Gálium

Gálium (Ga)

chemický prvok s protónovým číslom 31
Protónové číslo31
Atómová hmotnosť69.723
Nukleónové číslo69
Skupina13
Perióda4
Orbitálp
protón31 p+
Neutrón38 n0
elektrón31 e-
Animated Bohrov model atómu of Ga (Gálium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
130 pm
Mólový objem
Covalent Radius
124 pm
Metallic Radius
125 pm
iónový polomer
47 pm
Crystal Radius
61 pm
Van der Waalsov polomer
187 pm
density
5,91 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Gálium0102030405060708090100110120130140150160170180190pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
5,9993018 eV/particle
ionization energy of Ga (Gálium)
Merné skupenské teplo varu
270,3 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
5,59 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
271,96 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 3
Bohrov model atómu: Ga (Gálium)
Valenčný elektrón3
Lewis structure: Ga (Gálium)
electron configuration[Ar] 3d10 4s2 4p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1
Enhanced Bohrov model atómu of Ga (Gálium)
Orbital Diagram of Ga (Gálium)
Oxidačné číslo-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
Elektronegativita
1.81
Electrophilicity Index
0,927762651403701 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
2 502,15 K
Teplota topenia
302,9146 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
302,9166 K
podoba
farba
Strieborná
podobasilver-white
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
28,1 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
0,00012 1/K
Molárna tepelná kapacita
26,03 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,373 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
7,1 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000014 m Ω
supravodivosť
1,083 K
Magnetizmus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,000000003 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,000000000209 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000177
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaDolno-centrovaný ortorhombický (ORC)
lattice constant
4,51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
1,5 MPa
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
2 740 m/s
classification
KategóriaPo-prechodné kovy, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number79
Mendeleev Number83
Pettifor Number81
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
50 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
498 a₀
allotrope
Neutron cross section
2,9
Neutron Mass Absorption
0,0015
Kvantové číslo2P1/2
Priestorová grupa64 (Cmca)

Isotopes of Gallium

Stabilné izotopy2
Nestabilné izotopy31
Natural Isotopes2
Isotopic Composition6960.11%6960.11%7139.89%7139.89%

56Ga

Nukleónové číslo56
neutrónové číslo25
Relatívna atómová hmotnosť
55,995878 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

57Ga

Nukleónové číslo57
neutrónové číslo26
Relatívna atómová hmotnosť
56,983457 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

58Ga

Nukleónové číslo58
neutrónové číslo27
Relatívna atómová hmotnosť
57,974729 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

59Ga

Nukleónové číslo59
neutrónové číslo28
Relatívna atómová hmotnosť
58,963757 ± 0,000183 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

60Ga

Nukleónové číslo60
neutrónové číslo29
Relatívna atómová hmotnosť
59,957498 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
72,4 ± 1,7 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1995
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.6%
β+α (β+-delayed α emission)0.023%

61Ga

Nukleónové číslo61
neutrónové číslo30
Relatívna atómová hmotnosť
60,949398861 ± 0,000040787 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
165,9 ± 2,5 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1987
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.25%

62Ga

Nukleónové číslo62
neutrónové číslo31
Relatívna atómová hmotnosť
61,944189639 ± 0,000000684 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
116,122 ± 0,021 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1978
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Ga

Nukleónové číslo63
neutrónové číslo32
Relatívna atómová hmotnosť
62,939294194 ± 0,0000014 Da
g-factor
0,097866666666667 ± 0,00033333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
32,4 ± 0,5 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,212 ± 0,014
dátum objavu1965
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

64Ga

Nukleónové číslo64
neutrónové číslo33
Relatívna atómová hmotnosť
63,936840366 ± 0,000001533 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,627 ± 0,012 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1953
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

65Ga

Nukleónové číslo65
neutrónové číslo34
Relatívna atómová hmotnosť
64,932734424 ± 0,000000849 Da
g-factor
1,182 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
15,133 ± 0,028 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,015
dátum objavu1938
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

66Ga

Nukleónové číslo66
neutrónové číslo35
Relatívna atómová hmotnosť
65,931589766 ± 0,000001172 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,304 ± 0,008 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1937
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67Ga

Nukleónové číslo67
neutrónové číslo36
Relatívna atómová hmotnosť
66,928202276 ± 0,000001262 Da
g-factor
1,2329333333333 ± 0,00033333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,2617 ± 0,0004 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,197 ± 0,002
dátum objavu1938
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

68Ga

Nukleónové číslo68
neutrónové číslo37
Relatívna atómová hmotnosť
67,927980161 ± 0,000001535 Da
g-factor
0,01174 ± 0,00007
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
67,842 ± 0,016 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
-0,0277 ± 0,0014
dátum objavu1937
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

69Ga

Nukleónové číslo69
neutrónové číslo38
Relatívna atómová hmotnosť
68,925573528 ± 0,000001285 Da
g-factor
1,3433466666667 ± 0,00004
natural abundance
60,108 ± 0,05
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,171 ± 0,002
dátum objavu1923
parity-

