Krypton

Krypton (Kr)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa36
Masa atomowa83.798
liczba masowa84
Grupa18
Okres4
Blokp
Protony36 p+
Neutrony48 n0
Elektrony36 e-
Animated Model atomu Bohra of Kr (Krypton)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
117 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
202 pm
gęstość
0,003425 g/cm³
energia
proton affinity
424,6 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
13,9996049 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Kr (Krypton)
ciepło parowania
9,05 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 8
Model atomu Bohra: Kr (Krypton)
elektron walencyjny8
Lewis structure: Kr (Krypton)
konfiguracja elektronowa[Ar] 3d10 4s2 4p6
Enhanced Model atomu Bohra of Kr (Krypton)
Orbital Diagram of Kr (Krypton)
stopień utlenienia0, 1, 2
elektroujemność
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaGaz
Gas PhaseMonoatomic
Temperatura wrzenia
119,735 K
Temperatura topnienia
115,78 K
ciśnienie krytyczne
5,525 MPa
Temperatura krytyczna
209,48 K
punkt potrójny
115,775 K
73,53 kPa
Visual
barwa
Bezbarwny
appearancecolorless gas, exhibiting a whitish glow in a high electric field
współczynnik załamania
1,000427
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
0,0095 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,248 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty5/3
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000044 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000369 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000000165
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
5,72 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
1 120 m/s
klasyfikowanie
KategoriaGazy szlachetne, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number4
Mendeleev Number115
Pettifor Number4
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile
other
Gas Basicity
402,4 kJ/mol
Dipole Polarizability
16,78 ± 0,02 a₀
C6 Dispersion Coefficient
130 a₀
Allotropes
Przekrój czynny
25
Neutron Mass Absorption
0,013
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Krypton

Stabilne izotopy6
Niestabilne izotopy29
Radioactive Isotopes29

67Kr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
66,983305 ± 0,000455 Da
liczba masowa67
g-factor
czas połowicznego rozpadu
7,4 ± 2,9 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2016
parzystość-

67Kr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
2p (2-proton emission)37%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

68Kr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
67,972489 ± 0,000537 Da
liczba masowa68
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
21,6 ± 3,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2016
parzystość+

68Kr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)90%
p (proton emission)%

69Kr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
68,965496 ± 0,000322 Da
liczba masowa69
g-factor
czas połowicznego rozpadu
27,9 ± 0,8 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość-

69Kr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94%

70Kr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
69,955877 ± 0,000215 Da
liczba masowa70
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
45 ± 0,14 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1995
parzystość+

70Kr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.3%

71Kr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
70,950265695 ± 0,000138238 Da
liczba masowa71
g-factor
czas połowicznego rozpadu
98,8 ± 0,3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość

71Kr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.1%

72Kr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
71,942092406 ± 0,0000086 Da
liczba masowa72
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
17,16 ± 0,18 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

72Kr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73Kr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
72,939289193 ± 0,000007061 Da
liczba masowa73
g-factor
czas połowicznego rozpadu
27,3 ± 1 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość

73Kr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.25%

74Kr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
73,933084016 ± 0,000002161 Da
liczba masowa74
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
11,5 ± 0,11 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1960
parzystość+

74Kr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

75Kr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
74,930945744 ± 0,0000087 Da
liczba masowa75
g-factor
-0,2124 ± 0,0016
czas połowicznego rozpadu
4,6 ± 0,07 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,137 ± 0,013
data odkrycia1960
parzystość+

75Kr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

76Kr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
75,925910743 ± 0,000004308 Da
liczba masowa76
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
14,8 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

76Kr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

77Kr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
76,924669999 ± 0,0000021 Da
liczba masowa77
g-factor
-0,2332 ± 0,0012
czas połowicznego rozpadu
72,6 ± 0,9 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,948 ± 0,01
data odkrycia1948
parzystość+

77Kr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

78Kr

abundancja naturalna
0,355 ± 0,003
względna masa atomowa
77,920366341 ± 0,000000329 Da
liczba masowa78
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

78Kr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)%

79Kr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
78,920082919 ± 0,000003736 Da
liczba masowa79
g-factor
1,072 ± 0,004
czas połowicznego rozpadu
35,04 ± 0,1 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość-

79Kr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Kr

abundancja naturalna
2,286 ± 0,01
względna masa atomowa
79,91637794 ± 0,000000745 Da
liczba masowa80
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

