Krypton

Krypton (Kr)

36. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa36
Masa atomowa83.798
liczba masowa84
Grupa18
Okres4
Blokp
proton36 p+
neutron48 n0
elektron36 e-
Animated Model atomu Bohra of Kr (Krypton)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
117 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
202 pm
gęstość
0,003425 g/cm³

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
424,6 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
13,9996049 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Kr (Krypton)
ciepło parowania
9,05 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 8
Model atomu Bohra: Kr (Krypton)
elektron walencyjny8
Lewis structure: Kr (Krypton)
konfiguracja elektronowa[Ar] 3d10 4s2 4p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6
Enhanced Model atomu Bohra of Kr (Krypton)
Orbital Diagram of Kr (Krypton)
stopień utlenienia0, 1, 2
elektroujemność
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaGaz
gaseous state of matterMonoatomic
Temperatura wrzenia
119,735 K
Temperatura topnienia
115,78 K
ciśnienie krytyczne
5,525 MPa
Temperatura krytyczna
209,48 K
punkt potrójny
115,775 K
73,53 kPa
appearance
barwa
Bezbarwny
appearancecolorless gas, exhibiting a whitish glow in a high electric field
współczynnik załamania
1,000427
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
0,0095 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,248 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty5/3
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000044 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000369 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000000165
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
5,72 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
1 120 m/s
klasyfikowanie
KategoriaGazy szlachetne, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number4
Mendeleev Number115
Pettifor Number4
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
402,4 kJ/mol
Polaryzowalność
16,78 ± 0,02 a₀
C6 Dispersion Coefficient
130 a₀
allotrope
Przekrój czynny
25
Neutron Mass Absorption
0,013
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Krypton

Stabilne izotopy4
Niestabilne izotopy31
Natural Isotopes6
Isotopic Composition8456.99%8456.99%8617.28%8617.28%8211.59%8211.59%8311.50%8311.50%802.29%802.29%780.36%780.36%

67Kr

liczba masowa67
liczba neutronów31
względna masa atomowa
66,983305 ± 0,000455 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,4 ± 2,9 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2016
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
2p (2-proton emission)37%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

68Kr

liczba masowa68
liczba neutronów32
względna masa atomowa
67,972489 ± 0,000537 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21,6 ± 3,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2016
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)90%
p (proton emission)

69Kr

liczba masowa69
liczba neutronów33
względna masa atomowa
68,965496 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
27,9 ± 0,8 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94%

70Kr

liczba masowa70
liczba neutronów34
względna masa atomowa
69,955877 ± 0,000215 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
45 ± 0,14 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1995
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.3%

71Kr

liczba masowa71
liczba neutronów35
względna masa atomowa
70,950265695 ± 0,000138238 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
98,8 ± 0,3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.1%

72Kr

liczba masowa72
liczba neutronów36
względna masa atomowa
71,942092406 ± 0,0000086 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
17,16 ± 0,18 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73Kr

liczba masowa73
liczba neutronów37
względna masa atomowa
72,939289193 ± 0,000007061 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
27,3 ± 1 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.25%

74Kr

liczba masowa74
liczba neutronów38
względna masa atomowa
73,933084016 ± 0,000002161 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11,5 ± 0,11 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1960
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

75Kr

liczba masowa75
liczba neutronów39
względna masa atomowa
74,930945744 ± 0,0000087 Da
g-factor
-0,2124 ± 0,0016
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,6 ± 0,07 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,137 ± 0,013
data odkrycia1960
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

76Kr

liczba masowa76
liczba neutronów40
względna masa atomowa
75,925910743 ± 0,000004308 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14,8 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

77Kr

liczba masowa77
liczba neutronów41
względna masa atomowa
76,924669999 ± 0,0000021 Da
g-factor
-0,2332 ± 0,0012
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
72,6 ± 0,9 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,948 ± 0,01
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

78Kr

liczba masowa78
liczba neutronów42
względna masa atomowa
77,920366341 ± 0,000000329 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,355 ± 0,003
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)

79Kr

liczba masowa79
liczba neutronów43
względna masa atomowa
78,920082919 ± 0,000003736 Da
g-factor
1,072 ± 0,004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
35,04 ± 0,1 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Kr

liczba masowa80
liczba neutronów44
względna masa atomowa
79,91637794 ± 0,000000745 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
2,286 ± 0,01
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

