เหล็ก

เหล็ก (Fe)

chemical element with symbol Fe and atomic number 26
เลขอะตอม26
มวลอะตอม55.845
เลขมวล56
หมู่8
คาบ4
บล็อกd
โปรตอน26 p+
นิวตรอน30 n0
Electrons26 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Fe (เหล็ก)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
140 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
116 pm
Metallic Radius
117 pm
ionic radius
63 pm
Crystal Radius
77 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
204 pm
ความหนาแน่น
7.87 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
754 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
7.9024678 eV/particle
ionization energy of Fe (เหล็ก)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
340 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
13.8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
415.5 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 14, 2
แบบจำลองของบอร์: Fe (เหล็ก)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ar] 3d6 4s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Fe (เหล็ก)
Orbital Diagram of Fe (เหล็ก)
สถานะออกซิเดชัน-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.83
Electrophilicity
1.045904228706801 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
3,134.15 K
จุดหลอมเหลว
1,811.15 K
critical pressure
critical temperature
9,340.15 K
triple point
Visual
สี
สีเทา
appearancelustrous metallic with a grayish tinge
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
80.4 W/(m K)
thermal expansion
0.0000118 1/K
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
0.449 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
10 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000009700000000001 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeferromagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
1,043 K
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกศูนย์กลางของลูกบาศก์ (BCC)
lattice constant
2.87 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
4 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
170 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
82 GPa
Young's modulus
211 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.29
อัตราเร็วของเสียง
4,910 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number71
Mendeleev Number59
Pettifor Number61
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationsiderophile
other
Gas Basicity
731.1 kJ/mol
Dipole Polarizability
62 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
482 a₀
Allotropes
Neutron cross section
2.56
Neutron Mass Absorption
0.0015
quantum number5D4
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Iron

ไอโซโทปที่มีความเสถียร4
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร28
Radioactive Isotopes28

45Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
45.015467 ± 0.000304 Da
เลขมวล45
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.5 ± 0.2 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity+

45Fe Decay Modes
decay modeintensity
2p (2-proton emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ p (β+-delayed proton emission)18.9%
2p (2-proton emission)7.8%

46Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
46.001299 ± 0.000322 Da
เลขมวล46
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
13 ± 2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

46Fe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)78.7%
2p (2-proton emission)%

47Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
46.992346 ± 0.000537 Da
เลขมวล47
g-factor
ครึ่งชีวิต
21.9 ± 0.2 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity-

47Fe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)88.4%

48Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
47.980667 ± 0.000099 Da
เลขมวล48
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
45.3 ± 0.6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

48Fe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)15.3%

49Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
48.973429 ± 0.000026 Da
เลขมวล49
g-factor
ครึ่งชีวิต
64.7 ± 0.3 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

49Fe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)56.7%

50Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
49.962988 ± 0.000009 Da
เลขมวล50
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
152 ± 0.6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

50Fe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0%

51Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
50.956855137 ± 0.000001501 Da
เลขมวล51
g-factor
ครึ่งชีวิต
305.4 ± 2.3 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

51Fe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

52Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
51.948113364 ± 0.000000192 Da
เลขมวล52
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
8.275 ± 0.008 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

52Fe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

53Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
52.945305629 ± 0.000001792 Da
เลขมวล53
g-factor
-0.18571428571429 ± 0.0028571428571429
ครึ่งชีวิต
8.51 ± 0.02 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity-

53Fe Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

54Fe

natural abundance
5.845 ± 0.105
น้ำหนักอะตอม
53.939608189 ± 0.000000368 Da
เลขมวล54
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1923
parity+

54Fe Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

55Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
54.938291158 ± 0.00000033 Da
เลขมวล55
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.7562 ± 0.0004 y
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity-

55Fe Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

56Fe

natural abundance
91.754 ± 0.106
น้ำหนักอะตอม
55.934935537 ± 0.000000287 Da
เลขมวล56
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1923
parity+

57Fe

natural abundance
2.119 ± 0.029
น้ำหนักอะตอม
56.93539195 ± 0.000000287 Da
เลขมวล57
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity-

58Fe

natural abundance
0.282 ± 0.012
น้ำหนักอะตอม
57.933273575 ± 0.000000339 Da
เลขมวล58
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

59Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
58.934873492 ± 0.000000354 Da
เลขมวล59
g-factor
-0.22386666666667 ± 0.00026666666666667
ครึ่งชีวิต
44.5 ± 0.012 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity-

59Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

60Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
59.934070249 ± 0.000003656 Da
เลขมวล60
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.62 ± 0.04 My
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity+

60Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

61Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
60.936746241 ± 0.0000028 Da
เลขมวล61
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.98 ± 0.06 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity-

61Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

62Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
61.936791809 ± 0.000003 Da
เลขมวล62
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
68 ± 2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

62Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

63Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
62.940272698 ± 0.000004618 Da
เลขมวล63
g-factor
ครึ่งชีวิต
6.1 ± 0.6 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity-

63Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

64Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
63.940987761 ± 0.000005386 Da
เลขมวล64
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2 ± 0.2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

64Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

65Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
64.945015323 ± 0.000005487 Da
เลขมวล65
g-factor
ครึ่งชีวิต
805 ± 10 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity-

65Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

66Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
65.946249958 ± 0.0000044 Da
เลขมวล66
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
467 ± 29 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

66Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

67Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
66.95093 ± 0.0000041 Da
เลขมวล67
g-factor
ครึ่งชีวิต
394 ± 9 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

67Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

68Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
67.952875 ± 0.000207 Da
เลขมวล68
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
188 ± 4 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

68Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0%

69Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
68.957918 ± 0.000215 Da
เลขมวล69
g-factor
ครึ่งชีวิต
162 ± 7 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity-

69Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

70Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
69.960397 ± 0.000322 Da
เลขมวล70
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
61.4 ± 0.7 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

70Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

71Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
70.965722 ± 0.000429 Da
เลขมวล71
g-factor
ครึ่งชีวิต
34.3 ± 2.6 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

71Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

72Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
71.968599 ± 0.000537 Da
เลขมวล72
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
17 ± 1 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

72Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

73Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
72.974246 ± 0.000537 Da
เลขมวล73
g-factor
ครึ่งชีวิต
12.9 ± 1.6 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

73Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

74Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
73.977821 ± 0.000537 Da
เลขมวล74
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
5 ± 5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

74Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

75Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
74.984219 ± 0.000644 Da
เลขมวล75
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2013
parity+

75Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

76Fe

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
75.988631 ± 0.000644 Da
เลขมวล76
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity+

76Fe Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
Iron electrolytic and 1cm3 cube.jpg

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Known to the ancients.
สถานที่ค้นพบ
ถูกค้นพบเมื่อ
ศัพทมูลวิทยาAnglo-Saxon: iron; symbol from Latin: ferrum (iron).
pronunciationEYE-ern (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
56,300 mg/kg
Abundance in Oceans
0.002 mg/L
Abundance in Human Body
0.006 %
Abundance in Meteor
22 %
Abundance in Sun
0.1 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.11 %

Nuclear Screening Constants

1s0.619
2p3.9112
2s7.401
3d14.8202
3p13.2221
3s12.3239
4s20.566