Iryd

Iryd (Ir)

77. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa77
Masa atomowa192.217
liczba masowa193
Grupa9
Okres6
Blokd
proton77 p+
neutron116 n0
elektron77 e-
Animated Model atomu Bohra of Ir (Iryd)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
135 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
122 pm
Metallic Radius
127 pm
Promień jonowy
68 pm
Crystal Radius
82 pm
promień van der Waalsa
213 pm
gęstość
22,5622 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Iryd0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
8,96702 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Ir (Iryd)
ciepło parowania
604 kJ/mol
ciepło topnienia
27,61 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
669 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 15, 2
Model atomu Bohra: Ir (Iryd)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Ir (Iryd)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f14 5d7 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d7 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Ir (Iryd)
Orbital Diagram of Ir (Iryd)
stopień utlenienia-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
elektroujemność
2.2
Electrophilicity Index
1,872465121129725 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
4 701,15 K
Temperatura topnienia
2 719,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000064 1/K
molar heat capacity
Ciepło właściwe
0,131 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
21 MS/m
rezystywność
0,00000004699999999998 m Ω
nadprzewodnictwo
0,11 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,00000000167 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000000321 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0000377
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
3,84 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
6,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
320 GPa
moduł Kirchhoffa
210 GPa
moduł Younga
528 GPa
współczynnik Poissona
0,26
prędkość dźwięku
4 825 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number62
Mendeleev Number65
Pettifor Number65
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
54 ± 7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
425
Neutron Mass Absorption
0,081
liczby kwantowe4F9/2
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Iridium

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy41
Natural Isotopes2
Isotopic Composition19362.70%19362.70%19137.30%19137.30%

163Ir

liczba masowa163
liczba neutronów86
względna masa atomowa
162,994299 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

164Ir

liczba masowa164
liczba neutronów87
względna masa atomowa
163,991966 ± 0,000339 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

165Ir

liczba masowa165
liczba neutronów88
względna masa atomowa
164,987552 ± 0,00017 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)
α (α emission)

166Ir

liczba masowa166
liczba neutronów89
względna masa atomowa
165,985716 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,5 ± 2,2 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)93%
p (proton emission)7%

167Ir

liczba masowa167
liczba neutronów90
względna masa atomowa
166,981671973 ± 0,000019694 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
29,3 ± 0,6 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1981
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)43.5%
p (proton emission)38.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

168Ir

liczba masowa168
liczba neutronów91
względna masa atomowa
167,979960978 ± 0,000059277 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
230 ± 50 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

169Ir

liczba masowa169
liczba neutronów92
względna masa atomowa
168,976281743 ± 0,00002502 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
353 ± 4 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1978
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)53%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

170Ir

liczba masowa170
liczba neutronów93
względna masa atomowa
169,975113 ± 0,000109 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
910 ± 150 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)5.2%

171Ir

liczba masowa171
liczba neutronów94
względna masa atomowa
170,97164552 ± 0,000041295 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,1 ± 0,3 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)15%

172Ir

liczba masowa172
liczba neutronów95
względna masa atomowa
171,970607035 ± 0,000034785 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,4 ± 0,3 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98%
α (α emission)2%

173Ir

liczba masowa173
liczba neutronów96
względna masa atomowa
172,967505477 ± 0,000011316 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9 ± 0,8 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.5%
α (α emission)3.5%

174Ir

liczba masowa174
liczba neutronów97
względna masa atomowa
173,966949939 ± 0,000012046 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,9 ± 0,6 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.5%
α (α emission)0.5%

175Ir

liczba masowa175
liczba neutronów98
względna masa atomowa
174,964149519 ± 0,000013295 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9 ± 2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.15%
α (α emission)0.85%

176Ir

liczba masowa176
liczba neutronów99
względna masa atomowa
175,963626261 ± 0,000008679 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,7 ± 0,5 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.9%
α (α emission)3.1%

177Ir

liczba masowa177
liczba neutronów100
względna masa atomowa
176,9613015 ± 0,000021213 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
29,8 ± 1,7 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.06%

178Ir

liczba masowa178
liczba neutronów101
względna masa atomowa
177,961079395 ± 0,000020204 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12 ± 2 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Ir

liczba masowa179
liczba neutronów102
względna masa atomowa
178,959117594 ± 0,000010489 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
79 ± 1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180Ir

liczba masowa180
liczba neutronów103
względna masa atomowa
179,959229446 ± 0,000023302 Da
g-factor
0,5 ± 0,04
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,5 ± 0,1 m
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

181Ir

liczba masowa181
liczba neutronów104
względna masa atomowa
180,957634691 ± 0,000005631 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,9 ± 0,15 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

182Ir

liczba masowa182
liczba neutronów105
względna masa atomowa
181,958076296 ± 0,000022509 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
15 ± 1 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1961
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

