Криптон

Криптон (Kr)

chemical element with symbol Kr and atomic number 36; rare gas
Атомски број36
Атомска маса83.798
Масени број84
Група18
Периода4
Блокp
протон36 p+
неутрон48 n0
електрон36 e-
Animated Боров модел атома of Kr (Криптон)

Физичко Својство

Атомски Радијус
молска запремина
Ковалентни радијус
117 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Ван дер Валсов радијус
202 pm
густина
0,003425 g/cm³

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
424,6 kJ/mol
Афинитет према електрону
енергија јонизације
13,9996049 eV/particle
енергија јонизације of Kr (Криптон)
Топлота испаравања
9,05 kJ/mol
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 8
Боров модел атома: Kr (Криптон)
Валентни електрони8
Lewis structure: Kr (Криптон)
електронска конфигурација[Ar] 3d10 4s2 4p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6
Enhanced Боров модел атома of Kr (Криптон)
Orbital Diagram of Kr (Криптон)
оксидациони број0, 1, 2
електронегативност
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеГас
gaseous state of matterMonoatomic
Температура кључања
119,735 K
Температура топљења
115,78 K
critical pressure
5,525 MPa
critical temperature
209,48 K
тројна тачка
115,775 K
73,53 kPa
appearance
боја
Безбојни
appearancecolorless gas, exhibiting a whitish glow in a high electric field
индекс преламања
1,000427
својство материјала
Топлотна проводљивост
0,0095 W/(m K)
Termička dilatacija
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Специфична топлота
0,248 J/(g⋅K)
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
електрична проводљивост
Električna otpornost i provodnost
Суперпроводност
магнетизам
typediamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
-0,0000000044 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
-0,000000000369 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
-0,0000000165
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПовршинскицентрична Кубична (FCC)
lattice constant
5,72 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
1.120 m/s
класификација
КатегоријаПлеменити гасови, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number4
Mendeleev Number115
Pettifor Number4
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

остало

Gas Basicity
402,4 kJ/mol
polarizability
16,78 ± 0,02 a₀
C6 Dispersion Coefficient
130 a₀
allotrope
neutronski udarni presjek
25
Neutron Mass Absorption
0,013
квантни број1S0
кристалографска група225 (Fm_3m)

Isotopes of Krypton

Стабилни изотопи4
Нестабилни изотопи31
Natural Isotopes6
Isotopic Composition8456.99%8456.99%8617.28%8617.28%8211.59%8211.59%8311.50%8311.50%802.29%802.29%780.36%780.36%

67Kr

Масени број67
неутронски број31
атомска тежина
66,983305 ± 0,000455 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,4 ± 2,9 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2016
parity-

начин распадаинтензитет
2p (2-proton emission)37%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

68Kr

Масени број68
неутронски број32
атомска тежина
67,972489 ± 0,000537 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
21,6 ± 3,3 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2016
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)90%
p (proton emission)

69Kr

Масени број69
неутронски број33
атомска тежина
68,965496 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
27,9 ± 0,8 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1995
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94%

70Kr

Масени број70
неутронски број34
атомска тежина
69,955877 ± 0,000215 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
45 ± 0,14 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1995
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.3%

71Kr

Масени број71
неутронски број35
атомска тежина
70,950265695 ± 0,000138238 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
98,8 ± 0,3 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1981
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.1%

72Kr

Масени број72
неутронски број36
атомска тежина
71,942092406 ± 0,0000086 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
17,16 ± 0,18 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1973
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73Kr

Масени број73
неутронски број37
атомска тежина
72,939289193 ± 0,000007061 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
27,3 ± 1 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1972
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.25%

74Kr

Масени број74
неутронски број38
атомска тежина
73,933084016 ± 0,000002161 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11,5 ± 0,11 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1960
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

75Kr

Масени број75
неутронски број39
атомска тежина
74,930945744 ± 0,0000087 Da
g-factor
-0,2124 ± 0,0016
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,6 ± 0,07 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
1,137 ± 0,013
датум открића1960
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

76Kr

Масени број76
неутронски број40
атомска тежина
75,925910743 ± 0,000004308 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14,8 ± 0,1 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

77Kr

Масени број77
неутронски број41
атомска тежина
76,924669999 ± 0,0000021 Da
g-factor
-0,2332 ± 0,0012
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
72,6 ± 0,9 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,948 ± 0,01
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

78Kr

Масени број78
неутронски број42
атомска тежина
77,920366341 ± 0,000000329 Da
g-factor
0
присутност у природи
0,355 ± 0,003
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1920
parity+

начин распадаинтензитет
+ (double β+ decay)

