Lantan

Lantan (La)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 57, kim loại đất hiếm màu trắng bạc.
Số nguyên tử57
Nguyên tử khối138.90547
số khối139
Nhóm3
Chu kỳ6
Phân lớpd
Prô ton57 p+
Nơ tron82 n0
Electrons57 e-
Animated Mô hình Bohr of La (Lantan)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
195 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
180 pm
Metallic Radius
169 pm
ionic radius
103,2 pm
Crystal Radius
117,2 pm
Bán kính van der Waals
243 pm
mật độ
6,15 g/cm³
năng lượng
proton affinity
1.013 kJ/mol
Ái lực điện tử
ionization energy
ionization energy of La (Lantan)
Nhiệt bay hơi
402 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
8,5 kJ/mol
standard enthalpy of formation
431 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 18, 9, 2
Mô hình Bohr: La (Lantan)
Electron hóa trị2
Cấu hình electron[Xe] 5d1 6s2
Enhanced Mô hình Bohr of La (Lantan)
Orbital Diagram of La (Lantan)
trạng thái oxy hóa0, 1, 2, 3
độ âm điện
1.1
Electrophilicity
0,894990101871977 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
3.737,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
1.193,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearancesilvery white
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
13,4 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
0,0000121 1/K
molar heat capacity
27,11 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,195 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
1,6 MS/m
điện trở suất
0,00000061 m Ω
Siêu dẫn
4,88 K
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,000000011 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,000000001528 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,00006761
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLục giác đơn giản (HEX)
lattice constant
3,75 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Độ cứng
2,5 MPa
Mô đun khối
28 GPa
Modul ngang
14 GPa
mô đun Young
37 GPa
Hệ số Poisson
0,28
tốc độ âm thanh
2.475 m/s
phân loại
Danh mụcNhóm Lantan, Lanthanides
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number32
Mendeleev Number13
Pettifor Number33
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
991,9 kJ/mol
Dipole Polarizability
215 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
8,98
Neutron Mass Absorption
0,0023
Số lượng tử2D3/2
space group194 (P63/mmc)

Đồng vị của Lantan

Các đồng vị bền2
Các đồng vị không bền40
Radioactive Isotopes41

116La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
115,957005 ± 0,000345 Da
số khối116
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

116La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
p (proton emission)%

117La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
116,950326 ± 0,000215 Da
số khối117
g-factor
chu kỳ bán rã
21,7 ± 1,8 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2001
parity+

117La Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

118La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
117,946731 ± 0,000322 Da
số khối118
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

118La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

119La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
118,940934 ± 0,000322 Da
số khối119
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

119La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

120La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
119,938196 ± 0,000322 Da
số khối120
g-factor
chu kỳ bán rã
2,8 ± 0,2 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1984
parity-

120La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

121La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
120,933236 ± 0,000322 Da
số khối121
g-factor
chu kỳ bán rã
5,3 ± 0,2 s
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1988
parity-

121La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

122La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
121,93071 ± 0,00032 Da
số khối122
g-factor
chu kỳ bán rã
8,6 ± 0,5 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1984
parity-

122La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

123La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
122,9263 ± 0,00021 Da
số khối123
g-factor
chu kỳ bán rã
17 ± 3 s
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1978
parity-

123La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
123,924574275 ± 0,000060836 Da
số khối124
g-factor
chu kỳ bán rã
29,21 ± 0,17 s
Spin7
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1978
parity

124La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
124,920815931 ± 0,000027909 Da
số khối125
g-factor
chu kỳ bán rã
64,8 ± 1,2 s
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1973
parity-

125La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
125,919512667 ± 0,000097163 Da
số khối126
g-factor
chu kỳ bán rã
54 ± 2 s
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1961
parity-

126La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
126,916375083 ± 0,000027912 Da
số khối127
g-factor
chu kỳ bán rã
5,1 ± 0,1 m
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1963
parity-

127La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
127,915592123 ± 0,000058452 Da
số khối128
g-factor
chu kỳ bán rã
5,18 ± 0,14 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1961
parity+

128La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

129La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
128,912695592 ± 0,000022913 Da
số khối129
g-factor
chu kỳ bán rã
11,6 ± 0,2 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1963
parity+

129La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
129,912369413 ± 0,000027854 Da
số khối130
g-factor
chu kỳ bán rã
8,7 ± 0,1 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1961
parity

130La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
130,91007 ± 0,00003 Da
số khối131
g-factor
chu kỳ bán rã
59 ± 2 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1951
parity+

131La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
131,910119047 ± 0,000039032 Da
số khối132
g-factor
chu kỳ bán rã
4,59 ± 0,04 h
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1951
parity-

132La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
132,908218 ± 0,00003 Da
số khối133
g-factor
chu kỳ bán rã
3,912 ± 0,008 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1950
parity+

