Iridium

Iridium (Ir)

chemický prvok s protónovým číslom 77
Protónové číslo77
Atómová hmotnosť192.217
Nukleónové číslo193
Skupina9
Perióda6
Orbitáld
protón77 p+
Neutrón116 n0
elektrón77 e-
Animated Bohrov model atómu of Ir (Iridium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
135 pm
Mólový objem
Covalent Radius
122 pm
Metallic Radius
127 pm
iónový polomer
68 pm
Crystal Radius
82 pm
Van der Waalsov polomer
213 pm
density
22,5622 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Iridium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
8,96702 eV/particle
ionization energy of Ir (Iridium)
Merné skupenské teplo varu
604 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
27,61 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
669 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 15, 2
Bohrov model atómu: Ir (Iridium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Ir (Iridium)
electron configuration[Xe] 4f14 5d7 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d7 6s2
Enhanced Bohrov model atómu of Ir (Iridium)
Orbital Diagram of Ir (Iridium)
Oxidačné číslo-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Elektronegativita
2.2
Electrophilicity Index
1,872465121129725 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
4 701,15 K
Teplota topenia
2 719,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobasilvery white
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
0,0000064 1/K
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
0,131 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
21 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000004699999999998 m Ω
supravodivosť
0,11 K
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,00000000167 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000000321 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0000377
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaTvárovo-centrovaný kockový (FCC)
lattice constant
3,84 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
6,5 MPa
bulk modulus
320 GPa
shear modulus
210 GPa
Youngov modul
528 GPa
Poissonova konštanta
0,26
rýchlosť zvuku
4 825 m/s
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number62
Mendeleev Number65
Pettifor Number65
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
polarizability
54 ± 7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
425
Neutron Mass Absorption
0,081
Kvantové číslo4F9/2
Priestorová grupa225 (Fm_3m)

Isotopes of Iridium

Stabilné izotopy2
Nestabilné izotopy41
Natural Isotopes2
Isotopic Composition19362.70%19362.70%19137.30%19137.30%

163Ir

Nukleónové číslo163
neutrónové číslo86
Relatívna atómová hmotnosť
162,994299 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

164Ir

Nukleónové číslo164
neutrónové číslo87
Relatívna atómová hmotnosť
163,991966 ± 0,000339 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

165Ir

Nukleónové číslo165
neutrónové číslo88
Relatívna atómová hmotnosť
164,987552 ± 0,00017 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)
α (α emission)

166Ir

Nukleónové číslo166
neutrónové číslo89
Relatívna atómová hmotnosť
165,985716 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,5 ± 2,2 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1981
parity

decay modeintensity
α (α emission)93%
p (proton emission)7%

167Ir

Nukleónové číslo167
neutrónové číslo90
Relatívna atómová hmotnosť
166,981671973 ± 0,000019694 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
29,3 ± 0,6 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1981
parity+

decay modeintensity
α (α emission)43.5%
p (proton emission)38.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

168Ir

Nukleónové číslo168
neutrónové číslo91
Relatívna atómová hmotnosť
167,979960978 ± 0,000059277 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
230 ± 50 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1978
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

169Ir

Nukleónové číslo169
neutrónové číslo92
Relatívna atómová hmotnosť
168,976281743 ± 0,00002502 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
353 ± 4 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1978
parity+

decay modeintensity
α (α emission)53%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

170Ir

Nukleónové číslo170
neutrónové číslo93
Relatívna atómová hmotnosť
169,975113 ± 0,000109 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
910 ± 150 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1977
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)5.2%

171Ir

Nukleónové číslo171
neutrónové číslo94
Relatívna atómová hmotnosť
170,97164552 ± 0,000041295 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,1 ± 0,3 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)15%

172Ir

Nukleónové číslo172
neutrónové číslo95
Relatívna atómová hmotnosť
171,970607035 ± 0,000034785 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,4 ± 0,3 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1967
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98%
α (α emission)2%

173Ir

Nukleónové číslo173
neutrónové číslo96
Relatívna atómová hmotnosť
172,967505477 ± 0,000011316 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9 ± 0,8 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.5%
α (α emission)3.5%

174Ir

Nukleónové číslo174
neutrónové číslo97
Relatívna atómová hmotnosť
173,966949939 ± 0,000012046 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,9 ± 0,6 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.5%
α (α emission)0.5%

175Ir

Nukleónové číslo175
neutrónové číslo98
Relatívna atómová hmotnosť
174,964149519 ± 0,000013295 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9 ± 2 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.15%
α (α emission)0.85%

176Ir

Nukleónové číslo176
neutrónové číslo99
Relatívna atómová hmotnosť
175,963626261 ± 0,000008679 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,7 ± 0,5 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.9%
α (α emission)3.1%

177Ir

Nukleónové číslo177
neutrónové číslo100
Relatívna atómová hmotnosť
176,9613015 ± 0,000021213 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
29,8 ± 1,7 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1967
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.06%

178Ir

Nukleónové číslo178
neutrónové číslo101
Relatívna atómová hmotnosť
177,961079395 ± 0,000020204 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12 ± 2 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Ir

Nukleónové číslo179
neutrónové číslo102
Relatívna atómová hmotnosť
178,959117594 ± 0,000010489 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
79 ± 1 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1992
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180Ir

Nukleónové číslo180
neutrónové číslo103
Relatívna atómová hmotnosť
179,959229446 ± 0,000023302 Da
g-factor
0,5 ± 0,04
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,5 ± 0,1 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

181Ir

Nukleónové číslo181
neutrónové číslo104
Relatívna atómová hmotnosť
180,957634691 ± 0,000005631 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,9 ± 0,15 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

