Železo

Železo (Fe)

chemický prvok s protónovým číslom 26
Protónové číslo26
Atómová hmotnosť55.845
Nukleónové číslo56
Skupina8
Perióda4
Orbitáld
protón26 p+
Neutrón30 n0
elektrón26 e-
Animated Bohrov model atómu of Fe (Železo)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
140 pm
Mólový objem
Covalent Radius
116 pm
Metallic Radius
117 pm
iónový polomer
63 pm
Crystal Radius
77 pm
Van der Waalsov polomer
204 pm
density
7,87 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Železo0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
754 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
7,9024678 eV/particle
ionization energy of Fe (Železo)
Merné skupenské teplo varu
340 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
13,8 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
415,5 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 14, 2
Bohrov model atómu: Fe (Železo)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Fe (Železo)
electron configuration[Ar] 3d6 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2
Enhanced Bohrov model atómu of Fe (Železo)
Orbital Diagram of Fe (Železo)
Oxidačné číslo-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Elektronegativita
1.83
Electrophilicity Index
1,045904228706801 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
3 134,15 K
Teplota topenia
1 811,15 K
critical pressure
critical temperature
9 340,15 K
Trojný bod
podoba
farba
Sivá
podobalustrous metallic with a grayish tinge
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
80,4 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
0,0000118 1/K
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
0,449 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
10 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000009700000000001 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typeferromagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieho teplota
1 043 K
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaCentrovaný kockový (BCC)
lattice constant
2,87 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
4 MPa
bulk modulus
170 GPa
shear modulus
82 GPa
Youngov modul
211 GPa
Poissonova konštanta
0,29
rýchlosť zvuku
4 910 m/s
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number71
Mendeleev Number59
Pettifor Number61
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
731,1 kJ/mol
polarizability
62 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
482 a₀
allotrope
Neutron cross section
2,56
Neutron Mass Absorption
0,0015
Kvantové číslo5D4
Priestorová grupa229 (Im_3m)

Isotopes of Iron

Stabilné izotopy3
Nestabilné izotopy29
Natural Isotopes4
Isotopic Composition5691.75%5691.75%545.85%545.85%572.12%572.12%580.28%580.28%

45Fe

Nukleónové číslo45
neutrónové číslo19
Relatívna atómová hmotnosť
45,015467 ± 0,000304 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,5 ± 0,2 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1996
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ p (β+-delayed proton emission)18.9%
2p (2-proton emission)7.8%

46Fe

Nukleónové číslo46
neutrónové číslo20
Relatívna atómová hmotnosť
46,001299 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
13 ± 2 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1992
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)78.7%
2p (2-proton emission)

47Fe

Nukleónové číslo47
neutrónové číslo21
Relatívna atómová hmotnosť
46,992346 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
21,9 ± 0,2 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1992
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)88.4%

48Fe

Nukleónové číslo48
neutrónové číslo22
Relatívna atómová hmotnosť
47,980667 ± 0,000099 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
45,3 ± 0,6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1987
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15.3%

49Fe

Nukleónové číslo49
neutrónové číslo23
Relatívna atómová hmotnosť
48,973429 ± 0,000026 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
64,7 ± 0,3 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)56.7%

50Fe

Nukleónové číslo50
neutrónové číslo24
Relatívna atómová hmotnosť
49,962988 ± 0,000009 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
152 ± 0,6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0%

51Fe

Nukleónové číslo51
neutrónové číslo25
Relatívna atómová hmotnosť
50,956855137 ± 0,000001501 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
305,4 ± 2,3 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

52Fe

Nukleónové číslo52
neutrónové číslo26
Relatívna atómová hmotnosť
51,948113364 ± 0,000000192 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,275 ± 0,008 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

53Fe

Nukleónové číslo53
neutrónové číslo27
Relatívna atómová hmotnosť
52,945305629 ± 0,000001792 Da
g-factor
-0,18571428571429 ± 0,0028571428571429
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,51 ± 0,02 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1938
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

54Fe

Nukleónové číslo54
neutrónové číslo28
Relatívna atómová hmotnosť
53,939608189 ± 0,000000368 Da
g-factor
0
natural abundance
5,845 ± 0,105
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1923
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

55Fe

Nukleónové číslo55
neutrónové číslo29
Relatívna atómová hmotnosť
54,938291158 ± 0,00000033 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,7562 ± 0,0004 y
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1939
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

