ირიდიუმი

ირიდიუმი (Ir)

chemical element with symbol Ir and atomic number 77
Atomic Number77
Atomic Weight192.217
mass number193
Group9
Period6
Blockd
პროტონი77 p+
ნეიტრონი116 n0
ელექტრონი77 e-
Animated ბორის მოდელი of Ir (ირიდიუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
135 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
122 pm
Metallic Radius
127 pm
იონური რადიუსი
68 pm
Crystal Radius
82 pm
Van der Waals radius
213 pm
density
22,5622 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ირიდიუმი0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
ionization energy
8,96702 eV/particle
ionization energy of Ir (ირიდიუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
604 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
27,61 kJ/mol
standard enthalpy of formation
669 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 32, 15, 2
ბორის მოდელი: Ir (ირიდიუმი)
valence electron2
Lewis structure: Ir (ირიდიუმი)
electron configuration[Xe] 4f14 5d7 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d7 6s2
Enhanced ბორის მოდელი of Ir (ირიდიუმი)
Orbital Diagram of Ir (ირიდიუმი)
ჟანგვის რიცხვი-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
ელექტროუარყოფითობა
2.2
Electrophilicity Index
1,872465121129725 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
4 701,15 K
Melting Point
2 719,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Silver
appearancesilvery white
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0,0000064 1/K
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
0,131 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
21 MS/m
electrical resistivity
0,00000004699999999998 m Ω
ზეგამტარობა
0,11 K
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,00000000167 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,000000000321 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,0000377
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
3,84 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
სიმტკიცე
6,5 MPa
bulk modulus
320 GPa
shear modulus
210 GPa
Young's modulus
528 GPa
პუასონის კოეფიციენტი
0,26
speed of sound
4 825 m/s
კლასიფიცირება
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number62
Mendeleev Number65
Pettifor Number65
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
polarizability
54 ± 7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
425
Neutron Mass Absorption
0,081
quantum number4F9/2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Iridium

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes41
Natural Isotopes2
Isotopic Composition19362.70%19362.70%19137.30%19137.30%

163Ir

mass number163
neutron number86
relative atomic mass
162,994299 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)

164Ir

mass number164
neutron number87
relative atomic mass
163,991966 ± 0,000339 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

165Ir

mass number165
neutron number88
relative atomic mass
164,987552 ± 0,00017 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)
α (α emission)

166Ir

mass number166
neutron number89
relative atomic mass
165,985716 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
10,5 ± 2,2 ms
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1981
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)93%
p (proton emission)7%

167Ir

mass number167
neutron number90
relative atomic mass
166,981671973 ± 0,000019694 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
29,3 ± 0,6 ms
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1981
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)43.5%
p (proton emission)38.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

168Ir

mass number168
neutron number91
relative atomic mass
167,979960978 ± 0,000059277 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
230 ± 50 ms
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1978
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

169Ir

mass number169
neutron number92
relative atomic mass
168,976281743 ± 0,00002502 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
353 ± 4 ms
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1978
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)53%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

170Ir

mass number170
neutron number93
relative atomic mass
169,975113 ± 0,000109 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
910 ± 150 ms
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1977
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)5.2%

171Ir

mass number171
neutron number94
relative atomic mass
170,97164552 ± 0,000041295 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,1 ± 0,3 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1967
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)15%

172Ir

mass number172
neutron number95
relative atomic mass
171,970607035 ± 0,000034785 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,4 ± 0,3 s
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1967
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98%
α (α emission)2%

173Ir

mass number173
neutron number96
relative atomic mass
172,967505477 ± 0,000011316 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9 ± 0,8 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1967
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.5%
α (α emission)3.5%

174Ir

mass number174
neutron number97
relative atomic mass
173,966949939 ± 0,000012046 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7,9 ± 0,6 s
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1967
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.5%
α (α emission)0.5%

175Ir

mass number175
neutron number98
relative atomic mass
174,964149519 ± 0,000013295 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9 ± 2 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1967
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.15%
α (α emission)0.85%

176Ir

mass number176
neutron number99
relative atomic mass
175,963626261 ± 0,000008679 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,7 ± 0,5 s
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1967
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.9%
α (α emission)3.1%

177Ir

mass number177
neutron number100
relative atomic mass
176,9613015 ± 0,000021213 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
29,8 ± 1,7 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1967
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.06%

178Ir

mass number178
neutron number101
relative atomic mass
177,961079395 ± 0,000020204 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
12 ± 2 s
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1972
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Ir

mass number179
neutron number102
relative atomic mass
178,959117594 ± 0,000010489 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
79 ± 1 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1992
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180Ir

mass number180
neutron number103
relative atomic mass
179,959229446 ± 0,000023302 Da
g-factor
0,5 ± 0,04
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,5 ± 0,1 m
სპინი5
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1972
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

181Ir

mass number181
neutron number104
relative atomic mass
180,957634691 ± 0,000005631 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,9 ± 0,15 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1972
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

