Гвожће

Гвожће (Fe)

Fе; Појављивање: плочице, куглице, опиљци, зрневље, грумење; Боја: челично сива до гвоздено црна, сребрнасто сива до сиво-бела; Генеза: везује се за базалтну магму;
Атомски број26
Атомска маса55.845
Масени број56
Група8
Периода4
Блокd
протон26 p+
неутрон30 n0
електрон26 e-
Animated Боров модел атома of Fe (Гвожће)

Физичко Својство

Атомски Радијус
140 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
116 pm
Metallic Radius
117 pm
ionic radius
63 pm
Crystal Radius
77 pm
Ван дер Валсов радијус
204 pm
густина
7,87 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Гвожће0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
754 kJ/mol
Афинитет према електрону
енергија јонизације
7,9024678 eV/particle
енергија јонизације of Fe (Гвожће)
Топлота испаравања
340 kJ/mol
топлота топљења
13,8 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
415,5 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 14, 2
Боров модел атома: Fe (Гвожће)
Валентни електрони2
Lewis structure: Fe (Гвожће)
електронска конфигурација[Ar] 3d6 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2
Enhanced Боров модел атома of Fe (Гвожће)
Orbital Diagram of Fe (Гвожће)
оксидациони број-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
електронегативност
1.83
Electrophilicity Index
1,045904228706801 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
3.134,15 K
Температура топљења
1.811,15 K
critical pressure
critical temperature
9.340,15 K
тројна тачка
appearance
боја
Сива
appearancelustrous metallic with a grayish tinge
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
80,4 W/(m K)
Termička dilatacija
0,0000118 1/K
molar heat capacity
Специфична топлота
0,449 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
10 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000009700000000001 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typeferromagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
Magnetna susceptibilnost (Molar)
Magnetna susceptibilnost (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
1.043 K
Néel temperature
структура
Кристална структураПросторноцентрична Кубична (BCC)
lattice constant
2,87 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
4 MPa
модул стишљивости
170 GPa
shear modulus
82 GPa
Јангов модул
211 GPa
Пуасонов однос
0,29
брзина звука
4.910 m/s
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number71
Mendeleev Number59
Pettifor Number61
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationsiderophile

остало

Gas Basicity
731,1 kJ/mol
polarizability
62 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
482 a₀
allotrope
neutronski udarni presjek
2,56
Neutron Mass Absorption
0,0015
квантни број5D4
кристалографска група229 (Im_3m)

Isotopes of Iron

Стабилни изотопи3
Нестабилни изотопи29
Natural Isotopes4
Isotopic Composition5691.75%5691.75%545.85%545.85%572.12%572.12%580.28%580.28%

45Fe

Масени број45
неутронски број19
атомска тежина
45,015467 ± 0,000304 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,5 ± 0,2 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1996
parity+

начин распадаинтензитет
2p (2-proton emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ p (β+-delayed proton emission)18.9%
2p (2-proton emission)7.8%

46Fe

Масени број46
неутронски број20
атомска тежина
46,001299 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
13 ± 2 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1992
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)78.7%
2p (2-proton emission)

47Fe

Масени број47
неутронски број21
атомска тежина
46,992346 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
21,9 ± 0,2 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1992
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)88.4%

48Fe

Масени број48
неутронски број22
атомска тежина
47,980667 ± 0,000099 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
45,3 ± 0,6 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1987
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15.3%

49Fe

Масени број49
неутронски број23
атомска тежина
48,973429 ± 0,000026 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
64,7 ± 0,3 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1970
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)56.7%

50Fe

Масени број50
неутронски број24
атомска тежина
49,962988 ± 0,000009 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
152 ± 0,6 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0%

51Fe

Масени број51
неутронски број25
атомска тежина
50,956855137 ± 0,000001501 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
305,4 ± 2,3 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1972
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

52Fe

Масени број52
неутронски број26
атомска тежина
51,948113364 ± 0,000000192 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,275 ± 0,008 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