81Kr

liczba masowa81
liczba neutronów45
względna masa atomowa
80,916589703 ± 0,000001152 Da
g-factor
-0,25914285714286 ± 0,00057142857142857
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
229 ± 11 ky
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,644 ± 0,004
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

82Kr

liczba masowa82
liczba neutronów46
względna masa atomowa
81,91348115368 ± 0,00000000591 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
11,593 ± 0,031
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

83Kr

liczba masowa83
liczba neutronów47
względna masa atomowa
82,914126516 ± 0,000000009 Da
g-factor
-0,21571777777778 ± 0,00000066666666666667
abundancja naturalna
11,5 ± 0,019
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,259 ± 0,001
data odkrycia1920
parzystość+

84Kr

liczba masowa84
liczba neutronów48
względna masa atomowa
83,91149772708 ± 0,0000000041 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
56,987 ± 0,015
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

85Kr

liczba masowa85
liczba neutronów49
względna masa atomowa
84,91252726 ± 0,000002147 Da
g-factor
-0,22344444444444 ± 0,000088888888888889
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,728 ± 0,007 y
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,443 ± 0,003
data odkrycia1940
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

86Kr

liczba masowa86
liczba neutronów50
względna masa atomowa
85,91061062468 ± 0,00000000399 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
17,279 ± 0,041
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)

87Kr

liczba masowa87
liczba neutronów51
względna masa atomowa
86,913354759 ± 0,000000264 Da
g-factor
-0,4088 ± 0,0008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
76,3 ± 0,5 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,3 ± 0,003
data odkrycia1940
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

88Kr

liczba masowa88
liczba neutronów52
względna masa atomowa
87,914447879 ± 0,0000028 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,825 ± 0,019 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1939
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

89Kr

liczba masowa89
liczba neutronów53
względna masa atomowa
88,917835449 ± 0,0000023 Da
g-factor
-0,22 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,15 ± 0,04 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,166 ± 0,002
data odkrycia1940
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

90Kr

liczba masowa90
liczba neutronów54
względna masa atomowa
89,919527929 ± 0,000002 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
32,32 ± 0,09 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

91Kr

liczba masowa91
liczba neutronów55
względna masa atomowa
90,923806309 ± 0,0000024 Da
g-factor
-0,2332 ± 0,0008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,57 ± 0,04 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,303 ± 0,006
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

92Kr

liczba masowa92
liczba neutronów56
względna masa atomowa
91,926173092 ± 0,0000029 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,84 ± 0,008 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0332%

93Kr

liczba masowa93
liczba neutronów57
względna masa atomowa
92,931147172 ± 0,0000027 Da
g-factor
-0,826 ± 0,004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,287 ± 0,01 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.95%

94Kr

liczba masowa94
liczba neutronów58
względna masa atomowa
93,934140452 ± 0,000013 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
212 ± 4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1972
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.11%

95Kr

liczba masowa95
liczba neutronów59
względna masa atomowa
94,939710922 ± 0,00002 Da
g-factor
-0,82 ± 0,006
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
114 ± 3 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.87%
2n (2-neutron emission)

96Kr

liczba masowa96
liczba neutronów60
względna masa atomowa
95,943014473 ± 0,000020695 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
80 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.7%

97Kr

liczba masowa97
liczba neutronów61
względna masa atomowa
96,949088782 ± 0,00014 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
62,2 ± 3,2 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.7%
2n (2-neutron emission)

98Kr

liczba masowa98
liczba neutronów62
względna masa atomowa
97,952635 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
42,8 ± 3,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%
2n (2-neutron emission)

99Kr

liczba masowa99
liczba neutronów63
względna masa atomowa
98,958776 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
40 ± 11 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%
2n (2-neutron emission)

100Kr

liczba masowa100
liczba neutronów64
względna masa atomowa
99,962995 ± 0,000429 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

101Kr

liczba masowa101
liczba neutronów65
względna masa atomowa
100,969318 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Krypton discharge tube

historia

odkrywca lub wynalazcaSir William Ramsey, M.W. Travers
miejsce odkryciaGreat Britain
data odkrycia1898
etymologiaGreek: kryptos (hidden).
wymowaKRIP-ton (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,0001 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,00021 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
abundancja naturalna (Słońce)
Ilość we Wszechświecie
0,000004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7684
2p3.953
2s9.602
3d15.3741
3p15.5658
3s14.9673
4p26.2308
4s24.6844