Iryd

Iryd (Ir)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa77
Masa atomowa192.217
liczba masowa193
Grupa9
Okres6
Blokd
Protony77 p+
Neutrony116 n0
Elektrony77 e-
Animated Model atomu Bohra of Ir (Iryd)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
135 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
122 pm
Metallic Radius
127 pm
Promień jonowy
68 pm
Crystal Radius
82 pm
promień van der Waalsa
213 pm
gęstość
22,5622 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
8,96702 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Ir (Iryd)
ciepło parowania
604 kJ/mol
ciepło topnienia
27,61 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
669 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 15, 2
Model atomu Bohra: Ir (Iryd)
elektron walencyjny2
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f14 5d7 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Ir (Iryd)
Orbital Diagram of Ir (Iryd)
stopień utlenienia-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
elektroujemność
2.2
Electrophilicity
1,872465121129725 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
4 701,15 K
Temperatura topnienia
2 719,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000064 1/K
molar heat capacity
Ciepło właściwe
0,131 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
21 MS/m
rezystywność
0,00000004699999999998 m Ω
nadprzewodnictwo
0,11 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,00000000167 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000000321 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0000377
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
3,84 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
6,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
320 GPa
moduł Kirchhoffa
210 GPa
moduł Younga
528 GPa
współczynnik Poissona
0,26
prędkość dźwięku
4 825 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number62
Mendeleev Number65
Pettifor Number65
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
54 ± 7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
425
Neutron Mass Absorption
0,081
liczby kwantowe4F9/2
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Iridium

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy41
Radioactive Isotopes40

163Ir

abundancja naturalna
względna masa atomowa
162,994299 ± 0,000429 Da
liczba masowa163
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

163Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

164Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
163,991966 ± 0,000339 Da
liczba masowa164
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

164Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

165Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
164,987552 ± 0,00017 Da
liczba masowa165
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

165Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%
α (α emission)%

166Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
165,985716 ± 0,000215 Da
liczba masowa166
g-factor
czas połowicznego rozpadu
10,5 ± 2,2 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość

166Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)93%
p (proton emission)7%

167Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
166,981671973 ± 0,000019694 Da
liczba masowa167
g-factor
czas połowicznego rozpadu
29,3 ± 0,6 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1981
parzystość+

167Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)43.5%
p (proton emission)38.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

168Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
167,979960978 ± 0,000059277 Da
liczba masowa168
g-factor
czas połowicznego rozpadu
230 ± 50 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość

168Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

169Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
168,976281743 ± 0,00002502 Da
liczba masowa169
g-factor
czas połowicznego rozpadu
353 ± 4 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1978
parzystość+

169Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)53%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

170Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
169,975113 ± 0,000109 Da
liczba masowa170
g-factor
czas połowicznego rozpadu
910 ± 150 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość-

170Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)5.2%

171Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
170,97164552 ± 0,000041295 Da
liczba masowa171
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,1 ± 0,3 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

171Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)15%

172Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
171,970607035 ± 0,000034785 Da
liczba masowa172
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,4 ± 0,3 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość-

172Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98%
α (α emission)2%

173Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
172,967505477 ± 0,000011316 Da
liczba masowa173
g-factor
czas połowicznego rozpadu
9 ± 0,8 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

173Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.5%
α (α emission)3.5%

174Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
173,966949939 ± 0,000012046 Da
liczba masowa174
g-factor
czas połowicznego rozpadu
7,9 ± 0,6 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość+

174Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.5%
α (α emission)0.5%

175Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
174,964149519 ± 0,000013295 Da
liczba masowa175
g-factor
czas połowicznego rozpadu
9 ± 2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

175Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.15%
α (α emission)0.85%

176Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
175,963626261 ± 0,000008679 Da
liczba masowa176
g-factor
czas połowicznego rozpadu
8,7 ± 0,5 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość+

176Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.9%
α (α emission)3.1%

177Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
176,9613015 ± 0,000021213 Da
liczba masowa177
g-factor
czas połowicznego rozpadu
29,8 ± 1,7 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość-

177Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.06%

178Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
177,961079395 ± 0,000020204 Da
liczba masowa178
g-factor
czas połowicznego rozpadu
12 ± 2 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość+

178Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
178,959117594 ± 0,000010489 Da
liczba masowa179
g-factor
czas połowicznego rozpadu
79 ± 1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość

179Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
179,959229446 ± 0,000023302 Da
liczba masowa180
g-factor
0,5 ± 0,04
czas połowicznego rozpadu
1,5 ± 0,1 m
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość+

180Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

181Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
180,957634691 ± 0,000005631 Da
liczba masowa181
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,9 ± 0,15 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość-

181Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

182Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
181,958076296 ± 0,000022509 Da
liczba masowa182
g-factor
czas połowicznego rozpadu
15 ± 1 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1961
parzystość+

182Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

183Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
182,956841231 ± 0,000026486 Da
liczba masowa183
g-factor
czas połowicznego rozpadu
58 ± 5 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1961
parzystość-

183Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

184Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
183,957476 ± 0,00003 Da
liczba masowa184
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,09 ± 0,03 h
spin5
nuclear quadrupole moment
2,41 ± 0,03
data odkrycia1960
parzystość-

184Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

185Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
184,956698 ± 0,00003 Da
liczba masowa185
g-factor
1,0384 ± 0,0052
czas połowicznego rozpadu
14,4 ± 0,1 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1958
parzystość-

185Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

186Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
185,957946754 ± 0,00001774 Da
liczba masowa186
g-factor
czas połowicznego rozpadu
16,64 ± 0,03 h
spin5
nuclear quadrupole moment
-2,55 ± 0,03
data odkrycia1958
parzystość+

186Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

187Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
186,957542 ± 0,00003 Da
liczba masowa187
g-factor
czas połowicznego rozpadu
10,5 ± 0,3 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,941 ± 0,011
data odkrycia1958
parzystość+

187Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

188Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
187,958834999 ± 0,000010116 Da
liczba masowa188
g-factor
czas połowicznego rozpadu
41,5 ± 0,5 h
spin1
nuclear quadrupole moment
0,484 ± 0,006
data odkrycia1950
parzystość-

188Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

189Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
188,958722602 ± 0,0000135 Da
liczba masowa189
g-factor
czas połowicznego rozpadu
13,2 ± 0,1 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość+

189Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

190Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
189,960543374 ± 0,00000147 Da
liczba masowa190
g-factor
0,01 ± 0,0025
czas połowicznego rozpadu
11,78 ± 0,1 d
spin4
nuclear quadrupole moment
2,87 ± 0,16
data odkrycia1947
parzystość-

190Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)0.002%

191Ir

abundancja naturalna
37,3 ± 0,2
względna masa atomowa
190,960591455 ± 0,000001406 Da
liczba masowa191
g-factor
0,10013333333333 ± 0,0004
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,816 ± 0,009
data odkrycia1935
parzystość+

192Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
191,962602414 ± 0,00000141 Da
liczba masowa192
g-factor
0,47925 ± 0,0025
czas połowicznego rozpadu
73,82 ± 0,014 d
spin4
nuclear quadrupole moment
2,15 ± 0,06
data odkrycia1937
parzystość+

192Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)95.24%
ϵ (electron capture)4.76%

193Ir

abundancja naturalna
62,7 ± 0,2
względna masa atomowa
192,962923753 ± 0,000001425 Da
liczba masowa193
g-factor
0,10866666666667 ± 0,0004
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,751 ± 0,009
data odkrycia1935
parzystość+

194Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
193,965075703 ± 0,000001429 Da
liczba masowa194
g-factor
0,39 ± 0,01
czas połowicznego rozpadu
19,35 ± 0,07 h
spin1
nuclear quadrupole moment
0,339 ± 0,012
data odkrycia1937
parzystość-

194Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

195Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
194,965976898 ± 0,000001431 Da
liczba masowa195
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,29 ± 0,17 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość+

195Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

196Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
195,968399669 ± 0,000041239 Da
liczba masowa196
g-factor
czas połowicznego rozpadu
52 ± 1,1 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1966
parzystość

196Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

197Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
196,969657217 ± 0,000021588 Da
liczba masowa197
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,8 ± 0,5 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość+

197Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

198Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
197,972399 ± 0,000215 Da
liczba masowa198
g-factor
czas połowicznego rozpadu
8,7 ± 0,4 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość-

198Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

199Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
198,973807097 ± 0,000044073 Da
liczba masowa199
g-factor
czas połowicznego rozpadu
7 ± 5 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1993
parzystość+

199Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

200Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
199,976844 ± 0,00021 Da
liczba masowa200
g-factor
czas połowicznego rozpadu
43 ± 6 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2008
parzystość-

200Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

201Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
200,978701 ± 0,000215 Da
liczba masowa201
g-factor
czas połowicznego rozpadu
21 ± 5 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2008
parzystość+

201Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

202Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
201,982136 ± 0,000322 Da
liczba masowa202
g-factor
czas połowicznego rozpadu
11 ± 3 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2008
parzystość-

202Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

203Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
202,984573 ± 0,000429 Da
liczba masowa203
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość+

203Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%

204Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
203,989726 ± 0,000429 Da
liczba masowa204
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2011
parzystość

204Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

205Ir

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
204,993988 ± 0,000537 Da
liczba masowa205
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość+

205Ir Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Iridium foil

historia

odkrywca lub wynalazcaS.Tenant, A.F.Fourcory, L.N.Vauquelin, H.V.Collet-Descoltils
miejsce odkryciaEngland/France
data odkrycia1804
etymologiaLatin: iris (rainbow).
wymowai-RID-i-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,001 mg/kg
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,000054 %
Abundance in Sun
0,0000002 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4881
2p4.4624
2s20.1102
3d13.514
3p21.9311
3s22.7942
4d37.2628
4f38.6552
4p35.086
4s34.152
5d58.304
5p53.339
5s51.1545
6s66.4334