Hořčík

Hořčík (Mg)

chemický prvek
Atomové číslo12
Atomová hmotnost24.305
Nukleonové číslo24
Skupina2
Perioda3
Bloks
proton12 p+
neutron12 n0
elektron12 e-
Animated Bohrův model atomu of Mg (Hořčík)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
150 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
139 pm
Metallic Radius
136 pm
iontový poloměr
57 pm
Crystal Radius
71 pm
Van der Waalsův poloměr
173 pm
hustota
1,74 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Hořčík0102030405060708090100110120130140150160170180pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
819,6 kJ/mol
Elektronová afinita
Ionizační energie
7,646235 eV/particle
Ionizační energie of Mg (Hořčík)
měrné skupenské teplo varu
131,8 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
9,2 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
147,1 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 2
Bohrův model atomu: Mg (Hořčík)
Valenční elektron2
Lewis structure: Mg (Hořčík)
elektronová konfigurace[Ne] 3s2
1s2 2s2 2p6 3s2
Enhanced Bohrův model atomu of Mg (Hořčík)
Orbital Diagram of Mg (Hořčík)
Oxidační číslo0, 1, 2
elektronegativita
1.31
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
1 363,15 K
Teplota tání
923,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledshiny grey solid
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
0,0000248 1/K
Molární tepelná kapacita
24,869 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
1,023 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
23 MS/m
rezistivita
0,00000004399999999999 m Ω
supravodivost
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000069 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000000168 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,000012
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaHexagonální (HEX)
lattice constant
3,21 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
tvrdost
2,5 MPa
stlačitelnost
45 GPa
modul pružnosti ve smyku
17 GPa
modul pružnosti v tahu
45 GPa
Poissonova konstanta
0,29
rychlost zvuku
4 602 m/s
klasifikace
KategorieKovy alkalických zemin, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number73
Mendeleev Number76
Pettifor Number73
Geochemical Classmajor
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
797,3 kJ/mol
Polarizovatelnost
71,2 ± 0,4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
626 a₀
allotrope
Účinný průřez
0,063
Neutron Mass Absorption
0,0001
kvantové číslo1S0
space group194 (P63/mmc)

Izotopy hořčíku

Stabilní izotopy3
Nestabilní izotopy20
Natural Isotopes3
Isotopic Composition2478.96%2478.96%2611.02%2611.02%2510.01%2510.01%

19Mg

Nukleonové číslo19
neutronové číslo7
relativní atomová hmotnost
19,03417992 ± 0,000064413 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5 ± 3 ps
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2007
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
2p (2-proton emission)100%

20Mg

Nukleonové číslo20
neutronové číslo8
relativní atomová hmotnost
20,018763075 ± 0,000002 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
90,4 ± 0,5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1974
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)30.3%

21Mg

Nukleonové číslo21
neutronové číslo9
relativní atomová hmotnost
21,011705764 ± 0,00000081 Da
g-factor
-0,3932 ± 0,0028
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
120 ± 0,4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1963
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20.1%
β+α (β+-delayed α emission)0.116%
B+pA0.016%

22Mg

Nukleonové číslo22
neutronové číslo10
relativní atomová hmotnost
21,999570597 ± 0,00000017 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,8745 ± 0,0007 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1961
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

23Mg

Nukleonové číslo23
neutronové číslo11
relativní atomová hmotnost
22,994123768 ± 0,000000034 Da
g-factor
-0,35753333333333 ± 0,0002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
11,3039 ± 0,0032 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,114 ± 0,003
datum objevu1939
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

24Mg

Nukleonové číslo24
neutronové číslo12
relativní atomová hmotnost
23,985041689 ± 0,000000013 Da
g-factor
0
natural abundance
78,965 ± 0,049
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1920
Narušení P-symetrie+

25Mg

Nukleonové číslo25
neutronové číslo13
relativní atomová hmotnost
24,985836966 ± 0,00000005 Da
g-factor
-0,342132 ± 0,000012
natural abundance
10,011 ± 0,013
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,199 ± 0,002
datum objevu1920
Narušení P-symetrie+

26Mg

Nukleonové číslo26
neutronové číslo14
relativní atomová hmotnost
25,982592972 ± 0,000000031 Da
g-factor
0
natural abundance
11,025 ± 0,038
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1920
Narušení P-symetrie+

27Mg

Nukleonové číslo27
neutronové číslo15
relativní atomová hmotnost
26,984340647 ± 0,00000005 Da
g-factor
-0,8212 ± 0,003
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,435 ± 0,027 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1934
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

28Mg

Nukleonové číslo28
neutronové číslo16
relativní atomová hmotnost
27,983875426 ± 0,00000028 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
20,915 ± 0,009 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1953
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

29Mg

Nukleonové číslo29
neutronové číslo17
relativní atomová hmotnost
28,988607163 ± 0,000000369 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,3 ± 0,12 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,16 ± 0,04
datum objevu1971
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

30Mg

Nukleonové číslo30
neutronové číslo18
relativní atomová hmotnost
29,990465454 ± 0,00000139 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
317 ± 4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1971
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.06%

31Mg

Nukleonové číslo31
neutronové číslo19
relativní atomová hmotnost
30,996648232 ± 0,0000033 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
270 ± 2 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1977
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.2%

32Mg

Nukleonové číslo32
neutronové číslo20
relativní atomová hmotnost
31,999110138 ± 0,0000035 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
80,4 ± 0,4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1977
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.5%

33Mg

Nukleonové číslo33
neutronové číslo21
relativní atomová hmotnost
33,005327862 ± 0,000002859 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
92 ± 1,2 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,13 ± 0,09
datum objevu1979
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14%
2n (2-neutron emission)

34Mg

Nukleonové číslo34
neutronové číslo22
relativní atomová hmotnost
34,008935455 ± 0,0000074 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
44,9 ± 0,4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1979
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21%
2n (2-neutron emission)0.1%

35Mg

Nukleonové číslo35
neutronové číslo23
relativní atomová hmotnost
35,01679 ± 0,0002895 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
11,3 ± 0,6 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1989
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)52%
2n (2-neutron emission)

36Mg

Nukleonové číslo36
neutronové číslo24
relativní atomová hmotnost
36,021879 ± 0,000741 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,9 ± 1,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1989
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)48%
2n (2-neutron emission)

37Mg

Nukleonové číslo37
neutronové číslo25
relativní atomová hmotnost
37,030286265 ± 0,00075035 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8 ± 4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1996
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

38Mg

Nukleonové číslo38
neutronové číslo26
relativní atomová hmotnost
38,03658 ± 0,00054 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

39Mg

Nukleonové číslo39
neutronové číslo27
relativní atomová hmotnost
39,045921 ± 0,000551 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
n (neutron emission)
β (β decay)

40Mg

Nukleonové číslo40
neutronové číslo28
relativní atomová hmotnost
40,053194 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2007
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

41Mg

Nukleonové číslo41
neutronové číslo29
relativní atomová hmotnost
41,062373 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Magnesium crystals

dějiny

objevitel nebo vynálezceSir Humphrey Davy
místo objevu/vynálezuEngland
datum objevu1808
etymologieFrom Magnesia ancient city in district of Thessaly, Greece.
výslovnostmag-NEE-zih-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
23 300 mg/kg
natural abundance (oceán)
1 290 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
0,027 %
natural abundance (meteoroid)
12 %
natural abundance (Slunce)
0,07 %
Hojnost ve vesmíru
0,06 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3911
2p4.1742
2s4.608
3s8.6925