Kripton

Kripton (Kr)

chemical element with symbol Kr and atomic number 36; rare gas
Atom numarası36
Atom ağırlığı83.798
Kütle numarası84
Grup18
Periyot4
Blokp
proton36 p+
nötron48 n0
elektron36 e-
Animated Bohr modeli of Kr (Kripton)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
molar volume
Kovalent Yarıçapı
117 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
202 pm
yoğunluk
0,003425 g/cm³

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
424,6 kJ/mol
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
13,9996049 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of Kr (Kripton)
Buharlaşma ısısı
9,05 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 8
Bohr modeli: Kr (Kripton)
Değerlik elektron8
Lewis yapısı: Kr (Kripton)
electron configuration[Ar] 3d10 4s2 4p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6
Enhanced Bohr modeli of Kr (Kripton)
Orbital Diagram of Kr (Kripton)
Yükseltgenme seviyesi0, 1, 2
Elektronegatiflik
Electrophilicity Index
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıGaz
gaseous state of matterMonoatomic
Kaynama noktası
119,735 K
Ergime noktası
115,78 K
critical pressure
5,525 MPa
critical temperature
209,48 K
Üçlü nokta
115,775 K
73,53 kPa
appearance
renk
Renksiz
appearancecolorless gas, exhibiting a whitish glow in a high electric field
Kırılma indisi
1,000427
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
0,0095 W/(m K)
Genleşme
molar ısı kapasitesi
20,786 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,248 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı5/3
electrical properties
type
Elektriksel iletkenlik
Özdirenç
Süperiletken
mıknatıslık
typediamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
-0,0000000044 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
-0,000000000369 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
-0,0000000165
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıYüzey merkezli kübik (FCC)
Kafes sabiti
5,72 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
1.120 m/s
sınıflandırma
KategoriSoygaz, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number4
Mendeleev Number115
Pettifor Number4
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt sınıflandırmasıatmophile

other

Gas Basicity
402,4 kJ/mol
Kutuplanabilirlik
16,78 ± 0,02 a₀
C6 Dispersion Coefficient
130 a₀
allotrope
Nötron tesir kesiti
25
Neutron Mass Absorption
0,013
Kuantum sayısı1S0
Uzay grubu225 (Fm_3m)

Kripton izotopları

Kararlı izotoplar4
Kararsız izotoplar31
Natural Isotopes6
Isotopic Composition8456.99%8456.99%8617.28%8617.28%8211.59%8211.59%8311.50%8311.50%802.29%802.29%780.36%780.36%

67Kr

Kütle numarası67
nötron numarası31
Bağıl atom kütlesi
66,983305 ± 0,000455 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
7,4 ± 2,9 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2016
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
2p (2-proton emission)37%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

68Kr

Kütle numarası68
nötron numarası32
Bağıl atom kütlesi
67,972489 ± 0,000537 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
21,6 ± 3,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2016
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)90%
p (proton emission)

69Kr

Kütle numarası69
nötron numarası33
Bağıl atom kütlesi
68,965496 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
27,9 ± 0,8 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1995
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94%

70Kr

Kütle numarası70
nötron numarası34
Bağıl atom kütlesi
69,955877 ± 0,000215 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
45 ± 0,14 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1995
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.3%

71Kr

Kütle numarası71
nötron numarası35
Bağıl atom kütlesi
70,950265695 ± 0,000138238 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
98,8 ± 0,3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1981
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.1%

72Kr

Kütle numarası72
nötron numarası36
Bağıl atom kütlesi
71,942092406 ± 0,0000086 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
17,16 ± 0,18 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1973
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73Kr

Kütle numarası73
nötron numarası37
Bağıl atom kütlesi
72,939289193 ± 0,000007061 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
27,3 ± 1 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1972
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.25%

74Kr

Kütle numarası74
nötron numarası38
Bağıl atom kütlesi
73,933084016 ± 0,000002161 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
11,5 ± 0,11 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1960
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

75Kr

Kütle numarası75
nötron numarası39
Bağıl atom kütlesi
74,930945744 ± 0,0000087 Da
g-factor
-0,2124 ± 0,0016
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,6 ± 0,07 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,137 ± 0,013
keşif veya buluş tarihi1960
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

76Kr

Kütle numarası76
nötron numarası40
Bağıl atom kütlesi
75,925910743 ± 0,000004308 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
14,8 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

77Kr

Kütle numarası77
nötron numarası41
Bağıl atom kütlesi
76,924669999 ± 0,0000021 Da
g-factor
-0,2332 ± 0,0012
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
72,6 ± 0,9 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,948 ± 0,01
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

78Kr

Kütle numarası78
nötron numarası42
Bağıl atom kütlesi
77,920366341 ± 0,000000329 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
0,355 ± 0,003
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1920
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
+ (double β+ decay)

79Kr

Kütle numarası79
nötron numarası43
Bağıl atom kütlesi
78,920082919 ± 0,000003736 Da
g-factor
1,072 ± 0,004
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
35,04 ± 0,1 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Kr

