Lantan

Lantan (La)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa57
Masa atomowa138.90547
liczba masowa139
Grupa3
Okres6
Blokd
Protony57 p+
Neutrony82 n0
Elektrony57 e-
Animated Model atomu Bohra of La (Lantan)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
195 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
180 pm
Metallic Radius
169 pm
Promień jonowy
103,2 pm
Crystal Radius
117,2 pm
promień van der Waalsa
243 pm
gęstość
6,15 g/cm³
energia
proton affinity
1 013 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of La (Lantan)
ciepło parowania
402 kJ/mol
ciepło topnienia
8,5 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
431 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 18, 9, 2
Model atomu Bohra: La (Lantan)
elektron walencyjny2
konfiguracja elektronowa[Xe] 5d1 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of La (Lantan)
Orbital Diagram of La (Lantan)
stopień utlenienia0, 1, 2, 3
elektroujemność
1.1
Electrophilicity
0,894990101871977 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
3 737,15 K
Temperatura topnienia
1 193,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
13,4 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000121 1/K
molar heat capacity
27,11 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,195 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
1,6 MS/m
rezystywność
0,00000061 m Ω
nadprzewodnictwo
4,88 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,000000011 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000001528 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,00006761
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
3,75 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
2,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
28 GPa
moduł Kirchhoffa
14 GPa
moduł Younga
37 GPa
współczynnik Poissona
0,28
prędkość dźwięku
2 475 m/s
klasyfikowanie
KategoriaLantanowce, Lanthanides
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number32
Mendeleev Number13
Pettifor Number33
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
991,9 kJ/mol
Dipole Polarizability
215 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
8,98
Neutron Mass Absorption
0,0023
liczby kwantowe2D3/2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Lanthanum

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy40
Radioactive Isotopes41

116La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
115,957005 ± 0,000345 Da
liczba masowa116
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

116La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
p (proton emission)%

117La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
116,950326 ± 0,000215 Da
liczba masowa117
g-factor
czas połowicznego rozpadu
21,7 ± 1,8 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2001
parzystość+

117La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

118La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
117,946731 ± 0,000322 Da
liczba masowa118
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

118La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

119La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
118,940934 ± 0,000322 Da
liczba masowa119
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

119La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

120La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
119,938196 ± 0,000322 Da
liczba masowa120
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,8 ± 0,2 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1984
parzystość-

120La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

121La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
120,933236 ± 0,000322 Da
liczba masowa121
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,3 ± 0,2 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1988
parzystość-

121La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

122La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
121,93071 ± 0,00032 Da
liczba masowa122
g-factor
czas połowicznego rozpadu
8,6 ± 0,5 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1984
parzystość-

122La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

123La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
122,9263 ± 0,00021 Da
liczba masowa123
g-factor
czas połowicznego rozpadu
17 ± 3 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość-

123La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
123,924574275 ± 0,000060836 Da
liczba masowa124
g-factor
czas połowicznego rozpadu
29,21 ± 0,17 s
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość

124La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
124,920815931 ± 0,000027909 Da
liczba masowa125
g-factor
czas połowicznego rozpadu
64,8 ± 1,2 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość-

125La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
125,919512667 ± 0,000097163 Da
liczba masowa126
g-factor
czas połowicznego rozpadu
54 ± 2 s
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1961
parzystość-

126La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
126,916375083 ± 0,000027912 Da
liczba masowa127
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,1 ± 0,1 m
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1963
parzystość-

127La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
127,915592123 ± 0,000058452 Da
liczba masowa128
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,18 ± 0,14 m
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1961
parzystość+

128La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

129La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
128,912695592 ± 0,000022913 Da
liczba masowa129
g-factor
czas połowicznego rozpadu
11,6 ± 0,2 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1963
parzystość+

129La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
129,912369413 ± 0,000027854 Da
liczba masowa130
g-factor
czas połowicznego rozpadu
8,7 ± 0,1 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1961
parzystość

130La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
130,91007 ± 0,00003 Da
liczba masowa131
g-factor
czas połowicznego rozpadu
59 ± 2 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość+

131La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
131,910119047 ± 0,000039032 Da
liczba masowa132
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,59 ± 0,04 h
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość-

132La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
132,908218 ± 0,00003 Da
liczba masowa133
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,912 ± 0,008 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość+

133La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
133,908514011 ± 0,000021395 Da
liczba masowa134
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6,45 ± 0,16 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość+

134La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
134,906984427 ± 0,000010126 Da
liczba masowa135
g-factor
1,48 ± 0,036
czas połowicznego rozpadu
18,91 ± 0,02 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,4
data odkrycia1948
parzystość+