81Kr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
80,916589703 ± 0,000001152 Da
liczba masowa81
g-factor
-0,25914285714286 ± 0,00057142857142857
czas połowicznego rozpadu
229 ± 11 ky
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,644 ± 0,004
data odkrycia1950
parzystość+

81Kr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

82Kr

abundancja naturalna
11,593 ± 0,031
względna masa atomowa
81,91348115368 ± 0,00000000591 Da
liczba masowa82
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

83Kr

abundancja naturalna
11,5 ± 0,019
względna masa atomowa
82,914126516 ± 0,000000009 Da
liczba masowa83
g-factor
-0,21571777777778 ± 0,00000066666666666667
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,259 ± 0,001
data odkrycia1920
parzystość+

84Kr

abundancja naturalna
56,987 ± 0,015
względna masa atomowa
83,91149772708 ± 0,0000000041 Da
liczba masowa84
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

85Kr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
84,91252726 ± 0,000002147 Da
liczba masowa85
g-factor
-0,22344444444444 ± 0,000088888888888889
czas połowicznego rozpadu
10,728 ± 0,007 y
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,443 ± 0,003
data odkrycia1940
parzystość+

85Kr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

86Kr

abundancja naturalna
17,279 ± 0,041
względna masa atomowa
85,91061062468 ± 0,00000000399 Da
liczba masowa86
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

86Kr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)%

87Kr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
86,913354759 ± 0,000000264 Da
liczba masowa87
g-factor
-0,4088 ± 0,0008
czas połowicznego rozpadu
76,3 ± 0,5 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,3 ± 0,003
data odkrycia1940
parzystość+

87Kr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

88Kr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
87,914447879 ± 0,0000028 Da
liczba masowa88
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,825 ± 0,019 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1939
parzystość+

88Kr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

89Kr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
88,917835449 ± 0,0000023 Da
liczba masowa89
g-factor
-0,22 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
3,15 ± 0,04 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,166 ± 0,002
data odkrycia1940
parzystość+

89Kr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

90Kr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
89,919527929 ± 0,000002 Da
liczba masowa90
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
32,32 ± 0,09 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

90Kr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

91Kr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
90,923806309 ± 0,0000024 Da
liczba masowa91
g-factor
-0,2332 ± 0,0008
czas połowicznego rozpadu
8,57 ± 0,04 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,303 ± 0,006
data odkrycia1951
parzystość+

91Kr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

92Kr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
91,926173092 ± 0,0000029 Da
liczba masowa92
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,84 ± 0,008 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

92Kr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0332%

93Kr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
92,931147172 ± 0,0000027 Da
liczba masowa93
g-factor
-0,826 ± 0,004
czas połowicznego rozpadu
1,287 ± 0,01 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

93Kr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.95%

94Kr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
93,934140452 ± 0,000013 Da
liczba masowa94
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
212 ± 4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1972
parzystość+

94Kr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.11%

95Kr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
94,939710922 ± 0,00002 Da
liczba masowa95
g-factor
-0,82 ± 0,006
czas połowicznego rozpadu
114 ± 3 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

95Kr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.87%
2n (2-neutron emission)%

96Kr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
95,943014473 ± 0,000020695 Da
liczba masowa96
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
80 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

96Kr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.7%

97Kr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
96,949088782 ± 0,00014 Da
liczba masowa97
g-factor
czas połowicznego rozpadu
62,2 ± 3,2 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

97Kr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.7%
2n (2-neutron emission)%

98Kr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
97,952635 ± 0,000322 Da
liczba masowa98
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
42,8 ± 3,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

98Kr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%
2n (2-neutron emission)%

99Kr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
98,958776 ± 0,000429 Da
liczba masowa99
g-factor
czas połowicznego rozpadu
40 ± 11 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość-

99Kr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%
2n (2-neutron emission)%

100Kr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
99,962995 ± 0,000429 Da
liczba masowa100
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
12 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

100Kr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

101Kr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
100,969318 ± 0,000537 Da
liczba masowa101
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

101Kr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Krypton discharge tube

historia

odkrywca lub wynalazcaSir William Ramsey, M.W. Travers
miejsce odkryciaGreat Britain
data odkrycia1898
etymologiaGreek: kryptos (hidden).
wymowaKRIP-ton (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,0001 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00021 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
Abundance in Sun
Ilość we Wszechświecie
0,000004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7684
2p3.953
2s9.602
3d15.3741
3p15.5658
3s14.9673
4p26.2308
4s24.6844