คริปทอน

คริปทอน (Kr)

chemical element with symbol Kr and atomic number 36; rare gas
เลขอะตอม36
มวลอะตอม83.798
เลขมวล84
หมู่18
คาบ4
บล็อกp
โปรตอน36 p+
นิวตรอน48 n0
Electrons36 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Kr (คริปทอน)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
117 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
202 pm
ความหนาแน่น
0.003425 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
424.6 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
13.9996049 eV/particle
ionization energy of Kr (คริปทอน)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
9.05 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 8
แบบจำลองของบอร์: Kr (คริปทอน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน8
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Kr (คริปทอน)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ar] 3d10 4s2 4p6
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Kr (คริปทอน)
Orbital Diagram of Kr (คริปทอน)
สถานะออกซิเดชัน0, 1, 2
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity
Phases
phase of matterก๊าซ
Gas PhaseMonoatomic
จุดเดือด
119.735 K
จุดหลอมเหลว
115.78 K
critical pressure
5.525 MPa
critical temperature
209.48 K
triple point
115.775 K
73.53 kPa
Visual
สี
ไม่มีสี
appearancecolorless gas, exhibiting a whitish glow in a high electric field
ดรรชนีหักเห
1.000427
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
0.0095 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
20.786 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.248 J/(g⋅K)
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000044 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000369 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000000165
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
5.72 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
1,120 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทก๊าซมีตระกูล, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number4
Mendeleev Number115
Pettifor Number4
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile
other
Gas Basicity
402.4 kJ/mol
Dipole Polarizability
16.78 ± 0.02 a₀
C6 Dispersion Coefficient
130 a₀
Allotropes
Neutron cross section
25
Neutron Mass Absorption
0.013
quantum number1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Krypton

ไอโซโทปที่มีความเสถียร6
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร29
Radioactive Isotopes29

67Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
66.983305 ± 0.000455 Da
เลขมวล67
g-factor
ครึ่งชีวิต
7.4 ± 2.9 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity-

67Kr Decay Modes
decay modeintensity
2p (2-proton emission)37%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

68Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
67.972489 ± 0.000537 Da
เลขมวล68
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
21.6 ± 3.3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity+

68Kr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)90%
p (proton emission)%

69Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
68.965496 ± 0.000322 Da
เลขมวล69
g-factor
ครึ่งชีวิต
27.9 ± 0.8 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity-

69Kr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94%

70Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
69.955877 ± 0.000215 Da
เลขมวล70
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
45 ± 0.14 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

70Kr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.3%

71Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
70.950265695 ± 0.000138238 Da
เลขมวล71
g-factor
ครึ่งชีวิต
98.8 ± 0.3 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity

71Kr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.1%

72Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
71.942092406 ± 0.0000086 Da
เลขมวล72
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
17.16 ± 0.18 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

72Kr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
72.939289193 ± 0.000007061 Da
เลขมวล73
g-factor
ครึ่งชีวิต
27.3 ± 1 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity

73Kr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.25%

74Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
73.933084016 ± 0.000002161 Da
เลขมวล74
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
11.5 ± 0.11 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

74Kr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

75Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
74.930945744 ± 0.0000087 Da
เลขมวล75
g-factor
-0.2124 ± 0.0016
ครึ่งชีวิต
4.6 ± 0.07 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.137 ± 0.013
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

75Kr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

76Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
75.925910743 ± 0.000004308 Da
เลขมวล76
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
14.8 ± 0.1 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

76Kr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

77Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
76.924669999 ± 0.0000021 Da
เลขมวล77
g-factor
-0.2332 ± 0.0012
ครึ่งชีวิต
72.6 ± 0.9 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.948 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

77Kr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

78Kr

natural abundance
0.355 ± 0.003
น้ำหนักอะตอม
77.920366341 ± 0.000000329 Da
เลขมวล78
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

78Kr Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

79Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
78.920082919 ± 0.000003736 Da
เลขมวล79
g-factor
1.072 ± 0.004
ครึ่งชีวิต
35.04 ± 0.1 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

79Kr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Kr

natural abundance
2.286 ± 0.01
น้ำหนักอะตอม
79.91637794 ± 0.000000745 Da
เลขมวล80
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

81Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
80.916589703 ± 0.000001152 Da
เลขมวล81
g-factor
-0.25914285714286 ± 0.00057142857142857
ครึ่งชีวิต
229 ± 11 ky
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.644 ± 0.004
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

81Kr Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

82Kr

natural abundance
11.593 ± 0.031
น้ำหนักอะตอม
81.91348115368 ± 0.00000000591 Da
เลขมวล82
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

83Kr

natural abundance
11.5 ± 0.019
น้ำหนักอะตอม
82.914126516 ± 0.000000009 Da
เลขมวล83
g-factor
-0.21571777777778 ± 0.00000066666666666667
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.259 ± 0.001
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

84Kr

natural abundance
56.987 ± 0.015
น้ำหนักอะตอม
83.91149772708 ± 0.0000000041 Da
เลขมวล84
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

85Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
84.91252726 ± 0.000002147 Da
เลขมวล85
g-factor
-0.22344444444444 ± 0.000088888888888889
ครึ่งชีวิต
10.728 ± 0.007 y
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.443 ± 0.003
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity+

85Kr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

86Kr

natural abundance
17.279 ± 0.041
น้ำหนักอะตอม
85.91061062468 ± 0.00000000399 Da
เลขมวล86
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

86Kr Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%

87Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
86.913354759 ± 0.000000264 Da
เลขมวล87
g-factor
-0.4088 ± 0.0008
ครึ่งชีวิต
76.3 ± 0.5 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.3 ± 0.003
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity+

87Kr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

88Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
87.914447879 ± 0.0000028 Da
เลขมวล88
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.825 ± 0.019 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

88Kr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

89Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
88.917835449 ± 0.0000023 Da
เลขมวล89
g-factor
-0.22 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
3.15 ± 0.04 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.166 ± 0.002
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity+

89Kr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

90Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
89.919527929 ± 0.000002 Da
เลขมวล90
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
32.32 ± 0.09 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

90Kr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

91Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
90.923806309 ± 0.0000024 Da
เลขมวล91
g-factor
-0.2332 ± 0.0008
ครึ่งชีวิต
8.57 ± 0.04 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.303 ± 0.006
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

91Kr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

92Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
91.926173092 ± 0.0000029 Da
เลขมวล92
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.84 ± 0.008 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

92Kr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0332%

93Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
92.931147172 ± 0.0000027 Da
เลขมวล93
g-factor
-0.826 ± 0.004
ครึ่งชีวิต
1.287 ± 0.01 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

93Kr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.95%

94Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
93.934140452 ± 0.000013 Da
เลขมวล94
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
212 ± 4 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

94Kr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.11%

95Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
94.939710922 ± 0.00002 Da
เลขมวล95
g-factor
-0.82 ± 0.006
ครึ่งชีวิต
114 ± 3 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

95Kr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.87%
2n (2-neutron emission)%

96Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
95.943014473 ± 0.000020695 Da
เลขมวล96
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
80 ± 8 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

96Kr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.7%

97Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
96.949088782 ± 0.00014 Da
เลขมวล97
g-factor
ครึ่งชีวิต
62.2 ± 3.2 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

97Kr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.7%
2n (2-neutron emission)%

98Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
97.952635 ± 0.000322 Da
เลขมวล98
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
42.8 ± 3.6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

98Kr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%
2n (2-neutron emission)%

99Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
98.958776 ± 0.000429 Da
เลขมวล99
g-factor
ครึ่งชีวิต
40 ± 11 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

99Kr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%
2n (2-neutron emission)%

100Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
99.962995 ± 0.000429 Da
เลขมวล100
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
12 ± 8 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

100Kr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

101Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
100.969318 ± 0.000537 Da
เลขมวล101
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

101Kr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Krypton discharge tube

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Sir William Ramsey, M.W. Travers
สถานที่ค้นพบGreat Britain
ถูกค้นพบเมื่อ1898
ศัพทมูลวิทยาGreek: kryptos (hidden).
pronunciationKRIP-ton (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.0001 mg/kg
Abundance in Oceans
0.00021 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
Abundance in Sun
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.000004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7684
2p3.953
2s9.602
3d15.3741
3p15.5658
3s14.9673
4p26.2308
4s24.6844