Galij

Galij (Ga)

chemical element with symbol Ga and atomic number 31
Vrstno število31
Atomska teža69.723
Masno število69
Skupina13
Perioda4
Blokp
proton31 p+
nevtron38 n0
elektron31 e-
Animated Bohrov model atoma of Ga (Galij)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
130 pm
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
124 pm
Metallic Radius
125 pm
Ionski polmer
47 pm
Crystal Radius
61 pm
Van der Waalsov polmer
187 pm
density
5,91 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Galij0102030405060708090100110120130140150160170180190pmAtomski PolmerKovalentni PolmerMetallic RadiusVan der Waalsov polmer

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
ionization energy
5,9993018 eV/particle
ionization energy of Ga (Galij)
Izparilna toplota
270,3 kJ/mol
talilna toplota
5,59 kJ/mol
Standardna tvorbena entalpija
271,96 kJ/mol
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 3
Bohrov model atoma: Ga (Galij)
valence electron3
Lewis structure: Ga (Galij)
elektronska konfiguracija[Ar] 3d10 4s2 4p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1
Enhanced Bohrov model atoma of Ga (Galij)
Orbital Diagram of Ga (Galij)
Oksidacijsko stanje-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
Elektronegativnost
1.81
Electrophilicity Index
0,927762651403701 eV/particle
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
2.502,15 K
Tališče
302,9146 K
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
302,9166 K
appearance
barva
Silver
appearancesilver-white
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
28,1 W/(m K)
thermal expansion
0,00012 1/K
molar heat capacity
26,03 J/(mol K)
Toplotna kapaciteta
0,373 J/(g⋅K)
Adiabatni eksponent
electrical properties
typeConductor
Električna prevodnost
7,1 MS/m
Specifična upornost
0,00000014 m Ω
Superprevodnost
1,083 K
Magnetizem
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
−0,000000003 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
−0,000000000209 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
−0,0000177
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna strukturaOsnovno centrirana ortorombska (ORC)
lattice constant
4,51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Trdota
1,5 MPa
Stisljivostni modul
Strižni modul
Young's modulus
Poissonovo število
hitrost zvoka
2.740 m/s
klasifikacija
KategorijaŠibke kovine, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number79
Mendeleev Number83
Pettifor Number81
Geochemical Class
Goldschmidtovo razvrščanje elementovchalcophile

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
50 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
498 a₀
allotrope
Neutron cross section
2,9
Neutron Mass Absorption
0,0015
Kvantno število2P1/2
Prostorska skupina64 (Cmca)

Isotopes of Gallium

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes31
Natural Isotopes2
Isotopic Composition6960.11%6960.11%7139.89%7139.89%

56Ga

Masno število56
nevtronsko število25
relative atomic mass
55,995878 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin3
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
p (proton emission)

57Ga

Masno število57
nevtronsko število26
relative atomic mass
56,983457 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja
Parnost-

decay modeJakost
p (proton emission)

58Ga

Masno število58
nevtronsko število27
relative atomic mass
57,974729 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
p (proton emission)

59Ga

Masno število59
nevtronsko število28
relative atomic mass
58,963757 ± 0,000183 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost-

decay modeJakost
p (proton emission)

60Ga

Masno število60
nevtronsko število29
relative atomic mass
59,957498 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
72,4 ± 1,7 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1995
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.6%
β+α (β+-delayed α emission)0.023%

61Ga

Masno število61
nevtronsko število30
relative atomic mass
60,949398861 ± 0,000040787 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
165,9 ± 2,5 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1987
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.25%

62Ga

Masno število62
nevtronsko število31
relative atomic mass
61,944189639 ± 0,000000684 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
116,122 ± 0,021 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1978
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Ga

Masno število63
nevtronsko število32
relative atomic mass
62,939294194 ± 0,0000014 Da
g-factor
0,097866666666667 ± 0,00033333333333333
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
32,4 ± 0,5 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,212 ± 0,014
datum odkritja1965
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

64Ga

Masno število64
nevtronsko število33
relative atomic mass
63,936840366 ± 0,000001533 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,627 ± 0,012 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1953
Parnost

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

65Ga

Masno število65
nevtronsko število34
relative atomic mass
64,932734424 ± 0,000000849 Da
g-factor
1,182 ± 0,002
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
15,133 ± 0,028 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,015
datum odkritja1938
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

66Ga

Masno število66
nevtronsko število35
relative atomic mass
65,931589766 ± 0,000001172 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
9,304 ± 0,008 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1937
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67Ga

Masno število67
nevtronsko število36
relative atomic mass
66,928202276 ± 0,000001262 Da
g-factor
1,2329333333333 ± 0,00033333333333333
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,2617 ± 0,0004 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,197 ± 0,002
datum odkritja1938
Parnost-

decay modeJakost
ϵ (electron capture)100%

68Ga

Masno število68
nevtronsko število37
relative atomic mass
67,927980161 ± 0,000001535 Da
g-factor
0,01174 ± 0,00007
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
67,842 ± 0,016 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
−0,0277 ± 0,0014
datum odkritja1937
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

