ფთორი

ფთორი (F)

chemical element with symbol F and atomic number 9
Atomic Number9
Atomic Weight18.998403163
mass number19
Group17
Period2
Blockp
პროტონი9 p+
ნეიტრონი10 n0
ელექტრონი9 e-
Animated ბორის მოდელი of F (ფთორი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
50 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
64 pm
Metallic Radius
იონური რადიუსი
128,5 pm
Crystal Radius
114,5 pm
Van der Waals radius
147 pm
density
0,001553 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ფთორი0102030405060708090100110120130140150pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
340,1 kJ/mol
electron affinity
3,4011897 eV/particle
ionization energy
17,42282 eV/particle
ionization energy of F (ფთორი)
აორთქლების კუთრი სითბო
6,54 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
0,51 kJ/mol
standard enthalpy of formation
79,335 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 7
ბორის მოდელი: F (ფთორი)
valence electron7
Lewis structure: F (ფთორი)
electron configuration[He] 2s2 2p5
1s2 2s2 2p5
Enhanced ბორის მოდელი of F (ფთორი)
Orbital Diagram of F (ფთორი)
ჟანგვის რიცხვი-1, 0
ელექტროუარყოფითობა
3.98
Electrophilicity Index
3,865807423136221 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterGas
gaseous state of matterDiatomic
Boiling Point
85,04 K
Melting Point
53,48 K
critical pressure
5,1724 MPa
critical temperature
144,41 K
triple point
53,48 K
90 kPa
appearance
ფერი
Colorless
appearance
refractive index
1,000195
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
0,028 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
31,304 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,824 J/(g⋅K)
heat capacity ratio7/5
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
ზეგამტარობა
magnetism
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureBase Centered Monoclinic (MCL)
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
სიმტკიცე
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
პუასონის კოეფიციენტი
speed of sound
კლასიფიცირება
CategoryHalogens, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number102
Mendeleev Number106
Pettifor Number102
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
315,1 kJ/mol
polarizability
3,74 ± 0,08 a₀
C6 Dispersion Coefficient
9,52 a₀
allotropeDifluorine
Neutron cross section
0,0096
Neutron Mass Absorption
0,00002
quantum number2P3/2
space group15 (C12/c1)

Isotopes of Fluorine

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes18
Natural Isotopes1

13F

mass number13
neutron number4
relative atomic mass
13,045121 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)

14F

mass number14
neutron number5
relative atomic mass
14,034315196 ± 0,000044142 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
500 ± 60 ys
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2010
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)

15F

mass number15
neutron number6
relative atomic mass
15,017785139 ± 0,000015029 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,1 ± 0,3 zs
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1978
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)100%

16F

mass number16
neutron number7
relative atomic mass
16,011460278 ± 0,000005758 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
21 ± 5 zs
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1964
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)100%

17F

mass number17
neutron number8
relative atomic mass
17,002095237 ± 0,000000266 Da
g-factor
1,88852 ± 0,00012
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
64,37 ± 0,027 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
0,076 ± 0,004
აღმოჩენის თარიღი1934
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

18F

mass number18
neutron number9
relative atomic mass
18,000937324 ± 0,000000497 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
109,734 ± 0,008 m
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1937
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

19F

mass number19
neutron number10
relative atomic mass
18,99840316207 ± 0,00000000088 Da
g-factor
5,256642 ± 0,000008
natural abundance
100
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1920
parity+

20F

mass number20
neutron number11
relative atomic mass
19,999981252 ± 0,000000031 Da
g-factor
1,046675 ± 0,000045
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
11,0062 ± 0,008 s
სპინი2
nuclear quadrupole moment
0,056 ± 0,004
აღმოჩენის თარიღი1935
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

21F

mass number21
neutron number12
relative atomic mass
20,999948893 ± 0,000001932 Da
g-factor
1,56776 ± 0,00048
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,158 ± 0,02 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
0,011 ± 0,002
აღმოჩენის თარიღი1955
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

22F

mass number22
neutron number13
relative atomic mass
22,002998812 ± 0,00001331 Da
g-factor
0,6736 ± 0,0001
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,23 ± 0,04 s
სპინი4
nuclear quadrupole moment
0,003 ± 0,002
აღმოჩენის თარიღი1965
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%

23F

mass number23
neutron number14
relative atomic mass
23,003526875 ± 0,00003577 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,23 ± 0,14 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1970
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%

24F

mass number24
neutron number15
relative atomic mass
24,00809937 ± 0,000104853 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
384 ± 16 ms
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1970
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.9%

25F

mass number25
neutron number16
relative atomic mass
25,012167727 ± 0,000103535 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
80 ± 9 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1970
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23.1%
2n (2-neutron emission)

26F

mass number26
neutron number17
relative atomic mass
26,020048065 ± 0,000114898 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,2 ± 0,9 ms
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1979
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.5%
2n (2-neutron emission)

27F

mass number27
neutron number18
relative atomic mass
27,026981897 ± 0,000129037 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5 ± 0,2 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1981
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)77%
2n (2-neutron emission)

28F

mass number28
neutron number19
relative atomic mass
28,035860448 ± 0,000129198 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
46 zs
სპინი4
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2012
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
n (neutron emission)100%

29F

mass number29
neutron number20
relative atomic mass
29,043103 ± 0,000564 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,5 ± 0,3 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1989
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)

30F

mass number30
neutron number21
relative atomic mass
30,052561 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
n (neutron emission)

31F

mass number31
neutron number22
relative atomic mass
31,061023 ± 0,000574 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1999
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Liquid fluorine tighter crop

ისტორია

აღმომჩენიHenri Moissan
location of discoveryFrance
აღმოჩენის თარიღი1886
ეტიმოლოგიაLatin: fluere (flow).
pronunciationFLU-eh-reen (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
585 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
1,3 mg/L
natural abundance (human body)
0,0037 %
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,0087 %
natural abundance (მზე)
0,00005 %
Abundance in Universe
0,00004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3499
2p3.9
2s3.8724