Lantan

Lantan (La)

57. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa57
Masa atomowa138.90547
liczba masowa139
Grupa3
Okres6
Blokd
proton57 p+
neutron82 n0
elektron57 e-
Animated Model atomu Bohra of La (Lantan)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
195 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
180 pm
Metallic Radius
169 pm
Promień jonowy
103,2 pm
Crystal Radius
117,2 pm
promień van der Waalsa
243 pm
gęstość
6,15 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Lantan0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
1 013 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of La (Lantan)
ciepło parowania
402 kJ/mol
ciepło topnienia
8,5 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
431 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 18, 9, 2
Model atomu Bohra: La (Lantan)
elektron walencyjny2
Lewis structure: La (Lantan)
konfiguracja elektronowa[Xe] 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 5d1 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of La (Lantan)
Orbital Diagram of La (Lantan)
stopień utlenienia0, 1, 2, 3
elektroujemność
1.1
Electrophilicity Index
0,894990101871977 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
3 737,15 K
Temperatura topnienia
1 193,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
13,4 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000121 1/K
molar heat capacity
27,11 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,195 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
1,6 MS/m
rezystywność
0,00000061 m Ω
nadprzewodnictwo
4,88 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,000000011 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000001528 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,00006761
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
3,75 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
2,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
28 GPa
moduł Kirchhoffa
14 GPa
moduł Younga
37 GPa
współczynnik Poissona
0,28
prędkość dźwięku
2 475 m/s
klasyfikowanie
KategoriaLantanowce, Lanthanides
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number32
Mendeleev Number13
Pettifor Number33
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
991,9 kJ/mol
Polaryzowalność
215 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
8,98
Neutron Mass Absorption
0,0023
liczby kwantowe2D3/2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Lanthanum

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy41
Natural Isotopes2
Isotopic Composition13999.91%13999.91%1380.09%1380.09%

116La

liczba masowa116
liczba neutronów59
względna masa atomowa
115,957005 ± 0,000345 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

117La

liczba masowa117
liczba neutronów60
względna masa atomowa
116,950326 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21,7 ± 1,8 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2001
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

118La

liczba masowa118
liczba neutronów61
względna masa atomowa
117,946731 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

119La

liczba masowa119
liczba neutronów62
względna masa atomowa
118,940934 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

120La

liczba masowa120
liczba neutronów63
względna masa atomowa
119,938196 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,8 ± 0,2 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1984
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

121La

liczba masowa121
liczba neutronów64
względna masa atomowa
120,933236 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,3 ± 0,2 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1988
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

122La

liczba masowa122
liczba neutronów65
względna masa atomowa
121,93071 ± 0,00032 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,6 ± 0,5 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1984
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

123La

liczba masowa123
liczba neutronów66
względna masa atomowa
122,9263 ± 0,00021 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
17 ± 3 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124La

liczba masowa124
liczba neutronów67
względna masa atomowa
123,924574275 ± 0,000060836 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
29,21 ± 0,17 s
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125La

liczba masowa125
liczba neutronów68
względna masa atomowa
124,920815931 ± 0,000027909 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
64,8 ± 1,2 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126La

liczba masowa126
liczba neutronów69
względna masa atomowa
125,919512667 ± 0,000097163 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
54 ± 2 s
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1961
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127La

liczba masowa127
liczba neutronów70
względna masa atomowa
126,916375083 ± 0,000027912 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,1 ± 0,1 m
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1963
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128La

liczba masowa128
liczba neutronów71
względna masa atomowa
127,915592123 ± 0,000058452 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,18 ± 0,14 m
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1961
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

129La

liczba masowa129
liczba neutronów72
względna masa atomowa
128,912695592 ± 0,000022913 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11,6 ± 0,2 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1963
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130La

liczba masowa130
liczba neutronów73
względna masa atomowa
129,912369413 ± 0,000027854 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,7 ± 0,1 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1961
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131La

liczba masowa131
liczba neutronów74
względna masa atomowa
130,91007 ± 0,00003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
59 ± 2 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132La

liczba masowa132
liczba neutronów75
względna masa atomowa
131,910119047 ± 0,000039032 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,59 ± 0,04 h
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133La

liczba masowa133
liczba neutronów76
względna masa atomowa
132,908218 ± 0,00003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,912 ± 0,008 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134La

liczba masowa134
liczba neutronów77
względna masa atomowa
133,908514011 ± 0,000021395 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,45 ± 0,16 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135La

liczba masowa135
liczba neutronów78
względna masa atomowa
134,906984427 ± 0,000010126 Da
g-factor
1,48 ± 0,036
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
18,91 ± 0,02 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,4
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136La

liczba masowa136
liczba neutronów79
względna masa atomowa
135,907634962 ± 0,000057081 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,87 ± 0,03 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137La

liczba masowa137
liczba neutronów80
względna masa atomowa
136,906450438 ± 0,00000176 Da
g-factor
0,77028571428571 ± 0,0017142857142857
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
60 ± 20 ky
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,04
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

