Иридијум

Иридијум (Ir)

chemical element with symbol Ir and atomic number 77
Атомски број77
Атомска маса192.217
Масени број193
Група9
Периода6
Блокd
протон77 p+
неутрон116 n0
електрон77 e-
Animated Боров модел атома of Ir (Иридијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
135 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
122 pm
Metallic Radius
127 pm
ionic radius
68 pm
Crystal Radius
82 pm
Ван дер Валсов радијус
213 pm
густина
22,5622 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Иридијум0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
8,96702 eV/particle
енергија јонизације of Ir (Иридијум)
Топлота испаравања
604 kJ/mol
топлота топљења
27,61 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
669 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 15, 2
Боров модел атома: Ir (Иридијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Ir (Иридијум)
електронска конфигурација[Xe] 4f14 5d7 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d7 6s2
Enhanced Боров модел атома of Ir (Иридијум)
Orbital Diagram of Ir (Иридијум)
оксидациони број-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
електронегативност
2.2
Electrophilicity Index
1,872465121129725 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
4.701,15 K
Температура топљења
2.719,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery white
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
0,0000064 1/K
molar heat capacity
Специфична топлота
0,131 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
21 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000004699999999998 m Ω
Суперпроводност
0,11 K
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,00000000167 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,000000000321 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,0000377
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПовршинскицентрична Кубична (FCC)
lattice constant
3,84 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
6,5 MPa
модул стишљивости
320 GPa
shear modulus
210 GPa
Јангов модул
528 GPa
Пуасонов однос
0,26
брзина звука
4.825 m/s
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number62
Mendeleev Number65
Pettifor Number65
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

остало

Gas Basicity
polarizability
54 ± 7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
425
Neutron Mass Absorption
0,081
квантни број4F9/2
кристалографска група225 (Fm_3m)

Isotopes of Iridium

Стабилни изотопи2
Нестабилни изотопи41
Natural Isotopes2
Isotopic Composition19362.70%19362.70%19137.30%19137.30%

163Ir

Масени број163
неутронски број86
атомска тежина
162,994299 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

164Ir

Масени број164
неутронски број87
атомска тежина
163,991966 ± 0,000339 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

165Ir

Масени број165
неутронски број88
атомска тежина
164,987552 ± 0,00017 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)
α (α emission)

166Ir

Масени број166
неутронски број89
атомска тежина
165,985716 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,5 ± 2,2 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1981
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)93%
p (proton emission)7%

167Ir

Масени број167
неутронски број90
атомска тежина
166,981671973 ± 0,000019694 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
29,3 ± 0,6 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1981
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)43.5%
p (proton emission)38.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

168Ir

Масени број168
неутронски број91
атомска тежина
167,979960978 ± 0,000059277 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
230 ± 50 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1978
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

169Ir

Масени број169
неутронски број92
атомска тежина
168,976281743 ± 0,00002502 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
353 ± 4 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1978
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)53%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

170Ir

Масени број170
неутронски број93
атомска тежина
169,975113 ± 0,000109 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
910 ± 150 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1977
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)5.2%

171Ir

Масени број171
неутронски број94
атомска тежина
170,97164552 ± 0,000041295 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,1 ± 0,3 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)15%

172Ir

Масени број172
неутронски број95
атомска тежина
171,970607035 ± 0,000034785 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,4 ± 0,3 s
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98%
α (α emission)2%

173Ir

Масени број173
неутронски број96
атомска тежина
172,967505477 ± 0,000011316 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9 ± 0,8 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.5%
α (α emission)3.5%

174Ir

Масени број174
неутронски број97
атомска тежина
173,966949939 ± 0,000012046 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,9 ± 0,6 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.5%
α (α emission)0.5%

175Ir

Масени број175
неутронски број98
атомска тежина
174,964149519 ± 0,000013295 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9 ± 2 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.15%
α (α emission)0.85%

176Ir

Масени број176
неутронски број99
атомска тежина
175,963626261 ± 0,000008679 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,7 ± 0,5 s
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.9%
α (α emission)3.1%

177Ir

Масени број177
неутронски број100
атомска тежина
176,9613015 ± 0,000021213 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
29,8 ± 1,7 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.06%

178Ir

Масени број178
неутронски број101
атомска тежина
177,961079395 ± 0,000020204 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12 ± 2 s
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1972
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Ir

Масени број179
неутронски број102
атомска тежина
178,959117594 ± 0,000010489 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
79 ± 1 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1992
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180Ir

Масени број180
неутронски број103
атомска тежина
179,959229446 ± 0,000023302 Da
g-factor
0,5 ± 0,04
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,5 ± 0,1 m
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића1972
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

181Ir

Масени број181
неутронски број104
атомска тежина
180,957634691 ± 0,000005631 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,9 ± 0,15 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1972
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

