Gal

Gal (Ga)

31. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa31
Masa atomowa69.723
liczba masowa69
Grupa13
Okres4
Blokp
proton31 p+
neutron38 n0
elektron31 e-
Animated Model atomu Bohra of Ga (Gal)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
130 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
124 pm
Metallic Radius
125 pm
Promień jonowy
47 pm
Crystal Radius
61 pm
promień van der Waalsa
187 pm
gęstość
5,91 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Gal0102030405060708090100110120130140150160170180190pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
5,9993018 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Ga (Gal)
ciepło parowania
270,3 kJ/mol
ciepło topnienia
5,59 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
271,96 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 3
Model atomu Bohra: Ga (Gal)
elektron walencyjny3
Lewis structure: Ga (Gal)
konfiguracja elektronowa[Ar] 3d10 4s2 4p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1
Enhanced Model atomu Bohra of Ga (Gal)
Orbital Diagram of Ga (Gal)
stopień utlenienia-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
elektroujemność
1.81
Electrophilicity Index
0,927762651403701 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
2 502,15 K
Temperatura topnienia
302,9146 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
302,9166 K
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilver-white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
28,1 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,00012 1/K
molar heat capacity
26,03 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,373 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
7,1 MS/m
rezystywność
0,00000014 m Ω
nadprzewodnictwo
1,083 K
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,000000003 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000209 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000177
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyBase Centered Orthorhombic (ORC)
Stała sieci krystalicznej
4,51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
1,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
2 740 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale bloku p, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number79
Mendeleev Number83
Pettifor Number81
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
50 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
498 a₀
allotrope
Przekrój czynny
2,9
Neutron Mass Absorption
0,0015
liczby kwantowe2P1/2
grupa przestrzenna64 (Cmca)

Isotopes of Gallium

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy31
Natural Isotopes2
Isotopic Composition6960.11%6960.11%7139.89%7139.89%

56Ga

liczba masowa56
liczba neutronów25
względna masa atomowa
55,995878 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

57Ga

liczba masowa57
liczba neutronów26
względna masa atomowa
56,983457 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

58Ga

liczba masowa58
liczba neutronów27
względna masa atomowa
57,974729 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

59Ga

liczba masowa59
liczba neutronów28
względna masa atomowa
58,963757 ± 0,000183 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

60Ga

liczba masowa60
liczba neutronów29
względna masa atomowa
59,957498 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
72,4 ± 1,7 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.6%
β+α (β+-delayed α emission)0.023%

61Ga

liczba masowa61
liczba neutronów30
względna masa atomowa
60,949398861 ± 0,000040787 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
165,9 ± 2,5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.25%

62Ga

liczba masowa62
liczba neutronów31
względna masa atomowa
61,944189639 ± 0,000000684 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
116,122 ± 0,021 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1978
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Ga

liczba masowa63
liczba neutronów32
względna masa atomowa
62,939294194 ± 0,0000014 Da
g-factor
0,097866666666667 ± 0,00033333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
32,4 ± 0,5 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,212 ± 0,014
data odkrycia1965
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

64Ga

liczba masowa64
liczba neutronów33
względna masa atomowa
63,936840366 ± 0,000001533 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,627 ± 0,012 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1953
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

65Ga

liczba masowa65
liczba neutronów34
względna masa atomowa
64,932734424 ± 0,000000849 Da
g-factor
1,182 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
15,133 ± 0,028 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,015
data odkrycia1938
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

66Ga

liczba masowa66
liczba neutronów35
względna masa atomowa
65,931589766 ± 0,000001172 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,304 ± 0,008 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1937
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67Ga

liczba masowa67
liczba neutronów36
względna masa atomowa
66,928202276 ± 0,000001262 Da
g-factor
1,2329333333333 ± 0,00033333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,2617 ± 0,0004 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,197 ± 0,002
data odkrycia1938
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

68Ga

liczba masowa68
liczba neutronów37
względna masa atomowa
67,927980161 ± 0,000001535 Da
g-factor
0,01174 ± 0,00007
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
67,842 ± 0,016 m
spin1
nuclear quadrupole moment
-0,0277 ± 0,0014
data odkrycia1937
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

69Ga

liczba masowa69
liczba neutronów38
względna masa atomowa
68,925573528 ± 0,000001285 Da
g-factor
1,3433466666667 ± 0,00004
abundancja naturalna
60,108 ± 0,05
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,171 ± 0,002
data odkrycia1923
parzystość-

70Ga

liczba masowa70
liczba neutronów39
względna masa atomowa
69,926021914 ± 0,000001289 Da
g-factor
0,571 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21,14 ± 0,05 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,105 ± 0,007
data odkrycia1937
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)99.59%
ϵ (electron capture)0.41%