53Fe

Масени број53
неутронски број27
атомска тежина
52,945305629 ± 0,000001792 Da
g-factor
-0,18571428571429 ± 0,0028571428571429
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,51 ± 0,02 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1938
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

54Fe

Масени број54
неутронски број28
атомска тежина
53,939608189 ± 0,000000368 Da
g-factor
0
присутност у природи
5,845 ± 0,105
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1923
parity+

начин распадаинтензитет
+ (double β+ decay)

55Fe

Масени број55
неутронски број29
атомска тежина
54,938291158 ± 0,00000033 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,7562 ± 0,0004 y
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1939
parity-

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

56Fe

Масени број56
неутронски број30
атомска тежина
55,934935537 ± 0,000000287 Da
g-factor
0
присутност у природи
91,754 ± 0,106
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1923
parity+

57Fe

Масени број57
неутронски број31
атомска тежина
56,93539195 ± 0,000000287 Da
g-factor
присутност у природи
2,119 ± 0,029
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1935
parity-

58Fe

Масени број58
неутронски број32
атомска тежина
57,933273575 ± 0,000000339 Da
g-factor
0
присутност у природи
0,282 ± 0,012
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1935
parity+

59Fe

Масени број59
неутронски број33
атомска тежина
58,934873492 ± 0,000000354 Da
g-factor
-0,22386666666667 ± 0,00026666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
44,5 ± 0,012 d
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1938
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

60Fe

Масени број60
неутронски број34
атомска тежина
59,934070249 ± 0,000003656 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,62 ± 0,04 My
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1957
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

61Fe

Масени број61
неутронски број35
атомска тежина
60,936746241 ± 0,0000028 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,98 ± 0,06 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1957
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

62Fe

Масени број62
неутронски број36
атомска тежина
61,936791809 ± 0,000003 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
68 ± 2 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1975
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

63Fe

Масени број63
неутронски број37
атомска тежина
62,940272698 ± 0,000004618 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,1 ± 0,6 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1980
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

64Fe

Масени број64
неутронски број38
атомска тежина
63,940987761 ± 0,000005386 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2 ± 0,2 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1980
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

65Fe

Масени број65
неутронски број39
атомска тежина
64,945015323 ± 0,000005487 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
805 ± 10 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1980
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

66Fe

Масени број66
неутронски број40
атомска тежина
65,946249958 ± 0,0000044 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
467 ± 29 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1985
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

67Fe

Масени број67
неутронски број41
атомска тежина
66,95093 ± 0,0000041 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
394 ± 9 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1985
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

68Fe

Масени број68
неутронски број42
атомска тежина
67,952875 ± 0,000207 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
188 ± 4 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1985
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0%

69Fe

Масени број69
неутронски број43
атомска тежина
68,957918 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
162 ± 7 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1992
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

70Fe

Масени број70
неутронски број44
атомска тежина
69,960397 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
61,4 ± 0,7 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

71Fe

Масени број71
неутронски број45
атомска тежина
70,965722 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
34,3 ± 2,6 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

72Fe

Масени број72
неутронски број46
атомска тежина
71,968599 ± 0,000537 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
17 ± 1 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

73Fe

Масени број73
неутронски број47
атомска тежина
72,974246 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12,9 ± 1,6 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

74Fe

Масени број74
неутронски број48
атомска тежина
73,977821 ± 0,000537 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5 ± 5 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

75Fe

Масени број75
неутронски број49
атомска тежина
74,984219 ± 0,000644 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2013
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

76Fe

Масени број76
неутронски број50
атомска тежина
75,988631 ± 0,000644 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2017
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
Iron electrolytic and 1cm3 cube

историја

откриоKnown to the ancients.
место открића
датум открића
етимологијаAnglo-Saxon: iron; symbol from Latin: ferrum (iron).
изговорEYE-ern (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
56.300 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,002 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0,006 %
присутност у природи (метеороид)
22 %
присутност у природи (Сунце)
0,1 %
Заступљеност у Космосу
0,11 %

Nuclear Screening Constants

1s0.619
2p3.9112
2s7.401
3d14.8202
3p13.2221
3s12.3239
4s20.566