3499
2p3.9
2s3.8724