Галій

Галій (Ga)

хімічний елемент з атомним номером 31
Атомний номер31
Атомна маса69.723
масове число69
Група13
Період4
Блокp
протон31 p+
нейтрон38 n0
електрон31 e-
Animated Модель Бора of Ga (Галій)

Фізична Властивість

Атомний Радіус
130 pm
молярний об'єм
Ковалентний радіус
124 pm
Metallic Radius
125 pm
іонний радіус
47 pm
Crystal Radius
61 pm
Радіус Ван дер Ваальса
187 pm
густина
Atomic Radii Of The Elements: Галій020406080100120140160180200pmАтомний РадіусКовалентний РадіусMetallic RadiusРадіус Ван дер Ваальса

Хімічні Властивості

енергія
Протонна спорідненість
Спорідненість до електрона
енергія іонізації
5,9993018 eV/particle
енергія іонізації of Ga (Галій)
питома теплота випаровування
270,3 kJ/mol
питома теплота плавлення
5,59 kJ/mol
теплота утворення хімічної сполуки
271,96 kJ/mol
електрон
електронна оболонка2, 8, 18, 3
Модель Бора: Ga (Галій)
валентний електрон3
Формула Льюїса: Ga (Галій)
електронна конфігурація[Ar] 3d10 4s2 4p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1
Enhanced Модель Бора of Ga (Галій)
Orbital Diagram of Ga (Галій)
ступінь окиснення-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
Електронегативність
1.81
Electrophilicity Index
0,927762651403701 eV/particle
fundamental state of matter
агрегатний станТверде тіло
gaseous state of matter
Температура кипіння
2 502,15 K
Температура плавлення
302,9146 K
critical pressure
Критична температура
Потрійна точка
302,9166 K
appearance
колір
Срібний
appearancesilver-white
показник заломлення
властивість матеріалу
Теплопровідність
28,1 W/(m K)
Теплове розширення
0,00012 1/K
molar heat capacity
26,03 J/(mol K)
Питома теплоїмність
0,373 J/(g⋅K)
Показник адіабати
electrical properties
typeConductor
Електропровідність
7,1 MS/m
питомий опір
0,00000014 m Ω
Надпровідність
1,083 K
магнетизм
typediamagnetic
Магнітна сприйнятливість (Mass)
-0,000000003 m³/Kg
Магнітна сприйнятливість (Molar)
-0,000000000209 m³/mol
Магнітна сприйнятливість (Volume)
-0,0000177
магнітне впорядкування
Температура Кюрі
Температура Нееля
структура
Кристалічна СтруктураРомбічна центрована (ORC)
Період кристалічної ґратки
4,51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
механічні властивості матеріалів
твердість
1,5 MPa
модуль всебічного стиску
модуль зсуву
модуль Юнга
коефіцієнт Пуассона
швидкість звуку
2 740 m/s
класифікування
КатегоріяНапівпровідники, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number79
Mendeleev Number83
Pettifor Number81
Geochemical Class
Геохімічна класифікація елементівchalcophile

інший

Gas Basicity
Поляризовність
50 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
498 a₀
allotrope
Neutron cross section
2,9
Neutron Mass Absorption
0,0015
квантове число2P1/2
просторова група64 (Cmca)

Ізотопи галію

Стабільні ізотопи2
Нестабільні ізотопи31
Natural Isotopes2
Isotopic Composition6960.11%6960.11%7139.89%7139.89%

56Ga

масове число56
нейтронне число25
relative atomic mass
55,995878 ± 0,000537 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін3
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)
парність+

тип розпадуінтенсивність
p (proton emission)

57Ga

масове число57
нейтронне число26
relative atomic mass
56,983457 ± 0,000429 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)
парність-

тип розпадуінтенсивність
p (proton emission)

58Ga

масове число58
нейтронне число27
relative atomic mass
57,974729 ± 0,000322 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)
парність+

тип розпадуінтенсивність
p (proton emission)

59Ga

масове число59
нейтронне число28
relative atomic mass
58,963757 ± 0,000183 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін3/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)
парність-

тип розпадуінтенсивність
p (proton emission)

