ฟลูออรีน

ฟลูออรีน (F)

chemical element with symbol F and atomic number 9
เลขอะตอม9
มวลอะตอม18.998403163
เลขมวล19
หมู่17
คาบ2
บล็อกp
โปรตอน9 p+
นิวตรอน10 n0
อิเล็กตรอน9 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of F (ฟลูออรีน)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
50 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
64 pm
Metallic Radius
ionic radius
128.5 pm
Crystal Radius
114.5 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
147 pm
ความหนาแน่น
0.001553 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: ฟลูออรีน0102030405060708090100110120130140150pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
340.1 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
3.4011897 eV/particle
ionization energy
17.42282 eV/particle
ionization energy of F (ฟลูออรีน)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
6.54 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
0.51 kJ/mol
standard enthalpy of formation
79.335 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 7
แบบจำลองของบอร์: F (ฟลูออรีน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน7
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: F (ฟลูออรีน)
electron configuration[He] 2s2 2p5
1s2 2s2 2p5
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of F (ฟลูออรีน)
Orbital Diagram of F (ฟลูออรีน)
สถานะออกซิเดชัน-1, 0
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
3.98
Electrophilicity Index
3.865807423136221 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterก๊าซ
gaseous state of matterDiatomic
จุดเดือด
85.04 K
จุดหลอมเหลว
53.48 K
critical pressure
5.1724 MPa
critical temperature
144.41 K
triple point
53.48 K
90 kPa
appearance
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
1.000195
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
0.028 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
31.304 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.824 J/(g⋅K)
heat capacity ratio7/5
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกผลึกที่ยึดฐานเป็นศูนย์กลาง (MCL)
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแฮโลเจน, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number102
Mendeleev Number106
Pettifor Number102
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
315.1 kJ/mol
polarizability
3.74 ± 0.08 a₀
C6 Dispersion Coefficient
9.52 a₀
allotropeDifluorine
Neutron cross section
0.0096
Neutron Mass Absorption
0.00002
quantum number2P3/2
space group15 (C12/c1)

Isotopes of Fluorine

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร18
Natural Isotopes1

13F

เลขมวล13
เลขนิวตรอน4
น้ำหนักอะตอม
13.045121 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

14F

เลขมวล14
เลขนิวตรอน5
น้ำหนักอะตอม
14.034315196 ± 0.000044142 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
500 ± 60 ys
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

15F

เลขมวล15
เลขนิวตรอน6
น้ำหนักอะตอม
15.017785139 ± 0.000015029 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.1 ± 0.3 zs
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)100%

16F

เลขมวล16
เลขนิวตรอน7
น้ำหนักอะตอม
16.011460278 ± 0.000005758 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
21 ± 5 zs
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)100%

17F

เลขมวล17
เลขนิวตรอน8
น้ำหนักอะตอม
17.002095237 ± 0.000000266 Da
g-factor
1.88852 ± 0.00012
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
64.37 ± 0.027 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.076 ± 0.004
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

18F

เลขมวล18
เลขนิวตรอน9
น้ำหนักอะตอม
18.000937324 ± 0.000000497 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
109.734 ± 0.008 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

19F

เลขมวล19
เลขนิวตรอน10
น้ำหนักอะตอม
18.99840316207 ± 0.00000000088 Da
g-factor
5.256642 ± 0.000008
natural abundance
100
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

20F

เลขมวล20
เลขนิวตรอน11
น้ำหนักอะตอม
19.999981252 ± 0.000000031 Da
g-factor
1.046675 ± 0.000045
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11.0062 ± 0.008 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.056 ± 0.004
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

21F

เลขมวล21
เลขนิวตรอน12
น้ำหนักอะตอม
20.999948893 ± 0.000001932 Da
g-factor
1.56776 ± 0.00048
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.158 ± 0.02 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.011 ± 0.002
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

22F

เลขมวล22
เลขนิวตรอน13
น้ำหนักอะตอม
22.002998812 ± 0.00001331 Da
g-factor
0.6736 ± 0.0001
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.23 ± 0.04 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
0.003 ± 0.002
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%