71Ga

liczba masowa71
liczba neutronów40
względna masa atomowa
70,924702554 ± 0,00000087 Da
g-factor
1,7068866666667 ± 0,00006
abundancja naturalna
39,892 ± 0,05
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,107 ± 0,001
data odkrycia1923
parzystość-

72Ga

liczba masowa72
liczba neutronów41
względna masa atomowa
71,926367452 ± 0,000000878 Da
g-factor
-0,044046666666667 ± 0,0000066666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14,025 ± 0,01 h
spin3
nuclear quadrupole moment
0,53 ± 0,006
data odkrycia1939
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

73Ga

liczba masowa73
liczba neutronów42
względna masa atomowa
72,92517468 ± 0,0000018 Da
g-factor
0,13933333333333 ± 0,0013333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,86 ± 0,03 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

74Ga

liczba masowa74
liczba neutronów43
względna masa atomowa
73,926945725 ± 0,000003214 Da
g-factor
0 ± 0,026666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,12 ± 0,12 m
spin3
nuclear quadrupole moment
0,55 ± 0,04
data odkrycia1956
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

75Ga

liczba masowa75
liczba neutronów44
względna masa atomowa
74,926504484 ± 0,00000072 Da
g-factor
1,2233333333333 ± 0,0026666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
126 ± 2 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,285 ± 0,017
data odkrycia1960
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

76Ga

liczba masowa76
liczba neutronów45
względna masa atomowa
75,928827624 ± 0,0000021 Da
g-factor
-0,4725 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
30,6 ± 0,6 s
spin2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,02
data odkrycia1961
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

77Ga

liczba masowa77
liczba neutronów46
względna masa atomowa
76,929154299 ± 0,0000026 Da
g-factor
1,3453333333333 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
13,2 ± 0,2 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,208 ± 0,013
data odkrycia1968
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

78Ga

liczba masowa78
liczba neutronów47
względna masa atomowa
77,931610854 ± 0,000001127 Da
g-factor
-0,607 ± 0,0025
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,09 ± 0,05 s
spin2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,02
data odkrycia1972
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

79Ga

liczba masowa79
liczba neutronów48
względna masa atomowa
78,932851582 ± 0,000001296 Da
g-factor
0,69733333333333 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,848 ± 0,003 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,158 ± 0,01
data odkrycia1974
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.089%

80Ga

liczba masowa80
liczba neutronów49
względna masa atomowa
79,936420773 ± 0,000003103 Da
g-factor
0,006 ± 0,00066666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,9 ± 0,1 s
spin6
nuclear quadrupole moment
0,38 ± 0,02
data odkrycia1974
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.86%

81Ga

liczba masowa81
liczba neutronów50
względna masa atomowa
80,938133841 ± 0,000003503 Da
g-factor
0,6984 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,217 ± 0,005 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,048 ± 0,008
data odkrycia1976
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12.5%

82Ga

liczba masowa82
liczba neutronów51
względna masa atomowa
81,943176531 ± 0,000002604 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
600 ± 2 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21.2%
2n (2-neutron emission)

83Ga

liczba masowa83
liczba neutronów52
względna masa atomowa
82,9471203 ± 0,000002804 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
310 ± 0,7 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)85%
2n (2-neutron emission)

84Ga

liczba masowa84
liczba neutronów53
względna masa atomowa
83,952663 ± 0,000032 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
97,6 ± 1,2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1991
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)43%
2n (2-neutron emission)1.6%

85Ga

liczba masowa85
liczba neutronów54
względna masa atomowa
84,957333 ± 0,00004 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
95,3 ± 1 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)77%
2n (2-neutron emission)1.3%

86Ga

liczba masowa86
liczba neutronów55
względna masa atomowa
85,963757 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
49 ± 2 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)69%
2n (2-neutron emission)16.2%

87Ga

liczba masowa87
liczba neutronów56
względna masa atomowa
86,969007 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
29 ± 4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)81%
2n (2-neutron emission)10.2%

88Ga

liczba masowa88
liczba neutronów57
względna masa atomowa
87,975963 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Gallium crystals

historia

odkrywca lub wynalazcaPaul Émile Lecoq de Boisbaudran
miejsce odkryciaFrance
data odkrycia1875
etymologiaLatin: Gallia (France).
wymowaGAL-i-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
0,00003 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,00076 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,000004 %
Ilość we Wszechświecie
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6906
2p3.9092
2s8.401
3d15.9067
3p14.7964
3s14.0038
4p24.7784
4s23.9332