แกลเลียม

แกลเลียม (Ga)

chemical element with symbol Ga and atomic number 31
เลขอะตอม31
มวลอะตอม69.723
เลขมวล69
หมู่13
คาบ4
บล็อกp
โปรตอน31 p+
นิวตรอน38 n0
อิเล็กตรอน31 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ga (แกลเลียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
130 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
124 pm
Metallic Radius
125 pm
ionic radius
47 pm
Crystal Radius
61 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
187 pm
ความหนาแน่น
5.91 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: แกลเลียม020406080100120140160180200pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
5.9993018 eV/particle
ionization energy of Ga (แกลเลียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
270.3 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
5.59 kJ/mol
standard enthalpy of formation
271.96 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 3
แบบจำลองของบอร์: Ga (แกลเลียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน3
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Ga (แกลเลียม)
electron configuration[Ar] 3d10 4s2 4p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ga (แกลเลียม)
Orbital Diagram of Ga (แกลเลียม)
สถานะออกซิเดชัน-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.81
Electrophilicity Index
0.927762651403701 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
2,502.15 K
จุดหลอมเหลว
302.9146 K
critical pressure
critical temperature
triple point
302.9166 K
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilver-white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
28.1 W/(m K)
thermal expansion
0.00012 1/K
molar heat capacity
26.03 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.373 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
7.1 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000014 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
1.083 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.000000003 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000209 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000177
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกBase Centered Orthorhombic (ORC)
lattice constant
4.51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
1.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
2,740 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะหลังทรานซิชัน, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number79
Mendeleev Number83
Pettifor Number81
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
50 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
498 a₀
allotrope
Neutron cross section
2.9
Neutron Mass Absorption
0.0015
quantum number2P1/2
space group64 (Cmca)

Isotopes of Gallium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร31
Natural Isotopes2
Isotopic Composition6960.11%6960.11%7139.89%7139.89%

56Ga

เลขมวล56
เลขนิวตรอน25
น้ำหนักอะตอม
55.995878 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

57Ga

เลขมวล57
เลขนิวตรอน26
น้ำหนักอะตอม
56.983457 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

58Ga

เลขมวล58
เลขนิวตรอน27
น้ำหนักอะตอม
57.974729 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

59Ga

เลขมวล59
เลขนิวตรอน28
น้ำหนักอะตอม
58.963757 ± 0.000183 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

60Ga

เลขมวล60
เลขนิวตรอน29
น้ำหนักอะตอม
59.957498 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
72.4 ± 1.7 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.6%
β+α (β+-delayed α emission)0.023%

61Ga

เลขมวล61
เลขนิวตรอน30
น้ำหนักอะตอม
60.949398861 ± 0.000040787 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
165.9 ± 2.5 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.25%

62Ga

เลขมวล62
เลขนิวตรอน31
น้ำหนักอะตอม
61.944189639 ± 0.000000684 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
116.122 ± 0.021 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Ga

เลขมวล63
เลขนิวตรอน32
น้ำหนักอะตอม
62.939294194 ± 0.0000014 Da
g-factor
0.097866666666667 ± 0.00033333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
32.4 ± 0.5 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.212 ± 0.014
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

64Ga

เลขมวล64
เลขนิวตรอน33
น้ำหนักอะตอม
63.936840366 ± 0.000001533 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.627 ± 0.012 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

65Ga

เลขมวล65
เลขนิวตรอน34
น้ำหนักอะตอม
64.932734424 ± 0.000000849 Da
g-factor
1.182 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
15.133 ± 0.028 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.21 ± 0.015
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

66Ga

เลขมวล66
เลขนิวตรอน35
น้ำหนักอะตอม
65.931589766 ± 0.000001172 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.304 ± 0.008 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67Ga

เลขมวล67
เลขนิวตรอน36
น้ำหนักอะตอม
66.928202276 ± 0.000001262 Da
g-factor
1.2329333333333 ± 0.00033333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.2617 ± 0.0004 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.197 ± 0.002
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

68Ga

เลขมวล68
เลขนิวตรอน37
น้ำหนักอะตอม
67.927980161 ± 0.000001535 Da
g-factor
0.01174 ± 0.00007
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
67.842 ± 0.016 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
-0.0277 ± 0.0014
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

69Ga

เลขมวล69
เลขนิวตรอน38
น้ำหนักอะตอม
68.925573528 ± 0.000001285 Da
g-factor
1.3433466666667 ± 0.00004
natural abundance
60.108 ± 0.05
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.171 ± 0.002
ถูกค้นพบเมื่อ1923
parity-

70Ga

เลขมวล70
เลขนิวตรอน39
น้ำหนักอะตอม
69.926021914 ± 0.000001289 Da
g-factor
0.571 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
21.14 ± 0.05 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.105 ± 0.007
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)99.59%
ϵ (electron capture)0.41%

