Лантан

Лантан (La)

хемијски елемент
Атомски број57
Атомска маса138.90547
Масени број139
Група3
Периода6
Блокd
протон57 p+
неутрон82 n0
електрон57 e-
Animated Боров модел атома of La (Лантан)

Физичко Својство

Атомски Радијус
195 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
180 pm
Metallic Radius
169 pm
ionic radius
103,2 pm
Crystal Radius
117,2 pm
Ван дер Валсов радијус
243 pm
густина
6,15 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Лантан0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
1.013 kJ/mol
Афинитет према електрону
енергија јонизације
енергија јонизације of La (Лантан)
Топлота испаравања
402 kJ/mol
топлота топљења
8,5 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
431 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 18, 9, 2
Боров модел атома: La (Лантан)
Валентни електрони2
Lewis structure: La (Лантан)
електронска конфигурација[Xe] 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 5d1 6s2
Enhanced Боров модел атома of La (Лантан)
Orbital Diagram of La (Лантан)
оксидациони број0, 1, 2, 3
електронегативност
1.1
Electrophilicity Index
0,894990101871977 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
3.737,15 K
Температура топљења
1.193,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery white
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
13,4 W/(m K)
Termička dilatacija
0,0000121 1/K
molar heat capacity
27,11 J/(mol K)
Специфична топлота
0,195 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
1,6 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000061 m Ω
Суперпроводност
4,88 K
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,000000011 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,000000001528 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,00006761
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураЈедноставни Хескагонал (HEX)
lattice constant
3,75 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
тврдоћа
2,5 MPa
модул стишљивости
28 GPa
shear modulus
14 GPa
Јангов модул
37 GPa
Пуасонов однос
0,28
брзина звука
2.475 m/s
класификација
КатегоријаЛантаноиди, Lanthanides
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number32
Mendeleev Number13
Pettifor Number33
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
991,9 kJ/mol
polarizability
215 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
8,98
Neutron Mass Absorption
0,0023
квантни број2D3/2
кристалографска група194 (P63/mmc)

Isotopes of Lanthanum

Стабилни изотопи1
Нестабилни изотопи41
Natural Isotopes2
Isotopic Composition13999.91%13999.91%1380.09%1380.09%

116La

Масени број116
неутронски број59
атомска тежина
115,957005 ± 0,000345 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

117La

Масени број117
неутронски број60
атомска тежина
116,950326 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
21,7 ± 1,8 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2001
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

118La

Масени број118
неутронски број61
атомска тежина
117,946731 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

119La

Масени број119
неутронски број62
атомска тежина
118,940934 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин11/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

120La

Масени број120
неутронски број63
атомска тежина
119,938196 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,8 ± 0,2 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1984
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

121La

Масени број121
неутронски број64
атомска тежина
120,933236 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,3 ± 0,2 s
Спин11/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1988
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

122La

Масени број122
неутронски број65
атомска тежина
121,93071 ± 0,00032 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,6 ± 0,5 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1984
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

123La

Масени број123
неутронски број66
атомска тежина
122,9263 ± 0,00021 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
17 ± 3 s
Спин11/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1978
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124La

Масени број124
неутронски број67
атомска тежина
123,924574275 ± 0,000060836 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
29,21 ± 0,17 s
Спин7
nuclear quadrupole moment
датум открића1978
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125La

Масени број125
неутронски број68
атомска тежина
124,920815931 ± 0,000027909 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
64,8 ± 1,2 s
Спин11/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1973
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126La

Масени број126
неутронски број69
атомска тежина
125,919512667 ± 0,000097163 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
54 ± 2 s
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића1961
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127La

Масени број127
неутронски број70
атомска тежина
126,916375083 ± 0,000027912 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,1 ± 0,1 m
Спин11/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1963
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128La

Масени број128
неутронски број71
атомска тежина
127,915592123 ± 0,000058452 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,18 ± 0,14 m
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића1961
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

129La

Масени број129
неутронски број72
атомска тежина
128,912695592 ± 0,000022913 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11,6 ± 0,2 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1963
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130La

Масени број130
неутронски број73
атомска тежина
129,912369413 ± 0,000027854 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,7 ± 0,1 m
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1961
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131La

Масени број131
неутронски број74
атомска тежина
130,91007 ± 0,00003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
59 ± 2 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132La

Масени број132
неутронски број75
атомска тежина
131,910119047 ± 0,000039032 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,59 ± 0,04 h
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1951
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133La

