ฟลูออรีน

ฟลูออรีน (F)

chemical element with symbol F and atomic number 9
เลขอะตอม9
มวลอะตอม18.998403163
เลขมวล19
หมู่17
คาบ2
บล็อกp
โปรตอน9 p+
นิวตรอน10 n0
Electrons9 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of F (ฟลูออรีน)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
50 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
64 pm
Metallic Radius
ionic radius
128.5 pm
Crystal Radius
114.5 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
147 pm
ความหนาแน่น
0.001553 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
340.1 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
3.4011897 eV/particle
ionization energy
17.42282 eV/particle
ionization energy of F (ฟลูออรีน)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
6.54 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
0.51 kJ/mol
standard enthalpy of formation
79.335 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 7
แบบจำลองของบอร์: F (ฟลูออรีน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน7
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: F (ฟลูออรีน)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[He] 2s2 2p5
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of F (ฟลูออรีน)
Orbital Diagram of F (ฟลูออรีน)
สถานะออกซิเดชัน-1, 0
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
3.98
Electrophilicity
3.865807423136221 eV/particle
Phases
phase of matterก๊าซ
Gas PhaseDiatomic
จุดเดือด
85.04 K
จุดหลอมเหลว
53.48 K
critical pressure
5.1724 MPa
critical temperature
144.41 K
triple point
53.48 K
90 kPa
Visual
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
1.000195
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
0.028 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
31.304 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.824 J/(g⋅K)
heat capacity ratio7/5
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกผลึกที่ยึดฐานเป็นศูนย์กลาง (MCL)
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแฮโลเจน, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number102
Mendeleev Number106
Pettifor Number102
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
315.1 kJ/mol
Dipole Polarizability
3.74 ± 0.08 a₀
C6 Dispersion Coefficient
9.52 a₀
AllotropesDifluorine
Neutron cross section
0.0096
Neutron Mass Absorption
0.00002
quantum number2P3/2
space group15 (C12/c1)

Isotopes of Fluorine

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร18
Radioactive Isotopes16

13F

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
13.045121 ± 0.000537 Da
เลขมวล13
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

13F Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

14F

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
14.034315196 ± 0.000044142 Da
เลขมวล14
g-factor
ครึ่งชีวิต
500 ± 60 ys
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity-

14F Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

15F

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
15.017785139 ± 0.000015029 Da
เลขมวล15
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.1 ± 0.3 zs
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

15F Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%

16F

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
16.011460278 ± 0.000005758 Da
เลขมวล16
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
21 ± 5 zs
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity-

16F Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%

17F

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
17.002095237 ± 0.000000266 Da
เลขมวล17
g-factor
1.88852 ± 0.00012
ครึ่งชีวิต
64.37 ± 0.027 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.076 ± 0.004
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

17F Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

18F

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
18.000937324 ± 0.000000497 Da
เลขมวล18
g-factor
ครึ่งชีวิต
109.734 ± 0.008 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

18F Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

19F

natural abundance
100
น้ำหนักอะตอม
18.99840316207 ± 0.00000000088 Da
เลขมวล19
g-factor
5.256642 ± 0.000008
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

20F

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
19.999981252 ± 0.000000031 Da
เลขมวล20
g-factor
1.046675 ± 0.000045
ครึ่งชีวิต
11.0062 ± 0.008 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.056 ± 0.004
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

20F Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

21F

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
20.999948893 ± 0.000001932 Da
เลขมวล21
g-factor
1.56776 ± 0.00048
ครึ่งชีวิต
4.158 ± 0.02 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.011 ± 0.002
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

21F Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

22F

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
22.002998812 ± 0.00001331 Da
เลขมวล22
g-factor
0.6736 ± 0.0001
ครึ่งชีวิต
4.23 ± 0.04 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
0.003 ± 0.002
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity+

22F Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%

23F

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
23.003526875 ± 0.00003577 Da
เลขมวล23
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.23 ± 0.14 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

23F Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%

24F

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
24.00809937 ± 0.000104853 Da
เลขมวล24
g-factor
ครึ่งชีวิต
384 ± 16 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

24F Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.9%

25F

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
25.012167727 ± 0.000103535 Da
เลขมวล25
g-factor
ครึ่งชีวิต
80 ± 9 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

25F Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23.1%
2n (2-neutron emission)%

26F

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
26.020048065 ± 0.000114898 Da
เลขมวล26
g-factor
ครึ่งชีวิต
8.2 ± 0.9 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

26F Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.5%
2n (2-neutron emission)%

27F

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
27.026981897 ± 0.000129037 Da
เลขมวล27
g-factor
ครึ่งชีวิต
5 ± 0.2 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

27F Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)77%
2n (2-neutron emission)%

28F

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
28.035860448 ± 0.000129198 Da
เลขมวล28
g-factor
ครึ่งชีวิต
46 zs
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

28F Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)100%

29F

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
29.043103 ± 0.000564 Da
เลขมวล29
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.5 ± 0.3 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

29F Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)%

30F

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
30.052561 ± 0.000537 Da
เลขมวล30
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

30F Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)%

31F

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
31.061023 ± 0.000574 Da
เลขมวล31
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

31F Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Liquid fluorine tighter crop

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Henri Moissan
สถานที่ค้นพบFrance
ถูกค้นพบเมื่อ1886
ศัพทมูลวิทยาLatin: fluere (flow).
pronunciationFLU-eh-reen (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
585 mg/kg
Abundance in Oceans
1.3 mg/L
Abundance in Human Body
0.0037 %
Abundance in Meteor
0.0087 %
Abundance in Sun
0.00005 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3499
2p3.9
2s3.8724