71Ga

เลขมวล71
เลขนิวตรอน40
น้ำหนักอะตอม
70.924702554 ± 0.00000087 Da
g-factor
1.7068866666667 ± 0.00006
natural abundance
39.892 ± 0.05
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.107 ± 0.001
ถูกค้นพบเมื่อ1923
parity-

72Ga

เลขมวล72
เลขนิวตรอน41
น้ำหนักอะตอม
71.926367452 ± 0.000000878 Da
g-factor
-0.044046666666667 ± 0.0000066666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
14.025 ± 0.01 h
สปิน3
nuclear quadrupole moment
0.53 ± 0.006
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

73Ga

เลขมวล73
เลขนิวตรอน42
น้ำหนักอะตอม
72.92517468 ± 0.0000018 Da
g-factor
0.13933333333333 ± 0.0013333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.86 ± 0.03 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

74Ga

เลขมวล74
เลขนิวตรอน43
น้ำหนักอะตอม
73.926945725 ± 0.000003214 Da
g-factor
0 ± 0.026666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.12 ± 0.12 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
0.55 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

75Ga

เลขมวล75
เลขนิวตรอน44
น้ำหนักอะตอม
74.926504484 ± 0.00000072 Da
g-factor
1.2233333333333 ± 0.0026666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
126 ± 2 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.285 ± 0.017
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

76Ga

เลขมวล76
เลขนิวตรอน45
น้ำหนักอะตอม
75.928827624 ± 0.0000021 Da
g-factor
-0.4725 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
30.6 ± 0.6 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.33 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

77Ga

เลขมวล77
เลขนิวตรอน46
น้ำหนักอะตอม
76.929154299 ± 0.0000026 Da
g-factor
1.3453333333333 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
13.2 ± 0.2 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.208 ± 0.013
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

78Ga

เลขมวล78
เลขนิวตรอน47
น้ำหนักอะตอม
77.931610854 ± 0.000001127 Da
g-factor
-0.607 ± 0.0025
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.09 ± 0.05 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.33 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

79Ga

เลขมวล79
เลขนิวตรอน48
น้ำหนักอะตอม
78.932851582 ± 0.000001296 Da
g-factor
0.69733333333333 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.848 ± 0.003 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.158 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.089%

80Ga

เลขมวล80
เลขนิวตรอน49
น้ำหนักอะตอม
79.936420773 ± 0.000003103 Da
g-factor
0.006 ± 0.00066666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.9 ± 0.1 s
สปิน6
nuclear quadrupole moment
0.38 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.86%

81Ga

เลขมวล81
เลขนิวตรอน50
น้ำหนักอะตอม
80.938133841 ± 0.000003503 Da
g-factor
0.6984 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.217 ± 0.005 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.048 ± 0.008
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12.5%

82Ga

เลขมวล82
เลขนิวตรอน51
น้ำหนักอะตอม
81.943176531 ± 0.000002604 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
600 ± 2 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21.2%
2n (2-neutron emission)

83Ga

เลขมวล83
เลขนิวตรอน52
น้ำหนักอะตอม
82.9471203 ± 0.000002804 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
310 ± 0.7 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)85%
2n (2-neutron emission)

84Ga

เลขมวล84
เลขนิวตรอน53
น้ำหนักอะตอม
83.952663 ± 0.000032 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
97.6 ± 1.2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)43%
2n (2-neutron emission)1.6%

85Ga

เลขมวล85
เลขนิวตรอน54
น้ำหนักอะตอม
84.957333 ± 0.00004 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
95.3 ± 1 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)77%
2n (2-neutron emission)1.3%

86Ga

เลขมวล86
เลขนิวตรอน55
น้ำหนักอะตอม
85.963757 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
49 ± 2 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)69%
2n (2-neutron emission)16.2%

87Ga

เลขมวล87
เลขนิวตรอน56
น้ำหนักอะตอม
86.969007 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
29 ± 4 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)81%
2n (2-neutron emission)10.2%

88Ga

เลขมวล88
เลขนิวตรอน57
น้ำหนักอะตอม
87.975963 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Gallium crystals

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Paul Émile Lecoq de Boisbaudran
สถานที่ค้นพบFrance
ถูกค้นพบเมื่อ1875
ศัพทมูลวิทยาLatin: Gallia (France).
pronunciationGAL-i-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
0.00003 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.00076 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.000004 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6906
2p3.9092
2s8.401
3d15.9067
3p14.7964
3s14.0038
4p24.7784
4s23.9332