135La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
135,907634962 ± 0,000057081 Da
liczba masowa136
g-factor
czas połowicznego rozpadu
9,87 ± 0,03 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość+

136La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
136,906450438 ± 0,00000176 Da
liczba masowa137
g-factor
0,77028571428571 ± 0,0017142857142857
czas połowicznego rozpadu
60 ± 20 ky
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,04
data odkrycia1948
parzystość+

137La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

138La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
0,08881 ± 0,00071
względna masa atomowa
137,907124041 ± 0,000000446 Da
liczba masowa138
g-factor
0,74168 ± 0,00004
czas połowicznego rozpadu
103 ± 1 Gy
spin5
nuclear quadrupole moment
0,39 ± 0,03
data odkrycia1947
parzystość+

138La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)65.5%
β (β decay)34.5%

139La

abundancja naturalna
99,91119 ± 0,00071
względna masa atomowa
138,906362927 ± 0,000000651 Da
liczba masowa139
g-factor
0,79402857142857 ± 0,000057142857142857
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,206 ± 0,004
data odkrycia1924
parzystość+

140La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
139,909487285 ± 0,000000651 Da
liczba masowa140
g-factor
0,24333333333333 ± 0,005
czas połowicznego rozpadu
40,289 ± 0,004 h
spin3
nuclear quadrupole moment
0,087 ± 0,013
data odkrycia1935
parzystość-

140La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

141La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
140,910971155 ± 0,00000443 Da
liczba masowa141
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,92 ± 0,03 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość+

141La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

142La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
141,91409076 ± 0,000006748 Da
liczba masowa142
g-factor
czas połowicznego rozpadu
91,1 ± 0,5 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1953
parzystość-

142La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

143La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
142,916079482 ± 0,000007868 Da
liczba masowa143
g-factor
czas połowicznego rozpadu
14,2 ± 0,1 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość

143La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

144La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
143,919645589 ± 0,000013888 Da
liczba masowa144
g-factor
czas połowicznego rozpadu
44 ± 0,7 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość-

144La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

145La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
144,921808065 ± 0,00001317 Da
liczba masowa145
g-factor
czas połowicznego rozpadu
24,8 ± 2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1974
parzystość+

145La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

146La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
145,925688017 ± 0,000001797 Da
liczba masowa146
g-factor
czas połowicznego rozpadu
9,9 ± 0,1 s
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

146La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

147La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
146,9284178 ± 0,0000115 Da
liczba masowa147
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,026 ± 0,02 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość+

147La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.041%

148La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
147,9326794 ± 0,0000209 Da
liczba masowa148
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,414 ± 0,025 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość-

148La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.18%

149La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
148,935351259 ± 0,00021499 Da
liczba masowa149
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,071 ± 0,022 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość-

149La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.43%

150La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
149,9395475 ± 0,0000027 Da
liczba masowa150
g-factor
czas połowicznego rozpadu
504 ± 15 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1993
parzystość+

150La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

151La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
150,942769 ± 0,0004675 Da
liczba masowa151
g-factor
czas połowicznego rozpadu
465 ± 24 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

151La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

152La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
151,947085 ± 0,000322 Da
liczba masowa152
g-factor
czas połowicznego rozpadu
287 ± 16 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość-

152La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

153La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
152,950553 ± 0,000322 Da
liczba masowa153
g-factor
czas połowicznego rozpadu
245 ± 18 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

153La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

154La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
153,955416 ± 0,000322 Da
liczba masowa154
g-factor
czas połowicznego rozpadu
161 ± 15 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2017
parzystość-

154La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

155La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
154,95928 ± 0,000429 Da
liczba masowa155
g-factor
czas połowicznego rozpadu
101 ± 28 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2016
parzystość+

155La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

156La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
155,964519 ± 0,000429 Da
liczba masowa156
g-factor
czas połowicznego rozpadu
84 ± 78 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2017
parzystość+

156La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

157La

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
156,968792 ± 0,000322 Da
liczba masowa157
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2018
parzystość+

157La Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Lanthan 1-cropflipped

historia

odkrywca lub wynalazcaCarl Mosander
miejsce odkryciaSweden
data odkrycia1839
etymologiaGreek: lanthanein (to be hidden).
wymowaLAN-the-nem (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
0,0000034 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,000028 %
Abundance in Sun
0,0000002 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1317
2p4.2044
2s15.0466
3d13.9398
3p18.8604
3s19.0569
4d32.2748
4f55.64
4p29.2936
4s28.2036
5p41.104
5s39.189
6s47.688