Lantan

Lantan (La)

chemical element with symbol La and atomic number 57
Atom numarası57
Atom ağırlığı138.90547
Kütle numarası139
Grup3
Periyot6
Blokd
proton57 p+
nötron82 n0
elektron57 e-
Animated Bohr modeli of La (Lantan)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
195 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
180 pm
Metallic Radius
169 pm
ionic radius
103,2 pm
Crystal Radius
117,2 pm
Van der Waals radius
243 pm
yoğunluk
6,15 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Lantan0255075100125150175200225250pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
1.013 kJ/mol
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
iyonlaşma enerjisi of La (Lantan)
Buharlaşma ısısı
402 kJ/mol
enthalpy of fusion
8,5 kJ/mol
standard enthalpy of formation
431 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 18, 9, 2
Bohr modeli: La (Lantan)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: La (Lantan)
electron configuration[Xe] 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 5d1 6s2
Enhanced Bohr modeli of La (Lantan)
Orbital Diagram of La (Lantan)
Yükseltgenme seviyesi0, 1, 2, 3
Elektronegatiflik
1.1
Electrophilicity Index
0,894990101871977 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
3.737,15 K
Ergime noktası
1.193,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Gümüşi
appearancesilvery white
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
13,4 W/(m K)
Genleşme
0,0000121 1/K
molar ısı kapasitesi
27,11 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,195 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
1,6 MS/m
Özdirenç
0,00000061 m Ω
Süperiletken
4,88 K
mıknatıslık
typeparamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
0,000000011 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
0,000000001528 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
0,00006761
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıBasit altıgen (HEX)
Kafes sabiti
3,75 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
2,5 MPa
Bulk modülü
28 GPa
shear modulus
14 GPa
Young katsayısı
37 GPa
Poisson's ratio
0,28
Ses hızı
2.475 m/s
sınıflandırma
KategoriLantanit, Lanthanides
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number32
Mendeleev Number13
Pettifor Number33
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt sınıflandırmasılitophile

other

Gas Basicity
991,9 kJ/mol
Kutuplanabilirlik
215 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
8,98
Neutron Mass Absorption
0,0023
Kuantum sayısı2D3/2
Uzay grubu194 (P63/mmc)

Lantan izotopları

Kararlı izotoplar1
Kararsız izotoplar41
Natural Isotopes2
Isotopic Composition13999.91%13999.91%1380.09%1380.09%

116La

Kütle numarası116
nötron numarası59
Bağıl atom kütlesi
115,957005 ± 0,000345 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

117La

Kütle numarası117
nötron numarası60
Bağıl atom kütlesi
116,950326 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
21,7 ± 1,8 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2001
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

118La

Kütle numarası118
nötron numarası61
Bağıl atom kütlesi
117,946731 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

119La

Kütle numarası119
nötron numarası62
Bağıl atom kütlesi
118,940934 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin11/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

120La

Kütle numarası120
nötron numarası63
Bağıl atom kütlesi
119,938196 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,8 ± 0,2 s
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1984
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

121La

Kütle numarası121
nötron numarası64
Bağıl atom kütlesi
120,933236 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,3 ± 0,2 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1988
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

122La

Kütle numarası122
nötron numarası65
Bağıl atom kütlesi
121,93071 ± 0,00032 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
8,6 ± 0,5 s
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1984
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

123La

Kütle numarası123
nötron numarası66
Bağıl atom kütlesi
122,9263 ± 0,00021 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
17 ± 3 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1978
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124La

Kütle numarası124
nötron numarası67
Bağıl atom kütlesi
123,924574275 ± 0,000060836 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
29,21 ± 0,17 s
spin7
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1978
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125La

Kütle numarası125
nötron numarası68
Bağıl atom kütlesi
124,920815931 ± 0,000027909 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
64,8 ± 1,2 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1973
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126La

Kütle numarası126
nötron numarası69
Bağıl atom kütlesi
125,919512667 ± 0,000097163 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
54 ± 2 s
spin5
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1961
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127La

Kütle numarası127
nötron numarası70
Bağıl atom kütlesi
126,916375083 ± 0,000027912 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,1 ± 0,1 m
spin11/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1963
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128La

Kütle numarası128
nötron numarası71
Bağıl atom kütlesi
127,915592123 ± 0,000058452 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,18 ± 0,14 m
spin5
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1961
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

129La

Kütle numarası129
nötron numarası72
Bağıl atom kütlesi
128,912695592 ± 0,000022913 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
11,6 ± 0,2 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1963
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130La

Kütle numarası130
nötron numarası73
Bağıl atom kütlesi
129,912369413 ± 0,000027854 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
8,7 ± 0,1 m
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1961
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131La

Kütle numarası131
nötron numarası74
Bağıl atom kütlesi
130,91007 ± 0,00003 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
59 ± 2 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132La

Kütle numarası132
nötron numarası75
Bağıl atom kütlesi
131,910119047 ± 0,000039032 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,59 ± 0,04 h
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133La

Kütle numarası133
nötron numarası76
Bağıl atom kütlesi
132,908218 ± 0,00003 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,912 ± 0,008 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1950
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134La

