อิริเดียม

อิริเดียม (Ir)

chemical element with symbol Ir and atomic number 77
เลขอะตอม77
มวลอะตอม192.217
เลขมวล193
หมู่9
คาบ6
บล็อกd
โปรตอน77 p+
นิวตรอน116 n0
อิเล็กตรอน77 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ir (อิริเดียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
135 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
122 pm
Metallic Radius
127 pm
ionic radius
68 pm
Crystal Radius
82 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
213 pm
ความหนาแน่น
22.5622 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: อิริเดียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
8.96702 eV/particle
ionization energy of Ir (อิริเดียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
604 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
27.61 kJ/mol
standard enthalpy of formation
669 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 15, 2
แบบจำลองของบอร์: Ir (อิริเดียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Ir (อิริเดียม)
electron configuration[Xe] 4f14 5d7 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d7 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ir (อิริเดียม)
Orbital Diagram of Ir (อิริเดียม)
สถานะออกซิเดชัน-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.2
Electrophilicity Index
1.872465121129725 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
4,701.15 K
จุดหลอมเหลว
2,719.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000064 1/K
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
0.131 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
21 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000004699999999998 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
0.11 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.00000000167 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000000321 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0000377
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
3.84 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
6.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
320 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
210 GPa
Young's modulus
528 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.26
อัตราเร็วของเสียง
4,825 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number62
Mendeleev Number65
Pettifor Number65
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
polarizability
54 ± 7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
425
Neutron Mass Absorption
0.081
quantum number4F9/2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Iridium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร41
Natural Isotopes2
Isotopic Composition19362.70%19362.70%19137.30%19137.30%

163Ir

เลขมวล163
เลขนิวตรอน86
น้ำหนักอะตอม
162.994299 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

164Ir

เลขมวล164
เลขนิวตรอน87
น้ำหนักอะตอม
163.991966 ± 0.000339 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

165Ir

เลขมวล165
เลขนิวตรอน88
น้ำหนักอะตอม
164.987552 ± 0.00017 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)
α (α emission)

166Ir

เลขมวล166
เลขนิวตรอน89
น้ำหนักอะตอม
165.985716 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.5 ± 2.2 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity

decay modeintensity
α (α emission)93%
p (proton emission)7%

167Ir

เลขมวล167
เลขนิวตรอน90
น้ำหนักอะตอม
166.981671973 ± 0.000019694 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
29.3 ± 0.6 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

decay modeintensity
α (α emission)43.5%
p (proton emission)38.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

168Ir

เลขมวล168
เลขนิวตรอน91
น้ำหนักอะตอม
167.979960978 ± 0.000059277 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
230 ± 50 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

169Ir

เลขมวล169
เลขนิวตรอน92
น้ำหนักอะตอม
168.976281743 ± 0.00002502 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
353 ± 4 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

decay modeintensity
α (α emission)53%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

170Ir

เลขมวล170
เลขนิวตรอน93
น้ำหนักอะตอม
169.975113 ± 0.000109 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
910 ± 150 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)5.2%

171Ir

เลขมวล171
เลขนิวตรอน94
น้ำหนักอะตอม
170.97164552 ± 0.000041295 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.1 ± 0.3 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)15%

172Ir

เลขมวล172
เลขนิวตรอน95
น้ำหนักอะตอม
171.970607035 ± 0.000034785 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.4 ± 0.3 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98%
α (α emission)2%

173Ir

เลขมวล173
เลขนิวตรอน96
น้ำหนักอะตอม
172.967505477 ± 0.000011316 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9 ± 0.8 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.5%
α (α emission)3.5%

174Ir

เลขมวล174
เลขนิวตรอน97
น้ำหนักอะตอม
173.966949939 ± 0.000012046 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.9 ± 0.6 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.5%
α (α emission)0.5%

175Ir

เลขมวล175
เลขนิวตรอน98
น้ำหนักอะตอม
174.964149519 ± 0.000013295 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9 ± 2 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.15%
α (α emission)0.85%

