Galyum

Galyum (Ga)

Sembolü Ga, atom numarası 31 olan element
Atom numarası31
Atom ağırlığı69.723
Kütle numarası69
Grup13
Periyot4
Blokp
proton31 p+
nötron38 n0
elektron31 e-
Animated Bohr modeli of Ga (Galyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
130 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
124 pm
Metallic Radius
125 pm
ionic radius
47 pm
Crystal Radius
61 pm
Van der Waals radius
187 pm
yoğunluk
5,91 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Galyum0102030405060708090100110120130140150160170180190pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
5,9993018 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of Ga (Galyum)
Buharlaşma ısısı
270,3 kJ/mol
enthalpy of fusion
5,59 kJ/mol
standard enthalpy of formation
271,96 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 3
Bohr modeli: Ga (Galyum)
Değerlik elektron3
Lewis yapısı: Ga (Galyum)
electron configuration[Ar] 3d10 4s2 4p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1
Enhanced Bohr modeli of Ga (Galyum)
Orbital Diagram of Ga (Galyum)
Yükseltgenme seviyesi-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
Elektronegatiflik
1.81
Electrophilicity Index
0,927762651403701 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
2.502,15 K
Ergime noktası
302,9146 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
302,9166 K
appearance
renk
Gümüşi
appearancesilver-white
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
28,1 W/(m K)
Genleşme
0,00012 1/K
molar ısı kapasitesi
26,03 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,373 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
7,1 MS/m
Özdirenç
0,00000014 m Ω
Süperiletken
1,083 K
mıknatıslık
typediamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
-0,000000003 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
-0,000000000209 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
-0,0000177
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıTaban merkezli ortorombik (ORC)
Kafes sabiti
4,51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
1,5 MPa
Bulk modülü
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
2.740 m/s
sınıflandırma
KategoriAra geçiş metalleri, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number79
Mendeleev Number83
Pettifor Number81
Geochemical Class
Goldschmidt sınıflandırmasıchalcophile

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
50 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
498 a₀
allotrope
Nötron tesir kesiti
2,9
Neutron Mass Absorption
0,0015
Kuantum sayısı2P1/2
Uzay grubu64 (Cmca)

Galyum izotopları

Kararlı izotoplar2
Kararsız izotoplar31
Natural Isotopes2
Isotopic Composition6960.11%6960.11%7139.89%7139.89%

56Ga

Kütle numarası56
nötron numarası25
Bağıl atom kütlesi
55,995878 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
p (proton emission)

57Ga

Kütle numarası57
nötron numarası26
Bağıl atom kütlesi
56,983457 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
p (proton emission)

58Ga

Kütle numarası58
nötron numarası27
Bağıl atom kütlesi
57,974729 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
p (proton emission)

59Ga

Kütle numarası59
nötron numarası28
Bağıl atom kütlesi
58,963757 ± 0,000183 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
p (proton emission)

60Ga

Kütle numarası60
nötron numarası29
Bağıl atom kütlesi
59,957498 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
72,4 ± 1,7 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1995
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.6%
β+α (β+-delayed α emission)0.023%

61Ga

Kütle numarası61
nötron numarası30
Bağıl atom kütlesi
60,949398861 ± 0,000040787 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
165,9 ± 2,5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1987
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.25%

62Ga

Kütle numarası62
nötron numarası31
Bağıl atom kütlesi
61,944189639 ± 0,000000684 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
116,122 ± 0,021 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1978
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Ga

Kütle numarası63
nötron numarası32
Bağıl atom kütlesi
62,939294194 ± 0,0000014 Da
g-factor
0,097866666666667 ± 0,00033333333333333
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
32,4 ± 0,5 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,212 ± 0,014
keşif veya buluş tarihi1965
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

64Ga

Kütle numarası64
nötron numarası33
Bağıl atom kütlesi
63,936840366 ± 0,000001533 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,627 ± 0,012 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1953
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

65Ga

Kütle numarası65
nötron numarası34
Bağıl atom kütlesi
64,932734424 ± 0,000000849 Da
g-factor
1,182 ± 0,002
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
15,133 ± 0,028 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,015
keşif veya buluş tarihi1938
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

66Ga

Kütle numarası66
nötron numarası35
Bağıl atom kütlesi
65,931589766 ± 0,000001172 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
9,304 ± 0,008 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1937
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67Ga

Kütle numarası67
nötron numarası36
Bağıl atom kütlesi
66,928202276 ± 0,000001262 Da
g-factor
1,2329333333333 ± 0,00033333333333333
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,2617 ± 0,0004 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,197 ± 0,002
keşif veya buluş tarihi1938
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

68Ga

Kütle numarası68
nötron numarası37
Bağıl atom kütlesi
67,927980161 ± 0,000001535 Da
g-factor
0,01174 ± 0,00007
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
67,842 ± 0,016 m
spin1
nuclear quadrupole moment
-0,0277 ± 0,0014
keşif veya buluş tarihi1937
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

69Ga

Kütle numarası69
nötron numarası38
Bağıl atom kütlesi
68,925573528 ± 0,000001285 Da
g-factor
1,3433466666667 ± 0,00004
doğadaki bolluk
60,108 ± 0,05
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,171 ± 0,002
keşif veya buluş tarihi1923
Dönüşümçarpanı-

