แกลเลียม

แกลเลียม (Ga)

chemical element with symbol Ga and atomic number 31
เลขอะตอม31
มวลอะตอม69.723
เลขมวล69
หมู่13
คาบ4
บล็อกp
โปรตอน31 p+
นิวตรอน38 n0
Electrons31 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ga (แกลเลียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
130 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
124 pm
Metallic Radius
125 pm
ionic radius
47 pm
Crystal Radius
61 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
187 pm
ความหนาแน่น
5.91 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
5.9993018 eV/particle
ionization energy of Ga (แกลเลียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
270.3 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
5.59 kJ/mol
standard enthalpy of formation
271.96 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 3
แบบจำลองของบอร์: Ga (แกลเลียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน3
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Ga (แกลเลียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ar] 3d10 4s2 4p1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ga (แกลเลียม)
Orbital Diagram of Ga (แกลเลียม)
สถานะออกซิเดชัน-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.81
Electrophilicity
0.927762651403701 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
2,502.15 K
จุดหลอมเหลว
302.9146 K
critical pressure
critical temperature
triple point
302.9166 K
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilver-white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
28.1 W/(m K)
thermal expansion
0.00012 1/K
molar heat capacity
26.03 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.373 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
7.1 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000014 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
1.083 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.000000003 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000209 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000177
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกBase Centered Orthorhombic (ORC)
lattice constant
4.51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
1.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
2,740 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะหลังทรานซิชัน, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number79
Mendeleev Number83
Pettifor Number81
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
50 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
498 a₀
Allotropes
Neutron cross section
2.9
Neutron Mass Absorption
0.0015
quantum number2P1/2
space group64 (Cmca)

Isotopes of Gallium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร31
Radioactive Isotopes26

56Ga

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
55.995878 ± 0.000537 Da
เลขมวล56
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

56Ga Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

57Ga

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
56.983457 ± 0.000429 Da
เลขมวล57
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

57Ga Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

58Ga

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
57.974729 ± 0.000322 Da
เลขมวล58
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

58Ga Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

59Ga

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
58.963757 ± 0.000183 Da
เลขมวล59
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

59Ga Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

60Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
59.957498 ± 0.000215 Da
เลขมวล60
g-factor
ครึ่งชีวิต
72.4 ± 1.7 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

60Ga Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.6%
β+α (β+-delayed α emission)0.023%

61Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
60.949398861 ± 0.000040787 Da
เลขมวล61
g-factor
ครึ่งชีวิต
165.9 ± 2.5 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

61Ga Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.25%

62Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
61.944189639 ± 0.000000684 Da
เลขมวล62
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
116.122 ± 0.021 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

62Ga Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
62.939294194 ± 0.0000014 Da
เลขมวล63
g-factor
0.097866666666667 ± 0.00033333333333333
ครึ่งชีวิต
32.4 ± 0.5 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.212 ± 0.014
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity-

63Ga Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

64Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
63.936840366 ± 0.000001533 Da
เลขมวล64
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.627 ± 0.012 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity

64Ga Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

65Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
64.932734424 ± 0.000000849 Da
เลขมวล65
g-factor
1.182 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
15.133 ± 0.028 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.21 ± 0.015
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity-

65Ga Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

66Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
65.931589766 ± 0.000001172 Da
เลขมวล66
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
9.304 ± 0.008 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

66Ga Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
66.928202276 ± 0.000001262 Da
เลขมวล67
g-factor
1.2329333333333 ± 0.00033333333333333
ครึ่งชีวิต
3.2617 ± 0.0004 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.197 ± 0.002
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity-

67Ga Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

68Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
67.927980161 ± 0.000001535 Da
เลขมวล68
g-factor
0.01174 ± 0.00007
ครึ่งชีวิต
67.842 ± 0.016 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
-0.0277 ± 0.0014
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

68Ga Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

69Ga

natural abundance
60.108 ± 0.05
น้ำหนักอะตอม
68.925573528 ± 0.000001285 Da
เลขมวล69
g-factor
1.3433466666667 ± 0.00004
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.171 ± 0.002
ถูกค้นพบเมื่อ1923
parity-

70Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
69.926021914 ± 0.000001289 Da
เลขมวล70
g-factor
0.571 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
21.14 ± 0.05 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.105 ± 0.007
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

70Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)99.59%
ϵ (electron capture)0.41%

71Ga

natural abundance
39.892 ± 0.05
น้ำหนักอะตอม
70.924702554 ± 0.00000087 Da
เลขมวล71
g-factor
1.7068866666667 ± 0.00006
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.107 ± 0.001
ถูกค้นพบเมื่อ1923
parity-

72Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
71.926367452 ± 0.000000878 Da
เลขมวล72
g-factor
-0.044046666666667 ± 0.0000066666666666667
ครึ่งชีวิต
14.025 ± 0.01 h
สปิน3
nuclear quadrupole moment
0.53 ± 0.006
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity-

72Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

73Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
72.92517468 ± 0.0000018 Da
เลขมวล73
g-factor
0.13933333333333 ± 0.0013333333333333
ครึ่งชีวิต
4.86 ± 0.03 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

73Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

74Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
73.926945725 ± 0.000003214 Da
เลขมวล74
g-factor
0 ± 0.026666666666667
ครึ่งชีวิต
8.12 ± 0.12 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
0.55 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity-

74Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

75Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
74.926504484 ± 0.00000072 Da
เลขมวล75
g-factor
1.2233333333333 ± 0.0026666666666667
ครึ่งชีวิต
126 ± 2 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.285 ± 0.017
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

75Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

76Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
75.928827624 ± 0.0000021 Da
เลขมวล76
g-factor
-0.4725 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
30.6 ± 0.6 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.33 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity-

76Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

77Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
76.929154299 ± 0.0000026 Da
เลขมวล77
g-factor
1.3453333333333 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
13.2 ± 0.2 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.208 ± 0.013
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

77Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

78Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
77.931610854 ± 0.000001127 Da
เลขมวล78
g-factor
-0.607 ± 0.0025
ครึ่งชีวิต
5.09 ± 0.05 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.33 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

78Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

79Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
78.932851582 ± 0.000001296 Da
เลขมวล79
g-factor
0.69733333333333 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
2.848 ± 0.003 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.158 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity-

79Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.089%

80Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
79.936420773 ± 0.000003103 Da
เลขมวล80
g-factor
0.006 ± 0.00066666666666667
ครึ่งชีวิต
1.9 ± 0.1 s
สปิน6
nuclear quadrupole moment
0.38 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity-

80Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.86%

81Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
80.938133841 ± 0.000003503 Da
เลขมวล81
g-factor
0.6984 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
1.217 ± 0.005 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.048 ± 0.008
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity-

81Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12.5%

82Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
81.943176531 ± 0.000002604 Da
เลขมวล82
g-factor
ครึ่งชีวิต
600 ± 2 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity-

82Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21.2%
2n (2-neutron emission)%

83Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
82.9471203 ± 0.000002804 Da
เลขมวล83
g-factor
ครึ่งชีวิต
310 ± 0.7 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity-

83Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)85%
2n (2-neutron emission)%

84Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
83.952663 ± 0.000032 Da
เลขมวล84
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
97.6 ± 1.2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity-

84Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)43%
2n (2-neutron emission)1.6%

85Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
84.957333 ± 0.00004 Da
เลขมวล85
g-factor
ครึ่งชีวิต
95.3 ± 1 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

85Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)77%
2n (2-neutron emission)1.3%

86Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
85.963757 ± 0.000429 Da
เลขมวล86
g-factor
ครึ่งชีวิต
49 ± 2 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity

86Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)69%
2n (2-neutron emission)16.2%

87Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
86.969007 ± 0.000537 Da
เลขมวล87
g-factor
ครึ่งชีวิต
29 ± 4 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity-

87Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)81%
2n (2-neutron emission)10.2%

88Ga

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
87.975963 ± 0.000537 Da
เลขมวล88
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

88Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Gallium crystals

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Paul Émile Lecoq de Boisbaudran
สถานที่ค้นพบFrance
ถูกค้นพบเมื่อ1875
ศัพทมูลวิทยาLatin: Gallia (France).
pronunciationGAL-i-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
0.00003 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.00076 %
Abundance in Sun
0.000004 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6906
2p3.9092
2s8.401
3d15.9067
3p14.7964
3s14.0038
4p24.7784
4s23.9332