69Ga

Masno število69
nevtronsko število38
relative atomic mass
68,925573528 ± 0,000001285 Da
g-factor
1,3433466666667 ± 0,00004
natural abundance
60,108 ± 0,05
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,171 ± 0,002
datum odkritja1923
Parnost-

70Ga

Masno število70
nevtronsko število39
relative atomic mass
69,926021914 ± 0,000001289 Da
g-factor
0,571 ± 0,002
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
21,14 ± 0,05 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,105 ± 0,007
datum odkritja1937
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)99.59%
ϵ (electron capture)0.41%

71Ga

Masno število71
nevtronsko število40
relative atomic mass
70,924702554 ± 0,00000087 Da
g-factor
1,7068866666667 ± 0,00006
natural abundance
39,892 ± 0,05
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,107 ± 0,001
datum odkritja1923
Parnost-

72Ga

Masno število72
nevtronsko število41
relative atomic mass
71,926367452 ± 0,000000878 Da
g-factor
−0,044046666666667 ± 0,0000066666666666667
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
14,025 ± 0,01 h
Spin3
nuclear quadrupole moment
0,53 ± 0,006
datum odkritja1939
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

73Ga

Masno število73
nevtronsko število42
relative atomic mass
72,92517468 ± 0,0000018 Da
g-factor
0,13933333333333 ± 0,0013333333333333
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,86 ± 0,03 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1949
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

74Ga

Masno število74
nevtronsko število43
relative atomic mass
73,926945725 ± 0,000003214 Da
g-factor
0 ± 0,026666666666667
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
8,12 ± 0,12 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
0,55 ± 0,04
datum odkritja1956
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

75Ga

Masno število75
nevtronsko število44
relative atomic mass
74,926504484 ± 0,00000072 Da
g-factor
1,2233333333333 ± 0,0026666666666667
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
126 ± 2 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
−0,285 ± 0,017
datum odkritja1960
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

76Ga

Masno število76
nevtronsko število45
relative atomic mass
75,928827624 ± 0,0000021 Da
g-factor
−0,4725 ± 0,002
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
30,6 ± 0,6 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,02
datum odkritja1961
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

77Ga

Masno število77
nevtronsko število46
relative atomic mass
76,929154299 ± 0,0000026 Da
g-factor
1,3453333333333 ± 0,002
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
13,2 ± 0,2 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
−0,208 ± 0,013
datum odkritja1968
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

78Ga

Masno število78
nevtronsko število47
relative atomic mass
77,931610854 ± 0,000001127 Da
g-factor
−0,607 ± 0,0025
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
5,09 ± 0,05 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,02
datum odkritja1972
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

79Ga

Masno število79
nevtronsko število48
relative atomic mass
78,932851582 ± 0,000001296 Da
g-factor
0,69733333333333 ± 0,002
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,848 ± 0,003 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,158 ± 0,01
datum odkritja1974
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.089%

80Ga

Masno število80
nevtronsko število49
relative atomic mass
79,936420773 ± 0,000003103 Da
g-factor
0,006 ± 0,00066666666666667
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,9 ± 0,1 s
Spin6
nuclear quadrupole moment
0,38 ± 0,02
datum odkritja1974
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.86%

81Ga

Masno število81
nevtronsko število50
relative atomic mass
80,938133841 ± 0,000003503 Da
g-factor
0,6984 ± 0,002
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,217 ± 0,005 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
−0,048 ± 0,008
datum odkritja1976
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12.5%

82Ga

Masno število82
nevtronsko število51
relative atomic mass
81,943176531 ± 0,000002604 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
600 ± 2 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1976
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21.2%
2n (2-neutron emission)

83Ga

Masno število83
nevtronsko število52
relative atomic mass
82,9471203 ± 0,000002804 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
310 ± 0,7 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1976
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)85%
2n (2-neutron emission)

84Ga

Masno število84
nevtronsko število53
relative atomic mass
83,952663 ± 0,000032 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
97,6 ± 1,2 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1991
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)43%
2n (2-neutron emission)1.6%

85Ga

Masno število85
nevtronsko število54
relative atomic mass
84,957333 ± 0,00004 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
95,3 ± 1 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1997
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)77%
2n (2-neutron emission)1.3%

86Ga

Masno število86
nevtronsko število55
relative atomic mass
85,963757 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
49 ± 2 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1997
Parnost

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)69%
2n (2-neutron emission)16.2%

87Ga

Masno število87
nevtronsko število56
relative atomic mass
86,969007 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
29 ± 4 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2010
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)81%
2n (2-neutron emission)10.2%

88Ga

Masno število88
nevtronsko število57
relative atomic mass
87,975963 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Gallium crystals

zgodovina

odkritelj ali izumiteljPaul Émile Lecoq de Boisbaudran
nahajališčeFrance
datum odkritja1875
etimologijaLatin: Gallia (France).
pronunciationGAL-i-em (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
0,00003 mg/L
natural abundance (človeško telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,00076 %
natural abundance (Sonce)
0,000004 %
Abundance in Universe
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6906
2p3.9092
2s8.401
3d15.9067
3p14.7964
3s14.0038
4p24.7784
4s23.9332