Флуор

Флуор (F)

chemical element with symbol F and atomic number 9
Атомски број9
Атомска маса18.998403163
Масени број19
Група17
Периода2
Блокp
протон9 p+
неутрон10 n0
електрон9 e-
Animated Боров модел атома of F (Флуор)

Физичко Својство

Атомски Радијус
50 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
64 pm
Metallic Radius
ionic radius
128,5 pm
Crystal Radius
114,5 pm
Ван дер Валсов радијус
147 pm
густина
0,001553 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Флуор0102030405060708090100110120130140150pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
340,1 kJ/mol
Афинитет према електрону
3,4011897 eV/particle
енергија јонизације
17,42282 eV/particle
енергија јонизације of F (Флуор)
Топлота испаравања
6,54 kJ/mol
топлота топљења
0,51 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
79,335 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 7
Боров модел атома: F (Флуор)
Валентни електрони7
Lewis structure: F (Флуор)
електронска конфигурација[He] 2s2 2p5
1s2 2s2 2p5
Enhanced Боров модел атома of F (Флуор)
Orbital Diagram of F (Флуор)
оксидациони број-1, 0
електронегативност
3.98
Electrophilicity Index
3,865807423136221 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеГас
gaseous state of matterDiatomic
Температура кључања
85,04 K
Температура топљења
53,48 K
critical pressure
5,1724 MPa
critical temperature
144,41 K
тројна тачка
53,48 K
90 kPa
appearance
боја
Безбојни
appearance
индекс преламања
1,000195
својство материјала
Топлотна проводљивост
0,028 W/(m K)
Termička dilatacija
molar heat capacity
31,304 J/(mol K)
Специфична топлота
0,824 J/(g⋅K)
heat capacity ratio7/5
electrical properties
type
електрична проводљивост
Električna otpornost i provodnost
Суперпроводност
магнетизам
type
Magnetna susceptibilnost (Mass)
Magnetna susceptibilnost (Molar)
Magnetna susceptibilnost (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураБазноцентрична Моноклинска (MCL)
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаХалогени, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number102
Mendeleev Number106
Pettifor Number102
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
315,1 kJ/mol
polarizability
3,74 ± 0,08 a₀
C6 Dispersion Coefficient
9,52 a₀
allotropeDifluorine
neutronski udarni presjek
0,0096
Neutron Mass Absorption
0,00002
квантни број2P3/2
кристалографска група15 (C12/c1)

Isotopes of Fluorine

Стабилни изотопи1
Нестабилни изотопи18
Natural Isotopes1

13F

Масени број13
неутронски број4
атомска тежина
13,045121 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

14F

Масени број14
неутронски број5
атомска тежина
14,034315196 ± 0,000044142 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
500 ± 60 ys
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

15F

Масени број15
неутронски број6
атомска тежина
15,017785139 ± 0,000015029 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,1 ± 0,3 zs
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1978
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)100%

16F

Масени број16
неутронски број7
атомска тежина
16,011460278 ± 0,000005758 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
21 ± 5 zs
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1964
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)100%

17F

Масени број17
неутронски број8
атомска тежина
17,002095237 ± 0,000000266 Da
g-factor
1,88852 ± 0,00012
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
64,37 ± 0,027 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,076 ± 0,004
датум открића1934
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

18F

Масени број18
неутронски број9
атомска тежина
18,000937324 ± 0,000000497 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
109,734 ± 0,008 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1937
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

19F

Масени број19
неутронски број10
атомска тежина
18,99840316207 ± 0,00000000088 Da
g-factor
5,256642 ± 0,000008
присутност у природи
100
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1920
parity+

20F

Масени број20
неутронски број11
атомска тежина
19,999981252 ± 0,000000031 Da
g-factor
1,046675 ± 0,000045
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11,0062 ± 0,008 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
0,056 ± 0,004
датум открића1935
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

21F

Масени број21
неутронски број12
атомска тежина
20,999948893 ± 0,000001932 Da
g-factor
1,56776 ± 0,00048
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,158 ± 0,02 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,011 ± 0,002
датум открића1955
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

22F

Масени број22
неутронски број13
атомска тежина
22,002998812 ± 0,00001331 Da
g-factor
0,6736 ± 0,0001
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,23 ± 0,04 s
Спин4
nuclear quadrupole moment
0,003 ± 0,002
датум открића1965
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%

23F

Масени број23
неутронски број14
атомска тежина
23,003526875 ± 0,00003577 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,23 ± 0,14 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%

24F

Масени број24
неутронски број15
атомска тежина
24,00809937 ± 0,000104853 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
384 ± 16 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.9%

25F

Масени број25
неутронски број16
атомска тежина
25,012167727 ± 0,000103535 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
80 ± 9 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23.1%
2n (2-neutron emission)

26F

Масени број26
неутронски број17
атомска тежина
26,020048065 ± 0,000114898 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,2 ± 0,9 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1979
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.5%
2n (2-neutron emission)

27F

Масени број27
неутронски број18
атомска тежина
27,026981897 ± 0,000129037 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5 ± 0,2 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1981
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)77%
2n (2-neutron emission)

28F

Масени број28
неутронски број19
атомска тежина
28,035860448 ± 0,000129198 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
46 zs
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића2012
parity-

начин распадаинтензитет
n (neutron emission)100%

29F

Масени број29
неутронски број20
атомска тежина
29,043103 ± 0,000564 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,5 ± 0,3 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1989
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)

30F

Масени број30
неутронски број21
атомска тежина
30,052561 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
n (neutron emission)

31F

Масени број31
неутронски број22
атомска тежина
31,061023 ± 0,000574 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1999
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Liquid fluorine tighter crop

историја

откриоHenri Moissan
место открићаFrance
датум открића1886
етимологијаLatin: fluere (flow).
изговорFLU-eh-reen (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
585 mg/kg
присутност у природи (океан)
1,3 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0,0037 %
присутност у природи (метеороид)
0,0087 %
присутност у природи (Сунце)
0,00005 %
Заступљеност у Космосу
0,00004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3499
2p3.9
2s3.8724