Krypton

Krypton (Kr)

chemický prvek s atomovým číslem 36
Atomové číslo36
Atomová hmotnost83.798
Nukleonové číslo84
Skupina18
Perioda4
Blokp
proton36 p+
neutron48 n0
elektron36 e-
Animated Bohrův model atomu of Kr (Krypton)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
molární objem
Kovalentní Poloměr
117 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
Crystal Radius
Van der Waalsův poloměr
202 pm
hustota
0,003425 g/cm³

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
424,6 kJ/mol
Elektronová afinita
Ionizační energie
13,9996049 eV/particle
Ionizační energie of Kr (Krypton)
měrné skupenské teplo varu
9,05 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 8
Bohrův model atomu: Kr (Krypton)
Valenční elektron8
Lewis structure: Kr (Krypton)
elektronová konfigurace[Ar] 3d10 4s2 4p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6
Enhanced Bohrův model atomu of Kr (Krypton)
Orbital Diagram of Kr (Krypton)
Oxidační číslo0, 1, 2
elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPlyn
plynné skupenství hmotyMonoatomic
Teplota varu
119,735 K
Teplota tání
115,78 K
critical pressure
5,525 MPa
critical temperature
209,48 K
trojný bod
115,775 K
73,53 kPa
vzhled
barva
Bezbarvý
vzhledcolorless gas, exhibiting a whitish glow in a high electric field
Index lomu
1,000427
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
0,0095 W/(m K)
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
20,786 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,248 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta5/3
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
magnetismus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000044 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,000000000369 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000000165
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaKrychlová plošně centrovaná (FCC)
lattice constant
5,72 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
1 120 m/s
klasifikace
KategorieVzácné plyny, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number4
Mendeleev Number115
Pettifor Number4
Geochemical Classvolatile
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůatmophile

ostatní

Gas Basicity
402,4 kJ/mol
Polarizovatelnost
16,78 ± 0,02 a₀
C6 Dispersion Coefficient
130 a₀
allotrope
Účinný průřez
25
Neutron Mass Absorption
0,013
kvantové číslo1S0
space group225 (Fm_3m)

Izotopy kryptonu

Stabilní izotopy4
Nestabilní izotopy31
Natural Isotopes6
Isotopic Composition8456.99%8456.99%8617.28%8617.28%8211.59%8211.59%8311.50%8311.50%802.29%802.29%780.36%780.36%

67Kr

Nukleonové číslo67
neutronové číslo31
relativní atomová hmotnost
66,983305 ± 0,000455 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,4 ± 2,9 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2016
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
2p (2-proton emission)37%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

68Kr

Nukleonové číslo68
neutronové číslo32
relativní atomová hmotnost
67,972489 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
21,6 ± 3,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2016
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)90%
p (proton emission)

69Kr

Nukleonové číslo69
neutronové číslo33
relativní atomová hmotnost
68,965496 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
27,9 ± 0,8 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1995
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94%

70Kr

Nukleonové číslo70
neutronové číslo34
relativní atomová hmotnost
69,955877 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
45 ± 0,14 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1995
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.3%

71Kr

Nukleonové číslo71
neutronové číslo35
relativní atomová hmotnost
70,950265695 ± 0,000138238 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
98,8 ± 0,3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1981
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.1%

72Kr

Nukleonové číslo72
neutronové číslo36
relativní atomová hmotnost
71,942092406 ± 0,0000086 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
17,16 ± 0,18 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1973
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73Kr

Nukleonové číslo73
neutronové číslo37
relativní atomová hmotnost
72,939289193 ± 0,000007061 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
27,3 ± 1 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1972
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.25%

74Kr

Nukleonové číslo74
neutronové číslo38
relativní atomová hmotnost
73,933084016 ± 0,000002161 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
11,5 ± 0,11 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1960
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

75Kr

Nukleonové číslo75
neutronové číslo39
relativní atomová hmotnost
74,930945744 ± 0,0000087 Da
g-factor
-0,2124 ± 0,0016
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,6 ± 0,07 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,137 ± 0,013
datum objevu1960
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

76Kr

Nukleonové číslo76
neutronové číslo40
relativní atomová hmotnost
75,925910743 ± 0,000004308 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
14,8 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1954
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

77Kr

Nukleonové číslo77
neutronové číslo41
relativní atomová hmotnost
76,924669999 ± 0,0000021 Da
g-factor
-0,2332 ± 0,0012
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
72,6 ± 0,9 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,948 ± 0,01
datum objevu1948
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

78Kr

Nukleonové číslo78
neutronové číslo42
relativní atomová hmotnost
77,920366341 ± 0,000000329 Da
g-factor
0
natural abundance
0,355 ± 0,003
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1920
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
+ (double β+ decay)

79Kr

Nukleonové číslo79
neutronové číslo43
relativní atomová hmotnost
78,920082919 ± 0,000003736 Da
g-factor
1,072 ± 0,004
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
35,04 ± 0,1 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1948
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Kr

Nukleonové číslo80
neutronové číslo44
relativní atomová hmotnost
79,91637794 ± 0,000000745 Da
g-factor
0
natural abundance
2,286 ± 0,01
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1920
Narušení P-symetrie+

