คริปทอน

คริปทอน (Kr)

chemical element with symbol Kr and atomic number 36; rare gas
เลขอะตอม36
มวลอะตอม83.798
เลขมวล84
หมู่18
คาบ4
บล็อกp
โปรตอน36 p+
นิวตรอน48 n0
อิเล็กตรอน36 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Kr (คริปทอน)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
117 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
202 pm
ความหนาแน่น
0.003425 g/cm³

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
424.6 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
13.9996049 eV/particle
ionization energy of Kr (คริปทอน)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
9.05 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 8
แบบจำลองของบอร์: Kr (คริปทอน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน8
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Kr (คริปทอน)
electron configuration[Ar] 3d10 4s2 4p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Kr (คริปทอน)
Orbital Diagram of Kr (คริปทอน)
สถานะออกซิเดชัน0, 1, 2
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterก๊าซ
gaseous state of matterMonoatomic
จุดเดือด
119.735 K
จุดหลอมเหลว
115.78 K
critical pressure
5.525 MPa
critical temperature
209.48 K
triple point
115.775 K
73.53 kPa
appearance
สี
ไม่มีสี
appearancecolorless gas, exhibiting a whitish glow in a high electric field
ดรรชนีหักเห
1.000427
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
0.0095 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
20.786 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.248 J/(g⋅K)
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000044 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000369 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000000165
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
5.72 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
1,120 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทก๊าซมีตระกูล, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number4
Mendeleev Number115
Pettifor Number4
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
402.4 kJ/mol
polarizability
16.78 ± 0.02 a₀
C6 Dispersion Coefficient
130 a₀
allotrope
Neutron cross section
25
Neutron Mass Absorption
0.013
quantum number1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Krypton

ไอโซโทปที่มีความเสถียร4
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร31
Natural Isotopes6
Isotopic Composition8456.99%8456.99%8617.28%8617.28%8211.59%8211.59%8311.50%8311.50%802.29%802.29%780.36%780.36%

67Kr

เลขมวล67
เลขนิวตรอน31
น้ำหนักอะตอม
66.983305 ± 0.000455 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.4 ± 2.9 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity-

decay modeintensity
2p (2-proton emission)37%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

68Kr

เลขมวล68
เลขนิวตรอน32
น้ำหนักอะตอม
67.972489 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
21.6 ± 3.3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)90%
p (proton emission)

69Kr

เลขมวล69
เลขนิวตรอน33
น้ำหนักอะตอม
68.965496 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
27.9 ± 0.8 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94%

70Kr

เลขมวล70
เลขนิวตรอน34
น้ำหนักอะตอม
69.955877 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
45 ± 0.14 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.3%

71Kr

เลขมวล71
เลขนิวตรอน35
น้ำหนักอะตอม
70.950265695 ± 0.000138238 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
98.8 ± 0.3 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.1%

72Kr

เลขมวล72
เลขนิวตรอน36
น้ำหนักอะตอม
71.942092406 ± 0.0000086 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
17.16 ± 0.18 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73Kr

เลขมวล73
เลขนิวตรอน37
น้ำหนักอะตอม
72.939289193 ± 0.000007061 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
27.3 ± 1 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.25%

74Kr

เลขมวล74
เลขนิวตรอน38
น้ำหนักอะตอม
73.933084016 ± 0.000002161 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11.5 ± 0.11 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

75Kr

เลขมวล75
เลขนิวตรอน39
น้ำหนักอะตอม
74.930945744 ± 0.0000087 Da
g-factor
-0.2124 ± 0.0016
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.6 ± 0.07 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.137 ± 0.013
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

76Kr

เลขมวล76
เลขนิวตรอน40
น้ำหนักอะตอม
75.925910743 ± 0.000004308 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
14.8 ± 0.1 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

77Kr

เลขมวล77
เลขนิวตรอน41
น้ำหนักอะตอม
76.924669999 ± 0.0000021 Da
g-factor
-0.2332 ± 0.0012
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
72.6 ± 0.9 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.948 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

78Kr

เลขมวล78
เลขนิวตรอน42
น้ำหนักอะตอม
77.920366341 ± 0.000000329 Da
g-factor
0
natural abundance
0.355 ± 0.003
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

79Kr

เลขมวล79
เลขนิวตรอน43
น้ำหนักอะตอม
78.920082919 ± 0.000003736 Da
g-factor
1.072 ± 0.004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
35.04 ± 0.1 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Kr

เลขมวล80
เลขนิวตรอน44
น้ำหนักอะตอม
79.91637794 ± 0.000000745 Da
g-factor
0
natural abundance
2.286 ± 0.01
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

81Kr

เลขมวล81
เลขนิวตรอน45
น้ำหนักอะตอม
80.916589703 ± 0.000001152 Da
g-factor
-0.25914285714286 ± 0.00057142857142857
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
229 ± 11 ky
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.644 ± 0.004
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

82Kr

เลขมวล82
เลขนิวตรอน46
น้ำหนักอะตอม
81.91348115368 ± 0.00000000591 Da
g-factor
0
natural abundance
11.593 ± 0.031
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

