Галијум

Галијум (Ga)

chemical element with symbol Ga and atomic number 31
Атомски број31
Атомска маса69.723
Масени број69
Група13
Периода4
Блокp
протон31 p+
неутрон38 n0
електрон31 e-
Animated Боров модел атома of Ga (Галијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
130 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
124 pm
Metallic Radius
125 pm
ionic radius
47 pm
Crystal Radius
61 pm
Ван дер Валсов радијус
187 pm
густина
5,91 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Галијум0102030405060708090100110120130140150160170180190pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
5,9993018 eV/particle
енергија јонизације of Ga (Галијум)
Топлота испаравања
270,3 kJ/mol
топлота топљења
5,59 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
271,96 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 3
Боров модел атома: Ga (Галијум)
Валентни електрони3
Lewis structure: Ga (Галијум)
електронска конфигурација[Ar] 3d10 4s2 4p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1
Enhanced Боров модел атома of Ga (Галијум)
Orbital Diagram of Ga (Галијум)
оксидациони број-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
електронегативност
1.81
Electrophilicity Index
0,927762651403701 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
2.502,15 K
Температура топљења
302,9146 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
302,9166 K
appearance
боја
Сребрена
appearancesilver-white
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
28,1 W/(m K)
Termička dilatacija
0,00012 1/K
molar heat capacity
26,03 J/(mol K)
Специфична топлота
0,373 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
7,1 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000014 m Ω
Суперпроводност
1,083 K
магнетизам
typediamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
-0,000000003 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
-0,000000000209 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
-0,0000177
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураБазноцентрична Орторомбна (ORC)
lattice constant
4,51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
1,5 MPa
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
2.740 m/s
класификација
КатегоријаПост-прелазни метали, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number79
Mendeleev Number83
Pettifor Number81
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

остало

Gas Basicity
polarizability
50 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
498 a₀
allotrope
neutronski udarni presjek
2,9
Neutron Mass Absorption
0,0015
квантни број2P1/2
кристалографска група64 (Cmca)

Isotopes of Gallium

Стабилни изотопи2
Нестабилни изотопи31
Natural Isotopes2
Isotopic Composition6960.11%6960.11%7139.89%7139.89%

56Ga

Масени број56
неутронски број25
атомска тежина
55,995878 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

57Ga

Масени број57
неутронски број26
атомска тежина
56,983457 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

58Ga

Масени број58
неутронски број27
атомска тежина
57,974729 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

59Ga

Масени број59
неутронски број28
атомска тежина
58,963757 ± 0,000183 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

60Ga

Масени број60
неутронски број29
атомска тежина
59,957498 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
72,4 ± 1,7 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1995
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.6%
β+α (β+-delayed α emission)0.023%

61Ga

Масени број61
неутронски број30
атомска тежина
60,949398861 ± 0,000040787 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
165,9 ± 2,5 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1987
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.25%

62Ga

Масени број62
неутронски број31
атомска тежина
61,944189639 ± 0,000000684 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
116,122 ± 0,021 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1978
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Ga

Масени број63
неутронски број32
атомска тежина
62,939294194 ± 0,0000014 Da
g-factor
0,097866666666667 ± 0,00033333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
32,4 ± 0,5 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,212 ± 0,014
датум открића1965
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

64Ga

Масени број64
неутронски број33
атомска тежина
63,936840366 ± 0,000001533 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,627 ± 0,012 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1953
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

65Ga

Масени број65
неутронски број34
атомска тежина
64,932734424 ± 0,000000849 Da
g-factor
1,182 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
15,133 ± 0,028 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,015
датум открића1938
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

66Ga

Масени број66
неутронски број35
атомска тежина
65,931589766 ± 0,000001172 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,304 ± 0,008 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1937
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67Ga

Масени број67
неутронски број36
атомска тежина
66,928202276 ± 0,000001262 Da
g-factor
1,2329333333333 ± 0,00033333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,2617 ± 0,0004 d
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,197 ± 0,002
датум открића1938
parity-

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

68Ga

Масени број68
неутронски број37
атомска тежина
67,927980161 ± 0,000001535 Da
g-factor
0,01174 ± 0,00007
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
67,842 ± 0,016 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
-0,0277 ± 0,0014
датум открића1937
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

69Ga

Масени број69
неутронски број38
атомска тежина
68,925573528 ± 0,000001285 Da
g-factor
1,3433466666667 ± 0,00004
присутност у природи
60,108 ± 0,05
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,171 ± 0,002
датум открића1923
parity-