Kütle numarası80
nötron numarası44
Bağıl atom kütlesi
79,91637794 ± 0,000000745 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
2,286 ± 0,01
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1920
Dönüşümçarpanı+

81Kr

Kütle numarası81
nötron numarası45
Bağıl atom kütlesi
80,916589703 ± 0,000001152 Da
g-factor
-0,25914285714286 ± 0,00057142857142857
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
229 ± 11 ky
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,644 ± 0,004
keşif veya buluş tarihi1950
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

82Kr

Kütle numarası82
nötron numarası46
Bağıl atom kütlesi
81,91348115368 ± 0,00000000591 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
11,593 ± 0,031
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1920
Dönüşümçarpanı+

83Kr

Kütle numarası83
nötron numarası47
Bağıl atom kütlesi
82,914126516 ± 0,000000009 Da
g-factor
-0,21571777777778 ± 0,00000066666666666667
doğadaki bolluk
11,5 ± 0,019
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,259 ± 0,001
keşif veya buluş tarihi1920
Dönüşümçarpanı+

84Kr

Kütle numarası84
nötron numarası48
Bağıl atom kütlesi
83,91149772708 ± 0,0000000041 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
56,987 ± 0,015
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1920
Dönüşümçarpanı+

85Kr

Kütle numarası85
nötron numarası49
Bağıl atom kütlesi
84,91252726 ± 0,000002147 Da
g-factor
-0,22344444444444 ± 0,000088888888888889
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
10,728 ± 0,007 y
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,443 ± 0,003
keşif veya buluş tarihi1940
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

86Kr

Kütle numarası86
nötron numarası50
Bağıl atom kütlesi
85,91061062468 ± 0,00000000399 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
17,279 ± 0,041
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1920
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
(double β decay)

87Kr

Kütle numarası87
nötron numarası51
Bağıl atom kütlesi
86,913354759 ± 0,000000264 Da
g-factor
-0,4088 ± 0,0008
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
76,3 ± 0,5 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,3 ± 0,003
keşif veya buluş tarihi1940
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

88Kr

Kütle numarası88
nötron numarası52
Bağıl atom kütlesi
87,914447879 ± 0,0000028 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,825 ± 0,019 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1939
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

89Kr

Kütle numarası89
nötron numarası53
Bağıl atom kütlesi
88,917835449 ± 0,0000023 Da
g-factor
-0,22 ± 0,002
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,15 ± 0,04 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,166 ± 0,002
keşif veya buluş tarihi1940
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

90Kr

Kütle numarası90
nötron numarası54
Bağıl atom kütlesi
89,919527929 ± 0,000002 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
32,32 ± 0,09 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

91Kr

Kütle numarası91
nötron numarası55
Bağıl atom kütlesi
90,923806309 ± 0,0000024 Da
g-factor
-0,2332 ± 0,0008
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
8,57 ± 0,04 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,303 ± 0,006
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

92Kr

Kütle numarası92
nötron numarası56
Bağıl atom kütlesi
91,926173092 ± 0,0000029 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,84 ± 0,008 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0332%

93Kr

Kütle numarası93
nötron numarası57
Bağıl atom kütlesi
92,931147172 ± 0,0000027 Da
g-factor
-0,826 ± 0,004
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,287 ± 0,01 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.95%

94Kr

Kütle numarası94
nötron numarası58
Bağıl atom kütlesi
93,934140452 ± 0,000013 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
212 ± 4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1972
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.11%

95Kr

Kütle numarası95
nötron numarası59
Bağıl atom kütlesi
94,939710922 ± 0,00002 Da
g-factor
-0,82 ± 0,006
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
114 ± 3 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.87%
2n (2-neutron emission)

96Kr

Kütle numarası96
nötron numarası60
Bağıl atom kütlesi
95,943014473 ± 0,000020695 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
80 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.7%

97Kr

Kütle numarası97
nötron numarası61
Bağıl atom kütlesi
96,949088782 ± 0,00014 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
62,2 ± 3,2 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.7%
2n (2-neutron emission)

98Kr

Kütle numarası98
nötron numarası62
Bağıl atom kütlesi
97,952635 ± 0,000322 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
42,8 ± 3,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%
2n (2-neutron emission)

99Kr

Kütle numarası99
nötron numarası63
Bağıl atom kütlesi
98,958776 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
40 ± 11 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%
2n (2-neutron emission)

100Kr

Kütle numarası100
nötron numarası64
Bağıl atom kütlesi
99,962995 ± 0,000429 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
12 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

101Kr

Kütle numarası101
nötron numarası65
Bağıl atom kütlesi
100,969318 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Krypton discharge tube

tarih

kâşifi ya da mucidiSir William Ramsey, M.W. Travers
keşif yeriGreat Britain
keşif veya buluş tarihi1898
köken bilimiGreek: kryptos (hidden).
telaffuzuKRIP-ton (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
0,0001 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
0,00021 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
doğadaki bolluk (meteoroid)
doğadaki bolluk (Güneş)
Evrendeki bulunulabilirliği
0,000004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7684
2p3.953
2s9.602
3d15.3741
3p15.5658
3s14.9673
4p26.2308
4s24.6844