176Ir

เลขมวล176
เลขนิวตรอน99
น้ำหนักอะตอม
175.963626261 ± 0.000008679 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.7 ± 0.5 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.9%
α (α emission)3.1%

177Ir

เลขมวล177
เลขนิวตรอน100
น้ำหนักอะตอม
176.9613015 ± 0.000021213 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
29.8 ± 1.7 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.06%

178Ir

เลขมวล178
เลขนิวตรอน101
น้ำหนักอะตอม
177.961079395 ± 0.000020204 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12 ± 2 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Ir

เลขมวล179
เลขนิวตรอน102
น้ำหนักอะตอม
178.959117594 ± 0.000010489 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
79 ± 1 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180Ir

เลขมวล180
เลขนิวตรอน103
น้ำหนักอะตอม
179.959229446 ± 0.000023302 Da
g-factor
0.5 ± 0.04
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.5 ± 0.1 m
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

181Ir

เลขมวล181
เลขนิวตรอน104
น้ำหนักอะตอม
180.957634691 ± 0.000005631 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.9 ± 0.15 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

182Ir

เลขมวล182
เลขนิวตรอน105
น้ำหนักอะตอม
181.958076296 ± 0.000022509 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
15 ± 1 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

183Ir

เลขมวล183
เลขนิวตรอน106
น้ำหนักอะตอม
182.956841231 ± 0.000026486 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
58 ± 5 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

184Ir

เลขมวล184
เลขนิวตรอน107
น้ำหนักอะตอม
183.957476 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.09 ± 0.03 h
สปิน5
nuclear quadrupole moment
2.41 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

185Ir

เลขมวล185
เลขนิวตรอน108
น้ำหนักอะตอม
184.956698 ± 0.00003 Da
g-factor
1.0384 ± 0.0052
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
14.4 ± 0.1 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

186Ir

เลขมวล186
เลขนิวตรอน109
น้ำหนักอะตอม
185.957946754 ± 0.00001774 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
16.64 ± 0.03 h
สปิน5
nuclear quadrupole moment
-2.55 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

187Ir

เลขมวล187
เลขนิวตรอน110
น้ำหนักอะตอม
186.957542 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.5 ± 0.3 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.941 ± 0.011
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

188Ir

เลขมวล188
เลขนิวตรอน111
น้ำหนักอะตอม
187.958834999 ± 0.000010116 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
41.5 ± 0.5 h
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.484 ± 0.006
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

189Ir

เลขมวล189
เลขนิวตรอน112
น้ำหนักอะตอม
188.958722602 ± 0.0000135 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
13.2 ± 0.1 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

190Ir

เลขมวล190
เลขนิวตรอน113
น้ำหนักอะตอม
189.960543374 ± 0.00000147 Da
g-factor
0.01 ± 0.0025
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11.78 ± 0.1 d
สปิน4
nuclear quadrupole moment
2.87 ± 0.16
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)0.002%

191Ir

เลขมวล191
เลขนิวตรอน114
น้ำหนักอะตอม
190.960591455 ± 0.000001406 Da
g-factor
0.10013333333333 ± 0.0004
natural abundance
37.3 ± 0.2
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.816 ± 0.009
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

192Ir

เลขมวล192
เลขนิวตรอน115
น้ำหนักอะตอม
191.962602414 ± 0.00000141 Da
g-factor
0.47925 ± 0.0025
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
73.82 ± 0.014 d
สปิน4
nuclear quadrupole moment
2.15 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)95.24%
ϵ (electron capture)4.76%

193Ir

เลขมวล193
เลขนิวตรอน116
น้ำหนักอะตอม
192.962923753 ± 0.000001425 Da
g-factor
0.10866666666667 ± 0.0004
natural abundance
62.7 ± 0.2
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.751 ± 0.009
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

