Kryptón

Kryptón (Kr)

chemický prvok s protónovým číslom 36 a značkou prvku Kr
Protónové číslo36
Atómová hmotnosť83.798
Nukleónové číslo84
Skupina18
Perióda4
Orbitálp
protón36 p+
Neutrón48 n0
elektrón36 e-
Animated Bohrov model atómu of Kr (Kryptón)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
Mólový objem
Covalent Radius
117 pm
Metallic Radius
iónový polomer
Crystal Radius
Van der Waalsov polomer
202 pm
density
0,003425 g/cm³

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
424,6 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
13,9996049 eV/particle
ionization energy of Kr (Kryptón)
Merné skupenské teplo varu
9,05 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 8
Bohrov model atómu: Kr (Kryptón)
Valenčný elektrón8
Lewis structure: Kr (Kryptón)
electron configuration[Ar] 3d10 4s2 4p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6
Enhanced Bohrov model atómu of Kr (Kryptón)
Orbital Diagram of Kr (Kryptón)
Oxidačné číslo0, 1, 2
Elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterPlyny
gaseous state of matterMonoatomic
Teplota varu
119,735 K
Teplota topenia
115,78 K
critical pressure
5,525 MPa
critical temperature
209,48 K
Trojný bod
115,775 K
73,53 kPa
podoba
farba
Bezfarebný
podobacolorless gas, exhibiting a whitish glow in a high electric field
Index lomu
1,000427
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
0,0095 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
20,786 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,248 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)5/3
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000044 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,000000000369 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000000165
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaTvárovo-centrovaný kockový (FCC)
lattice constant
5,72 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
1 120 m/s
classification
KategóriaVzácne plyny, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number4
Mendeleev Number115
Pettifor Number4
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
402,4 kJ/mol
polarizability
16,78 ± 0,02 a₀
C6 Dispersion Coefficient
130 a₀
allotrope
Neutron cross section
25
Neutron Mass Absorption
0,013
Kvantové číslo1S0
Priestorová grupa225 (Fm_3m)

Isotopes of Krypton

Stabilné izotopy4
Nestabilné izotopy31
Natural Isotopes6
Isotopic Composition8456.99%8456.99%8617.28%8617.28%8211.59%8211.59%8311.50%8311.50%802.29%802.29%780.36%780.36%

67Kr

Nukleónové číslo67
neutrónové číslo31
Relatívna atómová hmotnosť
66,983305 ± 0,000455 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,4 ± 2,9 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2016
parity-

decay modeintensity
2p (2-proton emission)37%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

68Kr

Nukleónové číslo68
neutrónové číslo32
Relatívna atómová hmotnosť
67,972489 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
21,6 ± 3,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2016
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)90%
p (proton emission)

69Kr

Nukleónové číslo69
neutrónové číslo33
Relatívna atómová hmotnosť
68,965496 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
27,9 ± 0,8 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1995
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94%

70Kr

Nukleónové číslo70
neutrónové číslo34
Relatívna atómová hmotnosť
69,955877 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
45 ± 0,14 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1995
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.3%

71Kr

Nukleónové číslo71
neutrónové číslo35
Relatívna atómová hmotnosť
70,950265695 ± 0,000138238 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
98,8 ± 0,3 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1981
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.1%

72Kr

Nukleónové číslo72
neutrónové číslo36
Relatívna atómová hmotnosť
71,942092406 ± 0,0000086 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
17,16 ± 0,18 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1973
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73Kr

Nukleónové číslo73
neutrónové číslo37
Relatívna atómová hmotnosť
72,939289193 ± 0,000007061 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
27,3 ± 1 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1972
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.25%

74Kr

Nukleónové číslo74
neutrónové číslo38
Relatívna atómová hmotnosť
73,933084016 ± 0,000002161 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11,5 ± 0,11 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

75Kr

Nukleónové číslo75
neutrónové číslo39
Relatívna atómová hmotnosť
74,930945744 ± 0,0000087 Da
g-factor
-0,2124 ± 0,0016
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,6 ± 0,07 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,137 ± 0,013
dátum objavu1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

76Kr

Nukleónové číslo76
neutrónové číslo40
Relatívna atómová hmotnosť
75,925910743 ± 0,000004308 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
14,8 ± 0,1 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

77Kr

Nukleónové číslo77
neutrónové číslo41
Relatívna atómová hmotnosť
76,924669999 ± 0,0000021 Da
g-factor
-0,2332 ± 0,0012
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
72,6 ± 0,9 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,948 ± 0,01
dátum objavu1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

78Kr

Nukleónové číslo78
neutrónové číslo42
Relatívna atómová hmotnosť
77,920366341 ± 0,000000329 Da
g-factor
0
natural abundance
0,355 ± 0,003
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1920
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

79Kr

Nukleónové číslo79
neutrónové číslo43
Relatívna atómová hmotnosť
78,920082919 ± 0,000003736 Da
g-factor
1,072 ± 0,004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
35,04 ± 0,1 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1948
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Kr

Nukleónové číslo80
neutrónové číslo44
Relatívna atómová hmotnosť
79,91637794 ± 0,000000745 Da
g-factor
0
natural abundance
2,286 ± 0,01
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1920
parity+

