Gallium

Gallium (Ga)

chemický prvek s atomovým číslem 31
Atomové číslo31
Atomová hmotnost69.723
Nukleonové číslo69
Skupina13
Perioda4
Blokp
proton31 p+
neutron38 n0
elektron31 e-
Animated Bohrův model atomu of Ga (Gallium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
130 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
124 pm
Metallic Radius
125 pm
iontový poloměr
47 pm
Crystal Radius
61 pm
Van der Waalsův poloměr
187 pm
hustota
5,91 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Gallium0102030405060708090100110120130140150160170180190pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
5,9993018 eV/particle
Ionizační energie of Ga (Gallium)
měrné skupenské teplo varu
270,3 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
5,59 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
271,96 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 3
Bohrův model atomu: Ga (Gallium)
Valenční elektron3
Lewis structure: Ga (Gallium)
elektronová konfigurace[Ar] 3d10 4s2 4p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1
Enhanced Bohrův model atomu of Ga (Gallium)
Orbital Diagram of Ga (Gallium)
Oxidační číslo-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
elektronegativita
1.81
Electrophilicity Index
0,927762651403701 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
2 502,15 K
Teplota tání
302,9146 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
302,9166 K
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledsilver-white
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
28,1 W/(m K)
teplotní roztažnost
0,00012 1/K
Molární tepelná kapacita
26,03 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,373 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
7,1 MS/m
rezistivita
0,00000014 m Ω
supravodivost
1,083 K
magnetismus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,000000003 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,000000000209 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000177
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaOrthorhombická prostorově centrovaná (ORC)
lattice constant
4,51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
1,5 MPa
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
2 740 m/s
klasifikace
KategorieNepřechodné kovy, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number79
Mendeleev Number83
Pettifor Number81
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůchalcophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
50 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
498 a₀
allotrope
Účinný průřez
2,9
Neutron Mass Absorption
0,0015
kvantové číslo2P1/2
space group64 (Cmca)

Izotopy gallia

Stabilní izotopy2
Nestabilní izotopy31
Natural Isotopes2
Isotopic Composition6960.11%6960.11%7139.89%7139.89%

56Ga

Nukleonové číslo56
neutronové číslo25
relativní atomová hmotnost
55,995878 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

57Ga

Nukleonové číslo57
neutronové číslo26
relativní atomová hmotnost
56,983457 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

58Ga

Nukleonové číslo58
neutronové číslo27
relativní atomová hmotnost
57,974729 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

59Ga

Nukleonové číslo59
neutronové číslo28
relativní atomová hmotnost
58,963757 ± 0,000183 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

60Ga

Nukleonové číslo60
neutronové číslo29
relativní atomová hmotnost
59,957498 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
72,4 ± 1,7 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1995
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.6%
β+α (β+-delayed α emission)0.023%

61Ga

Nukleonové číslo61
neutronové číslo30
relativní atomová hmotnost
60,949398861 ± 0,000040787 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
165,9 ± 2,5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1987
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.25%

62Ga

Nukleonové číslo62
neutronové číslo31
relativní atomová hmotnost
61,944189639 ± 0,000000684 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
116,122 ± 0,021 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1978
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Ga

Nukleonové číslo63
neutronové číslo32
relativní atomová hmotnost
62,939294194 ± 0,0000014 Da
g-factor
0,097866666666667 ± 0,00033333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
32,4 ± 0,5 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,212 ± 0,014
datum objevu1965
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

64Ga

Nukleonové číslo64
neutronové číslo33
relativní atomová hmotnost
63,936840366 ± 0,000001533 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,627 ± 0,012 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1953
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

65Ga

Nukleonové číslo65
neutronové číslo34
relativní atomová hmotnost
64,932734424 ± 0,000000849 Da
g-factor
1,182 ± 0,002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
15,133 ± 0,028 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,015
datum objevu1938
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

66Ga

Nukleonové číslo66
neutronové číslo35
relativní atomová hmotnost
65,931589766 ± 0,000001172 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,304 ± 0,008 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1937
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67Ga

Nukleonové číslo67
neutronové číslo36
relativní atomová hmotnost
66,928202276 ± 0,000001262 Da
g-factor
1,2329333333333 ± 0,00033333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,2617 ± 0,0004 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,197 ± 0,002
datum objevu1938
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

68Ga

Nukleonové číslo68
neutronové číslo37
relativní atomová hmotnost
67,927980161 ± 0,000001535 Da
g-factor
0,01174 ± 0,00007
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
67,842 ± 0,016 m
spin1
nuclear quadrupole moment
-0,0277 ± 0,0014
datum objevu1937
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

69Ga

Nukleonové číslo69
neutronové číslo38
relativní atomová hmotnost
68,925573528 ± 0,000001285 Da
g-factor
1,3433466666667 ± 0,00004
natural abundance
60,108 ± 0,05
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,171 ± 0,002
datum objevu1923
Narušení P-symetrie-