182Ir

Nukleónové číslo182
neutrónové číslo105
Relatívna atómová hmotnosť
181,958076296 ± 0,000022509 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
15 ± 1 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1961
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

183Ir

Nukleónové číslo183
neutrónové číslo106
Relatívna atómová hmotnosť
182,956841231 ± 0,000026486 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
58 ± 5 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1961
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

184Ir

Nukleónové číslo184
neutrónové číslo107
Relatívna atómová hmotnosť
183,957476 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,09 ± 0,03 h
Spin5
nuclear quadrupole moment
2,41 ± 0,03
dátum objavu1960
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

185Ir

Nukleónové číslo185
neutrónové číslo108
Relatívna atómová hmotnosť
184,956698 ± 0,00003 Da
g-factor
1,0384 ± 0,0052
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
14,4 ± 0,1 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1958
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

186Ir

Nukleónové číslo186
neutrónové číslo109
Relatívna atómová hmotnosť
185,957946754 ± 0,00001774 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
16,64 ± 0,03 h
Spin5
nuclear quadrupole moment
-2,55 ± 0,03
dátum objavu1958
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

187Ir

Nukleónové číslo187
neutrónové číslo110
Relatívna atómová hmotnosť
186,957542 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,5 ± 0,3 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,941 ± 0,011
dátum objavu1958
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

188Ir

Nukleónové číslo188
neutrónové číslo111
Relatívna atómová hmotnosť
187,958834999 ± 0,000010116 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
41,5 ± 0,5 h
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,484 ± 0,006
dátum objavu1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

189Ir

Nukleónové číslo189
neutrónové číslo112
Relatívna atómová hmotnosť
188,958722602 ± 0,0000135 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
13,2 ± 0,1 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1955
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

190Ir

Nukleónové číslo190
neutrónové číslo113
Relatívna atómová hmotnosť
189,960543374 ± 0,00000147 Da
g-factor
0,01 ± 0,0025
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11,78 ± 0,1 d
Spin4
nuclear quadrupole moment
2,87 ± 0,16
dátum objavu1947
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)0.002%

191Ir

Nukleónové číslo191
neutrónové číslo114
Relatívna atómová hmotnosť
190,960591455 ± 0,000001406 Da
g-factor
0,10013333333333 ± 0,0004
natural abundance
37,3 ± 0,2
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,816 ± 0,009
dátum objavu1935
parity+

192Ir

Nukleónové číslo192
neutrónové číslo115
Relatívna atómová hmotnosť
191,962602414 ± 0,00000141 Da
g-factor
0,47925 ± 0,0025
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
73,82 ± 0,014 d
Spin4
nuclear quadrupole moment
2,15 ± 0,06
dátum objavu1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)95.24%
ϵ (electron capture)4.76%

193Ir

Nukleónové číslo193
neutrónové číslo116
Relatívna atómová hmotnosť
192,962923753 ± 0,000001425 Da
g-factor
0,10866666666667 ± 0,0004
natural abundance
62,7 ± 0,2
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,751 ± 0,009
dátum objavu1935
parity+

194Ir

Nukleónové číslo194
neutrónové číslo117
Relatívna atómová hmotnosť
193,965075703 ± 0,000001429 Da
g-factor
0,39 ± 0,01
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
19,35 ± 0,07 h
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,339 ± 0,012
dátum objavu1937
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

195Ir

Nukleónové číslo195
neutrónové číslo118
Relatívna atómová hmotnosť
194,965976898 ± 0,000001431 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,29 ± 0,17 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1952
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

196Ir

Nukleónové číslo196
neutrónové číslo119
Relatívna atómová hmotnosť
195,968399669 ± 0,000041239 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
52 ± 1,1 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1966
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

197Ir

Nukleónové číslo197
neutrónové číslo120
Relatívna atómová hmotnosť
196,969657217 ± 0,000021588 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,8 ± 0,5 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1952
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

198Ir

Nukleónové číslo198
neutrónové číslo121
Relatívna atómová hmotnosť
197,972399 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,7 ± 0,4 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1973
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

199Ir

Nukleónové číslo199
neutrónové číslo122
Relatívna atómová hmotnosť
198,973807097 ± 0,000044073 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7 ± 5 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1993
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

200Ir

Nukleónové číslo200
neutrónové číslo123
Relatívna atómová hmotnosť
199,976844 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
43 ± 6 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2008
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

201Ir

Nukleónové číslo201
neutrónové číslo124
Relatívna atómová hmotnosť
200,978701 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
21 ± 5 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2008
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

202Ir

Nukleónové číslo202
neutrónové číslo125
Relatívna atómová hmotnosť
201,982136 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11 ± 3 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2008
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

203Ir

Nukleónové číslo203
neutrónové číslo126
Relatívna atómová hmotnosť
202,984573 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

204Ir

Nukleónové číslo204
neutrónové číslo127
Relatívna atómová hmotnosť
203,989726 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2011
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

205Ir

Nukleónové číslo205
neutrónové číslo128
Relatívna atómová hmotnosť
204,993988 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Iridium foil

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaS.Tenant, A.F.Fourcory, L.N.Vauquelin, H.V.Collet-Descoltils
miesto nálezuEngland/France
dátum objavu1804
etymológiaLatin: iris (rainbow).
pronunciationi-RID-i-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
0,001 mg/kg
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,000054 %
natural abundance (Slnko)
0,0000002 %
Množstvo vo vesmíre
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4881
2p4.4624
2s20.1102
3d13.514
3p21.9311
3s22.7942
4d37.2628
4f38.6552
4p35.086
4s34.152
5d58.304
5p53.339
5s51.1545
6s66.4334