182Ir

Масени број182
неутронски број105
атомска тежина
181,958076296 ± 0,000022509 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
15 ± 1 m
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1961
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

183Ir

Масени број183
неутронски број106
атомска тежина
182,956841231 ± 0,000026486 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
58 ± 5 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1961
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

184Ir

Масени број184
неутронски број107
атомска тежина
183,957476 ± 0,00003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,09 ± 0,03 h
Спин5
nuclear quadrupole moment
2,41 ± 0,03
датум открића1960
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

185Ir

Масени број185
неутронски број108
атомска тежина
184,956698 ± 0,00003 Da
g-factor
1,0384 ± 0,0052
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14,4 ± 0,1 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1958
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

186Ir

Масени број186
неутронски број109
атомска тежина
185,957946754 ± 0,00001774 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
16,64 ± 0,03 h
Спин5
nuclear quadrupole moment
-2,55 ± 0,03
датум открића1958
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

187Ir

Масени број187
неутронски број110
атомска тежина
186,957542 ± 0,00003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,5 ± 0,3 h
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,941 ± 0,011
датум открића1958
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

188Ir

Масени број188
неутронски број111
атомска тежина
187,958834999 ± 0,000010116 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
41,5 ± 0,5 h
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,484 ± 0,006
датум открића1950
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

189Ir

Масени број189
неутронски број112
атомска тежина
188,958722602 ± 0,0000135 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
13,2 ± 0,1 d
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1955
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

190Ir

Масени број190
неутронски број113
атомска тежина
189,960543374 ± 0,00000147 Da
g-factor
0,01 ± 0,0025
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11,78 ± 0,1 d
Спин4
nuclear quadrupole moment
2,87 ± 0,16
датум открића1947
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)0.002%

191Ir

Масени број191
неутронски број114
атомска тежина
190,960591455 ± 0,000001406 Da
g-factor
0,10013333333333 ± 0,0004
присутност у природи
37,3 ± 0,2
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,816 ± 0,009
датум открића1935
parity+

192Ir

Масени број192
неутронски број115
атомска тежина
191,962602414 ± 0,00000141 Da
g-factor
0,47925 ± 0,0025
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
73,82 ± 0,014 d
Спин4
nuclear quadrupole moment
2,15 ± 0,06
датум открића1937
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)95.24%
ϵ (electron capture)4.76%

193Ir

Масени број193
неутронски број116
атомска тежина
192,962923753 ± 0,000001425 Da
g-factor
0,10866666666667 ± 0,0004
присутност у природи
62,7 ± 0,2
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,751 ± 0,009
датум открића1935
parity+

194Ir

Масени број194
неутронски број117
атомска тежина
193,965075703 ± 0,000001429 Da
g-factor
0,39 ± 0,01
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
19,35 ± 0,07 h
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,339 ± 0,012
датум открића1937
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

195Ir

Масени број195
неутронски број118
атомска тежина
194,965976898 ± 0,000001431 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,29 ± 0,17 h
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1952
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

196Ir

Масени број196
неутронски број119
атомска тежина
195,968399669 ± 0,000041239 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
52 ± 1,1 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1966
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

197Ir

Масени број197
неутронски број120
атомска тежина
196,969657217 ± 0,000021588 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,8 ± 0,5 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1952
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

198Ir

Масени број198
неутронски број121
атомска тежина
197,972399 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,7 ± 0,4 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1973
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

199Ir

Масени број199
неутронски број122
атомска тежина
198,973807097 ± 0,000044073 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7 ± 5 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1993
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

200Ir

Масени број200
неутронски број123
атомска тежина
199,976844 ± 0,00021 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
43 ± 6 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића2008
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

201Ir

Масени број201
неутронски број124
атомска тежина
200,978701 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
21 ± 5 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2008
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

202Ir

Масени број202
неутронски број125
атомска тежина
201,982136 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11 ± 3 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића2008
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

203Ir

Масени број203
неутронски број126
атомска тежина
202,984573 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2009
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)

204Ir

Масени број204
неутронски број127
атомска тежина
203,989726 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2011
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

205Ir

Масени број205
неутронски број128
атомска тежина
204,993988 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2012
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Iridium foil

историја

откриоS.Tenant, A.F.Fourcory, L.N.Vauquelin, H.V.Collet-Descoltils
место открићаEngland/France
датум открића1804
етимологијаLatin: iris (rainbow).
изговорi-RID-i-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
0,001 mg/kg
присутност у природи (океан)
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
0,000054 %
присутност у природи (Сунце)
0,0000002 %
Заступљеност у Космосу
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4881
2p4.4624
2s20.1102
3d13.514
3p21.9311
3s22.7942
4d37.2628
4f38.6552
4p35.086
4s34.152
5d58.304
5p53.339
5s51.1545
6s66.4334