Iriđi

Iriđi (Ir)

chemical element with symbol Ir and atomic number 77
Số nguyên tử77
Nguyên tử khối192.217
số khối193
Nhóm9
Chu kỳ6
Phân lớpd
Prô ton77 p+
Nơ tron116 n0
Electrons77 e-
Animated Mô hình Bohr of Ir (Iriđi)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
135 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
122 pm
Metallic Radius
127 pm
ionic radius
68 pm
Crystal Radius
82 pm
Bán kính van der Waals
213 pm
mật độ
22,5622 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
8,96702 eV/particle
ionization energy of Ir (Iriđi)
Nhiệt bay hơi
604 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
27,61 kJ/mol
standard enthalpy of formation
669 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 15, 2
Mô hình Bohr: Ir (Iriđi)
Electron hóa trị2
Cấu hình electron[Xe] 4f14 5d7 6s2
Enhanced Mô hình Bohr of Ir (Iriđi)
Orbital Diagram of Ir (Iriđi)
trạng thái oxy hóa-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
độ âm điện
2.2
Electrophilicity
1,872465121129725 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
4.701,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
2.719,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearancesilvery white
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
0,0000064 1/K
molar heat capacity
Nhiệt dung
0,131 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
21 MS/m
điện trở suất
0,00000004699999999998 m Ω
Siêu dẫn
0,11 K
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,00000000167 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,000000000321 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,0000377
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLập phương tâm mặt (FCC)
lattice constant
3,84 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
6,5 MPa
Mô đun khối
320 GPa
Modul ngang
210 GPa
mô đun Young
528 GPa
Hệ số Poisson
0,26
tốc độ âm thanh
4.825 m/s
phân loại
Danh mụcKim loại chuyển tiếp, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number62
Mendeleev Number65
Pettifor Number65
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
54 ± 7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
425
Neutron Mass Absorption
0,081
Số lượng tử4F9/2
space group225 (Fm_3m)

Đồng vị của Iridi

Các đồng vị bền2
Các đồng vị không bền41
Radioactive Isotopes40

163Ir

natural abundance
relative atomic mass
162,994299 ± 0,000429 Da
số khối163
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

163Ir Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

164Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
163,991966 ± 0,000339 Da
số khối164
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

164Ir Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

165Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
164,987552 ± 0,00017 Da
số khối165
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

165Ir Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%
α (α emission)%

166Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
165,985716 ± 0,000215 Da
số khối166
g-factor
chu kỳ bán rã
10,5 ± 2,2 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1981
parity

166Ir Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)93%
p (proton emission)7%

167Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
166,981671973 ± 0,000019694 Da
số khối167
g-factor
chu kỳ bán rã
29,3 ± 0,6 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1981
parity+

167Ir Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)43.5%
p (proton emission)38.6%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

168Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
167,979960978 ± 0,000059277 Da
số khối168
g-factor
chu kỳ bán rã
230 ± 50 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1978
parity

168Ir Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

169Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
168,976281743 ± 0,00002502 Da
số khối169
g-factor
chu kỳ bán rã
353 ± 4 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1978
parity+

169Ir Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)53%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

170Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
169,975113 ± 0,000109 Da
số khối170
g-factor
chu kỳ bán rã
910 ± 150 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1977
parity-

170Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)5.2%

171Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
170,97164552 ± 0,000041295 Da
số khối171
g-factor
chu kỳ bán rã
3,1 ± 0,3 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1967
parity+

171Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)15%

172Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
171,970607035 ± 0,000034785 Da
số khối172
g-factor
chu kỳ bán rã
4,4 ± 0,3 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1967
parity-

172Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98%
α (α emission)2%

173Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
172,967505477 ± 0,000011316 Da
số khối173
g-factor
chu kỳ bán rã
9 ± 0,8 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1967
parity+

173Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.5%
α (α emission)3.5%

174Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
173,966949939 ± 0,000012046 Da
số khối174
g-factor
chu kỳ bán rã
7,9 ± 0,6 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1967
parity+

174Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.5%
α (α emission)0.5%

175Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
174,964149519 ± 0,000013295 Da
số khối175
g-factor
chu kỳ bán rã
9 ± 2 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1967
parity+

175Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.15%
α (α emission)0.85%

176Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
175,963626261 ± 0,000008679 Da
số khối176
g-factor
chu kỳ bán rã
8,7 ± 0,5 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1967
parity+

176Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.9%
α (α emission)3.1%

177Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
176,9613015 ± 0,000021213 Da
số khối177
g-factor
chu kỳ bán rã
29,8 ± 1,7 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1967
parity-

177Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.06%

178Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
177,961079395 ± 0,000020204 Da
số khối178
g-factor
chu kỳ bán rã
12 ± 2 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1972
parity+

178Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
178,959117594 ± 0,000010489 Da
số khối179
g-factor
chu kỳ bán rã
79 ± 1 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1992
parity

179Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

180Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
179,959229446 ± 0,000023302 Da
số khối180
g-factor
0,5 ± 0,04
chu kỳ bán rã
1,5 ± 0,1 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1972
parity+

180Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

181Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
180,957634691 ± 0,000005631 Da
số khối181
g-factor
chu kỳ bán rã
4,9 ± 0,15 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1972
parity-

181Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

182Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
181,958076296 ± 0,000022509 Da
số khối182
g-factor
chu kỳ bán rã
15 ± 1 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1961
parity+

182Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

183Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
182,956841231 ± 0,000026486 Da
số khối183
g-factor
chu kỳ bán rã
58 ± 5 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1961
parity-

183Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

184Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
183,957476 ± 0,00003 Da
số khối184
g-factor
chu kỳ bán rã
3,09 ± 0,03 h
Spin5
nuclear quadrupole moment
2,41 ± 0,03
ngày khám phá1960
parity-

184Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

185Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
184,956698 ± 0,00003 Da
số khối185
g-factor
1,0384 ± 0,0052
chu kỳ bán rã
14,4 ± 0,1 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1958
parity-

185Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

186Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
185,957946754 ± 0,00001774 Da
số khối186
g-factor
chu kỳ bán rã
16,64 ± 0,03 h
Spin5
nuclear quadrupole moment
-2,55 ± 0,03
ngày khám phá1958
parity+

186Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

187Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
186,957542 ± 0,00003 Da
số khối187
g-factor
chu kỳ bán rã
10,5 ± 0,3 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,941 ± 0,011
ngày khám phá1958
parity+

187Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

188Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
187,958834999 ± 0,000010116 Da
số khối188
g-factor
chu kỳ bán rã
41,5 ± 0,5 h
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,484 ± 0,006
ngày khám phá1950
parity-

188Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

189Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
188,958722602 ± 0,0000135 Da
số khối189
g-factor
chu kỳ bán rã
13,2 ± 0,1 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1955
parity+

189Ir Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

190Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
189,960543374 ± 0,00000147 Da
số khối190
g-factor
0,01 ± 0,0025
chu kỳ bán rã
11,78 ± 0,1 d
Spin4
nuclear quadrupole moment
2,87 ± 0,16
ngày khám phá1947
parity-

190Ir Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)0.002%

191Ir

natural abundance
37,3 ± 0,2
relative atomic mass
190,960591455 ± 0,000001406 Da
số khối191
g-factor
0,10013333333333 ± 0,0004
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,816 ± 0,009
ngày khám phá1935
parity+

192Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
191,962602414 ± 0,00000141 Da
số khối192
g-factor
0,47925 ± 0,0025
chu kỳ bán rã
73,82 ± 0,014 d
Spin4
nuclear quadrupole moment
2,15 ± 0,06
ngày khám phá1937
parity+

192Ir Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)95.24%
ϵ (electron capture)4.76%

193Ir

natural abundance
62,7 ± 0,2
relative atomic mass
192,962923753 ± 0,000001425 Da
số khối193
g-factor
0,10866666666667 ± 0,0004
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,751 ± 0,009
ngày khám phá1935
parity+

194Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
193,965075703 ± 0,000001429 Da
số khối194
g-factor
0,39 ± 0,01
chu kỳ bán rã
19,35 ± 0,07 h
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,339 ± 0,012
ngày khám phá1937
parity-

194Ir Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

195Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
194,965976898 ± 0,000001431 Da
số khối195
g-factor
chu kỳ bán rã
2,29 ± 0,17 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1952
parity+

195Ir Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

196Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
195,968399669 ± 0,000041239 Da
số khối196
g-factor
chu kỳ bán rã
52 ± 1,1 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1966
parity

196Ir Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

197Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
196,969657217 ± 0,000021588 Da
số khối197
g-factor
chu kỳ bán rã
5,8 ± 0,5 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1952
parity+

197Ir Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

198Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
197,972399 ± 0,000215 Da
số khối198
g-factor
chu kỳ bán rã
8,7 ± 0,4 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1973
parity-

198Ir Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

199Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
198,973807097 ± 0,000044073 Da
số khối199
g-factor
chu kỳ bán rã
7 ± 5 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1993
parity+

199Ir Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

200Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
199,976844 ± 0,00021 Da
số khối200
g-factor
chu kỳ bán rã
43 ± 6 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2008
parity-

200Ir Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

201Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
200,978701 ± 0,000215 Da
số khối201
g-factor
chu kỳ bán rã
21 ± 5 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2008
parity+

201Ir Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

202Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
201,982136 ± 0,000322 Da
số khối202
g-factor
chu kỳ bán rã
11 ± 3 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2008
parity-

202Ir Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

203Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
202,984573 ± 0,000429 Da
số khối203
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2009
parity+

203Ir Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

204Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
203,989726 ± 0,000429 Da
số khối204
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2011
parity

204Ir Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

205Ir

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
204,993988 ± 0,000537 Da
số khối205
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2012
parity+

205Ir Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Iridium foil

lịch sử

được phát hiện bởiS.Tenant, A.F.Fourcory, L.N.Vauquelin, H.V.Collet-Descoltils
nơi khám pháEngland/France
ngày khám phá1804
từ nguyên họcLatin: iris (rainbow).
cách phát âmi-RID-i-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
0,001 mg/kg
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,000054 %
Abundance in Sun
0,0000002 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4881
2p4.4624
2s20.1102
3d13.514
3p21.9311
3s22.7942
4d37.2628
4f38.6552
4p35.086
4s34.152
5d58.304
5p53.339
5s51.1545
6s66.4334