182Ir

mass number182
neutron number105
relative atomic mass
181,958076296 ± 0,000022509 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
15 ± 1 m
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1961
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

183Ir

mass number183
neutron number106
relative atomic mass
182,956841231 ± 0,000026486 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
58 ± 5 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1961
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

184Ir

mass number184
neutron number107
relative atomic mass
183,957476 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,09 ± 0,03 h
სპინი5
nuclear quadrupole moment
2,41 ± 0,03
აღმოჩენის თარიღი1960
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

185Ir

mass number185
neutron number108
relative atomic mass
184,956698 ± 0,00003 Da
g-factor
1,0384 ± 0,0052
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
14,4 ± 0,1 h
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1958
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

186Ir

mass number186
neutron number109
relative atomic mass
185,957946754 ± 0,00001774 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
16,64 ± 0,03 h
სპინი5
nuclear quadrupole moment
-2,55 ± 0,03
აღმოჩენის თარიღი1958
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

187Ir

mass number187
neutron number110
relative atomic mass
186,957542 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
10,5 ± 0,3 h
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
0,941 ± 0,011
აღმოჩენის თარიღი1958
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

188Ir

mass number188
neutron number111
relative atomic mass
187,958834999 ± 0,000010116 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
41,5 ± 0,5 h
სპინი1
nuclear quadrupole moment
0,484 ± 0,006
აღმოჩენის თარიღი1950
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

189Ir

mass number189
neutron number112
relative atomic mass
188,958722602 ± 0,0000135 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
13,2 ± 0,1 d
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1955
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

190Ir

mass number190
neutron number113
relative atomic mass
189,960543374 ± 0,00000147 Da
g-factor
0,01 ± 0,0025
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
11,78 ± 0,1 d
სპინი4
nuclear quadrupole moment
2,87 ± 0,16
აღმოჩენის თარიღი1947
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)0.002%

191Ir

mass number191
neutron number114
relative atomic mass
190,960591455 ± 0,000001406 Da
g-factor
0,10013333333333 ± 0,0004
natural abundance
37,3 ± 0,2
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
0,816 ± 0,009
აღმოჩენის თარიღი1935
parity+

192Ir

mass number192
neutron number115
relative atomic mass
191,962602414 ± 0,00000141 Da
g-factor
0,47925 ± 0,0025
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
73,82 ± 0,014 d
სპინი4
nuclear quadrupole moment
2,15 ± 0,06
აღმოჩენის თარიღი1937
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)95.24%
ϵ (electron capture)4.76%

193Ir

mass number193
neutron number116
relative atomic mass
192,962923753 ± 0,000001425 Da
g-factor
0,10866666666667 ± 0,0004
natural abundance
62,7 ± 0,2
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
0,751 ± 0,009
აღმოჩენის თარიღი1935
parity+

194Ir

mass number194
neutron number117
relative atomic mass
193,965075703 ± 0,000001429 Da
g-factor
0,39 ± 0,01
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
19,35 ± 0,07 h
სპინი1
nuclear quadrupole moment
0,339 ± 0,012
აღმოჩენის თარიღი1937
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

195Ir

mass number195
neutron number118
relative atomic mass
194,965976898 ± 0,000001431 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,29 ± 0,17 h
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1952
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

196Ir

mass number196
neutron number119
relative atomic mass
195,968399669 ± 0,000041239 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
52 ± 1,1 s
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1966
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

197Ir

mass number197
neutron number120
relative atomic mass
196,969657217 ± 0,000021588 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,8 ± 0,5 m
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1952
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

198Ir

mass number198
neutron number121
relative atomic mass
197,972399 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,7 ± 0,4 s
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1973
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

199Ir

mass number199
neutron number122
relative atomic mass
198,973807097 ± 0,000044073 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7 ± 5 s
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1993
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

200Ir

mass number200
neutron number123
relative atomic mass
199,976844 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
43 ± 6 s
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2008
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

201Ir

mass number201
neutron number124
relative atomic mass
200,978701 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
21 ± 5 s
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2008
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

202Ir

mass number202
neutron number125
relative atomic mass
201,982136 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
11 ± 3 s
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2008
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

203Ir

mass number203
neutron number126
relative atomic mass
202,984573 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2009
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)

204Ir

mass number204
neutron number127
relative atomic mass
203,989726 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2011
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

205Ir

mass number205
neutron number128
relative atomic mass
204,993988 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2012
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Iridium foil

ისტორია

აღმომჩენიS.Tenant, A.F.Fourcory, L.N.Vauquelin, H.V.Collet-Descoltils
location of discoveryEngland/France
აღმოჩენის თარიღი1804
ეტიმოლოგიაLatin: iris (rainbow).
pronunciationi-RID-i-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0,001 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
natural abundance (human body)
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,000054 %
natural abundance (მზე)
0,0000002 %
Abundance in Universe
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4881
2p4.4624
2s20.1102
3d13.514
3p21.9311
3s22.7942
4d37.2628
4f38.6552
4p35.086
4s34.152
5d58.304
5p53.339
5s51.1545
6s66.4334