83Kr

เลขมวล83
เลขนิวตรอน47
น้ำหนักอะตอม
82.914126516 ± 0.000000009 Da
g-factor
-0.21571777777778 ± 0.00000066666666666667
natural abundance
11.5 ± 0.019
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.259 ± 0.001
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

84Kr

เลขมวล84
เลขนิวตรอน48
น้ำหนักอะตอม
83.91149772708 ± 0.0000000041 Da
g-factor
0
natural abundance
56.987 ± 0.015
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

85Kr

เลขมวล85
เลขนิวตรอน49
น้ำหนักอะตอม
84.91252726 ± 0.000002147 Da
g-factor
-0.22344444444444 ± 0.000088888888888889
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.728 ± 0.007 y
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.443 ± 0.003
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

86Kr

เลขมวล86
เลขนิวตรอน50
น้ำหนักอะตอม
85.91061062468 ± 0.00000000399 Da
g-factor
0
natural abundance
17.279 ± 0.041
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

87Kr

เลขมวล87
เลขนิวตรอน51
น้ำหนักอะตอม
86.913354759 ± 0.000000264 Da
g-factor
-0.4088 ± 0.0008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
76.3 ± 0.5 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.3 ± 0.003
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

88Kr

เลขมวล88
เลขนิวตรอน52
น้ำหนักอะตอม
87.914447879 ± 0.0000028 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.825 ± 0.019 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

89Kr

เลขมวล89
เลขนิวตรอน53
น้ำหนักอะตอม
88.917835449 ± 0.0000023 Da
g-factor
-0.22 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.15 ± 0.04 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.166 ± 0.002
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

90Kr

เลขมวล90
เลขนิวตรอน54
น้ำหนักอะตอม
89.919527929 ± 0.000002 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
32.32 ± 0.09 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

91Kr

เลขมวล91
เลขนิวตรอน55
น้ำหนักอะตอม
90.923806309 ± 0.0000024 Da
g-factor
-0.2332 ± 0.0008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.57 ± 0.04 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.303 ± 0.006
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

92Kr

เลขมวล92
เลขนิวตรอน56
น้ำหนักอะตอม
91.926173092 ± 0.0000029 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.84 ± 0.008 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0332%

93Kr

เลขมวล93
เลขนิวตรอน57
น้ำหนักอะตอม
92.931147172 ± 0.0000027 Da
g-factor
-0.826 ± 0.004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.287 ± 0.01 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.95%

94Kr

เลขมวล94
เลขนิวตรอน58
น้ำหนักอะตอม
93.934140452 ± 0.000013 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
212 ± 4 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.11%

95Kr

เลขมวล95
เลขนิวตรอน59
น้ำหนักอะตอม
94.939710922 ± 0.00002 Da
g-factor
-0.82 ± 0.006
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
114 ± 3 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.87%
2n (2-neutron emission)

96Kr

เลขมวล96
เลขนิวตรอน60
น้ำหนักอะตอม
95.943014473 ± 0.000020695 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
80 ± 8 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.7%

97Kr

เลขมวล97
เลขนิวตรอน61
น้ำหนักอะตอม
96.949088782 ± 0.00014 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
62.2 ± 3.2 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.7%
2n (2-neutron emission)

98Kr

เลขมวล98
เลขนิวตรอน62
น้ำหนักอะตอม
97.952635 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
42.8 ± 3.6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%
2n (2-neutron emission)

99Kr

เลขมวล99
เลขนิวตรอน63
น้ำหนักอะตอม
98.958776 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
40 ± 11 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%
2n (2-neutron emission)

100Kr

เลขมวล100
เลขนิวตรอน64
น้ำหนักอะตอม
99.962995 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12 ± 8 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

101Kr

เลขมวล101
เลขนิวตรอน65
น้ำหนักอะตอม
100.969318 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Krypton discharge tube

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Sir William Ramsey, M.W. Travers
สถานที่ค้นพบGreat Britain
ถูกค้นพบเมื่อ1898
ศัพทมูลวิทยาGreek: kryptos (hidden).
pronunciationKRIP-ton (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.0001 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.00021 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.000004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7684
2p3.953
2s9.602
3d15.3741
3p15.5658
3s14.9673
4p26.2308
4s24.6844

