Gali

Gali (Ga)

chemical element with symbol Ga and atomic number 31
Số nguyên tử31
Nguyên tử khối69.723
số khối69
Nhóm13
Chu kỳ4
Phân lớpp
Prô ton31 p+
Nơ tron38 n0
Electrons31 e-
Animated Mô hình Bohr of Ga (Gali)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
130 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
124 pm
Metallic Radius
125 pm
ionic radius
47 pm
Crystal Radius
61 pm
Bán kính van der Waals
187 pm
mật độ
5,91 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
5,9993018 eV/particle
ionization energy of Ga (Gali)
Nhiệt bay hơi
270,3 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
5,59 kJ/mol
standard enthalpy of formation
271,96 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 3
Mô hình Bohr: Ga (Gali)
Electron hóa trị3
Cấu trúc Lewis: Ga (Gali)
Cấu hình electron[Ar] 3d10 4s2 4p1
Enhanced Mô hình Bohr of Ga (Gali)
Orbital Diagram of Ga (Gali)
trạng thái oxy hóa-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
độ âm điện
1.81
Electrophilicity
0,927762651403701 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
2.502,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
302,9146 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
302,9166 K
Visual
màu sắc
Bạc
appearancesilver-white
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
28,1 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
0,00012 1/K
molar heat capacity
26,03 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,373 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
7,1 MS/m
điện trở suất
0,00000014 m Ω
Siêu dẫn
1,083 K
từ học
typediamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
-0,000000003 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
-0,000000000209 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
-0,0000177
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểTrực thoi tâm đáy (ORC)
lattice constant
4,51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
1,5 MPa
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
2.740 m/s
phân loại
Danh mụcKim loại yếu, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number79
Mendeleev Number83
Pettifor Number81
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
50 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
498 a₀
Allotropes
Neutron cross section
2,9
Neutron Mass Absorption
0,0015
Số lượng tử2P1/2
space group64 (Cmca)

Đồng vị của Gali

Các đồng vị bền2
Các đồng vị không bền31
Radioactive Isotopes26

56Ga

natural abundance
relative atomic mass
55,995878 ± 0,000537 Da
số khối56
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

56Ga Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

57Ga

natural abundance
relative atomic mass
56,983457 ± 0,000429 Da
số khối57
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity-

57Ga Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

58Ga

natural abundance
relative atomic mass
57,974729 ± 0,000322 Da
số khối58
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

58Ga Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

59Ga

natural abundance
relative atomic mass
58,963757 ± 0,000183 Da
số khối59
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

59Ga Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

60Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
59,957498 ± 0,000215 Da
số khối60
g-factor
chu kỳ bán rã
72,4 ± 1,7 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1995
parity+

60Ga Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.6%
β+α (β+-delayed α emission)0.023%

61Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
60,949398861 ± 0,000040787 Da
số khối61
g-factor
chu kỳ bán rã
165,9 ± 2,5 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1987
parity-

61Ga Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.25%

62Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
61,944189639 ± 0,000000684 Da
số khối62
g-factor
0
chu kỳ bán rã
116,122 ± 0,021 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1978
parity+

62Ga Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
62,939294194 ± 0,0000014 Da
số khối63
g-factor
0,097866666666667 ± 0,00033333333333333
chu kỳ bán rã
32,4 ± 0,5 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,212 ± 0,014
ngày khám phá1965
parity-

63Ga Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

64Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
63,936840366 ± 0,000001533 Da
số khối64
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,627 ± 0,012 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1953
parity

64Ga Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

65Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
64,932734424 ± 0,000000849 Da
số khối65
g-factor
1,182 ± 0,002
chu kỳ bán rã
15,133 ± 0,028 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,015
ngày khám phá1938
parity-

65Ga Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

66Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
65,931589766 ± 0,000001172 Da
số khối66
g-factor
0
chu kỳ bán rã
9,304 ± 0,008 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1937
parity+

66Ga Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

67Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
66,928202276 ± 0,000001262 Da
số khối67
g-factor
1,2329333333333 ± 0,00033333333333333
chu kỳ bán rã
3,2617 ± 0,0004 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,197 ± 0,002
ngày khám phá1938
parity-

67Ga Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

68Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
67,927980161 ± 0,000001535 Da
số khối68
g-factor
0,01174 ± 0,00007
chu kỳ bán rã
67,842 ± 0,016 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
-0,0277 ± 0,0014
ngày khám phá1937
parity+

68Ga Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

69Ga

natural abundance
60,108 ± 0,05
relative atomic mass
68,925573528 ± 0,000001285 Da
số khối69
g-factor
1,3433466666667 ± 0,00004
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,171 ± 0,002
ngày khám phá1923
parity-

70Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
69,926021914 ± 0,000001289 Da
số khối70
g-factor
0,571 ± 0,002
chu kỳ bán rã
21,14 ± 0,05 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,105 ± 0,007
ngày khám phá1937
parity+

70Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)99.59%
ϵ (electron capture)0.41%

71Ga

natural abundance
39,892 ± 0,05
relative atomic mass
70,924702554 ± 0,00000087 Da
số khối71
g-factor
1,7068866666667 ± 0,00006
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,107 ± 0,001
ngày khám phá1923
parity-

72Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
71,926367452 ± 0,000000878 Da
số khối72
g-factor
-0,044046666666667 ± 0,0000066666666666667
chu kỳ bán rã
14,025 ± 0,01 h
Spin3
nuclear quadrupole moment
0,53 ± 0,006
ngày khám phá1939
parity-

72Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

73Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
72,92517468 ± 0,0000018 Da
số khối73
g-factor
0,13933333333333 ± 0,0013333333333333
chu kỳ bán rã
4,86 ± 0,03 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1949
parity-

73Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

74Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
73,926945725 ± 0,000003214 Da
số khối74
g-factor
0 ± 0,026666666666667
chu kỳ bán rã
8,12 ± 0,12 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
0,55 ± 0,04
ngày khám phá1956
parity-

74Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

75Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
74,926504484 ± 0,00000072 Da
số khối75
g-factor
1,2233333333333 ± 0,0026666666666667
chu kỳ bán rã
126 ± 2 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,285 ± 0,017
ngày khám phá1960
parity-

75Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

76Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
75,928827624 ± 0,0000021 Da
số khối76
g-factor
-0,4725 ± 0,002
chu kỳ bán rã
30,6 ± 0,6 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,02
ngày khám phá1961
parity-

76Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

77Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
76,929154299 ± 0,0000026 Da
số khối77
g-factor
1,3453333333333 ± 0,002
chu kỳ bán rã
13,2 ± 0,2 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,208 ± 0,013
ngày khám phá1968
parity-

77Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

78Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
77,931610854 ± 0,000001127 Da
số khối78
g-factor
-0,607 ± 0,0025
chu kỳ bán rã
5,09 ± 0,05 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,02
ngày khám phá1972
parity-

78Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

79Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
78,932851582 ± 0,000001296 Da
số khối79
g-factor
0,69733333333333 ± 0,002
chu kỳ bán rã
2,848 ± 0,003 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,158 ± 0,01
ngày khám phá1974
parity-

79Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.089%

80Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
79,936420773 ± 0,000003103 Da
số khối80
g-factor
0,006 ± 0,00066666666666667
chu kỳ bán rã
1,9 ± 0,1 s
Spin6
nuclear quadrupole moment
0,38 ± 0,02
ngày khám phá1974
parity-

80Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.86%

81Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
80,938133841 ± 0,000003503 Da
số khối81
g-factor
0,6984 ± 0,002
chu kỳ bán rã
1,217 ± 0,005 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,048 ± 0,008
ngày khám phá1976
parity-

81Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12.5%

82Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
81,943176531 ± 0,000002604 Da
số khối82
g-factor
chu kỳ bán rã
600 ± 2 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1976
parity-

82Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21.2%
2n (2-neutron emission)%

83Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
82,9471203 ± 0,000002804 Da
số khối83
g-factor
chu kỳ bán rã
310 ± 0,7 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1976
parity-

83Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)85%
2n (2-neutron emission)%

84Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
83,952663 ± 0,000032 Da
số khối84
g-factor
0
chu kỳ bán rã
97,6 ± 1,2 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1991
parity-

84Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)43%
2n (2-neutron emission)1.6%

85Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
84,957333 ± 0,00004 Da
số khối85
g-factor
chu kỳ bán rã
95,3 ± 1 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1997
parity-

85Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)77%
2n (2-neutron emission)1.3%

86Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
85,963757 ± 0,000429 Da
số khối86
g-factor
chu kỳ bán rã
49 ± 2 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1997
parity

86Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)69%
2n (2-neutron emission)16.2%

87Ga

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
86,969007 ± 0,000537 Da
số khối87
g-factor
chu kỳ bán rã
29 ± 4 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity-

87Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)81%
2n (2-neutron emission)10.2%

88Ga

natural abundance
relative atomic mass
87,975963 ± 0,000537 Da
số khối88
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

88Ga Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Gallium crystals

lịch sử

được phát hiện bởiPaul Émile Lecoq de Boisbaudran
nơi khám pháFrance
ngày khám phá1875
từ nguyên họcLatin: Gallia (France).
cách phát âmGAL-i-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
0,00003 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,00076 %
Abundance in Sun
0,000004 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6906
2p3.9092
2s8.401
3d15.9067
3p14.7964
3s14.0038
4p24.7784
4s23.9332