Gal

Gal (Ga)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa31
Masa atomowa69.723
liczba masowa69
Grupa13
Okres4
Blokp
Protony31 p+
Neutrony38 n0
Elektrony31 e-
Animated Model atomu Bohra of Ga (Gal)

Właściwości

Promień atomowy
130 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
124 pm
Metallic Radius
125 pm
Promień jonowy
47 pm
Crystal Radius
61 pm
promień van der Waalsa
187 pm
gęstość
5,91 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
5,9993018 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Ga (Gal)
ciepło parowania
270,3 kJ/mol
ciepło topnienia
5,59 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
271,96 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 3
Model atomu Bohra: Ga (Gal)
elektron walencyjny3
Lewis structure: Ga (Gal)
konfiguracja elektronowa[Ar] 3d10 4s2 4p1
Enhanced Model atomu Bohra of Ga (Gal)
Orbital Diagram of Ga (Gal)
stopień utlenienia-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
elektroujemność
1.81
Electrophilicity
0,927762651403701 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
2 502,15 K
Temperatura topnienia
302,9146 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
302,9166 K
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilver-white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
28,1 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,00012 1/K
molar heat capacity
26,03 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,373 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
7,1 MS/m
rezystywność
0,00000014 m Ω
nadprzewodnictwo
1,083 K
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,000000003 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000209 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000177
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyBase Centered Orthorhombic (ORC)
Stała sieci krystalicznej
4,51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
1,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
2 740 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale bloku p, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number79
Mendeleev Number83
Pettifor Number81
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
50 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
498 a₀
Allotropes
Przekrój czynny
2,9
Neutron Mass Absorption
0,0015
liczby kwantowe2P1/2
grupa przestrzenna64 (Cmca)

Isotopes of Gallium

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy31
Radioactive Isotopes26

56Ga

abundancja naturalna
względna masa atomowa
55,995878 ± 0,000537 Da
liczba masowa56
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

56Ga Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

57Ga

abundancja naturalna
względna masa atomowa
56,983457 ± 0,000429 Da
liczba masowa57
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość-

57Ga Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

58Ga

abundancja naturalna
względna masa atomowa
57,974729 ± 0,000322 Da
liczba masowa58
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

58Ga Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

59Ga

abundancja naturalna
względna masa atomowa
58,963757 ± 0,000183 Da
liczba masowa59
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

59Ga Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

60Ga

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
59,957498 ± 0,000215 Da
liczba masowa60
g-factor
czas połowicznego rozpadu
72,4 ± 1,7 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość+

60Ga Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.6%
β+α (β+-delayed α emission)0.023%

61Ga

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
60,949398861 ± 0,000040787 Da
liczba masowa61
g-factor
czas połowicznego rozpadu
165,9 ± 2,5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

61Ga Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.25%

62Ga

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
61,944189639 ± 0,000000684 Da
liczba masowa62
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
116,122 ± 0,021 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1978
parzystość+

62Ga Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Ga

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
62,939294194 ± 0,0000014 Da
liczba masowa63
g-factor
0,097866666666667 ± 0,00033333333333333
czas połowicznego rozpadu
32,4 ± 0,5 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,212 ± 0,014
data odkrycia1965
parzystość-

63Ga Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

64Ga

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
63,936840366 ± 0,000001533 Da
liczba masowa64
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,627 ± 0,012 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1953
parzystość

64Ga Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

65Ga

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
64,932734424 ± 0,000000849 Da
liczba masowa65
g-factor
1,182 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
15,133 ± 0,028 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,015
data odkrycia1938
parzystość-

65Ga Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

66Ga

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
65,931589766 ± 0,000001172 Da
liczba masowa66
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
9,304 ± 0,008 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1937
parzystość+

66Ga Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67Ga

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
66,928202276 ± 0,000001262 Da
liczba masowa67
g-factor
1,2329333333333 ± 0,00033333333333333
czas połowicznego rozpadu
3,2617 ± 0,0004 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,197 ± 0,002
data odkrycia1938
parzystość-

67Ga Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

68Ga

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
67,927980161 ± 0,000001535 Da
liczba masowa68
g-factor
0,01174 ± 0,00007
czas połowicznego rozpadu
67,842 ± 0,016 m
spin1
nuclear quadrupole moment
-0,0277 ± 0,0014
data odkrycia1937
parzystość+

68Ga Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

69Ga

abundancja naturalna
60,108 ± 0,05
względna masa atomowa
68,925573528 ± 0,000001285 Da
liczba masowa69
g-factor
1,3433466666667 ± 0,00004
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,171 ± 0,002
data odkrycia1923
parzystość-

70Ga

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
69,926021914 ± 0,000001289 Da
liczba masowa70
g-factor
0,571 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
21,14 ± 0,05 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,105 ± 0,007
data odkrycia1937
parzystość+

70Ga Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)99.59%
ϵ (electron capture)0.41%