alias

 • Kr

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลkrypton
 • อังกฤษkrypton
 • ฝรั่งเศสkrypton
 • อิตาลีkripton
 • รัสเซียкриптон
 • เยอรมันKrypton
 • ดัตช์krypton
 • สเปนkriptón
 • เดนมาร์กkrypton
 • นอร์เวย์นีนอสก์krypton
 • ฮังการีkripton
 • โปแลนด์krypton
 • แอฟริกานส์kripton
 • อัมฮาราክሪፕተን
 • อารากอนCriptón
 • อาหรับكريبتون
 • อาเซอร์ไบจานKripton
 • เบลารุสКрыптон
 • บัลแกเรียкриптон
 • บังกลาক্রিপ্টন
 • เบรตันKripton
 • บอสเนียkripton
 • คาตาลันcriptó
 • คอร์ซิกาKriptone
 • เช็กkrypton
 • ชูวัชКриптон
 • เวลส์Crypton
 • กรีกκρυπτό
 • เอสเปรันโตkriptono
 • เอสโตเนียkrüptoon
 • บาสก์kripton
 • เปอร์เซียکریپتون
 • ฟินแลนด์krypton
 • ฟรูลีCripton
 • ฟริเซียนตะวันตกKrypton
 • ไอริชCrioptón
 • กาลิเซียcripton
 • มานซ์Krypton
 • จีนแคะKrypton
 • ฮิบรูקריפטון
 • ฮินดีक्रिप्टन
 • ฮินดีฟิจิKrypton
 • โครเอเชียKripton
 • เฮติครีโอลKripton
 • อาร์เมเนียկրիպտոն
 • อินเตอร์ลิงกัวkrypton
 • อินโดนีเซียkripton
 • อีโดkriptono
 • ไอซ์แลนด์krypton
 • ญี่ปุ่นクリプトン
 • โลชบันmipnavni
 • ชวาKripton
 • จอร์เจียკრიპტონი
 • คาซัคКриптон
 • กันนาดาಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್
 • เกาหลี크립톤
 • โกมิКриптон
 • ละตินkrypton
 • ลักเซมเบิร์กKrypton
 • ลิมเบิร์กKrypton
 • ลิกูเรียKripton
 • ลิทัวเนียKriptonas
 • ลัตเวียkriptons
 • มาซิโดเนียКриптон
 • มาลายาลัมക്രിപ്റ്റോൺ
 • มราฐีक्रिप्टॉन
 • มารีตะวันตกКриптон
 • มาเลย์Kripton
 • เยอรมันต่ำKrypton
 • อ็อกซิตันCripton
 • ปัญจาบਕ੍ਰਿਪਟਨ
 • ลาฮ์นดาکرپٹون
 • โปรตุเกสcrípton
 • เคชวาKriptun
 • โรมาเนียkripton
 • ซิซิลีcripton
 • เซอร์โบ-โครเอเชียKripton
 • สโลวักKryptón
 • สโลวีเนียKripton
 • เซอร์เบียкриптон
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Krypton
 • สวีเดนkrypton
 • สวาฮีลีKriptoni
 • ทมิฬகிருப்டான்
 • ตากาล็อกKriptono
 • ตุรกีKripton
 • อุยกูร์كرىپتون
 • ยูเครนкриптон
 • อุซเบกKripton
 • เวปส์Kripton
 • เวียดนามkrypton
 • วาเรย์Kripton
 • คัลมืยค์Криптон
 • ยิดดิชקריפטאן
 • โยรูบาKrypton
 • จีน
 • เซบูKripton
 • เคิร์ดตอนกลางکریپتۆن
 • ฟริเซียนเหนือKrypton
 • โอดิยาକ୍ରିପ୍‌ଟନ
 • คุชราตક્રિપ્ટોન
 • ตาตาร์Криптон
 • พีดมอนต์Krìpton
 • สกอตส์krypton
 • โซมาลีKiribtoon
 • เอียร์ซยาКриптон
 • จีนคลาสสิก
 • กวางตุ้ง
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)крыптон
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)krypton
 • เนวาร์क्रिप्टन
 • แอลเบเนียKriptoni
 • อาโรมาเนียKripton
 • เชอร์ชสลาวิกКрѷптонъ
 • แฟโรKrypton
 • คีร์กีซКриптон
 • cdoKáik
 • พม่าကရစ်ပတွန်
 • เนปาลक्रिप्टन
 • มอลตาkripton
 • อัสตูเรียสCriptón
 • ลอมบาร์ดKripton
 • เกลิกสกอตCriopton
 • โปรตุเกส (บราซิล)criptônio
 • จีนกั้น
 • สันสกฤตक्रिप्टान
 • โภชปุรีक्रिप्टन
 • จีนมินหนานKrypton
 • สิงหลKripton
 • มองโกเลียкриптон
 • ทิเบตསྦས་རླུང་།
 • ซุนดาKripton
 • มาปูเชkripton
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาcripton
 • kbpKrɩpɩtɔnɩ
 • เตลูกูక్రిప్టాన్
 • จีนอู๋
 • oloKriptounu
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • ทาจิกКриптон
 • จีน (ตัวย่อ)
 • ซาร์เดญาCriptòn
 • azbکریپتون
 • บัชคีร์Криптон
 • อาหรับโมร็อกโกكريپتون
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Krypton
 • อังกฤษ (แคนาดา)Krypton
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์كريبتون
 • พัชโตکرېپټون
 • บิกอลKrypton
 • คอร์นิชKrypton
 • บาหลีKripton
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • อูรดูکرپٹون
 • ยูกันดาKeriputooni
 • ซามิเหนือkrypton
 • ซามิอีนารีkrypton
 • ซูลูUmKhalahwe