แลนทานัม

แลนทานัม (La)

chemical element with symbol La and atomic number 57
เลขอะตอม57
มวลอะตอม138.90547
เลขมวล139
หมู่3
คาบ6
บล็อกd
โปรตอน57 p+
นิวตรอน82 n0
อิเล็กตรอน57 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of La (แลนทานัม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
195 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
180 pm
Metallic Radius
169 pm
ionic radius
103.2 pm
Crystal Radius
117.2 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
243 pm
ความหนาแน่น
6.15 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: แลนทานัม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
1,013 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of La (แลนทานัม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
402 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
8.5 kJ/mol
standard enthalpy of formation
431 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 18, 9, 2
แบบจำลองของบอร์: La (แลนทานัม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: La (แลนทานัม)
electron configuration[Xe] 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 5d1 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of La (แลนทานัม)
Orbital Diagram of La (แลนทานัม)
สถานะออกซิเดชัน0, 1, 2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.1
Electrophilicity Index
0.894990101871977 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
3,737.15 K
จุดหลอมเหลว
1,193.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
13.4 W/(m K)
thermal expansion
0.0000121 1/K
molar heat capacity
27.11 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.195 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
1.6 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000061 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
4.88 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.000000011 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000001528 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.00006761
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
3.75 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
2.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
28 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
14 GPa
Young's modulus
37 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.28
อัตราเร็วของเสียง
2,475 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทแลนทาไนด, Lanthanides
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number32
Mendeleev Number13
Pettifor Number33
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
991.9 kJ/mol
polarizability
215 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
8.98
Neutron Mass Absorption
0.0023
quantum number2D3/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Lanthanum

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร41
Natural Isotopes2
Isotopic Composition13999.91%13999.91%1380.09%1380.09%

116La

เลขมวล116
เลขนิวตรอน59
น้ำหนักอะตอม
115.957005 ± 0.000345 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

117La

เลขมวล117
เลขนิวตรอน60
น้ำหนักอะตอม
116.950326 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
21.7 ± 1.8 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2001
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

118La

เลขมวล118
เลขนิวตรอน61
น้ำหนักอะตอม
117.946731 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

119La

เลขมวล119
เลขนิวตรอน62
น้ำหนักอะตอม
118.940934 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

120La

เลขมวล120
เลขนิวตรอน63
น้ำหนักอะตอม
119.938196 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.8 ± 0.2 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1984
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

121La

เลขมวล121
เลขนิวตรอน64
น้ำหนักอะตอม
120.933236 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.3 ± 0.2 s
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1988
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

122La

เลขมวล122
เลขนิวตรอน65
น้ำหนักอะตอม
121.93071 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.6 ± 0.5 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1984
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

123La

เลขมวล123
เลขนิวตรอน66
น้ำหนักอะตอม
122.9263 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
17 ± 3 s
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124La

เลขมวล124
เลขนิวตรอน67
น้ำหนักอะตอม
123.924574275 ± 0.000060836 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
29.21 ± 0.17 s
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125La

เลขมวล125
เลขนิวตรอน68
น้ำหนักอะตอม
124.920815931 ± 0.000027909 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
64.8 ± 1.2 s
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126La

เลขมวล126
เลขนิวตรอน69
น้ำหนักอะตอม
125.919512667 ± 0.000097163 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
54 ± 2 s
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127La

เลขมวล127
เลขนิวตรอน70
น้ำหนักอะตอม
126.916375083 ± 0.000027912 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.1 ± 0.1 m
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128La

เลขมวล128
เลขนิวตรอน71
น้ำหนักอะตอม
127.915592123 ± 0.000058452 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.18 ± 0.14 m
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

129La

เลขมวล129
เลขนิวตรอน72
น้ำหนักอะตอม
128.912695592 ± 0.000022913 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11.6 ± 0.2 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130La

เลขมวล130
เลขนิวตรอน73
น้ำหนักอะตอม
129.912369413 ± 0.000027854 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.7 ± 0.1 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131La

เลขมวล131
เลขนิวตรอน74
น้ำหนักอะตอม
130.91007 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
59 ± 2 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132La

เลขมวล132
เลขนิวตรอน75
น้ำหนักอะตอม
131.910119047 ± 0.000039032 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.59 ± 0.04 h
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133La

เลขมวล133
เลขนิวตรอน76
น้ำหนักอะตอม
132.908218 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.912 ± 0.008 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134La

เลขมวล134
เลขนิวตรอน77
น้ำหนักอะตอม
133.908514011 ± 0.000021395 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.45 ± 0.16 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135La

เลขมวล135
เลขนิวตรอน78
น้ำหนักอะตอม
134.906984427 ± 0.000010126 Da
g-factor
1.48 ± 0.036
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
18.91 ± 0.02 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.4 ± 0.4
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136La