133La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
133,908514011 ± 0,000021395 Da
số khối134
g-factor
chu kỳ bán rã
6,45 ± 0,16 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1951
parity+

134La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
134,906984427 ± 0,000010126 Da
số khối135
g-factor
1,48 ± 0,036
chu kỳ bán rã
18,91 ± 0,02 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,4
ngày khám phá1948
parity+

135La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
135,907634962 ± 0,000057081 Da
số khối136
g-factor
chu kỳ bán rã
9,87 ± 0,03 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1950
parity+

136La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
136,906450438 ± 0,00000176 Da
số khối137
g-factor
0,77028571428571 ± 0,0017142857142857
chu kỳ bán rã
60 ± 20 ky
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,04
ngày khám phá1948
parity+

137La Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

138La

natural abundanceRadioactive ☢️
0,08881 ± 0,00071
relative atomic mass
137,907124041 ± 0,000000446 Da
số khối138
g-factor
0,74168 ± 0,00004
chu kỳ bán rã
103 ± 1 Gy
Spin5
nuclear quadrupole moment
0,39 ± 0,03
ngày khám phá1947
parity+

138La Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)65.5%
β (β decay)34.5%

139La

natural abundance
99,91119 ± 0,00071
relative atomic mass
138,906362927 ± 0,000000651 Da
số khối139
g-factor
0,79402857142857 ± 0,000057142857142857
chu kỳ bán rã
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,206 ± 0,004
ngày khám phá1924
parity+

140La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
139,909487285 ± 0,000000651 Da
số khối140
g-factor
0,24333333333333 ± 0,005
chu kỳ bán rã
40,289 ± 0,004 h
Spin3
nuclear quadrupole moment
0,087 ± 0,013
ngày khám phá1935
parity-

140La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

141La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
140,910971155 ± 0,00000443 Da
số khối141
g-factor
chu kỳ bán rã
3,92 ± 0,03 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1951
parity+

141La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

142La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
141,91409076 ± 0,000006748 Da
số khối142
g-factor
chu kỳ bán rã
91,1 ± 0,5 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1953
parity-

142La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

143La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
142,916079482 ± 0,000007868 Da
số khối143
g-factor
chu kỳ bán rã
14,2 ± 0,1 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1951
parity

143La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

144La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
143,919645589 ± 0,000013888 Da
số khối144
g-factor
chu kỳ bán rã
44 ± 0,7 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1967
parity-

144La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

145La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
144,921808065 ± 0,00001317 Da
số khối145
g-factor
chu kỳ bán rã
24,8 ± 2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1974
parity+

145La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

146La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
145,925688017 ± 0,000001797 Da
số khối146
g-factor
chu kỳ bán rã
9,9 ± 0,1 s
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1970
parity-

146La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

147La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
146,9284178 ± 0,0000115 Da
số khối147
g-factor
chu kỳ bán rã
4,026 ± 0,02 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1979
parity+

147La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.041%

148La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
147,9326794 ± 0,0000209 Da
số khối148
g-factor
chu kỳ bán rã
1,414 ± 0,025 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1969
parity-

148La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.18%

149La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
148,935351259 ± 0,00021499 Da
số khối149
g-factor
chu kỳ bán rã
1,071 ± 0,022 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1979
parity-

149La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.43%

150La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
149,9395475 ± 0,0000027 Da
số khối150
g-factor
chu kỳ bán rã
504 ± 15 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1993
parity+

150La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.7%

151La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
150,942769 ± 0,0004675 Da
số khối151
g-factor
chu kỳ bán rã
465 ± 24 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1994
parity+

151La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

152La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
151,947085 ± 0,000322 Da
số khối152
g-factor
chu kỳ bán rã
287 ± 16 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1994
parity-

152La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

153La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
152,950553 ± 0,000322 Da
số khối153
g-factor
chu kỳ bán rã
245 ± 18 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1994
parity+

153La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

154La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
153,955416 ± 0,000322 Da
số khối154
g-factor
chu kỳ bán rã
161 ± 15 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2017
parity-

154La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

155La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
154,95928 ± 0,000429 Da
số khối155
g-factor
chu kỳ bán rã
101 ± 28 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2016
parity+

155La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

156La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
155,964519 ± 0,000429 Da
số khối156
g-factor
chu kỳ bán rã
84 ± 78 ms
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2017
parity+

156La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

157La

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
156,968792 ± 0,000322 Da
số khối157
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2018
parity+

157La Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Lanthan 1-cropflipped

lịch sử

được phát hiện bởiCarl Mosander
nơi khám pháSweden
ngày khám phá1839
từ nguyên họcGreek: lanthanein (to be hidden).
cách phát âmLAN-the-nem (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
0,0000034 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,000028 %
Abundance in Sun
0,0000002 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1317
2p4.2044
2s15.0466
3d13.9398
3p18.8604
3s19.0569
4d32.2748
4f55.64
4p29.2936
4s28.2036
5p41.104
5s39.189
6s47.688