แลนทานัม

แลนทานัม (La)

chemical element with symbol La and atomic number 57
เลขอะตอม57
มวลอะตอม138.90547
เลขมวล139
หมู่3
คาบ6
บล็อกd
โปรตอน57 p+
นิวตรอน82 n0
Electrons57 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of La (แลนทานัม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
195 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
180 pm
Metallic Radius
169 pm
ionic radius
103.2 pm
Crystal Radius
117.2 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
243 pm
ความหนาแน่น
6.15 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
1,013 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of La (แลนทานัม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
402 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
8.5 kJ/mol
standard enthalpy of formation
431 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 18, 9, 2
แบบจำลองของบอร์: La (แลนทานัม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 5d1 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of La (แลนทานัม)
Orbital Diagram of La (แลนทานัม)
สถานะออกซิเดชัน0, 1, 2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.1
Electrophilicity
0.894990101871977 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
3,737.15 K
จุดหลอมเหลว
1,193.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
13.4 W/(m K)
thermal expansion
0.0000121 1/K
molar heat capacity
27.11 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.195 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
1.6 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000061 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
4.88 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.000000011 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000001528 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.00006761
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
3.75 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
2.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
28 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
14 GPa
Young's modulus
37 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.28
อัตราเร็วของเสียง
2,475 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทแลนทาไนด, Lanthanides
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number32
Mendeleev Number13
Pettifor Number33
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
991.9 kJ/mol
Dipole Polarizability
215 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
8.98
Neutron Mass Absorption
0.0023
quantum number2D3/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Lanthanum

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร40
Radioactive Isotopes41

116La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
115.957005 ± 0.000345 Da
เลขมวล116
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

116La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
p (proton emission)%

117La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
116.950326 ± 0.000215 Da
เลขมวล117
g-factor
ครึ่งชีวิต
21.7 ± 1.8 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2001
parity+

117La Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

118La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
117.946731 ± 0.000322 Da
เลขมวล118
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

118La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

119La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
118.940934 ± 0.000322 Da
เลขมวล119
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

119La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

120La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
119.938196 ± 0.000322 Da
เลขมวล120
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.8 ± 0.2 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1984
parity-

120La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

121La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
120.933236 ± 0.000322 Da
เลขมวล121
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.3 ± 0.2 s
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1988
parity-

121La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

122La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
121.93071 ± 0.00032 Da
เลขมวล122
g-factor
ครึ่งชีวิต
8.6 ± 0.5 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1984
parity-

122La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

123La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
122.9263 ± 0.00021 Da
เลขมวล123
g-factor
ครึ่งชีวิต
17 ± 3 s
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity-

123La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
123.924574275 ± 0.000060836 Da
เลขมวล124
g-factor
ครึ่งชีวิต
29.21 ± 0.17 s
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity

124La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
124.920815931 ± 0.000027909 Da
เลขมวล125
g-factor
ครึ่งชีวิต
64.8 ± 1.2 s
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity-

125La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
125.919512667 ± 0.000097163 Da
เลขมวล126
g-factor
ครึ่งชีวิต
54 ± 2 s
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity-

126La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
126.916375083 ± 0.000027912 Da
เลขมวล127
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.1 ± 0.1 m
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity-

127La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
127.915592123 ± 0.000058452 Da
เลขมวล128
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.18 ± 0.14 m
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

128La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

129La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
128.912695592 ± 0.000022913 Da
เลขมวล129
g-factor
ครึ่งชีวิต
11.6 ± 0.2 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity+

129La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
129.912369413 ± 0.000027854 Da
เลขมวล130
g-factor
ครึ่งชีวิต
8.7 ± 0.1 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity

130La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
130.91007 ± 0.00003 Da
เลขมวล131
g-factor
ครึ่งชีวิต
59 ± 2 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

131La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
131.910119047 ± 0.000039032 Da
เลขมวล132
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.59 ± 0.04 h
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

132La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
132.908218 ± 0.00003 Da
เลขมวล133
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.912 ± 0.008 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

133La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
133.908514011 ± 0.000021395 Da
เลขมวล134
g-factor
ครึ่งชีวิต
6.45 ± 0.16 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

134La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
134.906984427 ± 0.000010126 Da
เลขมวล135
g-factor
1.48 ± 0.036
ครึ่งชีวิต
18.91 ± 0.02 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.4 ± 0.4
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

