Γαλλιο

Γαλλιο (Ga)

χημικό στοιχείο
Ατομικός Αριθμός31
Ατομικό βάρος69.723
Μαζικός αριθμός69
Ομάδα13
Περίοδος4
Τομέαςp
πρωτόνιο31 p+
νετρόνιο38 n0
ηλεκτρόνιο31 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Ga (Γαλλιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
130 pm
molar volume
covalent radius
124 pm
Metallic Radius
125 pm
ionic radius
47 pm
Crystal Radius
61 pm
Van der Waals radius
187 pm
πυκνότητα
5,91 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Γαλλιο0102030405060708090100110120130140150160170180190pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
5,9993018 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of Ga (Γαλλιο)
ενθαλπία εξάτμισης
270,3 kJ/mol
enthalpy of fusion
5,59 kJ/mol
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
271,96 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 3
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Ga (Γαλλιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο3
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Ga (Γαλλιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Ar] 3d10 4s2 4p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Ga (Γαλλιο)
Orbital Diagram of Ga (Γαλλιο)
Αριθμός οξείδωσης-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
Ηλεκτραρνητικότητα
1.81
Electrophilicity Index
0,927762651403701 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
2.502,15 K
Σημείο τήξης
302,9146 K
critical pressure
critical temperature
triple point
302,9166 K
Εμφάνιση
χρώμα
Silver
Εμφάνισηsilver-white
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
28,1 W/(m K)
Θερμική διαστολή
0,00012 1/K
molar heat capacity
26,03 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,373 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
7,1 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,00000014 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
1,083 K
Μαγνητισμός
typediamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
-0,000000003 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
-0,000000000209 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
-0,0000177
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαBase Centered Orthorhombic (ORC)
lattice constant
4,51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
1,5 MPa
Συμπιεστότητα
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
2.740 m/s
classification
ΚατηγορίαΦτωχά μέταλλα, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number79
Mendeleev Number83
Pettifor Number81
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
50 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
498 a₀
allotrope
Neutron cross section
2,9
Neutron Mass Absorption
0,0015
Κβαντικός αριθμός2P1/2
space group64 (Cmca)

Isotopes of Gallium

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes31
Natural Isotopes2
Isotopic Composition6960.11%6960.11%7139.89%7139.89%

56Ga

Μαζικός αριθμός56
αριθμός νετρονίων25
σχετική ατομική μάζα
55,995878 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
p (proton emission)

57Ga

Μαζικός αριθμός57
αριθμός νετρονίων26
σχετική ατομική μάζα
56,983457 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity-

decay modeΈνταση
p (proton emission)

58Ga

Μαζικός αριθμός58
αριθμός νετρονίων27
σχετική ατομική μάζα
57,974729 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
p (proton emission)

59Ga

Μαζικός αριθμός59
αριθμός νετρονίων28
σχετική ατομική μάζα
58,963757 ± 0,000183 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity-

decay modeΈνταση
p (proton emission)

60Ga

Μαζικός αριθμός60
αριθμός νετρονίων29
σχετική ατομική μάζα
59,957498 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
72,4 ± 1,7 ms
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1995
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.6%
β+α (β+-delayed α emission)0.023%

61Ga

Μαζικός αριθμός61
αριθμός νετρονίων30
σχετική ατομική μάζα
60,949398861 ± 0,000040787 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
165,9 ± 2,5 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1987
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.25%

62Ga

Μαζικός αριθμός62
αριθμός νετρονίων31
σχετική ατομική μάζα
61,944189639 ± 0,000000684 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
116,122 ± 0,021 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1978
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Ga

Μαζικός αριθμός63
αριθμός νετρονίων32
σχετική ατομική μάζα
62,939294194 ± 0,0000014 Da
g-factor
0,097866666666667 ± 0,00033333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
32,4 ± 0,5 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,212 ± 0,014
ημερομηνία ανακάλυψης1965
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

64Ga

Μαζικός αριθμός64
αριθμός νετρονίων33
σχετική ατομική μάζα
63,936840366 ± 0,000001533 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,627 ± 0,012 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1953
parity

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

65Ga

Μαζικός αριθμός65
αριθμός νετρονίων34
σχετική ατομική μάζα
64,932734424 ± 0,000000849 Da
g-factor
1,182 ± 0,002
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
15,133 ± 0,028 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,015
ημερομηνία ανακάλυψης1938
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

66Ga

Μαζικός αριθμός66
αριθμός νετρονίων35
σχετική ατομική μάζα
65,931589766 ± 0,000001172 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
9,304 ± 0,008 h
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1937
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67Ga

Μαζικός αριθμός67
αριθμός νετρονίων36
σχετική ατομική μάζα
66,928202276 ± 0,000001262 Da
g-factor
1,2329333333333 ± 0,00033333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,2617 ± 0,0004 d
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,197 ± 0,002
ημερομηνία ανακάλυψης1938
parity-

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

68Ga

Μαζικός αριθμός68
αριθμός νετρονίων37
σχετική ατομική μάζα
67,927980161 ± 0,000001535 Da
g-factor
0,01174 ± 0,00007
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
67,842 ± 0,016 m
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
-0,0277 ± 0,0014
ημερομηνία ανακάλυψης1937
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

69Ga

Μαζικός αριθμός69
αριθμός νετρονίων38
σχετική ατομική μάζα
68,925573528 ± 0,000001285 Da
g-factor
1,3433466666667 ± 0,00004
natural abundance
60,108 ± 0,05
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,171 ± 0,002
ημερομηνία ανακάλυψης1923
parity-