Kütle numarası134
nötron numarası77
Bağıl atom kütlesi
133,908514011 ± 0,000021395 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
6,45 ± 0,16 m
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135La

Kütle numarası135
nötron numarası78
Bağıl atom kütlesi
134,906984427 ± 0,000010126 Da
g-factor
1,48 ± 0,036
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
18,91 ± 0,02 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,4
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136La

Kütle numarası136
nötron numarası79
Bağıl atom kütlesi
135,907634962 ± 0,000057081 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
9,87 ± 0,03 m
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1950
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137La

Kütle numarası137
nötron numarası80
Bağıl atom kütlesi
136,906450438 ± 0,00000176 Da
g-factor
0,77028571428571 ± 0,0017142857142857
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
60 ± 20 ky
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,04
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

138La

Kütle numarası138
nötron numarası81
Bağıl atom kütlesi
137,907124041 ± 0,000000446 Da
g-factor
0,74168 ± 0,00004
doğadaki bolluk
0,08881 ± 0,00071
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
103 ± 1 Gy
spin5
nuclear quadrupole moment
0,39 ± 0,03
keşif veya buluş tarihi1947
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)65.5%
β (β decay)34.5%

139La

Kütle numarası139
nötron numarası82
Bağıl atom kütlesi
138,906362927 ± 0,000000651 Da
g-factor
0,79402857142857 ± 0,000057142857142857
doğadaki bolluk
99,91119 ± 0,00071
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,206 ± 0,004
keşif veya buluş tarihi1924
Dönüşümçarpanı+

140La

Kütle numarası140
nötron numarası83
Bağıl atom kütlesi
139,909487285 ± 0,000000651 Da
g-factor
0,24333333333333 ± 0,005
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
40,289 ± 0,004 h
spin3
nuclear quadrupole moment
0,087 ± 0,013
keşif veya buluş tarihi1935
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

141La

Kütle numarası141
nötron numarası84
Bağıl atom kütlesi
140,910971155 ± 0,00000443 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,92 ± 0,03 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

142La

Kütle numarası142
nötron numarası85
Bağıl atom kütlesi
141,91409076 ± 0,000006748 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
91,1 ± 0,5 m
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1953
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

143La

Kütle numarası143
nötron numarası86
Bağıl atom kütlesi
142,916079482 ± 0,000007868 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
14,2 ± 0,1 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

144La

Kütle numarası144
nötron numarası87
Bağıl atom kütlesi
143,919645589 ± 0,000013888 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
44 ± 0,7 s
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

145La

Kütle numarası145
nötron numarası88
Bağıl atom kütlesi
144,921808065 ± 0,00001317 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
24,8 ± 2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1974
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

146La

Kütle numarası146
nötron numarası89
Bağıl atom kütlesi
145,925688017 ± 0,000001797 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
9,9 ± 0,1 s
spin5
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

147La

Kütle numarası147
nötron numarası90
Bağıl atom kütlesi
146,9284178 ± 0,0000115 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,026 ± 0,02 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1979
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.041%

148La

Kütle numarası148
nötron numarası91
Bağıl atom kütlesi
147,9326794 ± 0,0000209 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,414 ± 0,025 s
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1969
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.18%

149La

Kütle numarası149
nötron numarası92
Bağıl atom kütlesi
148,935351259 ± 0,00021499 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,071 ± 0,022 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1979
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.43%

150La

Kütle numarası150
nötron numarası93
Bağıl atom kütlesi
149,9395475 ± 0,0000027 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
504 ± 15 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1993
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

151La

Kütle numarası151
nötron numarası94
Bağıl atom kütlesi
150,942769 ± 0,0004675 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
465 ± 24 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

152La

Kütle numarası152
nötron numarası95
Bağıl atom kütlesi
151,947085 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
287 ± 16 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

153La

Kütle numarası153
nötron numarası96
Bağıl atom kütlesi
152,950553 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
245 ± 18 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

154La

Kütle numarası154
nötron numarası97
Bağıl atom kütlesi
153,955416 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
161 ± 15 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2017
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

155La

Kütle numarası155
nötron numarası98
Bağıl atom kütlesi
154,95928 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
101 ± 28 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2016
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

156La

Kütle numarası156
nötron numarası99
Bağıl atom kütlesi
155,964519 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
84 ± 78 ms
spin4
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2017
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

157La

Kütle numarası157
nötron numarası100
Bağıl atom kütlesi
156,968792 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2018
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Lanthan 1-cropflipped

tarih

kâşifi ya da mucidiCarl Mosander
keşif yeriSweden
keşif veya buluş tarihi1839
köken bilimiGreek: lanthanein (to be hidden).
telaffuzuLAN-the-nem (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
doğadaki bolluk (okyanus)
0,0000034 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,000028 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,0000002 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1317
2p4.2044
2s15.0466
3d13.9398
3p18.8604
3s19.0569
4d32.2748
4f55.64
4p29.2936
4s28.2036
5p41.104
5s39.189
6s47.688