อิริเดียม

อิริเดียม (Ir)

chemical element with symbol Ir and atomic number 77
เลขอะตอม77
มวลอะตอม192.217
เลขมวล193
หมู่9
คาบ6
บล็อกd
โปรตอน77 p+
นิวตรอน116 n0
Electrons77 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ir (อิริเดียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
135 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
122 pm
Metallic Radius
127 pm
ionic radius
68 pm
Crystal Radius
82 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
213 pm
ความหนาแน่น
22.5622 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
8.96702 eV/particle
ionization energy of Ir (อิริเดียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
604 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
27.61 kJ/mol
standard enthalpy of formation
669 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 15, 2
แบบจำลองของบอร์: Ir (อิริเดียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 4f14 5d7 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ir (อิริเดียม)
Orbital Diagram of Ir (อิริเดียม)
สถานะออกซิเดชัน-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.2
Electrophilicity
1.872465121129725 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
4,701.15 K
จุดหลอมเหลว
2,719.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000064 1/K
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
0.131 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
21 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000004699999999998 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
0.11 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.00000000167 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000000321 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0000377
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
3.84 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
6.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
320 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
210 GPa
Young's modulus
528 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.26
อัตราเร็วของเสียง
4,825 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number62
Mendeleev Number65
Pettifor Number65
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
54 ± 7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
425
Neutron Mass Absorption
0.081
quantum number4F9/2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Iridium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร41
Radioactive Isotopes40

163Ir

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
162.994299 ± 0.000429 Da
เลขมวล163
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

163Ir Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

164Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
163.991966 ± 0.000339 Da
เลขมวล164
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

164Ir Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

165Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
164.987552 ± 0.00017 Da
เลขมวล165
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

165Ir Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%
α (α emission)%

166Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
165.985716 ± 0.000215 Da
เลขมวล166
g-factor
ครึ่งชีวิต
10.5 ± 2.2 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity

166Ir Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)93%
p (proton emission)7%

167Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
166.981671973 ± 0.000019694 Da
เลขมวล167
g-factor
ครึ่งชีวิต
29.3 ± 0.6 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

167Ir Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)43.5%
p (proton emission)38.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

168Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
167.979960978 ± 0.000059277 Da
เลขมวล168
g-factor
ครึ่งชีวิต
230 ± 50 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity

168Ir Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

169Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
168.976281743 ± 0.00002502 Da
เลขมวล169
g-factor
ครึ่งชีวิต
353 ± 4 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

169Ir Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)53%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

170Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
169.975113 ± 0.000109 Da
เลขมวล170
g-factor
ครึ่งชีวิต
910 ± 150 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity-

170Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)5.2%

171Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
170.97164552 ± 0.000041295 Da
เลขมวล171
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.1 ± 0.3 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

171Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)15%

172Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
171.970607035 ± 0.000034785 Da
เลขมวล172
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.4 ± 0.3 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

172Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98%
α (α emission)2%

173Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
172.967505477 ± 0.000011316 Da
เลขมวล173
g-factor
ครึ่งชีวิต
9 ± 0.8 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

173Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.5%
α (α emission)3.5%

174Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
173.966949939 ± 0.000012046 Da
เลขมวล174
g-factor
ครึ่งชีวิต
7.9 ± 0.6 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

174Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.5%
α (α emission)0.5%

175Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
174.964149519 ± 0.000013295 Da
เลขมวล175
g-factor
ครึ่งชีวิต
9 ± 2 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

175Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.15%
α (α emission)0.85%

176Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
175.963626261 ± 0.000008679 Da
เลขมวล176
g-factor
ครึ่งชีวิต
8.7 ± 0.5 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

176Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.9%
α (α emission)3.1%

177Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
176.9613015 ± 0.000021213 Da
เลขมวล177
g-factor
ครึ่งชีวิต
29.8 ± 1.7 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

177Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.06%

178Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
177.961079395 ± 0.000020204 Da
เลขมวล178
g-factor
ครึ่งชีวิต
12 ± 2 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

178Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
178.959117594 ± 0.000010489 Da
เลขมวล179
g-factor
ครึ่งชีวิต
79 ± 1 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity

179Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
179.959229446 ± 0.000023302 Da
เลขมวล180
g-factor
0.5 ± 0.04
ครึ่งชีวิต
1.5 ± 0.1 m
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

180Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

181Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
180.957634691 ± 0.000005631 Da
เลขมวล181
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.9 ± 0.15 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

181Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

182Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
181.958076296 ± 0.000022509 Da
เลขมวล182
g-factor
ครึ่งชีวิต
15 ± 1 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

182Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

183Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
182.956841231 ± 0.000026486 Da
เลขมวล183
g-factor
ครึ่งชีวิต
58 ± 5 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity-

183Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

184Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
183.957476 ± 0.00003 Da
เลขมวล184
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.09 ± 0.03 h
สปิน5
nuclear quadrupole moment
2.41 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

184Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

185Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
184.956698 ± 0.00003 Da
เลขมวล185
g-factor
1.0384 ± 0.0052
ครึ่งชีวิต
14.4 ± 0.1 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity-

185Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

186Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
185.957946754 ± 0.00001774 Da
เลขมวล186
g-factor
ครึ่งชีวิต
16.64 ± 0.03 h
สปิน5
nuclear quadrupole moment
-2.55 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

186Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

187Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
186.957542 ± 0.00003 Da
เลขมวล187
g-factor
ครึ่งชีวิต
10.5 ± 0.3 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.941 ± 0.011
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

187Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

188Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
187.958834999 ± 0.000010116 Da
เลขมวล188
g-factor
ครึ่งชีวิต
41.5 ± 0.5 h
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.484 ± 0.006
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

188Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

189Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
188.958722602 ± 0.0000135 Da
เลขมวล189
g-factor
ครึ่งชีวิต
13.2 ± 0.1 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

189Ir Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

190Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
189.960543374 ± 0.00000147 Da
เลขมวล190
g-factor
0.01 ± 0.0025
ครึ่งชีวิต
11.78 ± 0.1 d
สปิน4
nuclear quadrupole moment
2.87 ± 0.16
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity-

190Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)0.002%

191Ir

natural abundance
37.3 ± 0.2
น้ำหนักอะตอม
190.960591455 ± 0.000001406 Da
เลขมวล191
g-factor
0.10013333333333 ± 0.0004
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.816 ± 0.009
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

192Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
191.962602414 ± 0.00000141 Da
เลขมวล192
g-factor
0.47925 ± 0.0025
ครึ่งชีวิต
73.82 ± 0.014 d
สปิน4
nuclear quadrupole moment
2.15 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

192Ir Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)95.24%
ϵ (electron capture)4.76%

193Ir

natural abundance
62.7 ± 0.2
น้ำหนักอะตอม
192.962923753 ± 0.000001425 Da
เลขมวล193
g-factor
0.10866666666667 ± 0.0004
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.751 ± 0.009
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

194Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
193.965075703 ± 0.000001429 Da
เลขมวล194
g-factor
0.39 ± 0.01
ครึ่งชีวิต
19.35 ± 0.07 h
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.339 ± 0.012
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity-

194Ir Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

195Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
194.965976898 ± 0.000001431 Da
เลขมวล195
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.29 ± 0.17 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

195Ir Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

196Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
195.968399669 ± 0.000041239 Da
เลขมวล196
g-factor
ครึ่งชีวิต
52 ± 1.1 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity

196Ir Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

197Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
196.969657217 ± 0.000021588 Da
เลขมวล197
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.8 ± 0.5 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

197Ir Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

198Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
197.972399 ± 0.000215 Da
เลขมวล198
g-factor
ครึ่งชีวิต
8.7 ± 0.4 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity-

198Ir Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

199Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
198.973807097 ± 0.000044073 Da
เลขมวล199
g-factor
ครึ่งชีวิต
7 ± 5 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1993
parity+

199Ir Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

200Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
199.976844 ± 0.00021 Da
เลขมวล200
g-factor
ครึ่งชีวิต
43 ± 6 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity-

200Ir Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

201Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
200.978701 ± 0.000215 Da
เลขมวล201
g-factor
ครึ่งชีวิต
21 ± 5 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity+

201Ir Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

202Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
201.982136 ± 0.000322 Da
เลขมวล202
g-factor
ครึ่งชีวิต
11 ± 3 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity-

202Ir Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

203Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
202.984573 ± 0.000429 Da
เลขมวล203
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity+

203Ir Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

204Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
203.989726 ± 0.000429 Da
เลขมวล204
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2011
parity

204Ir Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

205Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
204.993988 ± 0.000537 Da
เลขมวล205
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

205Ir Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Iridium foil

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์S.Tenant, A.F.Fourcory, L.N.Vauquelin, H.V.Collet-Descoltils
สถานที่ค้นพบEngland/France
ถูกค้นพบเมื่อ1804
ศัพทมูลวิทยาLatin: iris (rainbow).
pronunciationi-RID-i-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.001 mg/kg
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.000054 %
Abundance in Sun
0.0000002 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4881
2p4.4624
2s20.1102
3d13.514
3p21.9311
3s22.7942
4d37.2628
4f38.6552
4p35.086
4s34.152
5d58.304
5p53.339
5s51.1545
6s66.4334