เลขมวล136
เลขนิวตรอน79
น้ำหนักอะตอม
135.907634962 ± 0.000057081 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.87 ± 0.03 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137La

เลขมวล137
เลขนิวตรอน80
น้ำหนักอะตอม
136.906450438 ± 0.00000176 Da
g-factor
0.77028571428571 ± 0.0017142857142857
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
60 ± 20 ky
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.21 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

138La

เลขมวล138
เลขนิวตรอน81
น้ำหนักอะตอม
137.907124041 ± 0.000000446 Da
g-factor
0.74168 ± 0.00004
natural abundance
0.08881 ± 0.00071
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
103 ± 1 Gy
สปิน5
nuclear quadrupole moment
0.39 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)65.5%
β (β decay)34.5%

139La

เลขมวล139
เลขนิวตรอน82
น้ำหนักอะตอม
138.906362927 ± 0.000000651 Da
g-factor
0.79402857142857 ± 0.000057142857142857
natural abundance
99.91119 ± 0.00071
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.206 ± 0.004
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity+

140La

เลขมวล140
เลขนิวตรอน83
น้ำหนักอะตอม
139.909487285 ± 0.000000651 Da
g-factor
0.24333333333333 ± 0.005
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
40.289 ± 0.004 h
สปิน3
nuclear quadrupole moment
0.087 ± 0.013
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

141La

เลขมวล141
เลขนิวตรอน84
น้ำหนักอะตอม
140.910971155 ± 0.00000443 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.92 ± 0.03 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

142La

เลขมวล142
เลขนิวตรอน85
น้ำหนักอะตอม
141.91409076 ± 0.000006748 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
91.1 ± 0.5 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

143La

เลขมวล143
เลขนิวตรอน86
น้ำหนักอะตอม
142.916079482 ± 0.000007868 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
14.2 ± 0.1 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

144La

เลขมวล144
เลขนิวตรอน87
น้ำหนักอะตอม
143.919645589 ± 0.000013888 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
44 ± 0.7 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

145La

เลขมวล145
เลขนิวตรอน88
น้ำหนักอะตอม
144.921808065 ± 0.00001317 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
24.8 ± 2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

146La

เลขมวล146
เลขนิวตรอน89
น้ำหนักอะตอม
145.925688017 ± 0.000001797 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.9 ± 0.1 s
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

147La

เลขมวล147
เลขนิวตรอน90
น้ำหนักอะตอม
146.9284178 ± 0.0000115 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.026 ± 0.02 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.041%

148La

เลขมวล148
เลขนิวตรอน91
น้ำหนักอะตอม
147.9326794 ± 0.0000209 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.414 ± 0.025 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.18%

149La

เลขมวล149
เลขนิวตรอน92
น้ำหนักอะตอม
148.935351259 ± 0.00021499 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.071 ± 0.022 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.43%

150La

เลขมวล150
เลขนิวตรอน93
น้ำหนักอะตอม
149.9395475 ± 0.0000027 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
504 ± 15 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1993
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

151La

เลขมวล151
เลขนิวตรอน94
น้ำหนักอะตอม
150.942769 ± 0.0004675 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
465 ± 24 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

152La

เลขมวล152
เลขนิวตรอน95
น้ำหนักอะตอม
151.947085 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
287 ± 16 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

153La

เลขมวล153
เลขนิวตรอน96
น้ำหนักอะตอม
152.950553 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
245 ± 18 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

154La

เลขมวล154
เลขนิวตรอน97
น้ำหนักอะตอม
153.955416 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
161 ± 15 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

155La

เลขมวล155
เลขนิวตรอน98
น้ำหนักอะตอม
154.95928 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
101 ± 28 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

156La

เลขมวล156
เลขนิวตรอน99
น้ำหนักอะตอม
155.964519 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
84 ± 78 ms
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

157La

เลขมวล157
เลขนิวตรอน100
น้ำหนักอะตอม
156.968792 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Lanthan 1-cropflipped

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Carl Mosander
สถานที่ค้นพบSweden
ถูกค้นพบเมื่อ1839
ศัพทมูลวิทยาGreek: lanthanein (to be hidden).
pronunciationLAN-the-nem (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
0.0000034 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.000028 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.0000002 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1317
2p4.2044
2s15.0466
3d13.9398
3p18.8604
3s19.0569
4d32.2748
4f55.64
4p29.2936
4s28.2036
5p41.104
5s39.189
6s47.688