79Kr

Масени број79
неутронски број43
атомска тежина
78,920082919 ± 0,000003736 Da
g-factor
1,072 ± 0,004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
35,04 ± 0,1 h
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1948
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Kr

Масени број80
неутронски број44
атомска тежина
79,91637794 ± 0,000000745 Da
g-factor
0
присутност у природи
2,286 ± 0,01
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1920
parity+

81Kr

Масени број81
неутронски број45
атомска тежина
80,916589703 ± 0,000001152 Da
g-factor
-0,25914285714286 ± 0,00057142857142857
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
229 ± 11 ky
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
0,644 ± 0,004
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

82Kr

Масени број82
неутронски број46
атомска тежина
81,91348115368 ± 0,00000000591 Da
g-factor
0
присутност у природи
11,593 ± 0,031
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1920
parity+

83Kr

Масени број83
неутронски број47
атомска тежина
82,914126516 ± 0,000000009 Da
g-factor
-0,21571777777778 ± 0,00000066666666666667
присутност у природи
11,5 ± 0,019
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
0,259 ± 0,001
датум открића1920
parity+

84Kr

Масени број84
неутронски број48
атомска тежина
83,91149772708 ± 0,0000000041 Da
g-factor
0
присутност у природи
56,987 ± 0,015
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1920
parity+

85Kr

Масени број85
неутронски број49
атомска тежина
84,91252726 ± 0,000002147 Da
g-factor
-0,22344444444444 ± 0,000088888888888889
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,728 ± 0,007 y
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
0,443 ± 0,003
датум открића1940
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

86Kr

Масени број86
неутронски број50
атомска тежина
85,91061062468 ± 0,00000000399 Da
g-factor
0
присутност у природи
17,279 ± 0,041
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1920
parity+

начин распадаинтензитет
(double β decay)

87Kr

Масени број87
неутронски број51
атомска тежина
86,913354759 ± 0,000000264 Da
g-factor
-0,4088 ± 0,0008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
76,3 ± 0,5 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
-0,3 ± 0,003
датум открића1940
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

88Kr

Масени број88
неутронски број52
атомска тежина
87,914447879 ± 0,0000028 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,825 ± 0,019 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1939
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

89Kr

Масени број89
неутронски број53
атомска тежина
88,917835449 ± 0,0000023 Da
g-factor
-0,22 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,15 ± 0,04 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,166 ± 0,002
датум открића1940
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

90Kr

Масени број90
неутронски број54
атомска тежина
89,919527929 ± 0,000002 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
32,32 ± 0,09 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

91Kr

Масени број91
неутронски број55
атомска тежина
90,923806309 ± 0,0000024 Da
g-factor
-0,2332 ± 0,0008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,57 ± 0,04 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,303 ± 0,006
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

92Kr

Масени број92
неутронски број56
атомска тежина
91,926173092 ± 0,0000029 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,84 ± 0,008 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0332%

93Kr

Масени број93
неутронски број57
атомска тежина
92,931147172 ± 0,0000027 Da
g-factor
-0,826 ± 0,004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,287 ± 0,01 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.95%

94Kr

Масени број94
неутронски број58
атомска тежина
93,934140452 ± 0,000013 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
212 ± 4 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1972
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.11%

95Kr

Масени број95
неутронски број59
атомска тежина
94,939710922 ± 0,00002 Da
g-factor
-0,82 ± 0,006
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
114 ± 3 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.87%
2n (2-neutron emission)

96Kr

Масени број96
неутронски број60
атомска тежина
95,943014473 ± 0,000020695 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
80 ± 8 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.7%

97Kr

Масени број97
неутронски број61
атомска тежина
96,949088782 ± 0,00014 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
62,2 ± 3,2 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.7%
2n (2-neutron emission)

98Kr

Масени број98
неутронски број62
атомска тежина
97,952635 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
42,8 ± 3,6 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%
2n (2-neutron emission)

99Kr

Масени број99
неутронски број63
атомска тежина
98,958776 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
40 ± 11 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%
2n (2-neutron emission)

100Kr

Масени број100
неутронски број64
атомска тежина
99,962995 ± 0,000429 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12 ± 8 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

101Kr

Масени број101
неутронски број65
атомска тежина
100,969318 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Krypton discharge tube

историја

откриоSir William Ramsey, M.W. Travers
место открићаGreat Britain
датум открића1898
етимологијаGreek: kryptos (hidden).
изговорKRIP-ton (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
0,0001 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,00021 mg/L
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
присутност у природи (Сунце)
Заступљеност у Космосу
0,000004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7684
2p3.953
2s9.602
3d15.3741
3p15.5658
3s14.9673
4p26.2308
4s24.6844