Kripton

Kripton (Kr)

Nguyên tố hóa học có ký hiệu là Kr và số nguyên tử bằng 36
Số nguyên tử36
Nguyên tử khối83.798
số khối84
Nhóm18
Chu kỳ4
Phân lớpp
Prô ton36 p+
Nơ tron48 n0
Electrons36 e-
Animated Mô hình Bohr of Kr (Kripton)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
117 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Bán kính van der Waals
202 pm
mật độ
0,003425 g/cm³
năng lượng
proton affinity
424,6 kJ/mol
Ái lực điện tử
ionization energy
13,9996049 eV/particle
ionization energy of Kr (Kripton)
Nhiệt bay hơi
9,05 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 8
Mô hình Bohr: Kr (Kripton)
Electron hóa trị8
Cấu trúc Lewis: Kr (Kripton)
Cấu hình electron[Ar] 3d10 4s2 4p6
Enhanced Mô hình Bohr of Kr (Kripton)
Orbital Diagram of Kr (Kripton)
trạng thái oxy hóa0, 1, 2
độ âm điện
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtKhí
Gas PhaseMonoatomic
Nhiệt độ sôi
119,735 K
Nhiệt độ nóng chảy
115,78 K
critical pressure
5,525 MPa
critical temperature
209,48 K
điểm ba trạng thái
115,775 K
73,53 kPa
Visual
màu sắc
Không màu
appearancecolorless gas, exhibiting a whitish glow in a high electric field
chiết suất
1,000427
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
0,0095 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,248 J/(g⋅K)
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
typediamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
-0,0000000044 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
-0,000000000369 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
-0,0000000165
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLập phương tâm mặt (FCC)
lattice constant
5,72 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
1.120 m/s
phân loại
Danh mụcKhí trơ, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number4
Mendeleev Number115
Pettifor Number4
Geochemical Classvolatile
Goldschmidt classificationatmophile
other
Gas Basicity
402,4 kJ/mol
Dipole Polarizability
16,78 ± 0,02 a₀
C6 Dispersion Coefficient
130 a₀
Allotropes
Neutron cross section
25
Neutron Mass Absorption
0,013
Số lượng tử1S0
space group225 (Fm_3m)

Đồng vị của Krypton

Các đồng vị bền6
Các đồng vị không bền29
Radioactive Isotopes29

67Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
66,983305 ± 0,000455 Da
số khối67
g-factor
chu kỳ bán rã
7,4 ± 2,9 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2016
parity-

67Kr Decay Modes
decay modeintensity
2p (2-proton emission)37%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

68Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
67,972489 ± 0,000537 Da
số khối68
g-factor
0
chu kỳ bán rã
21,6 ± 3,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2016
parity+

68Kr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)90%
p (proton emission)%

69Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
68,965496 ± 0,000322 Da
số khối69
g-factor
chu kỳ bán rã
27,9 ± 0,8 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1995
parity-

69Kr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)94%

70Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
69,955877 ± 0,000215 Da
số khối70
g-factor
0
chu kỳ bán rã
45 ± 0,14 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1995
parity+

70Kr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.3%

71Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
70,950265695 ± 0,000138238 Da
số khối71
g-factor
chu kỳ bán rã
98,8 ± 0,3 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1981
parity

71Kr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.1%

72Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
71,942092406 ± 0,0000086 Da
số khối72
g-factor
0
chu kỳ bán rã
17,16 ± 0,18 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1973
parity+

72Kr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
72,939289193 ± 0,000007061 Da
số khối73
g-factor
chu kỳ bán rã
27,3 ± 1 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1972
parity

73Kr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.25%

74Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
73,933084016 ± 0,000002161 Da
số khối74
g-factor
0
chu kỳ bán rã
11,5 ± 0,11 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1960
parity+

74Kr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

75Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
74,930945744 ± 0,0000087 Da
số khối75
g-factor
-0,2124 ± 0,0016
chu kỳ bán rã
4,6 ± 0,07 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,137 ± 0,013
ngày khám phá1960
parity+

75Kr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

76Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
75,925910743 ± 0,000004308 Da
số khối76
g-factor
0
chu kỳ bán rã
14,8 ± 0,1 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1954
parity+

76Kr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

77Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
76,924669999 ± 0,0000021 Da
số khối77
g-factor
-0,2332 ± 0,0012
chu kỳ bán rã
72,6 ± 0,9 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,948 ± 0,01
ngày khám phá1948
parity+

77Kr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

78Kr

natural abundance
0,355 ± 0,003
relative atomic mass
77,920366341 ± 0,000000329 Da
số khối78
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1920
parity+

78Kr Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

79Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
78,920082919 ± 0,000003736 Da
số khối79
g-factor
1,072 ± 0,004
chu kỳ bán rã
35,04 ± 0,1 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1948
parity-