71Ga

abundancja naturalna
39,892 ± 0,05
względna masa atomowa
70,924702554 ± 0,00000087 Da
liczba masowa71
g-factor
1,7068866666667 ± 0,00006
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,107 ± 0,001
data odkrycia1923
parzystość-

72Ga

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
71,926367452 ± 0,000000878 Da
liczba masowa72
g-factor
-0,044046666666667 ± 0,0000066666666666667
czas połowicznego rozpadu
14,025 ± 0,01 h
spin3
nuclear quadrupole moment
0,53 ± 0,006
data odkrycia1939
parzystość-

72Ga Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

73Ga

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
72,92517468 ± 0,0000018 Da
liczba masowa73
g-factor
0,13933333333333 ± 0,0013333333333333
czas połowicznego rozpadu
4,86 ± 0,03 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość-

73Ga Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

74Ga

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
73,926945725 ± 0,000003214 Da
liczba masowa74
g-factor
0 ± 0,026666666666667
czas połowicznego rozpadu
8,12 ± 0,12 m
spin3
nuclear quadrupole moment
0,55 ± 0,04
data odkrycia1956
parzystość-

74Ga Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

75Ga

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
74,926504484 ± 0,00000072 Da
liczba masowa75
g-factor
1,2233333333333 ± 0,0026666666666667
czas połowicznego rozpadu
126 ± 2 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,285 ± 0,017
data odkrycia1960
parzystość-

75Ga Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

76Ga

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
75,928827624 ± 0,0000021 Da
liczba masowa76
g-factor
-0,4725 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
30,6 ± 0,6 s
spin2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,02
data odkrycia1961
parzystość-

76Ga Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

77Ga

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
76,929154299 ± 0,0000026 Da
liczba masowa77
g-factor
1,3453333333333 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
13,2 ± 0,2 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,208 ± 0,013
data odkrycia1968
parzystość-

77Ga Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

78Ga

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
77,931610854 ± 0,000001127 Da
liczba masowa78
g-factor
-0,607 ± 0,0025
czas połowicznego rozpadu
5,09 ± 0,05 s
spin2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,02
data odkrycia1972
parzystość-

78Ga Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

79Ga

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
78,932851582 ± 0,000001296 Da
liczba masowa79
g-factor
0,69733333333333 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
2,848 ± 0,003 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,158 ± 0,01
data odkrycia1974
parzystość-

79Ga Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.089%

80Ga

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
79,936420773 ± 0,000003103 Da
liczba masowa80
g-factor
0,006 ± 0,00066666666666667
czas połowicznego rozpadu
1,9 ± 0,1 s
spin6
nuclear quadrupole moment
0,38 ± 0,02
data odkrycia1974
parzystość-

80Ga Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.86%

81Ga

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
80,938133841 ± 0,000003503 Da
liczba masowa81
g-factor
0,6984 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
1,217 ± 0,005 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,048 ± 0,008
data odkrycia1976
parzystość-

81Ga Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12.5%

82Ga

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
81,943176531 ± 0,000002604 Da
liczba masowa82
g-factor
czas połowicznego rozpadu
600 ± 2 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość-

82Ga Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21.2%
2n (2-neutron emission)%

83Ga

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
82,9471203 ± 0,000002804 Da
liczba masowa83
g-factor
czas połowicznego rozpadu
310 ± 0,7 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość-

83Ga Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)85%
2n (2-neutron emission)%

84Ga

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
83,952663 ± 0,000032 Da
liczba masowa84
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
97,6 ± 1,2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1991
parzystość-

84Ga Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)43%
2n (2-neutron emission)1.6%

85Ga

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
84,957333 ± 0,00004 Da
liczba masowa85
g-factor
czas połowicznego rozpadu
95,3 ± 1 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość-

85Ga Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)77%
2n (2-neutron emission)1.3%

86Ga

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
85,963757 ± 0,000429 Da
liczba masowa86
g-factor
czas połowicznego rozpadu
49 ± 2 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość

86Ga Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)69%
2n (2-neutron emission)16.2%

87Ga

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
86,969007 ± 0,000537 Da
liczba masowa87
g-factor
czas połowicznego rozpadu
29 ± 4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość-

87Ga Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)81%
2n (2-neutron emission)10.2%

88Ga

abundancja naturalna
względna masa atomowa
87,975963 ± 0,000537 Da
liczba masowa88
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

88Ga Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Gallium crystals.jpg

historia

odkrywca lub wynalazcaPaul Émile Lecoq de Boisbaudran
miejsce odkryciaFrance
data odkrycia1875
etymologiaLatin: Gallia (France).
wymowaGAL-i-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
0,00003 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,00076 %
Abundance in Sun
0,000004 %
Ilość we Wszechświecie
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6906
2p3.9092
2s8.401
3d15.9067
3p14.7964
3s14.0038
4p24.7784
4s23.9332