alias

 • Ga

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลgallium
 • อังกฤษgallium
 • ฝรั่งเศสgallium
 • อิตาลีgallio
 • เยอรมันGallium
 • ดัตช์gallium
 • สเปนgalio
 • แอฟริกานส์gallium
 • ฮังการีgallium
 • อัมฮาราጋሊየም
 • อารากอนGalio
 • อาหรับغاليوم
 • อาเซอร์ไบจานQallium
 • เบลารุสГалій
 • บัลแกเรียгалий
 • บังกลาগ্যালিয়াম
 • เบรตันGalliom
 • บอสเนียgalij
 • คาตาลันgal·li
 • คอร์ซิกาGalliu
 • เช็กgallium
 • ชูวัชГалли
 • เวลส์Galiwm
 • เดนมาร์กgallium
 • กรีกγάλλιο
 • เอสเปรันโตgaliumo
 • เอสโตเนียgallium
 • บาสก์galio
 • เปอร์เซียگالیم
 • ฟินแลนด์gallium
 • ฟรูลีGali
 • ไอริชgailliam
 • กาลิเซียgalio
 • มานซ์Gallium
 • จีนแคะgallium
 • ฮิบรูגליום
 • ฮินดีगैलियम
 • ฮินดีฟิจิGallium
 • โครเอเชียgalij
 • เฮติครีโอลGalyòm
 • อาร์เมเนียգալիում
 • อินเตอร์ลิงกัวgallium
 • อินโดนีเซียgalium
 • อีโดgalio
 • ไอซ์แลนด์gallín
 • ญี่ปุ่นガリウム
 • โลชบันfasyjinme
 • ชวาGalium
 • จอร์เจียგალიუმი
 • คาซัคГаллий
 • เกาหลี갈륨
 • เคิร์ดGalyûm
 • โกมิГаллий
 • ละตินgallium
 • ลักเซมเบิร์กGallium
 • ลิกูเรียGallio
 • ลิทัวเนียgalis
 • ลัตเวียgallijs
 • มาลายาลัมഗാലിയം
 • มราฐีगॅलियम
 • มารีตะวันตกГаллий
 • มาเลย์Galium
 • เยอรมันต่ำGallium
 • นอร์เวย์นีนอสก์gallium
 • อ็อกซิตันGalli
 • ปัญจาบਗੇਲੀਅਮ
 • โปแลนด์gal
 • ลาฮ์นดาگیلیم
 • โปรตุเกสgálio
 • เคชวาGalyu
 • โรมาเนียgaliu
 • รัสเซียгаллий
 • สันสกฤตगालियम्
 • ซิซิลีgalliu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียGalijum
 • สโลวักgálium
 • สโลวีเนียgalij
 • แอลเบเนียGaliumi
 • เซอร์เบียгалијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Gallium
 • สวีเดนgallium
 • สวาฮีลีGali
 • ทมิฬகாலியம்
 • เตลูกูగాలియం
 • ตุรกีgalyum
 • อุยกูร์گاللىي
 • ยูเครนгалій
 • อุซเบกGalliy
 • เวปส์Gallii
 • เวียดนามgali
 • วาเรย์Galyo
 • คัลมืยค์Галлион
 • ยิดดิชגאליום
 • โยรูบาGallium
 • จีน
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)gallium
 • เซบูGalio
 • มาซิโดเนียГалиум
 • เคิร์ดตอนกลางگالیۆم
 • ฟริเซียนเหนือGallium
 • คุชราตગેલિયમ
 • โอดิยาଗାଲିଅମ
 • emlGâli
 • ตาตาร์Галлий
 • พีดมอนต์Galio
 • สกอตส์gallium
 • เนวาร์ग्यालियम
 • กวางตุ้ง
 • โซมาลีGaaliyaam
 • จีนคลาสสิก
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)галь
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • อาโรมาเนียGaliu
 • คีร์กีซГаллий
 • พม่าဂဲလီယမ်
 • ลิมเบิร์กGallium
 • เกลิกสกอตGailium
 • มอลตาgallju
 • ลอมบาร์ดGalio
 • อัสตูเรียสGaliu
 • เนปาลग्यालियम
 • ทาจิกГаллий
 • มองโกเลียгалли
 • azbقالیوم
 • cdoGallium
 • จีนมินหนานGallium
 • โภชปุรีगैलियम
 • ทิเบตགྷེ་ལིམ།
 • ซุนดาGalium
 • กันนาดาಗ್ಯಾಲಿಯಮ್
 • โปรตุเกส (บราซิล)gálio
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาgalio
 • oloGallium
 • kbpKalɩyɔm
 • จีนอู๋
 • ตากาล็อกGalyo
 • บาลีग्यालियम
 • ซาร์เดญาGàlliu
 • บัชคีร์Галлий
 • อาหรับโมร็อกโกݣاليوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์جاليوم
 • พัชโตگاليوم
 • บิกอลGalyo (elemento)
 • คอร์นิชGalliom
 • บาหลีGallium
 • อูรดูگیلیئم
 • เกาหลี (เกาหลีเหนือ)갈리움
 • มาลากาซีGaliôma
 • blkကဲလီယမ်