56Fe

Nukleónové číslo56
neutrónové číslo30
Relatívna atómová hmotnosť
55,934935537 ± 0,000000287 Da
g-factor
0
natural abundance
91,754 ± 0,106
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1923
parity+

57Fe

Nukleónové číslo57
neutrónové číslo31
Relatívna atómová hmotnosť
56,93539195 ± 0,000000287 Da
g-factor
natural abundance
2,119 ± 0,029
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1935
parity-

58Fe

Nukleónové číslo58
neutrónové číslo32
Relatívna atómová hmotnosť
57,933273575 ± 0,000000339 Da
g-factor
0
natural abundance
0,282 ± 0,012
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1935
parity+

59Fe

Nukleónové číslo59
neutrónové číslo33
Relatívna atómová hmotnosť
58,934873492 ± 0,000000354 Da
g-factor
-0,22386666666667 ± 0,00026666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
44,5 ± 0,012 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1938
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

60Fe

Nukleónové číslo60
neutrónové číslo34
Relatívna atómová hmotnosť
59,934070249 ± 0,000003656 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,62 ± 0,04 My
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1957
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

61Fe

Nukleónové číslo61
neutrónové číslo35
Relatívna atómová hmotnosť
60,936746241 ± 0,0000028 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,98 ± 0,06 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1957
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

62Fe

Nukleónové číslo62
neutrónové číslo36
Relatívna atómová hmotnosť
61,936791809 ± 0,000003 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
68 ± 2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1975
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

63Fe

Nukleónové číslo63
neutrónové číslo37
Relatívna atómová hmotnosť
62,940272698 ± 0,000004618 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,1 ± 0,6 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1980
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

64Fe

Nukleónové číslo64
neutrónové číslo38
Relatívna atómová hmotnosť
63,940987761 ± 0,000005386 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2 ± 0,2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1980
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

65Fe

Nukleónové číslo65
neutrónové číslo39
Relatívna atómová hmotnosť
64,945015323 ± 0,000005487 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
805 ± 10 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1980
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

66Fe

Nukleónové číslo66
neutrónové číslo40
Relatívna atómová hmotnosť
65,946249958 ± 0,0000044 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
467 ± 29 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1985
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

67Fe

Nukleónové číslo67
neutrónové číslo41
Relatívna atómová hmotnosť
66,95093 ± 0,0000041 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
394 ± 9 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1985
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

68Fe

Nukleónové číslo68
neutrónové číslo42
Relatívna atómová hmotnosť
67,952875 ± 0,000207 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
188 ± 4 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1985
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0%

69Fe

Nukleónové číslo69
neutrónové číslo43
Relatívna atómová hmotnosť
68,957918 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
162 ± 7 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1992
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

70Fe

Nukleónové číslo70
neutrónové číslo44
Relatívna atómová hmotnosť
69,960397 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
61,4 ± 0,7 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

71Fe

Nukleónové číslo71
neutrónové číslo45
Relatívna atómová hmotnosť
70,965722 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
34,3 ± 2,6 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

72Fe

Nukleónové číslo72
neutrónové číslo46
Relatívna atómová hmotnosť
71,968599 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
17 ± 1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

73Fe

Nukleónové číslo73
neutrónové číslo47
Relatívna atómová hmotnosť
72,974246 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12,9 ± 1,6 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

74Fe

Nukleónové číslo74
neutrónové číslo48
Relatívna atómová hmotnosť
73,977821 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5 ± 5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

75Fe

Nukleónové číslo75
neutrónové číslo49
Relatívna atómová hmotnosť
74,984219 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2013
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

76Fe

Nukleónové číslo76
neutrónové číslo50
Relatívna atómová hmotnosť
75,988631 ± 0,000644 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2017
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
Iron electrolytic and 1cm3 cube

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaKnown to the ancients.
miesto nálezu
dátum objavu
etymológiaAnglo-Saxon: iron; symbol from Latin: ferrum (iron).
pronunciationEYE-ern (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
56 300 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,002 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
0,006 %
natural abundance (Meteoroid)
22 %
natural abundance (Slnko)
0,1 %
Množstvo vo vesmíre
0,11 %

Nuclear Screening Constants

1s0.619
2p3.9112
2s7.401
3d14.8202
3p13.2221
3s12.3239
4s20.566