alias

 • La

การแปล

 • ฝรั่งเศสlanthane
 • อังกฤษlanthanum
 • อิตาลีlantanio
 • สเปนlantano
 • เยอรมันLanthan
 • แอฟริกานส์lantaan
 • อัมฮาราላንታኒየም
 • อาหรับلانثانوم
 • อาเซอร์ไบจานLantan
 • เบลารุสЛантан
 • บัลแกเรียлантан
 • บังกลาল্যান্থানাম
 • บอสเนียlantan
 • คาตาลันlantani
 • คอร์ซิกาLantaniu
 • เช็กlanthan
 • ชูวัชЛантан
 • เวลส์Lanthanwm
 • เดนมาร์กlanthan
 • กรีกλανθάνιο
 • เอสเปรันโตlantano
 • เอสโตเนียLantaan
 • บาสก์lantano
 • เปอร์เซียلانتان
 • ฟินแลนด์lantaani
 • ฟรูลีLantani
 • ไอริชlantanam
 • กาลิเซียLantano
 • มานซ์Lantanum
 • จีนแคะlanthanum
 • ฮิบรูלנתן
 • ฮินดีलैन्थनम
 • ฮินดีฟิจิLanthanum
 • โครเอเชียLantan
 • เฮติครีโอลLantàn
 • ฮังการีlantán
 • อาร์เมเนียլանթան
 • อินเตอร์ลิงกัวlanthano
 • อินโดนีเซียlantanum
 • อีโดlantano
 • ไอซ์แลนด์lantan
 • ญี่ปุ่นランタン
 • โลชบันjinmrlantano
 • ชวาLantanum
 • จอร์เจียლანთანი
 • เกาหลี란타넘
 • โกมิЛантан
 • ละตินlanthanum
 • ลักเซมเบิร์กLanthan
 • ลิกูเรียLantagno
 • ลิทัวเนียLantanas
 • ลัตเวียlantāns
 • มาลายาลัมലാന്തനം
 • มราฐีलँथेनम
 • มารีตะวันตกЛантан
 • มาเลย์Lantanum
 • พม่าလန်သနမ်
 • ดัตช์lanthaan
 • นอร์เวย์นีนอสก์lantan
 • อ็อกซิตันLantani
 • โปแลนด์lantan
 • ลาฮ์นดาلینتھانم
 • โปรตุเกสlantânio
 • เคชวาLanthanu
 • โรมาเนียlantan
 • รัสเซียлантан
 • ซาคาЛантан
 • ซิซิลีlantaniu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียLantan
 • สโลวักlantán
 • สโลวีเนียLantan
 • เซอร์เบียлантан
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Lanthan
 • สวีเดนlantan
 • ทมิฬஇலந்தனம்
 • ตุรกีLantan
 • อุยกูร์لانتان
 • ยูเครนлантан
 • อูรดูمکتوم
 • เวปส์Lantan
 • เวียดนามlantan
 • วาเรย์Lantano
 • คัลมืยค์Лантан
 • โยรูบาLanthanum
 • จีน
 • นอร์เวย์บุคมอลlantan
 • เซบูLantano
 • เคิร์ดตอนกลางلانتانۆم
 • คาซัคЛантан
 • มาซิโดเนียлантан
 • เบรตันLantanom
 • คุชราตલેન્થેનમ
 • โอดิยาଲାନ୍ଥାନମ
 • กันนาดาಲ್ಯಾಂಥಾನಮ್
 • ตาตาร์Лантан
 • อุซเบกLantan
 • พีดมอนต์Lantani
 • สกอตส์lanthanum
 • โซมาลีLanthanum
 • เอียร์ซยาЛантан
 • กวางตุ้ง
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Лянтан
 • แอลเบเนียLantani
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • อาโรมาเนียLanthanu
 • คีร์กีซЛантан
 • มอลตาlantanu
 • โภชปุรีलैंथेनम
 • สันสกฤตल्यान्थानम
 • บาลีल्यान्थानम
 • ตากาล็อกLantano
 • เนวาร์ल्यान्थानम
 • เกลิกสกอตLantanum
 • โปรตุเกส (บราซิล)lantânio
 • ปัญจาบਲੈਂਥਨਮ
 • เตลูกูలాంథనం
 • cdoLanthanum
 • จีนมินหนานLanthanum
 • ทิเบตདང་ལེན་ཐེམ།
 • อัสตูเรียสLantanu
 • ทาจิกлантан
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาlantano
 • จีนอู๋
 • จีนคลาสสิก
 • มองโกเลียлантан
 • kbpLantanɩ
 • oloLantanu
 • ฟริเซียนเหนือLantaan
 • เนปาลलाञ्थनम
 • ลิมเบิร์กLanthaan
 • สวาฮีลีLanthani
 • ซาร์เดญาLantàniu
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)lanthanum
 • อาหรับโมร็อกโกلانطان
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์لانثانوم
 • พัชโตلانتېنيوم
 • คอร์นิชLanthanom
 • บิกอลLantano
 • บาหลีLanthanum
 • ยูกันดาLantanaamu