183Ir

liczba masowa183
liczba neutronów106
względna masa atomowa
182,956841231 ± 0,000026486 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
58 ± 5 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1961
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

184Ir

liczba masowa184
liczba neutronów107
względna masa atomowa
183,957476 ± 0,00003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,09 ± 0,03 h
spin5
nuclear quadrupole moment
2,41 ± 0,03
data odkrycia1960
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

185Ir

liczba masowa185
liczba neutronów108
względna masa atomowa
184,956698 ± 0,00003 Da
g-factor
1,0384 ± 0,0052
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14,4 ± 0,1 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1958
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

186Ir

liczba masowa186
liczba neutronów109
względna masa atomowa
185,957946754 ± 0,00001774 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
16,64 ± 0,03 h
spin5
nuclear quadrupole moment
-2,55 ± 0,03
data odkrycia1958
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

187Ir

liczba masowa187
liczba neutronów110
względna masa atomowa
186,957542 ± 0,00003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,5 ± 0,3 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,941 ± 0,011
data odkrycia1958
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

188Ir

liczba masowa188
liczba neutronów111
względna masa atomowa
187,958834999 ± 0,000010116 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
41,5 ± 0,5 h
spin1
nuclear quadrupole moment
0,484 ± 0,006
data odkrycia1950
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

189Ir

liczba masowa189
liczba neutronów112
względna masa atomowa
188,958722602 ± 0,0000135 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
13,2 ± 0,1 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

190Ir

liczba masowa190
liczba neutronów113
względna masa atomowa
189,960543374 ± 0,00000147 Da
g-factor
0,01 ± 0,0025
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11,78 ± 0,1 d
spin4
nuclear quadrupole moment
2,87 ± 0,16
data odkrycia1947
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)0.002%

191Ir

liczba masowa191
liczba neutronów114
względna masa atomowa
190,960591455 ± 0,000001406 Da
g-factor
0,10013333333333 ± 0,0004
abundancja naturalna
37,3 ± 0,2
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,816 ± 0,009
data odkrycia1935
parzystość+

192Ir

liczba masowa192
liczba neutronów115
względna masa atomowa
191,962602414 ± 0,00000141 Da
g-factor
0,47925 ± 0,0025
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
73,82 ± 0,014 d
spin4
nuclear quadrupole moment
2,15 ± 0,06
data odkrycia1937
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)95.24%
ϵ (electron capture)4.76%

193Ir

liczba masowa193
liczba neutronów116
względna masa atomowa
192,962923753 ± 0,000001425 Da
g-factor
0,10866666666667 ± 0,0004
abundancja naturalna
62,7 ± 0,2
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,751 ± 0,009
data odkrycia1935
parzystość+

194Ir

liczba masowa194
liczba neutronów117
względna masa atomowa
193,965075703 ± 0,000001429 Da
g-factor
0,39 ± 0,01
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
19,35 ± 0,07 h
spin1
nuclear quadrupole moment
0,339 ± 0,012
data odkrycia1937
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

195Ir

liczba masowa195
liczba neutronów118
względna masa atomowa
194,965976898 ± 0,000001431 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,29 ± 0,17 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

196Ir

liczba masowa196
liczba neutronów119
względna masa atomowa
195,968399669 ± 0,000041239 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
52 ± 1,1 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1966
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

197Ir

liczba masowa197
liczba neutronów120
względna masa atomowa
196,969657217 ± 0,000021588 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,8 ± 0,5 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

198Ir

liczba masowa198
liczba neutronów121
względna masa atomowa
197,972399 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,7 ± 0,4 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

199Ir

liczba masowa199
liczba neutronów122
względna masa atomowa
198,973807097 ± 0,000044073 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7 ± 5 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1993
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

200Ir

liczba masowa200
liczba neutronów123
względna masa atomowa
199,976844 ± 0,00021 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
43 ± 6 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2008
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

201Ir

liczba masowa201
liczba neutronów124
względna masa atomowa
200,978701 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21 ± 5 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2008
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

202Ir

liczba masowa202
liczba neutronów125
względna masa atomowa
201,982136 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11 ± 3 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2008
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

203Ir

liczba masowa203
liczba neutronów126
względna masa atomowa
202,984573 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

204Ir

liczba masowa204
liczba neutronów127
względna masa atomowa
203,989726 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2011
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

205Ir

liczba masowa205
liczba neutronów128
względna masa atomowa
204,993988 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Iridium foil

historia

odkrywca lub wynalazcaS.Tenant, A.F.Fourcory, L.N.Vauquelin, H.V.Collet-Descoltils
miejsce odkryciaEngland/France
data odkrycia1804
etymologiaLatin: iris (rainbow).
wymowai-RID-i-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,001 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,000054 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,0000002 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4881
2p4.4624
2s20.1102
3d13.514
3p21.9311
3s22.7942
4d37.2628
4f38.6552
4p35.086
4s34.152
5d58.304
5p53.339
5s51.1545
6s66.4334