135La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
135.907634962 ± 0.000057081 Da
เลขมวล136
g-factor
ครึ่งชีวิต
9.87 ± 0.03 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

136La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
136.906450438 ± 0.00000176 Da
เลขมวล137
g-factor
0.77028571428571 ± 0.0017142857142857
ครึ่งชีวิต
60 ± 20 ky
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.21 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

137La Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

138La

natural abundanceRadioactive ☢️
0.08881 ± 0.00071
น้ำหนักอะตอม
137.907124041 ± 0.000000446 Da
เลขมวล138
g-factor
0.74168 ± 0.00004
ครึ่งชีวิต
103 ± 1 Gy
สปิน5
nuclear quadrupole moment
0.39 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

138La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)65.5%
β (β decay)34.5%

139La

natural abundance
99.91119 ± 0.00071
น้ำหนักอะตอม
138.906362927 ± 0.000000651 Da
เลขมวล139
g-factor
0.79402857142857 ± 0.000057142857142857
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.206 ± 0.004
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity+

140La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
139.909487285 ± 0.000000651 Da
เลขมวล140
g-factor
0.24333333333333 ± 0.005
ครึ่งชีวิต
40.289 ± 0.004 h
สปิน3
nuclear quadrupole moment
0.087 ± 0.013
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity-

140La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

141La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
140.910971155 ± 0.00000443 Da
เลขมวล141
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.92 ± 0.03 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

141La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

142La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
141.91409076 ± 0.000006748 Da
เลขมวล142
g-factor
ครึ่งชีวิต
91.1 ± 0.5 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity-

142La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

143La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
142.916079482 ± 0.000007868 Da
เลขมวล143
g-factor
ครึ่งชีวิต
14.2 ± 0.1 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity

143La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

144La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
143.919645589 ± 0.000013888 Da
เลขมวล144
g-factor
ครึ่งชีวิต
44 ± 0.7 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

144La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

145La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
144.921808065 ± 0.00001317 Da
เลขมวล145
g-factor
ครึ่งชีวิต
24.8 ± 2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

145La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

146La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
145.925688017 ± 0.000001797 Da
เลขมวล146
g-factor
ครึ่งชีวิต
9.9 ± 0.1 s
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

146La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

147La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
146.9284178 ± 0.0000115 Da
เลขมวล147
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.026 ± 0.02 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

147La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.041%

148La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
147.9326794 ± 0.0000209 Da
เลขมวล148
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.414 ± 0.025 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity-

148La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.18%

149La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
148.935351259 ± 0.00021499 Da
เลขมวล149
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.071 ± 0.022 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity-

149La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.43%

150La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
149.9395475 ± 0.0000027 Da
เลขมวล150
g-factor
ครึ่งชีวิต
504 ± 15 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1993
parity+

150La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

151La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
150.942769 ± 0.0004675 Da
เลขมวล151
g-factor
ครึ่งชีวิต
465 ± 24 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

151La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

152La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
151.947085 ± 0.000322 Da
เลขมวล152
g-factor
ครึ่งชีวิต
287 ± 16 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity-

152La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

153La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
152.950553 ± 0.000322 Da
เลขมวล153
g-factor
ครึ่งชีวิต
245 ± 18 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

153La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

154La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
153.955416 ± 0.000322 Da
เลขมวล154
g-factor
ครึ่งชีวิต
161 ± 15 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity-

154La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

155La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
154.95928 ± 0.000429 Da
เลขมวล155
g-factor
ครึ่งชีวิต
101 ± 28 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity+

155La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

156La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
155.964519 ± 0.000429 Da
เลขมวล156
g-factor
ครึ่งชีวิต
84 ± 78 ms
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity+

156La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

157La

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
156.968792 ± 0.000322 Da
เลขมวล157
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

157La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Lanthan 1-cropflipped

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Carl Mosander
สถานที่ค้นพบSweden
ถูกค้นพบเมื่อ1839
ศัพทมูลวิทยาGreek: lanthanein (to be hidden).
pronunciationLAN-the-nem (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
0.0000034 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.000028 %
Abundance in Sun
0.0000002 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1317
2p4.2044
2s15.0466
3d13.9398
3p18.8604
3s19.0569
4d32.2748
4f55.64
4p29.2936
4s28.2036
5p41.104
5s39.189
6s47.688