194Ir

เลขมวล194
เลขนิวตรอน117
น้ำหนักอะตอม
193.965075703 ± 0.000001429 Da
g-factor
0.39 ± 0.01
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
19.35 ± 0.07 h
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.339 ± 0.012
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

195Ir

เลขมวล195
เลขนิวตรอน118
น้ำหนักอะตอม
194.965976898 ± 0.000001431 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.29 ± 0.17 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

196Ir

เลขมวล196
เลขนิวตรอน119
น้ำหนักอะตอม
195.968399669 ± 0.000041239 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
52 ± 1.1 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

197Ir

เลขมวล197
เลขนิวตรอน120
น้ำหนักอะตอม
196.969657217 ± 0.000021588 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.8 ± 0.5 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

198Ir

เลขมวล198
เลขนิวตรอน121
น้ำหนักอะตอม
197.972399 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.7 ± 0.4 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

199Ir

เลขมวล199
เลขนิวตรอน122
น้ำหนักอะตอม
198.973807097 ± 0.000044073 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7 ± 5 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1993
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

200Ir

เลขมวล200
เลขนิวตรอน123
น้ำหนักอะตอม
199.976844 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
43 ± 6 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

201Ir

เลขมวล201
เลขนิวตรอน124
น้ำหนักอะตอม
200.978701 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
21 ± 5 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

202Ir

เลขมวล202
เลขนิวตรอน125
น้ำหนักอะตอม
201.982136 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11 ± 3 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

203Ir

เลขมวล203
เลขนิวตรอน126
น้ำหนักอะตอม
202.984573 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

204Ir

เลขมวล204
เลขนิวตรอน127
น้ำหนักอะตอม
203.989726 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2011
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

205Ir

เลขมวล205
เลขนิวตรอน128
น้ำหนักอะตอม
204.993988 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Iridium foil

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์S.Tenant, A.F.Fourcory, L.N.Vauquelin, H.V.Collet-Descoltils
สถานที่ค้นพบEngland/France
ถูกค้นพบเมื่อ1804
ศัพทมูลวิทยาLatin: iris (rainbow).
pronunciationi-RID-i-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.001 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.000054 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.0000002 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4881
2p4.4624
2s20.1102
3d13.514
3p21.9311
3s22.7942
4d37.2628
4f38.6552
4p35.086
4s34.152
5d58.304
5p53.339
5s51.1545
6s66.4334

