რკინა

რკინა (Fe)

chemical element with symbol Fe and atomic number 26
Atomic Number26
Atomic Weight55.845
mass number56
Group8
Period4
Blockd
პროტონი26 p+
ნეიტრონი30 n0
ელექტრონი26 e-
Animated ბორის მოდელი of Fe (რკინა)

Physical Property

ატომის რადიუსი
140 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
116 pm
Metallic Radius
117 pm
იონური რადიუსი
63 pm
Crystal Radius
77 pm
Van der Waals radius
204 pm
density
7,87 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: რკინა0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
754 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
7,9024678 eV/particle
ionization energy of Fe (რკინა)
აორთქლების კუთრი სითბო
340 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
13,8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
415,5 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 14, 2
ბორის მოდელი: Fe (რკინა)
valence electron2
Lewis structure: Fe (რკინა)
electron configuration[Ar] 3d6 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2
Enhanced ბორის მოდელი of Fe (რკინა)
Orbital Diagram of Fe (რკინა)
ჟანგვის რიცხვი-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ელექტროუარყოფითობა
1.83
Electrophilicity Index
1,045904228706801 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
3 134,15 K
Melting Point
1 811,15 K
critical pressure
critical temperature
9 340,15 K
triple point
appearance
ფერი
Gray
appearancelustrous metallic with a grayish tinge
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
80,4 W/(m K)
thermal expansion
0,0000118 1/K
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
0,449 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
10 MS/m
electrical resistivity
0,00000009700000000001 m Ω
ზეგამტარობა
magnetism
typeferromagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
1 043 K
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureBody Centered Cubic (BCC)
lattice constant
2,87 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
სიმტკიცე
4 MPa
bulk modulus
170 GPa
shear modulus
82 GPa
Young's modulus
211 GPa
პუასონის კოეფიციენტი
0,29
speed of sound
4 910 m/s
კლასიფიცირება
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number71
Mendeleev Number59
Pettifor Number61
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
731,1 kJ/mol
polarizability
62 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
482 a₀
allotrope
Neutron cross section
2,56
Neutron Mass Absorption
0,0015
quantum number5D4
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Iron

Stable Isotopes3
Unstable Isotopes29
Natural Isotopes4
Isotopic Composition5691.75%5691.75%545.85%545.85%572.12%572.12%580.28%580.28%

45Fe

mass number45
neutron number19
relative atomic mass
45,015467 ± 0,000304 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,5 ± 0,2 ms
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1996
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
2p (2-proton emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ p (β+-delayed proton emission)18.9%
2p (2-proton emission)7.8%

46Fe

mass number46
neutron number20
relative atomic mass
46,001299 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
13 ± 2 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1992
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)78.7%
2p (2-proton emission)

47Fe

mass number47
neutron number21
relative atomic mass
46,992346 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
21,9 ± 0,2 ms
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1992
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)88.4%

48Fe

mass number48
neutron number22
relative atomic mass
47,980667 ± 0,000099 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
45,3 ± 0,6 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1987
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15.3%

49Fe

mass number49
neutron number23
relative atomic mass
48,973429 ± 0,000026 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
64,7 ± 0,3 ms
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1970
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)56.7%

50Fe

mass number50
neutron number24
relative atomic mass
49,962988 ± 0,000009 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
152 ± 0,6 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1977
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0%

51Fe

mass number51
neutron number25
relative atomic mass
50,956855137 ± 0,000001501 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
305,4 ± 2,3 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1972
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

52Fe

mass number52
neutron number26
relative atomic mass
51,948113364 ± 0,000000192 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,275 ± 0,008 h
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1948
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

53Fe

mass number53
neutron number27
relative atomic mass
52,945305629 ± 0,000001792 Da
g-factor
-0,18571428571429 ± 0,0028571428571429
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,51 ± 0,02 m
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1938
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