81Kr

Nukleonové číslo81
neutronové číslo45
relativní atomová hmotnost
80,916589703 ± 0,000001152 Da
g-factor
-0,25914285714286 ± 0,00057142857142857
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
229 ± 11 ky
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,644 ± 0,004
datum objevu1950
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

82Kr

Nukleonové číslo82
neutronové číslo46
relativní atomová hmotnost
81,91348115368 ± 0,00000000591 Da
g-factor
0
natural abundance
11,593 ± 0,031
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1920
Narušení P-symetrie+

83Kr

Nukleonové číslo83
neutronové číslo47
relativní atomová hmotnost
82,914126516 ± 0,000000009 Da
g-factor
-0,21571777777778 ± 0,00000066666666666667
natural abundance
11,5 ± 0,019
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,259 ± 0,001
datum objevu1920
Narušení P-symetrie+

84Kr

Nukleonové číslo84
neutronové číslo48
relativní atomová hmotnost
83,91149772708 ± 0,0000000041 Da
g-factor
0
natural abundance
56,987 ± 0,015
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1920
Narušení P-symetrie+

85Kr

Nukleonové číslo85
neutronové číslo49
relativní atomová hmotnost
84,91252726 ± 0,000002147 Da
g-factor
-0,22344444444444 ± 0,000088888888888889
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10,728 ± 0,007 y
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,443 ± 0,003
datum objevu1940
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

86Kr

Nukleonové číslo86
neutronové číslo50
relativní atomová hmotnost
85,91061062468 ± 0,00000000399 Da
g-factor
0
natural abundance
17,279 ± 0,041
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1920
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
(double β decay)

87Kr

Nukleonové číslo87
neutronové číslo51
relativní atomová hmotnost
86,913354759 ± 0,000000264 Da
g-factor
-0,4088 ± 0,0008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
76,3 ± 0,5 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,3 ± 0,003
datum objevu1940
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

88Kr

Nukleonové číslo88
neutronové číslo52
relativní atomová hmotnost
87,914447879 ± 0,0000028 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,825 ± 0,019 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1939
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

89Kr

Nukleonové číslo89
neutronové číslo53
relativní atomová hmotnost
88,917835449 ± 0,0000023 Da
g-factor
-0,22 ± 0,002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,15 ± 0,04 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,166 ± 0,002
datum objevu1940
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

90Kr

Nukleonové číslo90
neutronové číslo54
relativní atomová hmotnost
89,919527929 ± 0,000002 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
32,32 ± 0,09 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1951
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

91Kr

Nukleonové číslo91
neutronové číslo55
relativní atomová hmotnost
90,923806309 ± 0,0000024 Da
g-factor
-0,2332 ± 0,0008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,57 ± 0,04 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,303 ± 0,006
datum objevu1951
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

92Kr

Nukleonové číslo92
neutronové číslo56
relativní atomová hmotnost
91,926173092 ± 0,0000029 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,84 ± 0,008 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1951
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0332%

93Kr

Nukleonové číslo93
neutronové číslo57
relativní atomová hmotnost
92,931147172 ± 0,0000027 Da
g-factor
-0,826 ± 0,004
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,287 ± 0,01 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1951
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.95%

94Kr

Nukleonové číslo94
neutronové číslo58
relativní atomová hmotnost
93,934140452 ± 0,000013 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
212 ± 4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1972
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.11%

95Kr

Nukleonové číslo95
neutronové číslo59
relativní atomová hmotnost
94,939710922 ± 0,00002 Da
g-factor
-0,82 ± 0,006
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
114 ± 3 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.87%
2n (2-neutron emission)

96Kr

Nukleonové číslo96
neutronové číslo60
relativní atomová hmotnost
95,943014473 ± 0,000020695 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
80 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.7%

97Kr

Nukleonové číslo97
neutronové číslo61
relativní atomová hmotnost
96,949088782 ± 0,00014 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
62,2 ± 3,2 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.7%
2n (2-neutron emission)

98Kr

Nukleonové číslo98
neutronové číslo62
relativní atomová hmotnost
97,952635 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
42,8 ± 3,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%
2n (2-neutron emission)

99Kr

Nukleonové číslo99
neutronové číslo63
relativní atomová hmotnost
98,958776 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
40 ± 11 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%
2n (2-neutron emission)

100Kr

Nukleonové číslo100
neutronové číslo64
relativní atomová hmotnost
99,962995 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
12 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

101Kr

Nukleonové číslo101
neutronové číslo65
relativní atomová hmotnost
100,969318 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Krypton discharge tube

dějiny

objevitel nebo vynálezceSir William Ramsey, M.W. Travers
místo objevu/vynálezuGreat Britain
datum objevu1898
etymologieGreek: kryptos (hidden).
výslovnostKRIP-ton (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
0,0001 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,00021 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
natural abundance (meteoroid)
natural abundance (Slunce)
Hojnost ve vesmíru
0,000004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7684
2p3.953
2s9.602
3d15.3741
3p15.5658
3s14.9673
4p26.2308
4s24.6844