138La

liczba masowa138
liczba neutronów81
względna masa atomowa
137,907124041 ± 0,000000446 Da
g-factor
0,74168 ± 0,00004
abundancja naturalna
0,08881 ± 0,00071
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
103 ± 1 Gy
spin5
nuclear quadrupole moment
0,39 ± 0,03
data odkrycia1947
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)65.5%
β (β decay)34.5%

139La

liczba masowa139
liczba neutronów82
względna masa atomowa
138,906362927 ± 0,000000651 Da
g-factor
0,79402857142857 ± 0,000057142857142857
abundancja naturalna
99,91119 ± 0,00071
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,206 ± 0,004
data odkrycia1924
parzystość+

140La

liczba masowa140
liczba neutronów83
względna masa atomowa
139,909487285 ± 0,000000651 Da
g-factor
0,24333333333333 ± 0,005
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
40,289 ± 0,004 h
spin3
nuclear quadrupole moment
0,087 ± 0,013
data odkrycia1935
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

141La

liczba masowa141
liczba neutronów84
względna masa atomowa
140,910971155 ± 0,00000443 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,92 ± 0,03 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

142La

liczba masowa142
liczba neutronów85
względna masa atomowa
141,91409076 ± 0,000006748 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
91,1 ± 0,5 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1953
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

143La

liczba masowa143
liczba neutronów86
względna masa atomowa
142,916079482 ± 0,000007868 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14,2 ± 0,1 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

144La

liczba masowa144
liczba neutronów87
względna masa atomowa
143,919645589 ± 0,000013888 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
44 ± 0,7 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

145La

liczba masowa145
liczba neutronów88
względna masa atomowa
144,921808065 ± 0,00001317 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
24,8 ± 2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1974
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

146La

liczba masowa146
liczba neutronów89
względna masa atomowa
145,925688017 ± 0,000001797 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,9 ± 0,1 s
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

147La

liczba masowa147
liczba neutronów90
względna masa atomowa
146,9284178 ± 0,0000115 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,026 ± 0,02 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.041%

148La

liczba masowa148
liczba neutronów91
względna masa atomowa
147,9326794 ± 0,0000209 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,414 ± 0,025 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.18%

149La

liczba masowa149
liczba neutronów92
względna masa atomowa
148,935351259 ± 0,00021499 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,071 ± 0,022 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.43%

150La

liczba masowa150
liczba neutronów93
względna masa atomowa
149,9395475 ± 0,0000027 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
504 ± 15 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1993
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

151La

liczba masowa151
liczba neutronów94
względna masa atomowa
150,942769 ± 0,0004675 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
465 ± 24 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

152La

liczba masowa152
liczba neutronów95
względna masa atomowa
151,947085 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
287 ± 16 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

153La

liczba masowa153
liczba neutronów96
względna masa atomowa
152,950553 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
245 ± 18 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

154La

liczba masowa154
liczba neutronów97
względna masa atomowa
153,955416 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
161 ± 15 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2017
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

155La

liczba masowa155
liczba neutronów98
względna masa atomowa
154,95928 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
101 ± 28 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2016
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

156La

liczba masowa156
liczba neutronów99
względna masa atomowa
155,964519 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
84 ± 78 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2017
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

157La

liczba masowa157
liczba neutronów100
względna masa atomowa
156,968792 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2018
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Lanthan 1-cropflipped

historia

odkrywca lub wynalazcaCarl Mosander
miejsce odkryciaSweden
data odkrycia1839
etymologiaGreek: lanthanein (to be hidden).
wymowaLAN-the-nem (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
0,0000034 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,000028 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,0000002 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1317
2p4.2044
2s15.0466
3d13.9398
3p18.8604
3s19.0569
4d32.2748
4f55.64
4p29.2936
4s28.2036
5p41.104
5s39.189
6s47.688