Fluór

Fluór (F)

chemický prvok s protónovým číslom 9
Protónové číslo9
Atómová hmotnosť18.998403163
Nukleónové číslo19
Skupina17
Perióda2
Orbitálp
protón9 p+
Neutrón10 n0
elektrón9 e-
Animated Bohrov model atómu of F (Fluór)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
50 pm
Mólový objem
Covalent Radius
64 pm
Metallic Radius
iónový polomer
128,5 pm
Crystal Radius
114,5 pm
Van der Waalsov polomer
147 pm
density
0,001553 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Fluór0102030405060708090100110120130140150pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
340,1 kJ/mol
electron affinity
3,4011897 eV/particle
ionization energy
17,42282 eV/particle
ionization energy of F (Fluór)
Merné skupenské teplo varu
6,54 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
0,51 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
79,335 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 7
Bohrov model atómu: F (Fluór)
Valenčný elektrón7
Lewis structure: F (Fluór)
electron configuration[He] 2s2 2p5
1s2 2s2 2p5
Enhanced Bohrov model atómu of F (Fluór)
Orbital Diagram of F (Fluór)
Oxidačné číslo-1, 0
Elektronegativita
3.98
Electrophilicity Index
3,865807423136221 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterPlyny
gaseous state of matterDiatomic
Teplota varu
85,04 K
Teplota topenia
53,48 K
critical pressure
5,1724 MPa
critical temperature
144,41 K
Trojný bod
53,48 K
90 kPa
podoba
farba
Bezfarebný
podoba
Index lomu
1,000195
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
0,028 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
31,304 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,824 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)7/5
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaDolno-centrovaný monoklinický (MCL)
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaHalogény, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number102
Mendeleev Number106
Pettifor Number102
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
315,1 kJ/mol
polarizability
3,74 ± 0,08 a₀
C6 Dispersion Coefficient
9,52 a₀
allotropeDifluorine
Neutron cross section
0,0096
Neutron Mass Absorption
0,00002
Kvantové číslo2P3/2
Priestorová grupa15 (C12/c1)

Isotopes of Fluorine

Stabilné izotopy1
Nestabilné izotopy18
Natural Isotopes1

13F

Nukleónové číslo13
neutrónové číslo4
Relatívna atómová hmotnosť
13,045121 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

14F

Nukleónové číslo14
neutrónové číslo5
Relatívna atómová hmotnosť
14,034315196 ± 0,000044142 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
500 ± 60 ys
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

15F

Nukleónové číslo15
neutrónové číslo6
Relatívna atómová hmotnosť
15,017785139 ± 0,000015029 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,1 ± 0,3 zs
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1978
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)100%

16F

Nukleónové číslo16
neutrónové číslo7
Relatívna atómová hmotnosť
16,011460278 ± 0,000005758 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
21 ± 5 zs
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1964
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)100%

17F

Nukleónové číslo17
neutrónové číslo8
Relatívna atómová hmotnosť
17,002095237 ± 0,000000266 Da
g-factor
1,88852 ± 0,00012
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
64,37 ± 0,027 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,076 ± 0,004
dátum objavu1934
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

18F

Nukleónové číslo18
neutrónové číslo9
Relatívna atómová hmotnosť
18,000937324 ± 0,000000497 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
109,734 ± 0,008 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1937
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

19F

Nukleónové číslo19
neutrónové číslo10
Relatívna atómová hmotnosť
18,99840316207 ± 0,00000000088 Da
g-factor
5,256642 ± 0,000008
natural abundance
100
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1920
parity+

20F

Nukleónové číslo20
neutrónové číslo11
Relatívna atómová hmotnosť
19,999981252 ± 0,000000031 Da
g-factor
1,046675 ± 0,000045
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11,0062 ± 0,008 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,056 ± 0,004
dátum objavu1935
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

21F

Nukleónové číslo21
neutrónové číslo12
Relatívna atómová hmotnosť
20,999948893 ± 0,000001932 Da
g-factor
1,56776 ± 0,00048
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,158 ± 0,02 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,011 ± 0,002
dátum objavu1955
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

22F

Nukleónové číslo22
neutrónové číslo13
Relatívna atómová hmotnosť
22,002998812 ± 0,00001331 Da
g-factor
0,6736 ± 0,0001
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,23 ± 0,04 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
0,003 ± 0,002
dátum objavu1965
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%

23F

Nukleónové číslo23
neutrónové číslo14
Relatívna atómová hmotnosť
23,003526875 ± 0,00003577 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,23 ± 0,14 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%

24F

Nukleónové číslo24
neutrónové číslo15
Relatívna atómová hmotnosť
24,00809937 ± 0,000104853 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
384 ± 16 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.9%

25F

Nukleónové číslo25
neutrónové číslo16
Relatívna atómová hmotnosť
25,012167727 ± 0,000103535 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
80 ± 9 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23.1%
2n (2-neutron emission)

26F

Nukleónové číslo26
neutrónové číslo17
Relatívna atómová hmotnosť
26,020048065 ± 0,000114898 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,2 ± 0,9 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.5%
2n (2-neutron emission)

27F

Nukleónové číslo27
neutrónové číslo18
Relatívna atómová hmotnosť
27,026981897 ± 0,000129037 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5 ± 0,2 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1981
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)77%
2n (2-neutron emission)

28F

Nukleónové číslo28
neutrónové číslo19
Relatívna atómová hmotnosť
28,035860448 ± 0,000129198 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
46 zs
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2012
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)100%

29F

Nukleónové číslo29
neutrónové číslo20
Relatívna atómová hmotnosť
29,043103 ± 0,000564 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,5 ± 0,3 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)

30F

Nukleónové číslo30
neutrónové číslo21
Relatívna atómová hmotnosť
30,052561 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
n (neutron emission)

31F

Nukleónové číslo31
neutrónové číslo22
Relatívna atómová hmotnosť
31,061023 ± 0,000574 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1999
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Liquid fluorine tighter crop

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaHenri Moissan
miesto nálezuFrance
dátum objavu1886
etymológiaLatin: fluere (flow).
pronunciationFLU-eh-reen (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
585 mg/kg
natural abundance (Oceán)
1,3 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
0,0037 %
natural abundance (Meteoroid)
0,0087 %
natural abundance (Slnko)
0,00005 %
Množstvo vo vesmíre
0,00004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3499
2p3.9
2s3.8724