60Ga

масове число60
нейтронне число29
relative atomic mass
59,957498 ± 0,000215 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
72,4 ± 1,7 ms
спін2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1995
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.6%
β+α (β+-delayed α emission)0.023%

61Ga

масове число61
нейтронне число30
relative atomic mass
60,949398861 ± 0,000040787 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
165,9 ± 2,5 ms
спін3/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1987
парність-

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.25%

62Ga

масове число62
нейтронне число31
relative atomic mass
61,944189639 ± 0,000000684 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
116,122 ± 0,021 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1978
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Ga

масове число63
нейтронне число32
relative atomic mass
62,939294194 ± 0,0000014 Da
G-фактор
0,097866666666667 ± 0,00033333333333333
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
32,4 ± 0,5 s
спін3/2
nuclear quadrupole moment
0,212 ± 0,014
дата відкриття (винаходу)1965
парність-

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

64Ga

масове число64
нейтронне число33
relative atomic mass
63,936840366 ± 0,000001533 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
2,627 ± 0,012 m
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1953
парність

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

65Ga

масове число65
нейтронне число34
relative atomic mass
64,932734424 ± 0,000000849 Da
G-фактор
1,182 ± 0,002
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
15,133 ± 0,028 m
спін3/2
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,015
дата відкриття (винаходу)1938
парність-

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

66Ga

масове число66
нейтронне число35
relative atomic mass
65,931589766 ± 0,000001172 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
9,304 ± 0,008 h
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1937
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67Ga

масове число67
нейтронне число36
relative atomic mass
66,928202276 ± 0,000001262 Da
G-фактор
1,2329333333333 ± 0,00033333333333333
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
3,2617 ± 0,0004 d
спін3/2
nuclear quadrupole moment
0,197 ± 0,002
дата відкриття (винаходу)1938
парність-

тип розпадуінтенсивність
ϵ (electron capture)100%

68Ga

масове число68
нейтронне число37
relative atomic mass
67,927980161 ± 0,000001535 Da
G-фактор
0,01174 ± 0,00007
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
67,842 ± 0,016 m
спін1
nuclear quadrupole moment
-0,0277 ± 0,0014
дата відкриття (винаходу)1937
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

69Ga

масове число69
нейтронне число38
relative atomic mass
68,925573528 ± 0,000001285 Da
G-фактор
1,3433466666667 ± 0,00004
ізотопна поширеність
60,108 ± 0,05
радіоактивністьstable isotope
період напіврозпадуNot Radioactive ☢️
спін3/2
nuclear quadrupole moment
0,171 ± 0,002
дата відкриття (винаходу)1923
парність-

70Ga

масове число70
нейтронне число39
relative atomic mass
69,926021914 ± 0,000001289 Da
G-фактор
0,571 ± 0,002
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
21,14 ± 0,05 m
спін1
nuclear quadrupole moment
0,105 ± 0,007
дата відкриття (винаходу)1937
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)99.59%
ϵ (electron capture)0.41%

71Ga

масове число71
нейтронне число40
relative atomic mass
70,924702554 ± 0,00000087 Da
G-фактор
1,7068866666667 ± 0,00006
ізотопна поширеність
39,892 ± 0,05
радіоактивністьstable isotope
період напіврозпадуNot Radioactive ☢️
спін3/2
nuclear quadrupole moment
0,107 ± 0,001
дата відкриття (винаходу)1923
парність-

72Ga

масове число72
нейтронне число41
relative atomic mass
71,926367452 ± 0,000000878 Da
G-фактор
-0,044046666666667 ± 0,0000066666666666667
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
14,025 ± 0,01 h
спін3
nuclear quadrupole moment
0,53 ± 0,006
дата відкриття (винаходу)1939
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

73Ga

масове число73
нейтронне число42
relative atomic mass
72,92517468 ± 0,0000018 Da
G-фактор
0,13933333333333 ± 0,0013333333333333
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
4,86 ± 0,03 h
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1949
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

74Ga

масове число74
нейтронне число43
relative atomic mass
73,926945725 ± 0,000003214 Da
G-фактор
0 ± 0,026666666666667
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
8,12 ± 0,12 m
спін3
nuclear quadrupole moment
0,55 ± 0,04
дата відкриття (винаходу)1956
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