54Fe

mass number54
neutron number28
relative atomic mass
53,939608189 ± 0,000000368 Da
g-factor
0
natural abundance
5,845 ± 0,105
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1923
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
+ (double β+ decay)

55Fe

mass number55
neutron number29
relative atomic mass
54,938291158 ± 0,00000033 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,7562 ± 0,0004 y
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1939
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

56Fe

mass number56
neutron number30
relative atomic mass
55,934935537 ± 0,000000287 Da
g-factor
0
natural abundance
91,754 ± 0,106
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1923
parity+

57Fe

mass number57
neutron number31
relative atomic mass
56,93539195 ± 0,000000287 Da
g-factor
natural abundance
2,119 ± 0,029
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1935
parity-

58Fe

mass number58
neutron number32
relative atomic mass
57,933273575 ± 0,000000339 Da
g-factor
0
natural abundance
0,282 ± 0,012
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1935
parity+

59Fe

mass number59
neutron number33
relative atomic mass
58,934873492 ± 0,000000354 Da
g-factor
-0,22386666666667 ± 0,00026666666666667
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
44,5 ± 0,012 d
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1938
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

60Fe

mass number60
neutron number34
relative atomic mass
59,934070249 ± 0,000003656 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,62 ± 0,04 My
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1957
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

61Fe

mass number61
neutron number35
relative atomic mass
60,936746241 ± 0,0000028 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,98 ± 0,06 m
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1957
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

62Fe

mass number62
neutron number36
relative atomic mass
61,936791809 ± 0,000003 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
68 ± 2 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1975
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

63Fe

mass number63
neutron number37
relative atomic mass
62,940272698 ± 0,000004618 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
6,1 ± 0,6 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1980
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

64Fe

mass number64
neutron number38
relative atomic mass
63,940987761 ± 0,000005386 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2 ± 0,2 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1980
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

65Fe

mass number65
neutron number39
relative atomic mass
64,945015323 ± 0,000005487 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
805 ± 10 ms
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1980
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

66Fe

mass number66
neutron number40
relative atomic mass
65,946249958 ± 0,0000044 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
467 ± 29 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1985
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

67Fe

mass number67
neutron number41
relative atomic mass
66,95093 ± 0,0000041 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
394 ± 9 ms
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1985
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

68Fe

mass number68
neutron number42
relative atomic mass
67,952875 ± 0,000207 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
188 ± 4 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1985
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0%

69Fe

mass number69
neutron number43
relative atomic mass
68,957918 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
162 ± 7 ms
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1992
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

70Fe

mass number70
neutron number44
relative atomic mass
69,960397 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
61,4 ± 0,7 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1997
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

71Fe

mass number71
neutron number45
relative atomic mass
70,965722 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
34,3 ± 2,6 ms
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1997
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

72Fe

mass number72
neutron number46
relative atomic mass
71,968599 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
17 ± 1 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1997
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

73Fe

mass number73
neutron number47
relative atomic mass
72,974246 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
12,9 ± 1,6 ms
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

74Fe

mass number74
neutron number48
relative atomic mass
73,977821 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5 ± 5 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

75Fe

mass number75
neutron number49
relative atomic mass
74,984219 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2013
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

76Fe

mass number76
neutron number50
relative atomic mass
75,988631 ± 0,000644 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2017
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
Iron electrolytic and 1cm3 cube

ისტორია

აღმომჩენიKnown to the ancients.
location of discovery
აღმოჩენის თარიღი
ეტიმოლოგიაAnglo-Saxon: iron; symbol from Latin: ferrum (iron).
pronunciationEYE-ern (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
56 300 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
0,002 mg/L
natural abundance (human body)
0,006 %
natural abundance (მეტეოროიდი)
22 %
natural abundance (მზე)
0,1 %
Abundance in Universe
0,11 %

Nuclear Screening Constants

1s0.619
2p3.9112
2s7.401
3d14.8202
3p13.2221
3s12.3239
4s20.566