70Ga

Kütle numarası70
nötron numarası39
Bağıl atom kütlesi
69,926021914 ± 0,000001289 Da
g-factor
0,571 ± 0,002
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
21,14 ± 0,05 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,105 ± 0,007
keşif veya buluş tarihi1937
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)99.59%
ϵ (electron capture)0.41%

71Ga

Kütle numarası71
nötron numarası40
Bağıl atom kütlesi
70,924702554 ± 0,00000087 Da
g-factor
1,7068866666667 ± 0,00006
doğadaki bolluk
39,892 ± 0,05
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,107 ± 0,001
keşif veya buluş tarihi1923
Dönüşümçarpanı-

72Ga

Kütle numarası72
nötron numarası41
Bağıl atom kütlesi
71,926367452 ± 0,000000878 Da
g-factor
-0,044046666666667 ± 0,0000066666666666667
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
14,025 ± 0,01 h
spin3
nuclear quadrupole moment
0,53 ± 0,006
keşif veya buluş tarihi1939
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

73Ga

Kütle numarası73
nötron numarası42
Bağıl atom kütlesi
72,92517468 ± 0,0000018 Da
g-factor
0,13933333333333 ± 0,0013333333333333
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,86 ± 0,03 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

74Ga

Kütle numarası74
nötron numarası43
Bağıl atom kütlesi
73,926945725 ± 0,000003214 Da
g-factor
0 ± 0,026666666666667
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
8,12 ± 0,12 m
spin3
nuclear quadrupole moment
0,55 ± 0,04
keşif veya buluş tarihi1956
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

75Ga

Kütle numarası75
nötron numarası44
Bağıl atom kütlesi
74,926504484 ± 0,00000072 Da
g-factor
1,2233333333333 ± 0,0026666666666667
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
126 ± 2 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,285 ± 0,017
keşif veya buluş tarihi1960
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

76Ga

Kütle numarası76
nötron numarası45
Bağıl atom kütlesi
75,928827624 ± 0,0000021 Da
g-factor
-0,4725 ± 0,002
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
30,6 ± 0,6 s
spin2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,02
keşif veya buluş tarihi1961
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

77Ga

Kütle numarası77
nötron numarası46
Bağıl atom kütlesi
76,929154299 ± 0,0000026 Da
g-factor
1,3453333333333 ± 0,002
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
13,2 ± 0,2 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,208 ± 0,013
keşif veya buluş tarihi1968
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

78Ga

Kütle numarası78
nötron numarası47
Bağıl atom kütlesi
77,931610854 ± 0,000001127 Da
g-factor
-0,607 ± 0,0025
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,09 ± 0,05 s
spin2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,02
keşif veya buluş tarihi1972
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

79Ga

Kütle numarası79
nötron numarası48
Bağıl atom kütlesi
78,932851582 ± 0,000001296 Da
g-factor
0,69733333333333 ± 0,002
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,848 ± 0,003 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,158 ± 0,01
keşif veya buluş tarihi1974
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.089%

80Ga

Kütle numarası80
nötron numarası49
Bağıl atom kütlesi
79,936420773 ± 0,000003103 Da
g-factor
0,006 ± 0,00066666666666667
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,9 ± 0,1 s
spin6
nuclear quadrupole moment
0,38 ± 0,02
keşif veya buluş tarihi1974
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.86%

81Ga

Kütle numarası81
nötron numarası50
Bağıl atom kütlesi
80,938133841 ± 0,000003503 Da
g-factor
0,6984 ± 0,002
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,217 ± 0,005 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,048 ± 0,008
keşif veya buluş tarihi1976
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12.5%

82Ga

Kütle numarası82
nötron numarası51
Bağıl atom kütlesi
81,943176531 ± 0,000002604 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
600 ± 2 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1976
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21.2%
2n (2-neutron emission)

83Ga

Kütle numarası83
nötron numarası52
Bağıl atom kütlesi
82,9471203 ± 0,000002804 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
310 ± 0,7 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1976
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)85%
2n (2-neutron emission)

84Ga

Kütle numarası84
nötron numarası53
Bağıl atom kütlesi
83,952663 ± 0,000032 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
97,6 ± 1,2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1991
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)43%
2n (2-neutron emission)1.6%

85Ga

Kütle numarası85
nötron numarası54
Bağıl atom kütlesi
84,957333 ± 0,00004 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
95,3 ± 1 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)77%
2n (2-neutron emission)1.3%

86Ga

Kütle numarası86
nötron numarası55
Bağıl atom kütlesi
85,963757 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
49 ± 2 ms
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)69%
2n (2-neutron emission)16.2%

87Ga

Kütle numarası87
nötron numarası56
Bağıl atom kütlesi
86,969007 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
29 ± 4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)81%
2n (2-neutron emission)10.2%

88Ga

Kütle numarası88
nötron numarası57
Bağıl atom kütlesi
87,975963 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Gallium crystals

tarih

kâşifi ya da mucidiPaul Émile Lecoq de Boisbaudran
keşif yeriFrance
keşif veya buluş tarihi1875
köken bilimiLatin: Gallia (France).
telaffuzuGAL-i-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
doğadaki bolluk (okyanus)
0,00003 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,00076 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,000004 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6906
2p3.9092
2s8.401
3d15.9067
3p14.7964
3s14.0038
4p24.7784
4s23.9332