70Ga

Nukleonové číslo70
neutronové číslo39
relativní atomová hmotnost
69,926021914 ± 0,000001289 Da
g-factor
0,571 ± 0,002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
21,14 ± 0,05 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,105 ± 0,007
datum objevu1937
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)99.59%
ϵ (electron capture)0.41%

71Ga

Nukleonové číslo71
neutronové číslo40
relativní atomová hmotnost
70,924702554 ± 0,00000087 Da
g-factor
1,7068866666667 ± 0,00006
natural abundance
39,892 ± 0,05
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,107 ± 0,001
datum objevu1923
Narušení P-symetrie-

72Ga

Nukleonové číslo72
neutronové číslo41
relativní atomová hmotnost
71,926367452 ± 0,000000878 Da
g-factor
-0,044046666666667 ± 0,0000066666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
14,025 ± 0,01 h
spin3
nuclear quadrupole moment
0,53 ± 0,006
datum objevu1939
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

73Ga

Nukleonové číslo73
neutronové číslo42
relativní atomová hmotnost
72,92517468 ± 0,0000018 Da
g-factor
0,13933333333333 ± 0,0013333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,86 ± 0,03 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1949
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

74Ga

Nukleonové číslo74
neutronové číslo43
relativní atomová hmotnost
73,926945725 ± 0,000003214 Da
g-factor
0 ± 0,026666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,12 ± 0,12 m
spin3
nuclear quadrupole moment
0,55 ± 0,04
datum objevu1956
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

75Ga

Nukleonové číslo75
neutronové číslo44
relativní atomová hmotnost
74,926504484 ± 0,00000072 Da
g-factor
1,2233333333333 ± 0,0026666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
126 ± 2 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,285 ± 0,017
datum objevu1960
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

76Ga

Nukleonové číslo76
neutronové číslo45
relativní atomová hmotnost
75,928827624 ± 0,0000021 Da
g-factor
-0,4725 ± 0,002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
30,6 ± 0,6 s
spin2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,02
datum objevu1961
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

77Ga

Nukleonové číslo77
neutronové číslo46
relativní atomová hmotnost
76,929154299 ± 0,0000026 Da
g-factor
1,3453333333333 ± 0,002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
13,2 ± 0,2 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,208 ± 0,013
datum objevu1968
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

78Ga

Nukleonové číslo78
neutronové číslo47
relativní atomová hmotnost
77,931610854 ± 0,000001127 Da
g-factor
-0,607 ± 0,0025
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,09 ± 0,05 s
spin2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,02
datum objevu1972
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

79Ga

Nukleonové číslo79
neutronové číslo48
relativní atomová hmotnost
78,932851582 ± 0,000001296 Da
g-factor
0,69733333333333 ± 0,002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,848 ± 0,003 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,158 ± 0,01
datum objevu1974
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.089%

80Ga

Nukleonové číslo80
neutronové číslo49
relativní atomová hmotnost
79,936420773 ± 0,000003103 Da
g-factor
0,006 ± 0,00066666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,9 ± 0,1 s
spin6
nuclear quadrupole moment
0,38 ± 0,02
datum objevu1974
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.86%

81Ga

Nukleonové číslo81
neutronové číslo50
relativní atomová hmotnost
80,938133841 ± 0,000003503 Da
g-factor
0,6984 ± 0,002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,217 ± 0,005 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,048 ± 0,008
datum objevu1976
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12.5%

82Ga

Nukleonové číslo82
neutronové číslo51
relativní atomová hmotnost
81,943176531 ± 0,000002604 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
600 ± 2 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1976
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21.2%
2n (2-neutron emission)

83Ga

Nukleonové číslo83
neutronové číslo52
relativní atomová hmotnost
82,9471203 ± 0,000002804 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
310 ± 0,7 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1976
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)85%
2n (2-neutron emission)

84Ga

Nukleonové číslo84
neutronové číslo53
relativní atomová hmotnost
83,952663 ± 0,000032 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
97,6 ± 1,2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1991
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)43%
2n (2-neutron emission)1.6%

85Ga

Nukleonové číslo85
neutronové číslo54
relativní atomová hmotnost
84,957333 ± 0,00004 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
95,3 ± 1 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)77%
2n (2-neutron emission)1.3%

86Ga

Nukleonové číslo86
neutronové číslo55
relativní atomová hmotnost
85,963757 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
49 ± 2 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)69%
2n (2-neutron emission)16.2%

87Ga

Nukleonové číslo87
neutronové číslo56
relativní atomová hmotnost
86,969007 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
29 ± 4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)81%
2n (2-neutron emission)10.2%

88Ga

Nukleonové číslo88
neutronové číslo57
relativní atomová hmotnost
87,975963 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Gallium crystals

dějiny

objevitel nebo vynálezcePaul Émile Lecoq de Boisbaudran
místo objevu/vynálezuFrance
datum objevu1875
etymologieLatin: Gallia (France).
výslovnostGAL-i-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
0,00003 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
natural abundance (meteoroid)
0,00076 %
natural abundance (Slunce)
0,000004 %
Hojnost ve vesmíru
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6906
2p3.9092
2s8.401
3d15.9067
3p14.7964
3s14.0038
4p24.7784
4s23.9332