79Kr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Kr

natural abundance
2,286 ± 0,01
relative atomic mass
79,91637794 ± 0,000000745 Da
số khối80
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1920
parity+

81Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
80,916589703 ± 0,000001152 Da
số khối81
g-factor
-0,25914285714286 ± 0,00057142857142857
chu kỳ bán rã
229 ± 11 ky
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,644 ± 0,004
ngày khám phá1950
parity+

81Kr Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

82Kr

natural abundance
11,593 ± 0,031
relative atomic mass
81,91348115368 ± 0,00000000591 Da
số khối82
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1920
parity+

83Kr

natural abundance
11,5 ± 0,019
relative atomic mass
82,914126516 ± 0,000000009 Da
số khối83
g-factor
-0,21571777777778 ± 0,00000066666666666667
chu kỳ bán rã
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,259 ± 0,001
ngày khám phá1920
parity+

84Kr

natural abundance
56,987 ± 0,015
relative atomic mass
83,91149772708 ± 0,0000000041 Da
số khối84
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1920
parity+

85Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
84,91252726 ± 0,000002147 Da
số khối85
g-factor
-0,22344444444444 ± 0,000088888888888889
chu kỳ bán rã
10,728 ± 0,007 y
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,443 ± 0,003
ngày khám phá1940
parity+

85Kr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

86Kr

natural abundance
17,279 ± 0,041
relative atomic mass
85,91061062468 ± 0,00000000399 Da
số khối86
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1920
parity+

86Kr Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%

87Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
86,913354759 ± 0,000000264 Da
số khối87
g-factor
-0,4088 ± 0,0008
chu kỳ bán rã
76,3 ± 0,5 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,3 ± 0,003
ngày khám phá1940
parity+

87Kr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

88Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
87,914447879 ± 0,0000028 Da
số khối88
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,825 ± 0,019 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1939
parity+

88Kr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

89Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
88,917835449 ± 0,0000023 Da
số khối89
g-factor
-0,22 ± 0,002
chu kỳ bán rã
3,15 ± 0,04 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,166 ± 0,002
ngày khám phá1940
parity+

89Kr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

90Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
89,919527929 ± 0,000002 Da
số khối90
g-factor
0
chu kỳ bán rã
32,32 ± 0,09 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1951
parity+

90Kr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

91Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
90,923806309 ± 0,0000024 Da
số khối91
g-factor
-0,2332 ± 0,0008
chu kỳ bán rã
8,57 ± 0,04 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,303 ± 0,006
ngày khám phá1951
parity+

91Kr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

92Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
91,926173092 ± 0,0000029 Da
số khối92
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,84 ± 0,008 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1951
parity+

92Kr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0332%

93Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
92,931147172 ± 0,0000027 Da
số khối93
g-factor
-0,826 ± 0,004
chu kỳ bán rã
1,287 ± 0,01 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1951
parity+

93Kr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.95%

94Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
93,934140452 ± 0,000013 Da
số khối94
g-factor
0
chu kỳ bán rã
212 ± 4 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1972
parity+

94Kr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.11%

95Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
94,939710922 ± 0,00002 Da
số khối95
g-factor
-0,82 ± 0,006
chu kỳ bán rã
114 ± 3 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1994
parity+

95Kr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.87%
2n (2-neutron emission)%

96Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
95,943014473 ± 0,000020695 Da
số khối96
g-factor
0
chu kỳ bán rã
80 ± 8 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1994
parity+

96Kr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.7%

97Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
96,949088782 ± 0,00014 Da
số khối97
g-factor
chu kỳ bán rã
62,2 ± 3,2 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1997
parity+

97Kr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.7%
2n (2-neutron emission)%

98Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
97,952635 ± 0,000322 Da
số khối98
g-factor
0
chu kỳ bán rã
42,8 ± 3,6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1997
parity+

98Kr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%
2n (2-neutron emission)%

99Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
98,958776 ± 0,000429 Da
số khối99
g-factor
chu kỳ bán rã
40 ± 11 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1997
parity-

99Kr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%
2n (2-neutron emission)%

100Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
99,962995 ± 0,000429 Da
số khối100
g-factor
0
chu kỳ bán rã
12 ± 8 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1997
parity+

100Kr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

101Kr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
100,969318 ± 0,000537 Da
số khối101
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity+

101Kr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Krypton discharge tube

lịch sử

được phát hiện bởiSir William Ramsey, M.W. Travers
nơi khám pháGreat Britain
ngày khám phá1898
từ nguyên họcGreek: kryptos (hidden).
cách phát âmKRIP-ton (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
0,0001 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00021 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
Abundance in Sun
Hàm lượng trong vũ trụ
0,000004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7684
2p3.953
2s9.602
3d15.3741
3p15.5658
3s14.9673
4p26.2308
4s24.6844