23F

เลขมวล23
เลขนิวตรอน14
น้ำหนักอะตอม
23.003526875 ± 0.00003577 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.23 ± 0.14 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%

24F

เลขมวล24
เลขนิวตรอน15
น้ำหนักอะตอม
24.00809937 ± 0.000104853 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
384 ± 16 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.9%

25F

เลขมวล25
เลขนิวตรอน16
น้ำหนักอะตอม
25.012167727 ± 0.000103535 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
80 ± 9 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23.1%
2n (2-neutron emission)

26F

เลขมวล26
เลขนิวตรอน17
น้ำหนักอะตอม
26.020048065 ± 0.000114898 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.2 ± 0.9 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.5%
2n (2-neutron emission)

27F

เลขมวล27
เลขนิวตรอน18
น้ำหนักอะตอม
27.026981897 ± 0.000129037 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5 ± 0.2 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)77%
2n (2-neutron emission)

28F

เลขมวล28
เลขนิวตรอน19
น้ำหนักอะตอม
28.035860448 ± 0.000129198 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
46 zs
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)100%

29F

เลขมวล29
เลขนิวตรอน20
น้ำหนักอะตอม
29.043103 ± 0.000564 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.5 ± 0.3 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)

30F

เลขมวล30
เลขนิวตรอน21
น้ำหนักอะตอม
30.052561 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
n (neutron emission)

31F

เลขมวล31
เลขนิวตรอน22
น้ำหนักอะตอม
31.061023 ± 0.000574 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Liquid fluorine tighter crop

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Henri Moissan
สถานที่ค้นพบFrance
ถูกค้นพบเมื่อ1886
ศัพทมูลวิทยาLatin: fluere (flow).
pronunciationFLU-eh-reen (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
585 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
1.3 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0.0037 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.0087 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.00005 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3499
2p3.9
2s3.8724