70Ga

Μαζικός αριθμός70
αριθμός νετρονίων39
σχετική ατομική μάζα
69,926021914 ± 0,000001289 Da
g-factor
0,571 ± 0,002
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
21,14 ± 0,05 m
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
0,105 ± 0,007
ημερομηνία ανακάλυψης1937
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)99.59%
ϵ (electron capture)0.41%

71Ga

Μαζικός αριθμός71
αριθμός νετρονίων40
σχετική ατομική μάζα
70,924702554 ± 0,00000087 Da
g-factor
1,7068866666667 ± 0,00006
natural abundance
39,892 ± 0,05
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,107 ± 0,001
ημερομηνία ανακάλυψης1923
parity-

72Ga

Μαζικός αριθμός72
αριθμός νετρονίων41
σχετική ατομική μάζα
71,926367452 ± 0,000000878 Da
g-factor
-0,044046666666667 ± 0,0000066666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
14,025 ± 0,01 h
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
0,53 ± 0,006
ημερομηνία ανακάλυψης1939
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

73Ga

Μαζικός αριθμός73
αριθμός νετρονίων42
σχετική ατομική μάζα
72,92517468 ± 0,0000018 Da
g-factor
0,13933333333333 ± 0,0013333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,86 ± 0,03 h
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

74Ga

Μαζικός αριθμός74
αριθμός νετρονίων43
σχετική ατομική μάζα
73,926945725 ± 0,000003214 Da
g-factor
0 ± 0,026666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
8,12 ± 0,12 m
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
0,55 ± 0,04
ημερομηνία ανακάλυψης1956
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

75Ga

Μαζικός αριθμός75
αριθμός νετρονίων44
σχετική ατομική μάζα
74,926504484 ± 0,00000072 Da
g-factor
1,2233333333333 ± 0,0026666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
126 ± 2 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
-0,285 ± 0,017
ημερομηνία ανακάλυψης1960
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

76Ga

Μαζικός αριθμός76
αριθμός νετρονίων45
σχετική ατομική μάζα
75,928827624 ± 0,0000021 Da
g-factor
-0,4725 ± 0,002
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
30,6 ± 0,6 s
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1961
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

77Ga

Μαζικός αριθμός77
αριθμός νετρονίων46
σχετική ατομική μάζα
76,929154299 ± 0,0000026 Da
g-factor
1,3453333333333 ± 0,002
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
13,2 ± 0,2 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
-0,208 ± 0,013
ημερομηνία ανακάλυψης1968
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

78Ga

Μαζικός αριθμός78
αριθμός νετρονίων47
σχετική ατομική μάζα
77,931610854 ± 0,000001127 Da
g-factor
-0,607 ± 0,0025
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,09 ± 0,05 s
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

79Ga

Μαζικός αριθμός79
αριθμός νετρονίων48
σχετική ατομική μάζα
78,932851582 ± 0,000001296 Da
g-factor
0,69733333333333 ± 0,002
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,848 ± 0,003 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,158 ± 0,01
ημερομηνία ανακάλυψης1974
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.089%

80Ga

Μαζικός αριθμός80
αριθμός νετρονίων49
σχετική ατομική μάζα
79,936420773 ± 0,000003103 Da
g-factor
0,006 ± 0,00066666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,9 ± 0,1 s
Σπιν6
nuclear quadrupole moment
0,38 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1974
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.86%

81Ga

Μαζικός αριθμός81
αριθμός νετρονίων50
σχετική ατομική μάζα
80,938133841 ± 0,000003503 Da
g-factor
0,6984 ± 0,002
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,217 ± 0,005 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
-0,048 ± 0,008
ημερομηνία ανακάλυψης1976
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12.5%

82Ga

Μαζικός αριθμός82
αριθμός νετρονίων51
σχετική ατομική μάζα
81,943176531 ± 0,000002604 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
600 ± 2 ms
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1976
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21.2%
2n (2-neutron emission)

83Ga

Μαζικός αριθμός83
αριθμός νετρονίων52
σχετική ατομική μάζα
82,9471203 ± 0,000002804 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
310 ± 0,7 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1976
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)85%
2n (2-neutron emission)

84Ga

Μαζικός αριθμός84
αριθμός νετρονίων53
σχετική ατομική μάζα
83,952663 ± 0,000032 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
97,6 ± 1,2 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1991
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)43%
2n (2-neutron emission)1.6%

85Ga

Μαζικός αριθμός85
αριθμός νετρονίων54
σχετική ατομική μάζα
84,957333 ± 0,00004 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
95,3 ± 1 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)77%
2n (2-neutron emission)1.3%

86Ga

Μαζικός αριθμός86
αριθμός νετρονίων55
σχετική ατομική μάζα
85,963757 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
49 ± 2 ms
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)69%
2n (2-neutron emission)16.2%

87Ga

Μαζικός αριθμός87
αριθμός νετρονίων56
σχετική ατομική μάζα
86,969007 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
29 ± 4 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)81%
2n (2-neutron emission)10.2%

88Ga

Μαζικός αριθμός88
αριθμός νετρονίων57
σχετική ατομική μάζα
87,975963 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Gallium crystals

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόPaul Émile Lecoq de Boisbaudran
μέρος ανακάλυψηςFrance
ημερομηνία ανακάλυψης1875
ΕτυμολογίαLatin: Gallia (France).
pronunciationGAL-i-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ωκεανός)
0,00003 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
natural abundance (Μετεωροειδής)
0,00076 %
natural abundance (Ήλιος)
0,000004 %
Abundance in Universe
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6906
2p3.9092
2s8.401
3d15.9067
3p14.7964
3s14.0038
4p24.7784
4s23.9332