81Kr

Nukleónové číslo81
neutrónové číslo45
Relatívna atómová hmotnosť
80,916589703 ± 0,000001152 Da
g-factor
-0,25914285714286 ± 0,00057142857142857
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
229 ± 11 ky
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,644 ± 0,004
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

82Kr

Nukleónové číslo82
neutrónové číslo46
Relatívna atómová hmotnosť
81,91348115368 ± 0,00000000591 Da
g-factor
0
natural abundance
11,593 ± 0,031
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1920
parity+

83Kr

Nukleónové číslo83
neutrónové číslo47
Relatívna atómová hmotnosť
82,914126516 ± 0,000000009 Da
g-factor
-0,21571777777778 ± 0,00000066666666666667
natural abundance
11,5 ± 0,019
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,259 ± 0,001
dátum objavu1920
parity+

84Kr

Nukleónové číslo84
neutrónové číslo48
Relatívna atómová hmotnosť
83,91149772708 ± 0,0000000041 Da
g-factor
0
natural abundance
56,987 ± 0,015
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1920
parity+

85Kr

Nukleónové číslo85
neutrónové číslo49
Relatívna atómová hmotnosť
84,91252726 ± 0,000002147 Da
g-factor
-0,22344444444444 ± 0,000088888888888889
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,728 ± 0,007 y
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,443 ± 0,003
dátum objavu1940
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

86Kr

Nukleónové číslo86
neutrónové číslo50
Relatívna atómová hmotnosť
85,91061062468 ± 0,00000000399 Da
g-factor
0
natural abundance
17,279 ± 0,041
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1920
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

87Kr

Nukleónové číslo87
neutrónové číslo51
Relatívna atómová hmotnosť
86,913354759 ± 0,000000264 Da
g-factor
-0,4088 ± 0,0008
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
76,3 ± 0,5 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,3 ± 0,003
dátum objavu1940
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

88Kr

Nukleónové číslo88
neutrónové číslo52
Relatívna atómová hmotnosť
87,914447879 ± 0,0000028 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,825 ± 0,019 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1939
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

89Kr

Nukleónové číslo89
neutrónové číslo53
Relatívna atómová hmotnosť
88,917835449 ± 0,0000023 Da
g-factor
-0,22 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,15 ± 0,04 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,166 ± 0,002
dátum objavu1940
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

90Kr

Nukleónové číslo90
neutrónové číslo54
Relatívna atómová hmotnosť
89,919527929 ± 0,000002 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
32,32 ± 0,09 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

91Kr

Nukleónové číslo91
neutrónové číslo55
Relatívna atómová hmotnosť
90,923806309 ± 0,0000024 Da
g-factor
-0,2332 ± 0,0008
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,57 ± 0,04 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,303 ± 0,006
dátum objavu1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

92Kr

Nukleónové číslo92
neutrónové číslo56
Relatívna atómová hmotnosť
91,926173092 ± 0,0000029 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,84 ± 0,008 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0332%

93Kr

Nukleónové číslo93
neutrónové číslo57
Relatívna atómová hmotnosť
92,931147172 ± 0,0000027 Da
g-factor
-0,826 ± 0,004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,287 ± 0,01 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.95%

94Kr

Nukleónové číslo94
neutrónové číslo58
Relatívna atómová hmotnosť
93,934140452 ± 0,000013 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
212 ± 4 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.11%

95Kr

Nukleónové číslo95
neutrónové číslo59
Relatívna atómová hmotnosť
94,939710922 ± 0,00002 Da
g-factor
-0,82 ± 0,006
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
114 ± 3 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.87%
2n (2-neutron emission)

96Kr

Nukleónové číslo96
neutrónové číslo60
Relatívna atómová hmotnosť
95,943014473 ± 0,000020695 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
80 ± 8 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.7%

97Kr

Nukleónové číslo97
neutrónové číslo61
Relatívna atómová hmotnosť
96,949088782 ± 0,00014 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
62,2 ± 3,2 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.7%
2n (2-neutron emission)

98Kr

Nukleónové číslo98
neutrónové číslo62
Relatívna atómová hmotnosť
97,952635 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
42,8 ± 3,6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%
2n (2-neutron emission)

99Kr

Nukleónové číslo99
neutrónové číslo63
Relatívna atómová hmotnosť
98,958776 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
40 ± 11 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%
2n (2-neutron emission)

100Kr

Nukleónové číslo100
neutrónové číslo64
Relatívna atómová hmotnosť
99,962995 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12 ± 8 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

101Kr

Nukleónové číslo101
neutrónové číslo65
Relatívna atómová hmotnosť
100,969318 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Krypton discharge tube

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaSir William Ramsey, M.W. Travers
miesto nálezuGreat Britain
dátum objavu1898
etymológiaGreek: kryptos (hidden).
pronunciationKRIP-ton (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
0,0001 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,00021 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
natural abundance (Slnko)
Množstvo vo vesmíre
0,000004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7684
2p3.953
2s9.602
3d15.3741
3p15.5658
3s14.9673
4p26.2308
4s24.6844