70Ga

Nukleónové číslo70
neutrónové číslo39
Relatívna atómová hmotnosť
69,926021914 ± 0,000001289 Da
g-factor
0,571 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
21,14 ± 0,05 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,105 ± 0,007
dátum objavu1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)99.59%
ϵ (electron capture)0.41%

71Ga

Nukleónové číslo71
neutrónové číslo40
Relatívna atómová hmotnosť
70,924702554 ± 0,00000087 Da
g-factor
1,7068866666667 ± 0,00006
natural abundance
39,892 ± 0,05
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,107 ± 0,001
dátum objavu1923
parity-

72Ga

Nukleónové číslo72
neutrónové číslo41
Relatívna atómová hmotnosť
71,926367452 ± 0,000000878 Da
g-factor
-0,044046666666667 ± 0,0000066666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
14,025 ± 0,01 h
Spin3
nuclear quadrupole moment
0,53 ± 0,006
dátum objavu1939
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

73Ga

Nukleónové číslo73
neutrónové číslo42
Relatívna atómová hmotnosť
72,92517468 ± 0,0000018 Da
g-factor
0,13933333333333 ± 0,0013333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,86 ± 0,03 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1949
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

74Ga

Nukleónové číslo74
neutrónové číslo43
Relatívna atómová hmotnosť
73,926945725 ± 0,000003214 Da
g-factor
0 ± 0,026666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,12 ± 0,12 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
0,55 ± 0,04
dátum objavu1956
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

75Ga

Nukleónové číslo75
neutrónové číslo44
Relatívna atómová hmotnosť
74,926504484 ± 0,00000072 Da
g-factor
1,2233333333333 ± 0,0026666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
126 ± 2 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,285 ± 0,017
dátum objavu1960
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

76Ga

Nukleónové číslo76
neutrónové číslo45
Relatívna atómová hmotnosť
75,928827624 ± 0,0000021 Da
g-factor
-0,4725 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
30,6 ± 0,6 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,02
dátum objavu1961
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

77Ga

Nukleónové číslo77
neutrónové číslo46
Relatívna atómová hmotnosť
76,929154299 ± 0,0000026 Da
g-factor
1,3453333333333 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
13,2 ± 0,2 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,208 ± 0,013
dátum objavu1968
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

78Ga

Nukleónové číslo78
neutrónové číslo47
Relatívna atómová hmotnosť
77,931610854 ± 0,000001127 Da
g-factor
-0,607 ± 0,0025
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,09 ± 0,05 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,02
dátum objavu1972
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

79Ga

Nukleónové číslo79
neutrónové číslo48
Relatívna atómová hmotnosť
78,932851582 ± 0,000001296 Da
g-factor
0,69733333333333 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,848 ± 0,003 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,158 ± 0,01
dátum objavu1974
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.089%

80Ga

Nukleónové číslo80
neutrónové číslo49
Relatívna atómová hmotnosť
79,936420773 ± 0,000003103 Da
g-factor
0,006 ± 0,00066666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,9 ± 0,1 s
Spin6
nuclear quadrupole moment
0,38 ± 0,02
dátum objavu1974
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.86%

81Ga

Nukleónové číslo81
neutrónové číslo50
Relatívna atómová hmotnosť
80,938133841 ± 0,000003503 Da
g-factor
0,6984 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,217 ± 0,005 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,048 ± 0,008
dátum objavu1976
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12.5%

82Ga

Nukleónové číslo82
neutrónové číslo51
Relatívna atómová hmotnosť
81,943176531 ± 0,000002604 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
600 ± 2 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1976
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21.2%
2n (2-neutron emission)

83Ga

Nukleónové číslo83
neutrónové číslo52
Relatívna atómová hmotnosť
82,9471203 ± 0,000002804 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
310 ± 0,7 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1976
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)85%
2n (2-neutron emission)

84Ga

Nukleónové číslo84
neutrónové číslo53
Relatívna atómová hmotnosť
83,952663 ± 0,000032 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
97,6 ± 1,2 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1991
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)43%
2n (2-neutron emission)1.6%

85Ga

Nukleónové číslo85
neutrónové číslo54
Relatívna atómová hmotnosť
84,957333 ± 0,00004 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
95,3 ± 1 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)77%
2n (2-neutron emission)1.3%

86Ga

Nukleónové číslo86
neutrónové číslo55
Relatívna atómová hmotnosť
85,963757 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
49 ± 2 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)69%
2n (2-neutron emission)16.2%

87Ga

Nukleónové číslo87
neutrónové číslo56
Relatívna atómová hmotnosť
86,969007 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
29 ± 4 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)81%
2n (2-neutron emission)10.2%

88Ga

Nukleónové číslo88
neutrónové číslo57
Relatívna atómová hmotnosť
87,975963 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Gallium crystals

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaPaul Émile Lecoq de Boisbaudran
miesto nálezuFrance
dátum objavu1875
etymológiaLatin: Gallia (France).
pronunciationGAL-i-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
0,00003 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,00076 %
natural abundance (Slnko)
0,000004 %
Množstvo vo vesmíre
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6906
2p3.9092
2s8.401
3d15.9067
3p14.7964
3s14.0038
4p24.7784
4s23.9332