Fluor

Fluor (F)

chemical element with symbol F and atomic number 9
Atom numarası9
Atom ağırlığı18.998403163
Kütle numarası19
Grup17
Periyot2
Blokp
proton9 p+
nötron10 n0
elektron9 e-
Animated Bohr modeli of F (Fluor)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
50 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
64 pm
Metallic Radius
ionic radius
128,5 pm
Crystal Radius
114,5 pm
Van der Waals radius
147 pm
yoğunluk
0,001553 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Fluor0102030405060708090100110120130140150pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
340,1 kJ/mol
Elektron ilgisi
3,4011897 eV/particle
iyonlaşma enerjisi
17,42282 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of F (Fluor)
Buharlaşma ısısı
6,54 kJ/mol
enthalpy of fusion
0,51 kJ/mol
standard enthalpy of formation
79,335 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 7
Bohr modeli: F (Fluor)
Değerlik elektron7
Lewis yapısı: F (Fluor)
electron configuration[He] 2s2 2p5
1s2 2s2 2p5
Enhanced Bohr modeli of F (Fluor)
Orbital Diagram of F (Fluor)
Yükseltgenme seviyesi-1, 0
Elektronegatiflik
3.98
Electrophilicity Index
3,865807423136221 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıGaz
gaseous state of matterDiatomic
Kaynama noktası
85,04 K
Ergime noktası
53,48 K
critical pressure
5,1724 MPa
critical temperature
144,41 K
Üçlü nokta
53,48 K
90 kPa
appearance
renk
Renksiz
appearance
Kırılma indisi
1,000195
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
0,028 W/(m K)
Genleşme
molar ısı kapasitesi
31,304 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,824 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı7/5
electrical properties
type
Elektriksel iletkenlik
Özdirenç
Süperiletken
mıknatıslık
type
Manyetik alınganlık (Mass)
Manyetik alınganlık (Molar)
Manyetik alınganlık (Volume)
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıTaban merkezli monoklinik (MCL)
Kafes sabiti
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
sınıflandırma
KategoriHalojenler, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number102
Mendeleev Number106
Pettifor Number102
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt sınıflandırmasılitophile

other

Gas Basicity
315,1 kJ/mol
Kutuplanabilirlik
3,74 ± 0,08 a₀
C6 Dispersion Coefficient
9,52 a₀
allotropeDifluorine
Nötron tesir kesiti
0,0096
Neutron Mass Absorption
0,00002
Kuantum sayısı2P3/2
Uzay grubu15 (C12/c1)

Flor izotopları

Kararlı izotoplar1
Kararsız izotoplar18
Natural Isotopes1

13F

Kütle numarası13
nötron numarası4
Bağıl atom kütlesi
13,045121 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
p (proton emission)

14F

Kütle numarası14
nötron numarası5
Bağıl atom kütlesi
14,034315196 ± 0,000044142 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
500 ± 60 ys
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
p (proton emission)

15F

Kütle numarası15
nötron numarası6
Bağıl atom kütlesi
15,017785139 ± 0,000015029 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,1 ± 0,3 zs
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1978
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
p (proton emission)100%

16F

Kütle numarası16
nötron numarası7
Bağıl atom kütlesi
16,011460278 ± 0,000005758 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
21 ± 5 zs
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1964
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
p (proton emission)100%

17F

Kütle numarası17
nötron numarası8
Bağıl atom kütlesi
17,002095237 ± 0,000000266 Da
g-factor
1,88852 ± 0,00012
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
64,37 ± 0,027 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,076 ± 0,004
keşif veya buluş tarihi1934
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

18F

Kütle numarası18
nötron numarası9
Bağıl atom kütlesi
18,000937324 ± 0,000000497 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
109,734 ± 0,008 m
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1937
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

19F

Kütle numarası19
nötron numarası10
Bağıl atom kütlesi
18,99840316207 ± 0,00000000088 Da
g-factor
5,256642 ± 0,000008
doğadaki bolluk
100
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1920
Dönüşümçarpanı+

20F

Kütle numarası20
nötron numarası11
Bağıl atom kütlesi
19,999981252 ± 0,000000031 Da
g-factor
1,046675 ± 0,000045
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
11,0062 ± 0,008 s
spin2
nuclear quadrupole moment
0,056 ± 0,004
keşif veya buluş tarihi1935
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

21F

Kütle numarası21
nötron numarası12
Bağıl atom kütlesi
20,999948893 ± 0,000001932 Da
g-factor
1,56776 ± 0,00048
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,158 ± 0,02 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,011 ± 0,002
keşif veya buluş tarihi1955
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

22F

Kütle numarası22
nötron numarası13
Bağıl atom kütlesi
22,002998812 ± 0,00001331 Da
g-factor
0,6736 ± 0,0001
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,23 ± 0,04 s
spin4
nuclear quadrupole moment
0,003 ± 0,002
keşif veya buluş tarihi1965
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%

23F

Kütle numarası23
nötron numarası14
Bağıl atom kütlesi
23,003526875 ± 0,00003577 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,23 ± 0,14 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%

24F

Kütle numarası24
nötron numarası15
Bağıl atom kütlesi
24,00809937 ± 0,000104853 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
384 ± 16 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.9%

25F

Kütle numarası25
nötron numarası16
Bağıl atom kütlesi
25,012167727 ± 0,000103535 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
80 ± 9 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23.1%
2n (2-neutron emission)

26F

Kütle numarası26
nötron numarası17
Bağıl atom kütlesi
26,020048065 ± 0,000114898 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
8,2 ± 0,9 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1979
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.5%
2n (2-neutron emission)

27F

Kütle numarası27
nötron numarası18
Bağıl atom kütlesi
27,026981897 ± 0,000129037 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5 ± 0,2 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1981
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)77%
2n (2-neutron emission)

28F

Kütle numarası28
nötron numarası19
Bağıl atom kütlesi
28,035860448 ± 0,000129198 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
46 zs
spin4
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2012
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
n (neutron emission)100%

29F

Kütle numarası29
nötron numarası20
Bağıl atom kütlesi
29,043103 ± 0,000564 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,5 ± 0,3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1989
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)

30F

Kütle numarası30
nötron numarası21
Bağıl atom kütlesi
30,052561 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
n (neutron emission)

31F

Kütle numarası31
nötron numarası22
Bağıl atom kütlesi
31,061023 ± 0,000574 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1999
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Liquid fluorine tighter crop

tarih

kâşifi ya da mucidiHenri Moissan
keşif yeriFrance
keşif veya buluş tarihi1886
köken bilimiLatin: fluere (flow).
telaffuzuFLU-eh-reen (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
585 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
1,3 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0,0037 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,0087 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,00005 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,00004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3499
2p3.9
2s3.8724