70Ga

Масени број70
неутронски број39
атомска тежина
69,926021914 ± 0,000001289 Da
g-factor
0,571 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
21,14 ± 0,05 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,105 ± 0,007
датум открића1937
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)99.59%
ϵ (electron capture)0.41%

71Ga

Масени број71
неутронски број40
атомска тежина
70,924702554 ± 0,00000087 Da
g-factor
1,7068866666667 ± 0,00006
присутност у природи
39,892 ± 0,05
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,107 ± 0,001
датум открића1923
parity-

72Ga

Масени број72
неутронски број41
атомска тежина
71,926367452 ± 0,000000878 Da
g-factor
-0,044046666666667 ± 0,0000066666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14,025 ± 0,01 h
Спин3
nuclear quadrupole moment
0,53 ± 0,006
датум открића1939
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

73Ga

Масени број73
неутронски број42
атомска тежина
72,92517468 ± 0,0000018 Da
g-factor
0,13933333333333 ± 0,0013333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,86 ± 0,03 h
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1949
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

74Ga

Масени број74
неутронски број43
атомска тежина
73,926945725 ± 0,000003214 Da
g-factor
0 ± 0,026666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,12 ± 0,12 m
Спин3
nuclear quadrupole moment
0,55 ± 0,04
датум открића1956
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

75Ga

Масени број75
неутронски број44
атомска тежина
74,926504484 ± 0,00000072 Da
g-factor
1,2233333333333 ± 0,0026666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
126 ± 2 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
-0,285 ± 0,017
датум открића1960
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

76Ga

Масени број76
неутронски број45
атомска тежина
75,928827624 ± 0,0000021 Da
g-factor
-0,4725 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
30,6 ± 0,6 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,02
датум открића1961
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

77Ga

Масени број77
неутронски број46
атомска тежина
76,929154299 ± 0,0000026 Da
g-factor
1,3453333333333 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
13,2 ± 0,2 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
-0,208 ± 0,013
датум открића1968
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

78Ga

Масени број78
неутронски број47
атомска тежина
77,931610854 ± 0,000001127 Da
g-factor
-0,607 ± 0,0025
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,09 ± 0,05 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,02
датум открића1972
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

79Ga

Масени број79
неутронски број48
атомска тежина
78,932851582 ± 0,000001296 Da
g-factor
0,69733333333333 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,848 ± 0,003 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,158 ± 0,01
датум открића1974
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.089%

80Ga

Масени број80
неутронски број49
атомска тежина
79,936420773 ± 0,000003103 Da
g-factor
0,006 ± 0,00066666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,9 ± 0,1 s
Спин6
nuclear quadrupole moment
0,38 ± 0,02
датум открића1974
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.86%

81Ga

Масени број81
неутронски број50
атомска тежина
80,938133841 ± 0,000003503 Da
g-factor
0,6984 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,217 ± 0,005 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
-0,048 ± 0,008
датум открића1976
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12.5%

82Ga

Масени број82
неутронски број51
атомска тежина
81,943176531 ± 0,000002604 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
600 ± 2 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1976
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21.2%
2n (2-neutron emission)

83Ga

Масени број83
неутронски број52
атомска тежина
82,9471203 ± 0,000002804 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
310 ± 0,7 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1976
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)85%
2n (2-neutron emission)

84Ga

Масени број84
неутронски број53
атомска тежина
83,952663 ± 0,000032 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
97,6 ± 1,2 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1991
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)43%
2n (2-neutron emission)1.6%

85Ga

Масени број85
неутронски број54
атомска тежина
84,957333 ± 0,00004 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
95,3 ± 1 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)77%
2n (2-neutron emission)1.3%

86Ga

Масени број86
неутронски број55
атомска тежина
85,963757 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
49 ± 2 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)69%
2n (2-neutron emission)16.2%

87Ga

Масени број87
неутронски број56
атомска тежина
86,969007 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
29 ± 4 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)81%
2n (2-neutron emission)10.2%

88Ga

Масени број88
неутронски број57
атомска тежина
87,975963 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Gallium crystals

историја

откриоPaul Émile Lecoq de Boisbaudran
место открићаFrance
датум открића1875
етимологијаLatin: Gallia (France).
изговорGAL-i-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
0,00003 mg/L
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
0,00076 %
присутност у природи (Сунце)
0,000004 %
Заступљеност у Космосу
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6906
2p3.9092
2s8.401
3d15.9067
3p14.7964
3s14.0038
4p24.7784
4s23.9332