alias

 • Ir
 • element 77

การแปล

 • อังกฤษiridium
 • นอร์เวย์บุคมอลiridium
 • อิตาลีiridio
 • ฝรั่งเศสiridium
 • รัสเซียиридий
 • เยอรมันIridium
 • คาตาลันiridi
 • สเปนiridio
 • นอร์เวย์นีนอสก์iridium
 • ฮังการีirídium
 • สวีเดนiridium
 • แอฟริกานส์iridium
 • อัมฮาราኢሪዲየም
 • อารากอนIridio
 • อาหรับإريديوم
 • อาเซอร์ไบจานİridium
 • เบลารุสІрыдый
 • บัลแกเรียиридий
 • บังกลาইরিডিয়াম
 • บอสเนียiridij
 • เชอโรกีᎠᎢᎵᏗᏴᎻ
 • คอร์ซิกาIridiu
 • เช็กiridium
 • ชูวัชИриди
 • เวลส์Iridiwm
 • เดนมาร์กiridium
 • กรีกιρίδιο
 • เอสเปรันโตiridio
 • เอสโตเนียIriidium
 • บาสก์iridio
 • เปอร์เซียایریدیم
 • ฟินแลนด์iridium
 • ฟรูลีIridi
 • ไอริชIridiam
 • กาลิเซียIridio
 • มานซ์Iriddjum
 • จีนแคะiridium
 • ฮิบรูאירידיום
 • ฮินดีฟิจิIridium
 • โครเอเชียIridij
 • ซอร์เบียตอนบนIridium
 • เฮติครีโอลIridyòm
 • อาร์เมเนียիրիդիում
 • อินเตอร์ลิงกัวIridium
 • อินโดนีเซียiridium
 • อีโดIridio
 • ไอซ์แลนด์iridín
 • ญี่ปุ่นイリジウム
 • โลชบันjinmrdiridi
 • ชวาIridium
 • จอร์เจียირიდიუმი
 • คาซัคИридий
 • กันนาดาಇರಿಡಿಯಮ್
 • เกาหลี이리듐
 • เคิร์ดÎrîdyûm
 • โกมิИридий
 • ละตินiridium
 • ลักเซมเบิร์กIridium
 • ลิมเบิร์กIridium
 • ลิกูเรียIridio
 • ลิทัวเนียIridis
 • ลัตเวียirīdijs
 • มาลายาลัมഇറിഡിയം
 • มราฐีइरिडियम
 • มารีตะวันตกИридий
 • มาเลย์Iridium
 • ดัตช์iridium
 • อ็อกซิตันIridi
 • โปแลนด์iryd
 • ลาฮ์นดาاریڈیم
 • โปรตุเกสirídio
 • เคชวาIridyu
 • โรมาเนียiridiu
 • ซิซิลีiridiu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียIridijum
 • สโลวักirídium
 • สโลวีเนียIridij
 • แอลเบเนียIridiumi
 • เซอร์เบียиридијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Iridium
 • สวาฮีลีIridi
 • ทมิฬஇரிடியம்
 • ตุรกีİridyum
 • ยูเครนіридій
 • อูรดูIridium
 • เวปส์Iridii
 • เวียดนามiridi
 • วาเรย์Iridyo
 • คัลมืยค์Иридиум
 • ยิดดิชאירידיום
 • โยรูบาIridium
 • จีน
 • เบรตันIridiom
 • เซบูIridio
 • มาซิโดเนียиридиум
 • เคิร์ดตอนกลางئیریدیۆم
 • โอดิยาଇରିଡ଼ିଅମ
 • คุชราตઈરિડીયમ
 • ปัญจาบਇਰੀਡੀਅਮ
 • ตาตาร์Иридий
 • พีดมอนต์Iridi
 • สกอตส์iridium
 • โซมาลีIridiyaam
 • กวางตุ้ง
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Ірыд
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • อาโรมาเนียIridiu
 • อุซเบกIridiy
 • เนปาลइरिडियम
 • คีร์กีซИридий
 • ฮินดีइरीडियम
 • สันสกฤตइरिडियम
 • มอลตาiridju
 • ลอมบาร์ดIridio
 • เกลิกสกอตIridium
 • โปรตุเกส (บราซิล)irídio
 • เนวาร์इरिडियम
 • บาลีइरिडियम
 • เตลูกูఇరీడియం
 • cdoIridium
 • จีนมินหนานIridium
 • อัสตูเรียสIridiu
 • โภชปุรีइरीडियम
 • ทิเบตཨི་རི་ཌིམ།
 • จีนคลาสสิก
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาiridio
 • kbpƖrɩdɩyɔm
 • จีนอู๋
 • ตากาล็อกIridiyo
 • มองโกเลียириди
 • oloIridii
 • ฟริเซียนเหนือIriidium
 • ทาจิกИридий
 • อุยกูร์ئىرىدىي
 • บาวาเรียIridium
 • ซาร์เดญาIrìdiu
 • พม่าအိုင်ရီဒီယမ်
 • บัชคีร์Иридий
 • อาหรับโมร็อกโกإيريديوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์اريديوم
 • พัชโตارېډيوم
 • มณีปุระꯏꯔꯤꯗꯤꯌꯝ
 • คอร์นิชIridiom
 • บาหลีIridium
 • โคตาวาIrdel
 • บิกอลIridyo
 • ยูกันดาYirediyaamu
 • เกาหลี (เกาหลีเหนือ)이리디움