Масени број133
неутронски број76
атомска тежина
132,908218 ± 0,00003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,912 ± 0,008 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134La

Масени број134
неутронски број77
атомска тежина
133,908514011 ± 0,000021395 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,45 ± 0,16 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135La

Масени број135
неутронски број78
атомска тежина
134,906984427 ± 0,000010126 Da
g-factor
1,48 ± 0,036
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
18,91 ± 0,02 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,4
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136La

Масени број136
неутронски број79
атомска тежина
135,907634962 ± 0,000057081 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,87 ± 0,03 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137La

Масени број137
неутронски број80
атомска тежина
136,906450438 ± 0,00000176 Da
g-factor
0,77028571428571 ± 0,0017142857142857
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
60 ± 20 ky
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,04
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

138La

Масени број138
неутронски број81
атомска тежина
137,907124041 ± 0,000000446 Da
g-factor
0,74168 ± 0,00004
присутност у природи
0,08881 ± 0,00071
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
103 ± 1 Gy
Спин5
nuclear quadrupole moment
0,39 ± 0,03
датум открића1947
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)65.5%
β (β decay)34.5%

139La

Масени број139
неутронски број82
атомска тежина
138,906362927 ± 0,000000651 Da
g-factor
0,79402857142857 ± 0,000057142857142857
присутност у природи
99,91119 ± 0,00071
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
0,206 ± 0,004
датум открића1924
parity+

140La

Масени број140
неутронски број83
атомска тежина
139,909487285 ± 0,000000651 Da
g-factor
0,24333333333333 ± 0,005
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
40,289 ± 0,004 h
Спин3
nuclear quadrupole moment
0,087 ± 0,013
датум открића1935
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

141La

Масени број141
неутронски број84
атомска тежина
140,910971155 ± 0,00000443 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,92 ± 0,03 h
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

142La

Масени број142
неутронски број85
атомска тежина
141,91409076 ± 0,000006748 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
91,1 ± 0,5 m
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1953
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

143La

Масени број143
неутронски број86
атомска тежина
142,916079482 ± 0,000007868 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14,2 ± 0,1 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1951
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

144La

Масени број144
неутронски број87
атомска тежина
143,919645589 ± 0,000013888 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
44 ± 0,7 s
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

145La

Масени број145
неутронски број88
атомска тежина
144,921808065 ± 0,00001317 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
24,8 ± 2 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1974
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

146La

Масени број146
неутронски број89
атомска тежина
145,925688017 ± 0,000001797 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,9 ± 0,1 s
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића1970
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

147La

Масени број147
неутронски број90
атомска тежина
146,9284178 ± 0,0000115 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,026 ± 0,02 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1979
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.041%

148La

Масени број148
неутронски број91
атомска тежина
147,9326794 ± 0,0000209 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,414 ± 0,025 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1969
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.18%

149La

Масени број149
неутронски број92
атомска тежина
148,935351259 ± 0,00021499 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,071 ± 0,022 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1979
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.43%

150La

Масени број150
неутронски број93
атомска тежина
149,9395475 ± 0,0000027 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
504 ± 15 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1993
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

151La

Масени број151
неутронски број94
атомска тежина
150,942769 ± 0,0004675 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
465 ± 24 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

152La

Масени број152
неутронски број95
атомска тежина
151,947085 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
287 ± 16 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

153La

Масени број153
неутронски број96
атомска тежина
152,950553 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
245 ± 18 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

154La

Масени број154
неутронски број97
атомска тежина
153,955416 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
161 ± 15 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића2017
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

155La

Масени број155
неутронски број98
атомска тежина
154,95928 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
101 ± 28 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2016
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

156La

Масени број156
неутронски број99
атомска тежина
155,964519 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
84 ± 78 ms
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића2017
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

157La

Масени број157
неутронски број100
атомска тежина
156,968792 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2018
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Lanthan 1-cropflipped

историја

откриоCarl Mosander
место открићаSweden
датум открића1839
етимологијаGreek: lanthanein (to be hidden).
изговорLAN-the-nem (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
0,0000034 mg/L
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
0,000028 %
присутност у природи (Сунце)
0,0000002 %
Заступљеност у Космосу
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1317
2p4.2044
2s15.0466
3d13.9398
3p18.8604
3s19.0569
4d32.2748
4f55.64
4p29.2936
4s28.2036
5p41.104
5s39.189
6s47.688