alias

 • F

การแปล

 • อังกฤษfluorine
 • อิตาลีfluoro
 • นอร์เวย์บุคมอลfluor
 • ฝรั่งเศสfluor
 • เยอรมันFluor
 • รัสเซียфтор
 • สเปนflúor
 • ดัตช์fluor
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • ฮิบรูפלואור
 • แอฟริกานส์fluoor
 • อัมฮาราፍሎሪን
 • อารากอนFluor
 • อาหรับفلور
 • อัสตูเรียสFlúor
 • อาเซอร์ไบจานFlüor
 • เบลารุสфтор
 • บัลแกเรียфлуор
 • บังกลาফ্লোরিন
 • เบรตันFluor
 • บอสเนียfluor
 • คาตาลันfluor
 • เชอโรกีᏩᎶᏫᏂ
 • เคิร์ดตอนกลางفلۆراین
 • คอร์ซิกาFluoru
 • เช็กfluor
 • ชูวัชФтор
 • เวลส์Fflworin
 • เดนมาร์กfluor
 • กรีกφθόριο
 • เอสเปรันโตfluoro
 • เอสโตเนียfluor
 • บาสก์fluor
 • เปอร์เซียفلوئور
 • ฟินแลนด์fluori
 • ฟริเซียนเหนือFluor
 • ฟรูลีFluôr
 • ฟริเซียนตะวันตกFluor
 • ไอริชFluairín
 • กาลิเซียflúor
 • มานซ์fluoreen
 • จีนแคะFuk
 • ฮาวายFluorine
 • ฮินดีफ्लोरीन
 • ฮินดีฟิจิFluorine
 • โครเอเชียFluor
 • เฮติครีโอลFliyò
 • ฮังการีfluor
 • อาร์เมเนียֆտոր
 • อินเตอร์ลิงกัวfluor
 • อินโดนีเซียfluorin
 • อีโดfluoro
 • ไอซ์แลนด์flúor
 • ญี่ปุ่นフッ素
 • โลชบันli'orkliru
 • จอร์เจียფთორი
 • คาซัคФтор
 • กันนาดาಫ್ಲೂರೀನ್
 • เกาหลี플루오린
 • เคิร์ดFluor
 • โกมิФтор
 • ละตินfluorum
 • ลักเซมเบิร์กFluor
 • ลิกูเรียFluö
 • ลิงกาลาFolina
 • ลิทัวเนียFluoras
 • ลัตเวียfluors
 • เมารีhau kōwhai
 • มาซิโดเนียфлуор
 • มาลายาลัมഫ്ലൂറിൻ
 • มองโกเลียфтор
 • มราฐีफ्लोरिन
 • มารีตะวันตกФтор
 • มาเลย์fluorin
 • พม่าဖလိုရင်း
 • เยอรมันต่ำFluor
 • เนปาลफ्लोरिन
 • นอร์เวย์นีนอสก์fluor
 • โนเวียลfluore
 • อ็อกซิตันFluor
 • ปัญจาบਫਲੋਰੀਨ
 • โปแลนด์fluor
 • ลาฮ์นดาفلورین
 • โปรตุเกสflúor
 • เคชวาFlur
 • โรมาเนียfluor
 • ซิซิลีfluoru
 • เซอร์โบ-โครเอเชียFluor
 • สิงหลෆ්ලූවොරින්
 • สโลวักfluór
 • สโลวีเนียfluor
 • แอลเบเนียFluori
 • เซอร์เบียфлуор
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Fluor
 • สวีเดนfluor
 • สวาฮีลีFlorini
 • ทมิฬபுளோரின்
 • เตลูกูఫ్లోరిన్
 • ทาจิกФтор
 • ตากาล็อกPlurina
 • ตุรกีFlor
 • ตาตาร์Фтор
 • อุยกูร์فىتور
 • ยูเครนфтор
 • อุซเบกFtor
 • เวปส์Ftor
 • เวียดนามfluor
 • วาเรย์Fluor
 • คัลมืยค์Флүр
 • ยิดดิชפלואר
 • โยรูบาFluorínì
 • จีน
 • เซบูFluor
 • โอดิยาଫ୍ଲୋରିନ
 • พีดมอนต์Fluòr
 • คุชราตફ્લોરિન
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Fluor
 • อังกฤษ (แคนาดา)Fluorine
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)fluorine
 • โปรตุเกส (บราซิล)flúor
 • กวางตุ้ง
 • จีน (จีน)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • สกอตส์fluorine
 • เนวาร์फ्लोरिन
 • จีนมินหนานHut-sò͘
 • เอียร์ซยาФтор
 • โซมาลีFoloriin
 • จีนคลาสสิก
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)фтор
 • ไซลีเซียFluor
 • อาโรมาเนียFluoru
 • ลิมเบิร์กFluor
 • คีร์กีซФтор
 • cdoHók
 • แฟโรFluor
 • เกลิกสกอตFluarain
 • สันสกฤตफ्लोरिन
 • ลอมบาร์ดfluoro
 • มอลตาfluworin
 • จีนกั้น
 • บาลีफ्लोरिन
 • azbفلور
 • อูรดูفلورین
 • โภชปุรีफ्लोरीन
 • ทิเบตབཞུར་རླུང་།
 • ซุนดาFluor
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (สิงคโปร์)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาfluor
 • จีนอู๋
 • เขมรភ្លុយអរ
 • oloFtor
 • kbpFʊlʊyɔrɩ
 • hywՓղուոր
 • สันตาลีᱯᱷᱞᱚᱨᱤᱱ
 • เอกซ์เตรมาดูราFlúol
 • วอลลูนFluwôr
 • อาหรับโมร็อกโกفليور
 • บัชคีร์фтор
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์فلور
 • พัชโตفلورين
 • บิกอลPlurina
 • คอร์นิชFluorin
 • มณีปุระꯐ꯭ꯂꯣꯔꯤꯟ
 • บาหลีFluorin
 • ซามิอีนารีfluori
 • มาเลย์ (อาหรับ)فلورين
 • ชวาFlorin
 • ยูกันดาfololiini
 • blkဖလိုရဉ်း
 • โชนาflourine
 • ซูลูUFusihwe
 • อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)fluorine