75Ga

масове число75
нейтронне число44
relative atomic mass
74,926504484 ± 0,00000072 Da
G-фактор
1,2233333333333 ± 0,0026666666666667
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
126 ± 2 s
спін3/2
nuclear quadrupole moment
-0,285 ± 0,017
дата відкриття (винаходу)1960
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

76Ga

масове число76
нейтронне число45
relative atomic mass
75,928827624 ± 0,0000021 Da
G-фактор
-0,4725 ± 0,002
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
30,6 ± 0,6 s
спін2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,02
дата відкриття (винаходу)1961
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

77Ga

масове число77
нейтронне число46
relative atomic mass
76,929154299 ± 0,0000026 Da
G-фактор
1,3453333333333 ± 0,002
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
13,2 ± 0,2 s
спін3/2
nuclear quadrupole moment
-0,208 ± 0,013
дата відкриття (винаходу)1968
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

78Ga

масове число78
нейтронне число47
relative atomic mass
77,931610854 ± 0,000001127 Da
G-фактор
-0,607 ± 0,0025
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
5,09 ± 0,05 s
спін2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,02
дата відкриття (винаходу)1972
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

79Ga

масове число79
нейтронне число48
relative atomic mass
78,932851582 ± 0,000001296 Da
G-фактор
0,69733333333333 ± 0,002
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
2,848 ± 0,003 s
спін3/2
nuclear quadrupole moment
0,158 ± 0,01
дата відкриття (винаходу)1974
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.089%

80Ga

масове число80
нейтронне число49
relative atomic mass
79,936420773 ± 0,000003103 Da
G-фактор
0,006 ± 0,00066666666666667
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
1,9 ± 0,1 s
спін6
nuclear quadrupole moment
0,38 ± 0,02
дата відкриття (винаходу)1974
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.86%

81Ga

масове число81
нейтронне число50
relative atomic mass
80,938133841 ± 0,000003503 Da
G-фактор
0,6984 ± 0,002
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
1,217 ± 0,005 s
спін5/2
nuclear quadrupole moment
-0,048 ± 0,008
дата відкриття (винаходу)1976
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12.5%

82Ga

масове число82
нейтронне число51
relative atomic mass
81,943176531 ± 0,000002604 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
600 ± 2 ms
спін2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1976
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21.2%
2n (2-neutron emission)

83Ga

масове число83
нейтронне число52
relative atomic mass
82,9471203 ± 0,000002804 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
310 ± 0,7 ms
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1976
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)85%
2n (2-neutron emission)

84Ga

масове число84
нейтронне число53
relative atomic mass
83,952663 ± 0,000032 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
97,6 ± 1,2 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1991
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)43%
2n (2-neutron emission)1.6%

85Ga

масове число85
нейтронне число54
relative atomic mass
84,957333 ± 0,00004 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
95,3 ± 1 ms
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1997
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)77%
2n (2-neutron emission)1.3%

86Ga

масове число86
нейтронне число55
relative atomic mass
85,963757 ± 0,000429 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
49 ± 2 ms
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1997
парність

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)69%
2n (2-neutron emission)16.2%

87Ga

масове число87
нейтронне число56
relative atomic mass
86,969007 ± 0,000537 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
29 ± 4 ms
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2010
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)81%
2n (2-neutron emission)10.2%

88Ga

масове число88
нейтронне число57
relative atomic mass
87,975963 ± 0,000537 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)
парність

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Gallium crystals

історія

першовідкривач або винахідникPaul Émile Lecoq de Boisbaudran
місце відкриттяFrance
дата відкриття (винаходу)1875
етимологіяLatin: Gallia (France).
вимоваGAL-i-em (англійська)

джерело

Достаток
Достаток в земній корі
ізотопна поширеність (океан)
0,00003 mg/L
ізотопна поширеність (людський організм)
ізотопна поширеність (метеороїд)
0,00076 %
ізотопна поширеність (Сонце)
0,000004 %
Достаток в Всесвіті
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6906
2p3.9092
2s8.401
3d15.9067
3p14.7964
3s14.0038
4p24.7784
4s23.9332